Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

BusinessOulu
Jos Oulun seudun hotellit halutaan täyteen saksalaisia, tarvitaan pysyvä lentoyhteys – Nyt kaikki on kiinni Lufthansasta

Jos Oulun seudun ho­tel­lit ha­lu­taan täyteen sak­sa­lai­sia, tar­vi­taan pysyvä len­toyh­teys – Nyt kaikki on kiinni Luft­han­sas­ta

12.10.2023 05:00 52
Tilaajille
Suuria suunnitelmia puolen tunnin päässä Oulun keskustasta – Virpiniemeen kaivataan investointeja ja julkista liikennettä

Suuria suun­ni­tel­mia puolen tunnin päässä Oulun kes­kus­tas­ta – Vir­pi­nie­meen kai­va­taan in­ves­toin­te­ja ja jul­kis­ta lii­ken­net­tä

10.08.2023 05:00 32
Tilaajille
Kesäyrittäjä-ohjelma pyörii Oulussa jo kymmenettä kertaa – Emilia Seppälä on päässyt toteuttamaan visiotaan tekemällä vaatteita kierrätetyistä tekstiileistä

Ke­säy­rit­tä­jä-oh­jel­ma pyörii Oulussa jo kym­me­net­tä kertaa – Emilia Seppälä on päässyt to­teut­ta­maan vi­sio­taan te­ke­mäl­lä vaat­tei­ta kier­rä­te­tyis­tä teks­tii­leis­tä

08.07.2023 08:00 2
Tilaajille
Kiinnostaako shakki, skeittaus tai sambakulkue Rotuaarilla? – Uusi tapahtuma testaa kolmen viikon ajan, millä sinut saa tulemaan kävelykadulle

Kiin­nos­taa­ko shakki, skeit­taus tai sam­ba­kul­kue Ro­tuaa­ril­la? – Uusi ta­pah­tu­ma testaa kolmen viikon ajan, millä sinut saa tu­le­maan kä­ve­ly­ka­dul­le

05.07.2023 06:00 19
Tilaajille
Oulun matkailuneuvonta puuhaa muuttoa kauppahalliin – palvelut aloittaisivat jo kesäkuun alussa

Oulun mat­kai­lu­neu­von­ta puuhaa muuttoa kaup­pa­hal­liin – pal­ve­lut aloit­tai­si­vat jo ke­sä­kuun alussa

30.05.2023 06:30 30
Tilaajille
Kiertotalouden menestysresepteissä näyttäisi nyt toistuvan kolme osasta
Kolumni

Kier­to­ta­lou­den me­nes­tys­re­sep­teis­sä näyt­täi­si nyt tois­tu­van kolme osasta

21.05.2023 14:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu elää yri­tyk­sis­tä – pi­täi­si­kö Bu­si­nes­sOu­lun toi­min­ta ottaa uuteen tar­kas­te­luun?

24.02.2023 05:30 11
Tilaajille
Kun Annakaisa Vääräniemi lähti Oulusta maailmalle, ei hän aikonut ikinä tulla takaisin – 72 maan kiertämisen jälkeen kotipesä löytyi kuitenkin synnyinkaupungista

Kun An­na­kai­sa Vää­rä­nie­mi lähti Oulusta maail­mal­le, ei hän aikonut ikinä tulla ta­kai­sin – 72 maan kier­tä­mi­sen jälkeen ko­ti­pe­sä löytyi kui­ten­kin syn­nyin­kau­pun­gis­ta

22.02.2023 18:00 8
Tilaajille
Stora Enson Oulun tehtaalle etsitään osaajia rekrytointitapahtumassa

Stora Enson Oulun teh­taal­le et­si­tään osaajia rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mas­sa

03.02.2023 10:37 3
”Antakaa meille mahdollisuus, ette tule pettymään” – miten kansainväliset osaajat ja yritykset löytävät toisensa?
Mainos Business Oulu

”An­ta­kaa meille mah­dol­li­suus, ette tule pet­ty­mään” – miten kan­sain­vä­li­set osaajat ja yri­tyk­set löy­tä­vät toi­sen­sa?

26.01.2023 06:00
Oulu tukee työllistämistä vielä entisin ehdoin – yrityksille suunnattuja  palkkatukia koskevaan lakiin on kuitenkin tulossa uudistus

Oulu tukee työl­lis­tä­mis­tä vielä entisin ehdoin – yri­tyk­sil­le suun­nat­tu­ja palk­ka­tu­kia kos­ke­vaan lakiin on kui­ten­kin tulossa uu­dis­tus

21.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Sami Kouva etsi omaa paikkaansa 15 vuotta – sinnikkyys palkittiin: Motivoiva koulutus toi hyvän harjoittelupaikan kautta vakituisen työn
Mainos Urapolkuja-juttusarja

Sami Kouva etsi omaa paik­kaan­sa 15 vuotta – sin­nik­kyys pal­kit­tiin: Mo­ti­voi­va kou­lu­tus toi hyvän har­joit­te­lu­pai­kan kautta va­ki­tui­sen työn

30.12.2022 09:26
Jatkuva oppiminen motivoi työelämässä: ”Tiesin voivani tehdä vieläkin enemmän”
Mainos BusinessOulu

Jatkuva op­pi­mi­nen motivoi työe­lä­mäs­sä: ”Tiesin voivani tehdä vie­lä­kin enem­män”

21.12.2022 06:00
Eemeli ja Tiina tekevät Oulun kaupungin työelämäohjelmaa nuorille: ”Hyvässä tiimissä hullustakin ideasta tulee jotain oikeaa”
Mainos Työn taitajat

Eemeli ja Tiina tekevät Oulun kau­pun­gin työe­lä­mäoh­jel­maa nuo­ril­le: ”Hy­väs­sä tii­mis­sä hul­lus­ta­kin ideasta tulee jotain oikeaa”

17.12.2022 06:00
Metallialalle houkutellaan työvoimaa We love metal -kampanjalla

Me­tal­lia­lal­le hou­ku­tel­laan työ­voi­maa We love metal -kam­pan­jal­la

13.12.2022 12:39 5
Tilaajille
Uusi rannikkoreitti yhdistää Perämeren ja Merenkurkun matkailun Suomessa ja Ruotsissa

Uusi ran­nik­ko­reit­ti yh­dis­tää Pe­rä­me­ren ja Me­ren­kur­kun mat­kai­lun Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa

13.12.2022 10:54
”Yritykset kaipaavat työntekijöitä” – voinko opiskella oppisopimuksella ja 8 muuta kysymystä metallialan opinnoista
Mainos We love metal

”Y­ri­tyk­set kai­paa­vat työn­te­ki­jöi­tä” – voinko opis­kel­la op­pi­so­pi­muk­sel­la ja 8 muuta ky­sy­mys­tä me­tal­lia­lan opin­nois­ta

10.12.2022 06:00 1
Laura Karjalainen meni 14 vuotta sitten kesätöihin Nokialle – ja työskentelee siellä edelleen: ”Mahdollisuuksiin kannattaa aina tarttua”
Mainos BusinessOulu

Laura Kar­ja­lai­nen meni 14 vuotta sitten ke­sä­töi­hin No­kial­le – ja työs­ken­te­lee siellä edel­leen: ”Mah­dol­li­suuk­siin kan­nat­taa aina tart­tua”

07.12.2022 06:00
Škoda Transtechilla työskentelevä projekti-insinööri Ville: ”Näen työssäni hyvin konepajan koko prosessin”
Mainos We love metal

Škoda Trans­tec­hil­la työs­ken­te­le­vä pro­jek­ti-in­si­nöö­ri Ville: ”Näen työs­sä­ni hyvin ko­ne­pa­jan koko pro­ses­sin”

03.12.2022 06:00
Toive marketpäälliköksi pääsystä toteutui – Ringa Hintsalan polku on kulkenut Hailuodosta Haukiputaalle ja lopulta Muhokselle
Mainos BusinessOulu

Toive mar­ket­pääl­li­kök­si pää­sys­tä to­teu­tui – Ringa Hint­sa­lan polku on kul­ke­nut Hai­luo­dos­ta Hau­ki­pu­taal­le ja lopulta Mu­hok­sel­le

30.11.2022 06:00