Teollisuus: Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Käräjätuomio: Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­nut rek­ka­kus­ki kärähti huu­meis­ta Iissä

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

BusinessOulu
Viimeisin 24 tuntia
Toive marketpäälliköksi pääsystä toteutui – Ringa Hintsalan polku on kulkenut Hailuodosta Haukiputaalle ja lopulta Muhokselle
Mainos BusinessOulu

Toive mar­ket­pääl­li­kök­si pää­sys­tä to­teu­tui – Ringa Hint­sa­lan polku on kul­ke­nut Hai­luo­dos­ta Hau­ki­pu­taal­le ja lopulta Mu­hok­sel­le

06:00
Vanhemmat
Näkökulma: Virpiniemi kärkkyy miljoonainvestointeja – visioissa siintää kunnon matkailutäky Oululle ja virkistyspaikka kaupunkilaisille

Nä­kö­kul­ma: Vir­pi­nie­mi kärkkyy mil­joo­nain­ves­toin­te­ja – vi­siois­sa siintää kunnon mat­kai­lu­tä­ky Oululle ja vir­kis­tys­paik­ka kau­pun­ki­lai­sil­le

25.11.2022 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulusta Suomen yri­tys­myön­tei­sin kunta – kunnan teh­tä­vä­nä on toimia ri­va­kas­ti ja jou­he­vas­ti sekä vastata yri­tyk­sien tar­pei­siin

22.11.2022 05:30 3
Tilaajille
”Rakastuin hitsaamiseen” – Sah-Ko Oy:ssä työskentelevä Sini-Sofia Trast löysi unelmiensa työn yllättäen
Mainos BusinessOulu

”Ra­kas­tuin hit­saa­mi­seen” – Sah-Ko Oy:ssä työs­ken­te­le­vä Si­ni-So­fia Trast löysi unel­mien­sa työn yl­lät­täen

16.11.2022 06:00
Intohimona ohjelmistojen testaus – Helmiina Urponen on yksi heistä, jotka varmistavat Bittiumin terveysteknologian laitteiden laadun
Mainos Urapolkuja-juttusarja

In­to­hi­mo­na oh­jel­mis­to­jen testaus – Hel­mii­na Urponen on yksi heistä, jotka var­mis­ta­vat Bit­tiu­min ter­veys­tek­no­lo­gian lait­tei­den laadun

26.10.2022 06:00
Kiinteistöalaa suurella sydämellä – Pekka Ronkainen vie Kotikatu365-mallia Oulusta valtakunnalliseksi
Mainos Urapolkuja-juttusarja

Kiin­teis­tö­alaa suu­rel­la sy­dä­mel­lä – Pekka Ron­kai­nen vie Kotikatu365-mal­lia Oulusta val­ta­kun­nal­li­sek­si

19.10.2022 10:47
Trendijuomaksi noussut kuplatee on uusi tuttavuus ja currykastike vie kielen mennessään – Pikisaaren monikultuurinen toritapahtuma rohkaisee ottamaan ensiaskeleen yrittäjyyteen

Tren­di­juo­mak­si noussut kup­la­tee on uusi tut­ta­vuus ja cur­ry­kas­ti­ke vie kielen men­nes­sään – Pi­ki­saa­ren mo­ni­kul­tuu­ri­nen to­ri­ta­pah­tu­ma roh­kai­see ot­ta­maan en­si­as­ke­leen yrit­tä­jyy­teen

27.08.2022 17:30
Tilaajille
”Ihan klassisia vakoilujuttuja”,  Oulun yliopiston 6G-tutkija Matti Latva-aho toteaa Kiinaan liittyvistä turvallisuusriskeistä – Oulu ja Kiina tekevät yhteistyötä muun muassa BusinessOulun ja oppilaitosten kautta

”Ihan klas­si­sia va­koi­lu­jut­tu­ja”, Oulun yli­opis­ton 6G-tut­ki­ja Matti Lat­va-aho toteaa Kiinaan liit­ty­vis­tä tur­val­li­suus­ris­keis­tä – Oulu ja Kiina tekevät yh­teis­työ­tä muun muassa Bu­si­nes­sOu­lun ja op­pi­lai­tos­ten kautta

17.07.2022 06:00 22
Tilaajille
Viihdytyskiertue käy matkaan – Oulun kaupungin viralliset kesämuusikot tuovat Hopeisen kuun oululaisten suveen

Viih­dy­tys­kier­tue käy matkaan – Oulun kau­pun­gin vi­ral­li­set ke­sä­muu­si­kot tuovat Ho­pei­sen kuun ou­lu­lais­ten suveen

13.06.2022 08:00
Tilaajille
#Kulttuurimonopoli otti ensimmäisen askeleen – Oulun kirjailijaseura muutti keskelle Oulua ollakseen keskeisemmin läsnä

#Kult­tuu­ri­mo­no­po­li otti en­sim­mäi­sen as­ke­leen – Oulun kir­jai­li­ja­seu­ra muutti kes­kel­le Oulua ol­lak­seen kes­kei­sem­min läsnä

06.06.2022 16:00 1
Tilaajille
Suomeen on perustettu uusi 6G-yhteenliittymä – perustajajäsenissä mukana Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Business Oulu

Suomeen on pe­rus­tet­tu uusi 6G-yh­teen­liit­ty­mä – pe­rus­ta­ja­jä­se­nis­sä mukana Oulun ylio­pis­to, Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ja Bu­si­ness Oulu

11.05.2022 11:56 4
Oulussa pohditaan kirjan tietä elokuvaksi – tiistaiseen hybriditapahtumaan on vapaa pääsy

Oulussa poh­di­taan kirjan tietä elo­ku­vak­si – ­tiis­tai­seen hyb­ri­di­ta­pah­tu­maan on vapaa pääsy

22.04.2022 14:00 1
Monet Oulussa opiskelevat ulkomaalaiset haluaisivat jäädä valmistuttuaan kaupunkiin – ongelmana työnsaanti

Monet Oulussa opis­ke­le­vat ul­ko­maa­lai­set ha­luai­si­vat jäädä val­mis­tut­tuaan kau­pun­kiin – on­gel­ma­na työn­saan­ti

21.04.2022 06:00 34
Tilaajille
"Vaalit on voitettu vasta sitten, kun äänet on laskettu. Työ jatkuu", kommentoi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puolueen ennätysmäisen kovaa gallupsuosiota

"Vaalit on voi­tet­tu vasta sitten, kun äänet on las­ket­tu. Työ jat­kuu", kom­men­toi ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpo puo­lueen en­nä­tys­mäi­sen kovaa gal­lup­suo­sio­ta

08.04.2022 21:16 7
Tilaajille
Vuoden Nordistiksi valittu BusinessOulun Jukka Olli: Pohjoiskalotin alue on yrityksille kuin Klondiken kultamaa

Vuoden Nor­dis­tik­si valittu Bu­si­nes­sOu­lun Jukka Olli: Poh­jois­ka­lo­tin alue on yri­tyk­sil­le kuin Klon­di­ken kul­ta­maa

26.03.2022 15:00 1
Tilaajille
Hyvästi harmaus – Oulussa tehdään töhryistä taidetta ja tyhjästä kaunista!
Mainos BusinessOulu

Hyvästi harmaus – Oulussa tehdään töh­ryis­tä tai­det­ta ja tyh­jäs­tä kau­nis­ta!

22.03.2022 06:00
Business Oulun Juha Ala-Mursula: Uroksen työpaikkojen menetys alueen elinkeinoelämälle isoin asia

Bu­si­ness Oulun Juha Ala-Mur­su­la: Uroksen työ­paik­ko­jen menetys alueen elin­kei­no­elä­mäl­le isoin asia

08.02.2022 16:00 18
Tilaajille
Oulun alueen yritykset vetävät pääomarahoitusta pääkaupunkiseudun jälkeen eniten Suomessa
Kolumni

Oulun alueen yri­tyk­set vetävät pää­oma­ra­hoi­tus­ta pää­kau­pun­ki­seu­dun jälkeen eniten Suo­mes­sa

17.12.2021 06:00 5
Tilaajille
Merkityksellisyys työssä – miten sitä johdetaan? Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaan vinkit
Mainos Northern Glow 2021

Mer­ki­tyk­sel­li­syys työssä – miten sitä joh­de­taan? Or­ga­ni­saa­tio­psy­ko­lo­gi Jaakko Sa­hi­maan vinkit

29.10.2021 06:00
Kysyimme: Miten koronan jälkeistä Ruotsin-kauppaa vauhditetaan?

Ky­syim­me: Miten koronan jäl­keis­tä Ruot­sin-kaup­paa vauh­di­te­taan?

27.10.2021 07:00 3
Tilaajille