Kolumni: Ve­sa-Mat­ti Loirin sket­si­hah­mo oli kei­hään­heit­tä­jä­nä ai­kaan­sa edellä jo 1980-lu­vul­la

Reportaasi: Oulu on me­ri­kau­pun­ki, mutta onko se myös me­rel­li­nen? Läh­dim­me vesille ot­ta­maan asiasta selvää

BusinessOulu
”Ihan klassisia vakoilujuttuja”,  Oulun yliopiston 6G-tutkija Matti Latva-aho toteaa Kiinaan liittyvistä turvallisuusriskeistä – Oulu ja Kiina tekevät yhteistyötä muun muassa BusinessOulun ja oppilaitosten kautta

”Ihan klas­si­sia va­koi­lu­jut­tu­ja”, Oulun ylio­pis­ton 6G-tut­ki­ja Matti Lat­va-aho toteaa Kiinaan liit­ty­vis­tä tur­val­li­suus­ris­keis­tä – Oulu ja Kiina tekevät yh­teis­työ­tä muun muassa Bu­si­nes­sOu­lun ja op­pi­lai­tos­ten kautta

17.07.2022 06:00 22
Tilaajille
Viihdytyskiertue käy matkaan – Oulun kaupungin viralliset kesämuusikot tuovat Hopeisen kuun oululaisten suveen

Viih­dy­tys­kier­tue käy matkaan – Oulun kau­pun­gin vi­ral­li­set ke­sä­muu­si­kot tuovat Ho­pei­sen kuun ou­lu­lais­ten suveen

13.06.2022 08:00
Tilaajille
#Kulttuurimonopoli otti ensimmäisen askeleen – Oulun kirjailijaseura muutti keskelle Oulua ollakseen keskeisemmin läsnä

#Kult­tuu­ri­mo­no­po­li otti en­sim­mäi­sen as­ke­leen – Oulun kir­jai­li­ja­seu­ra muutti kes­kel­le Oulua ol­lak­seen kes­kei­sem­min läsnä

06.06.2022 16:00 1
Tilaajille
Suomeen on perustettu uusi 6G-yhteenliittymä – perustajajäsenissä mukana Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Business Oulu

Suomeen on pe­rus­tet­tu uusi 6G-yh­teen­liit­ty­mä – pe­rus­ta­ja­jä­se­nis­sä mukana Oulun ylio­pis­to, Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ja Bu­si­ness Oulu

11.05.2022 11:56 4
Oulussa pohditaan kirjan tietä elokuvaksi – tiistaiseen hybriditapahtumaan on vapaa pääsy

Oulussa poh­di­taan kirjan tietä elo­ku­vak­si – ­tiis­tai­seen hyb­ri­di­ta­pah­tu­maan on vapaa pääsy

22.04.2022 14:00 1
Monet Oulussa opiskelevat ulkomaalaiset haluaisivat jäädä valmistuttuaan kaupunkiin – ongelmana työnsaanti

Monet Oulussa opis­ke­le­vat ul­ko­maa­lai­set ha­luai­si­vat jäädä val­mis­tut­tuaan kau­pun­kiin – on­gel­ma­na työn­saan­ti

21.04.2022 06:00 34
Tilaajille
"Vaalit on voitettu vasta sitten, kun äänet on laskettu. Työ jatkuu", kommentoi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puolueen ennätysmäisen kovaa gallupsuosiota

"Vaalit on voi­tet­tu vasta sitten, kun äänet on las­ket­tu. Työ jat­kuu", kom­men­toi ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpo puo­lueen en­nä­tys­mäi­sen kovaa gal­lup­suo­sio­ta

08.04.2022 21:16 7
Tilaajille
Vuoden Nordistiksi valittu BusinessOulun Jukka Olli: Pohjoiskalotin alue on yrityksille kuin Klondiken kultamaa

Vuoden Nor­dis­tik­si valittu Bu­si­nes­sOu­lun Jukka Olli: Poh­jois­ka­lo­tin alue on yri­tyk­sil­le kuin Klon­di­ken kul­ta­maa

26.03.2022 15:00 1
Tilaajille
Hyvästi harmaus – Oulussa tehdään töhryistä taidetta ja tyhjästä kaunista!
Mainos BusinessOulu

Hyvästi harmaus – Oulussa tehdään töh­ryis­tä tai­det­ta ja tyh­jäs­tä kau­nis­ta!

22.03.2022 06:00
Business Oulun Juha Ala-Mursula: Uroksen työpaikkojen menetys alueen elinkeinoelämälle isoin asia

Bu­si­ness Oulun Juha Ala-Mur­su­la: Uroksen työ­paik­ko­jen menetys alueen elin­kei­noe­lä­mäl­le isoin asia

08.02.2022 16:00 18
Tilaajille
Oulun alueen yritykset vetävät pääomarahoitusta pääkaupunkiseudun jälkeen eniten Suomessa
Kolumni

Oulun alueen yri­tyk­set vetävät pääo­ma­ra­hoi­tus­ta pää­kau­pun­ki­seu­dun jälkeen eniten Suo­mes­sa

17.12.2021 06:00 5
Tilaajille
Merkityksellisyys työssä – miten sitä johdetaan? Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaan vinkit
Mainos Northern Glow 2021

Mer­ki­tyk­sel­li­syys työssä – miten sitä joh­de­taan? Or­ga­ni­saa­tiop­sy­ko­lo­gi Jaakko Sa­hi­maan vinkit

29.10.2021 06:00
Kysyimme: Miten koronan jälkeistä Ruotsin-kauppaa vauhditetaan?

Ky­syim­me: Miten koronan jäl­keis­tä Ruot­sin-kaup­paa vauh­di­te­taan?

27.10.2021 07:00 3
Tilaajille
Kysyimme, kuinka korona vaikutti Oulun kesämatkailuun – "Suomen mittakaavalla Oulu on kotimaanmatkailun kärkipäässä"

Ky­syim­me, kuinka korona vai­kut­ti Oulun ke­sä­mat­kai­luun – "Suomen mit­ta­kaa­val­la Oulu on ko­ti­maan­mat­kai­lun kär­ki­pääs­sä"

10.08.2021 20:46 2
Tilaajille
Oulun kaupunki tukee tapahtuma–alan digimarkkinointia 20 000 eurolla – haku kesän ja syksyn tapahtumia varten aukeaa tänään

Oulun kau­pun­ki tukee ta­pah­tu­ma–a­lan di­gi­mark­ki­noin­tia 20 000 eurolla – haku kesän ja syksyn ta­pah­tu­mia varten aukeaa tänään

30.06.2021 10:13 1

Jussi Le­po­nie­mi Bu­si­nes­sOu­lun ICT-alan asiak­kuus­pääl­li­kök­si: "Oulu on monin tavoin kokoaan suu­rem­pi"

27.05.2021 15:55 1
Tilaajille

Pre­si­den­tin eri­tyi­sa­vus­ta­ja Juuso Rönn­holm siirtyy Bu­si­nes­sOu­lun yh­teys­pääl­li­kök­si: "Ou­lul­la on monia vah­vuuk­sia"

27.05.2021 15:50 1
Elokuvien ja sarjojen kuvauksia halutaan houkutella Ouluun tuotantokannustimella – Business Oulu esittää 300 000 euron vuosittaista tukea AV-tuotannoille

Elo­ku­vien ja sar­jo­jen ku­vauk­sia ha­lu­taan hou­ku­tel­la Ouluun tuo­tan­to­kan­nus­ti­mel­la – Bu­si­ness Oulu esittää 300 000 euron vuo­sit­tais­ta tukea AV-tuo­tan­noil­le

27.04.2021 14:48 5
Tilaajille
Hiukkavaaran koululla toteutetaan 5G-pilotti – tavoitteena syventää oppimista rikastamalla sitä uuden teknologian mahdollistamilla keinoilla

Hiuk­ka­vaa­ran kou­lul­la to­teu­te­taan 5G-pi­lot­ti – ta­voit­tee­na sy­ven­tää op­pi­mis­ta ri­kas­ta­mal­la sitä uuden tek­no­lo­gian mah­dol­lis­ta­mil­la kei­noil­la

12.04.2021 09:13 3
EU-rahaa tulee nyt monesta tuutista – Oulussa kaavaillaan yhdeksän kohdan innovaatiolistaa, jossa on mukana radioteknolgiaa ja painettua älyä

EU-ra­haa tulee nyt monesta tuu­tis­ta – Oulussa kaa­vail­laan yh­dek­sän kohdan in­no­vaa­tio­lis­taa, jossa on mukana ra­dio­tek­nol­giaa ja pai­net­tua älyä

28.12.2020 06:22 11
Tilaajille