Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Asunto-osakeyhtiöt
Oulussa käydään kiistaa asuntojen käyttötarkoituksesta – kysyimme, voiko taloyhtiö päättää asukkaistaan

Oulussa käydään kiistaa asun­to­jen käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta – ky­syim­me, voiko ta­lo­yh­tiö päättää asuk­kais­taan

16.09.2023 18:00 26
Tilaajille
Oululainen taloyhtiö tyytymätön käräjäoikeuden päätökseen – Yhtiökokous päättää, miten etenemme, sanoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja

Ou­lu­lai­nen ta­lo­yh­tiö tyy­ty­mä­tön kä­rä­jä­oi­keu­den pää­tök­seen – Yh­tiö­ko­kous päät­tää, miten ete­nem­me, sanoo ta­lo­yh­tiön hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

14.09.2023 15:13 29
Tilaajille
Oululaisen kerrostalon huoneistoista kumpusi oikeuskiista –  Taloyhtiö otti mielenterveyskuntoutujille vuokrattuja asuntoja haltuun

Ou­lu­lai­sen ker­ros­ta­lon huo­neis­tois­ta kumpusi oi­keus­kiis­ta –  Ta­lo­yh­tiö otti mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jil­le vuok­rat­tu­ja asun­to­ja haltuun

07.09.2023 05:00 35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­ka­ra­ja osa­ke­luet­te­loi­den siir­ros­sa huo­neis­to­tie­to­jär­jes­tel­mään hää­möt­tää – jär­jes­tel­mään siir­ty­vät Suomen noin 90 000 ta­lo­yh­tiö­tä ja 1,5 mil­joo­naa osa­ke­huo­neis­toa

28.06.2023 05:30 5
Tilaajille
Oulun lähiseudulta asunto-osakkeita ostaneet kiistelivät oikeudessa lämmitysjärjestelmään liittyvästä asiasta – päätyivät sovintoon rakennuttajan kanssa

Oulun lä­hi­seu­dul­ta asun­to-osak­kei­ta os­ta­neet kiis­te­li­vät oi­keu­des­sa läm­mi­tys­jär­jes­tel­mään liit­ty­väs­tä asiasta – pää­tyi­vät so­vin­toon ra­ken­nut­ta­jan kanssa

15.03.2023 18:00 9
Tilaajille
Kuka laputtaa hissin, kuka muistuttaa ettei pönttöä saa vetää? Oululaisen asunto-osakeyhtiön tiistaikerhossa syntyi ohjeistus sähkökatkojen varalle

Kuka la­put­taa hissin, kuka muis­tut­taa ettei pönttöä saa vetää? Ou­lu­lai­sen asun­to-osa­ke­yh­tiön tiis­tai­ker­hos­sa syntyi oh­jeis­tus säh­kö­kat­ko­jen varalle

16.12.2022 18:00 19
Tilaajille
Paperiset osakekirjat jäävät historiaan – Vasta kahdeksan prosenttia siirtovelvollisista taloyhtiöistä on hoitanut itsensä sähköiseen rekisteriin

Pa­pe­ri­set osa­ke­kir­jat jäävät his­to­riaan – Vasta kah­dek­san pro­sent­tia siir­to­vel­vol­li­sis­ta ta­lo­yh­tiöis­tä on hoi­ta­nut itsensä säh­köi­seen re­kis­te­riin

18.11.2022 20:40 6
Iskeekö kodeissa pian investointibuumi? Valtion takaama energiatehokkuuslaina on tarkoitettu tavallisille kotitalouksille ja taloyhtiöille mutta myös vaikka taksiyrittäjille

Iskeekö ko­deis­sa pian in­ves­toin­ti­buu­mi? Valtion takaama ener­gia­te­hok­kuus­lai­na on tar­koi­tet­tu ta­val­li­sil­le ko­ti­ta­louk­sil­le ja ta­lo­yh­tiöil­le mutta myös vaikka tak­si­yrit­tä­jil­le

10.10.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiöi­den yh­tiö­ko­kous­ten jär­jes­tä­mi­ses­sä huo­mioi­ta­va la­ki­muu­tos

30.08.2022 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ken­nus­val­von­nal­la ei näytä olevan keinoja puuttua röyh­keän ra­ken­ta­jan lai­min­lyön­tei­hin

30.01.2022 06:00 17
Tilaajille
Korkein oikeus: Kerrostaloasunnon omistaja sai asentaa parvekkeelle ilmalämpöpumpun – Taloyhtiö vastusti ja yritti poistattaa laitteen

Korkein oikeus: Ker­ros­ta­lo­asun­non omis­ta­ja sai asentaa par­vek­keel­le il­ma­läm­pö­pum­pun – Ta­lo­yh­tiö vas­tus­ti ja yritti pois­tat­taa lait­teen

21.05.2021 12:23 8
Tilaajille
Taloyhtiöiden hallituskonkari Pertti Jussila iloitsee, kun nuorta väkeä osallistuu yhtiökokouksiin yhä useammin – nykyaikaiset viestintävälineet voivat houkutella nuoria myös hallituksiin

Ta­lo­yh­tiöi­den hal­li­tus­kon­ka­ri Pertti Jussila iloit­see, kun nuorta väkeä osal­lis­tuu yh­tiö­ko­kouk­siin yhä useam­min – ny­ky­ai­kai­set vies­tin­tä­vä­li­neet voivat hou­ku­tel­la nuoria myös hal­li­tuk­siin

26.02.2021 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten ta­lo­yh­tiös­sän­ne suh­tau­du­taan ikään­ty­viin asuk­kai­siin?

29.11.2020 05:30
Tilaajille
Oululaisen liikehuoneiston vastikkeet jäivät rästiin – osakkeenomistajat joutuvat maksamaan yli 20 000 euron edestä korvauksia taloyhtiölle

Ou­lu­lai­sen lii­ke­huo­neis­ton vas­tik­keet jäivät rästiin – osak­keen­omis­ta­jat jou­tu­vat mak­sa­maan yli 20 000 euron edestä kor­vauk­sia ta­lo­yh­tiöl­le

22.08.2020 19:15 4
Tilaajille
Jatkuvat häiriöt taloyhtiössä ovat vuokralaisen ja vuokranantajan vastuulla – vakavissa tapauksissa ilmoitus poliisille on paras vaihtoehto: "Ikinä ei tiedä mitä asunnossa tulee vastaan"

Jat­ku­vat häiriöt ta­lo­yh­tiös­sä ovat vuok­ra­lai­sen ja vuok­ran­an­ta­jan vas­tuul­la – va­ka­vis­sa ta­pauk­sis­sa il­moi­tus po­lii­sil­le on paras vaih­toeh­to: "Ikinä ei tiedä mitä asun­nos­sa tulee vas­taan"

04.08.2020 06:00 5
Tilaajille
Omakotitalo pärjää pitkänkin ajan omillaan, kun lähtö on hoidettu huolella – katso lomallelähtijän muistilista

Oma­ko­ti­ta­lo pärjää pit­kän­kin ajan omil­laan, kun lähtö on hoi­det­tu huo­lel­la – katso lo­mal­le­läh­ti­jän muis­ti­lis­ta

15.06.2020 06:00
Tilaajille