Varoitus: Ajokeli on monin paikoin edel­leen huono tai jopa erit­täin huono

BusinessOulu
Kysyimme, kuinka korona vaikutti Oulun kesämatkailuun – "Suomen mittakaavalla Oulu on kotimaanmatkailun kärkipäässä"

Ky­syim­me, kuinka korona vai­kut­ti Oulun ke­sä­mat­kai­luun – "Suomen mit­ta­kaa­val­la Oulu on ko­ti­maan­mat­kai­lun kär­ki­pääs­sä"

10.08.2021 20:46 2
Tilaajille
Oulun kaupunki tukee tapahtuma–alan digimarkkinointia 20 000 eurolla – haku kesän ja syksyn tapahtumia varten aukeaa tänään

Oulun kau­pun­ki tukee ta­pah­tu­ma–a­lan di­gi­mark­ki­noin­tia 20 000 eurolla – haku kesän ja syksyn ta­pah­tu­mia varten aukeaa tänään

30.06.2021 10:13 1

Jussi Le­po­nie­mi Bu­si­nes­sOu­lun ICT-alan asiak­kuus­pääl­li­kök­si: "Oulu on monin tavoin kokoaan suu­rem­pi"

27.05.2021 15:55 1
Tilaajille

Pre­si­den­tin eri­tyis­avus­ta­ja Juuso Rönn­holm siirtyy Bu­si­nes­sOu­lun yh­teys­pääl­li­kök­si: "Ou­lul­la on monia vah­vuuk­sia"

27.05.2021 15:50 1
Elokuvien ja sarjojen kuvauksia halutaan houkutella Ouluun tuotantokannustimella – Business Oulu esittää 300 000 euron vuosittaista tukea AV-tuotannoille

Elo­ku­vien ja sar­jo­jen ku­vauk­sia ha­lu­taan hou­ku­tel­la Ouluun tuo­tan­to­kan­nus­ti­mel­la – Bu­si­ness Oulu esittää 300 000 euron vuo­sit­tais­ta tukea AV-tuo­tan­noil­le

27.04.2021 14:48 5
Tilaajille
Hiukkavaaran koululla toteutetaan 5G-pilotti – tavoitteena syventää oppimista rikastamalla sitä uuden teknologian mahdollistamilla keinoilla

Hiuk­ka­vaa­ran kou­lul­la to­teu­te­taan 5G-pi­lot­ti – ta­voit­tee­na sy­ven­tää op­pi­mis­ta ri­kas­ta­mal­la sitä uuden tek­no­lo­gian mah­dol­lis­ta­mil­la kei­noil­la

12.04.2021 09:13 3
EU-rahaa tulee nyt monesta tuutista – Oulussa kaavaillaan yhdeksän kohdan innovaatiolistaa, jossa on mukana radioteknolgiaa ja painettua älyä

EU-ra­haa tulee nyt monesta tuu­tis­ta – Oulussa kaa­vail­laan yh­dek­sän kohdan in­no­vaa­tio­lis­taa, jossa on mukana ra­dio­tek­nol­giaa ja pai­net­tua älyä

28.12.2020 06:22 11
Tilaajille
Koronatukea sai Oulussa 1 327 yksinyrittäjää – tukea jaettiin kaikkiaan yli 2,6 miljoonaa euroa

Ko­ro­na­tu­kea sai Oulussa 1 327 yk­sin­yrit­tä­jää – tukea jaet­tiin kaik­kiaan yli 2,6 mil­joo­naa euroa

17.11.2020 12:13
Oulun elinvoimaan ja työllisyyteen tulee investoida
Kolumni

Oulun elin­voi­maan ja työl­li­syy­teen tulee in­ves­toi­da

16.11.2020 12:00 14
Tilaajille
Verkkokauppakurssit vetävät väkeä – Oulussa on perustettu kuluvana vuonna arviolta 30 uutta verkkokauppaa

Verk­ko­kaup­pa­kurs­sit vetävät väkeä – Oulussa on pe­rus­tet­tu ku­lu­va­na vuonna ar­viol­ta 30 uutta verk­ko­kaup­paa

06.11.2020 06:00
Tilaajille

Job­Cor­ne­ris­sa töitä tar­jol­la tors­tai­sin Oulussa

05.11.2020 15:26