Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Heinäpään stadion: Miksi Hei­nä­pään sta­dio­nis­ta tehtyjä va­li­tuk­sia ei kä­si­tel­lä heti?

Juuri nyt: Oulun yli­opis­to on val­lat­tu vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen leik­kauk­sil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Majoitustoiminta
Mykkänen: Hallitus puuttuu Airbnb-toiminnan ongelmiin – Asuntoministeri näkee lyhytvuokrauksessa hyviäkin puolia

Myk­kä­nen: Hal­li­tus puuttuu Airbnb-toi­min­nan on­gel­miin – Asun­to­mi­nis­te­ri näkee ly­hyt­vuok­rauk­ses­sa hy­viä­kin puolia

17.07.2023 10:20 11
Tilaajille
Oulussa Airbnb-toiminnasta uhkasakot saaneet osakkeenomistajat aikovat valittaa hallinto-oikeuteen – hallituksen puheenjohtaja ihmettelee, miksi yksi taloyhtiö on nostettu tikunnokkaan

Oulussa Airbnb-toi­min­nas­ta uh­ka­sa­kot saaneet osak­keen­omis­ta­jat aikovat va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­teen – hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja ih­met­te­lee, miksi yksi ta­lo­yh­tiö on nos­tet­tu ti­kun­nok­kaan

01.06.2023 18:25 77
Tilaajille
Oulun hotellitarjontaan mahtuu lisää uutta kirjavuutta
Pääkirjoitus

Oulun ho­tel­li­tar­jon­taan mahtuu lisää uutta kir­ja­vuut­ta

15.01.2023 20:00 40
Tilaajille
"Jos minun täytyy lopettaa, niin mielestäni muidenkin pitää" – Asuntojen lyhytaikainen vuokraus aiheuttaa kitkaa Oulussa

"Jos minun täytyy lo­pet­taa, niin mie­les­tä­ni mui­den­kin pitää" – Asun­to­jen ly­hyt­ai­kai­nen vuok­raus ai­heut­taa kitkaa Oulussa

02.07.2022 06:00 80
Tilaajille
Pikisaaren Turusen Sahan majoitus- ja kulttuurirakennus pannaan myyntiin

Pi­ki­saa­ren Turusen Sahan ma­joi­tus- ja kult­tuu­ri­ra­ken­nus pannaan myyn­tiin

17.11.2021 21:47 5
Tilaajille
Käräjäoikeus pui syytettä pelastusrikkomuksesta – pelastuslaitos havaitsi useita puutteita ja keskeytti majoitustoiminnan Oulun ydinkeskustan kiinteistössä

Kä­rä­jä­oi­keus pui syy­tet­tä pe­las­tus­rik­ko­muk­ses­ta – pe­las­tus­lai­tos ha­vait­si useita puut­tei­ta ja kes­keyt­ti ma­joi­tus­toi­min­nan Oulun ydin­kes­kus­tan kiin­teis­tös­sä

03.11.2020 18:09 3
Tilaajille
Yöhinta noussut, varausaste laskenut, Oulussa yö maksaa keskimäärin 65 euroa – Airbnb-kohteiden tilanne vaikuttaa silti valoisammalta kuin keväällä

Yöhinta nous­sut, va­raus­as­te las­ke­nut, Oulussa yö maksaa kes­ki­mää­rin 65 euroa – Airbnb-koh­tei­den tilanne vai­kut­taa silti va­loi­sam­mal­ta kuin ke­vääl­lä

27.10.2020 06:00 2
Tilaajille