Tulipalot: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Mi­tä­töi­kö ay-lii­ke edus­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­tu­lok­sen?

Kalevan päätoimittaja kehotti kansalaisia äänestämään presidentinvaaleissa (Kaleva 27.1.), hyvä niin. Näyttääkin siltä, että korkea äänestysprosentti tuottaa tulosta, ja kansa saa äänensä kuuluviin.

Mutta mitä kannattaa äänestää eduskuntavaaleissa, kun ay-liike ajaa kansan valitseman eduskunnan ja hallituksen ohi välittämättä äänestystuloksesta? Maanlaajuiset lakot vain heikentävät Suomen kansantaloutta ja saavat laman aikaan, ja vain ainoastaan, että ay-pomot suojaavat valtaansa ja kallispalkkaiset työpaikkansa.

Kalevassa oli tähän aihepiiriin kuuluvat ansiokkaat lukijakirjoitukset 6. ja 7. helmikuuta. Osmo Leinosen "Tyrmäys demokratialle" ja Juhani Miettusen "Uudistuksia tarvitaan kipeästi". Kannattaa lukea!

Kokemukseni työskentelystä yli 30 vuoden ajalta ympäri Suomea erikokoisista yrityksistä vahvistaa sen, että hyvin menestyvät yritykset mahdollistavat hyvin menestyviä työntekijöitä. Molempien osapuolten hyvä yhteistyö saa aikaan hyvän taloudellisen tuloksen ja yrityksen kasvun lisäten uusia työpaikkoja. Ainoastaan kannattavat yritykset voivat maksaa kunnon palkkaa ja saavat menestystä aikaan, sekä luovat hyvän työilmapiirin ja innostuksen.

Ay-liikkeen pitäisi palata neuvottelupöytään ja antaa työrauha hallitukselle, ja kunnioittaa kansan eduskunnalle ja hallitukselle antamaa valtuutusta.

Petteri Remes

Oulu