Talous: Stora Ensolla his­to­rial­li­nen huip­pu­vuo­si tu­lok­sen­teos­sa – yhtiö eh­dot­taa isoja osin­ko­ja

Oikeus: Raa­he­lais­mies sai syyt­teet mur­has­ta ja vii­des­tä murhan yri­tyk­ses­tä

Luitko jo tämän: Oulu suo­sit­te­lee ui­ma­hou­su­jen käyttöä – Osa kun­nis­ta kieltää ui­ma­short­sit ko­ko­naan

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Asuntolainat
Maksuhäiriömerkinnät vähenivät lakimuutoksella, mutta ihmisten velkaantuminen jatkuu huolestuttavasti – kuuntele miten asiaa tarkastelee talous- ja velkaneuvoja

Mak­su­häi­riö­mer­kin­nät vä­he­ni­vät la­ki­muu­tok­sel­la, mutta ih­mis­ten vel­kaan­tu­mi­nen jatkuu huo­les­tut­ta­vas­ti – kuun­te­le miten asiaa tar­kas­te­lee talous- ja vel­ka­neu­vo­ja

20.01.2023 09:00
Oulussa pankit kilpailevat asuntolaina-asiakkaista aina, mutta toistaiseksi korkotilanne on aiheuttanut vain pientä poikkeamaa normaaliin

Oulussa pankit kil­pai­le­vat asun­to­lai­na-asiak­kais­ta aina, mutta tois­tai­sek­si kor­ko­ti­lan­ne on ai­heut­ta­nut vain pientä poik­kea­maa nor­maa­liin

02.01.2023 19:07
Tilaajille
Oululaisen Antti Härkösenkin nollakorko hypähtää reilusti – Kempeleessä asuntolainan koron nousu kirpaisee enemmän kuin Limingassa, mutta mistä se johtuu?

Ou­lu­lai­sen Antti Här­kö­sen­kin nol­la­kor­ko hy­päh­tää rei­lus­ti – Kem­pe­lees­sä asun­to­lai­nan koron nousu kir­pai­see enemmän kuin Li­min­gas­sa, mutta mistä se johtuu?

02.01.2023 19:05 8
Tilaajille
Auttaisiko pankin vaihto, kun korot nousevat rytisten? Kaleva kokosi viisi vinkkiä asuntovelan painamille

Aut­tai­si­ko pankin vaihto, kun korot nou­se­vat ry­tis­ten? Kaleva kokosi viisi vinkkiä asun­to­ve­lan pai­na­mil­le

21.12.2022 19:00 15
Tilaajille
Asuntokauppa käy, vaikka korot nousevat – Muut tekijät vaikuttavat kaupankäyntiin enemmän

Asun­to­kaup­pa käy, vaikka korot nou­se­vat – Muut tekijät vai­kut­ta­vat kau­pan­käyn­tiin enemmän

11.07.2022 10:12
Tilaajille
Korkojen ja hintojen nousu tekee loven kukkaroon, mutta yöunia ei kannata menettää – Kysyimme asiantuntijoilta, mikä kotitalouksia odottaa

Kor­ko­jen ja hin­to­jen nousu tekee loven kuk­ka­roon, mutta yöunia ei kannata me­net­tää – Ky­syim­me asian­tun­ti­joil­ta, mikä ko­ti­ta­louk­sia odottaa

23.04.2022 18:30
Tilaajille
Pieneltä näyttävä nytkähdys korossa voi paisua tuhansien eurojen lisälaskuksi vuodessa – ekonomistit kehottavat varautumaan siihen, että nollakorkojen aika jää taakse

Pie­nel­tä näyt­tä­vä nyt­käh­dys korossa voi paisua tu­han­sien eurojen li­sä­las­kuk­si vuo­des­sa – eko­no­mis­tit ke­hot­ta­vat va­rau­tu­maan siihen, että nol­la­kor­ko­jen aika jää taakse

18.04.2022 08:30 13
Tilaajille
Oulun Osuuspankki myönsi viime vuonna ennätyksellisen määrän asuntolainoja

Oulun Osuus­pank­ki myönsi viime vuonna en­nä­tyk­sel­li­sen määrän asun­to­lainoja

09.02.2022 17:36 3
Nordea kertoo kitkeneensä pitkät asuntolainajonot – Oulun seudulla pankki on myöntänyt ennätysmäärän asuntolainoja tänä vuonna

Nordea kertoo kit­ke­neen­sä pitkät asun­to­lai­na­jo­not – Oulun seu­dul­la pankki on myön­tä­nyt en­nä­tys­mää­rän asun­to­lainoja tänä vuonna

23.10.2021 06:00 3
Tilaajille
Asuntolainakaupassa eletään ennätysvuotta – uusia lainoja myönnetään ja asiakkaat kilpailuttavat marginaaleja

Asun­to­lai­na­kau­pas­sa eletään en­nä­tys­vuot­ta – uusia lainoja myön­ne­tään ja asiak­kaat kil­pai­lut­ta­vat mar­gi­naa­le­ja

14.03.2021 17:00 2
Tilaajille
Pankit kilpailevat nyt hanakasti uusista asuntolaina-asiakkaista – marginaalit keskimäärin 0,7 prosenttiyksikössä

Pankit kil­pai­le­vat nyt ha­na­kas­ti uusista asun­to­lai­na-asiak­kais­ta – mar­gi­naa­lit kes­ki­mää­rin 0,7 pro­sent­ti­yk­si­kös­sä

14.03.2021 13:50 1
Korona vauhditti Nordean asuntokauppaa ja mullisti toimintatapoja – luottotappioita ei tullutkaan

Korona vauh­dit­ti Nordean asun­to­kaup­paa ja mul­lis­ti toi­min­ta­ta­po­ja – luot­to­tap­pioi­ta ei tul­lut­kaan

04.02.2021 18:00
Tilaajille
Asuntolainoilla kova kysyntä Oulussa, nyt uskalletaan hakea ja myöntää lainoja: "Jos kysyntä jatkuu tällä mallilla, voimme rikkoa omia ennätyksiä"

Asun­to­lai­noil­la kova kysyntä Ou­lus­sa, nyt us­kal­le­taan hakea ja myöntää lai­no­ja: "Jos kysyntä jatkuu tällä mal­lil­la, voimme rikkoa omia en­nä­tyk­siä"

07.11.2020 18:00
Tilaajille
OP-ryhmän johtaja: Asuntolainoihin on haettu historiallisen paljon lyhennysvapaita, kesällä uusien lainojen kysyntä kääntyi kasvuun

OP-ryh­män joh­ta­ja: Asun­to­lai­noi­hin on haettu his­to­rial­li­sen paljon ly­hen­nys­va­pai­ta, kesällä uusien lai­no­jen kysyntä kääntyi kasvuun

30.07.2020 06:00
Syrjäseudulle muuttamisen riskit voivat näkyä asuntolainan korossa tai vakuuksien määrässä: "Realismi voi iskeä päin asukkaan näköä julmastikin, kun talo ei menekään kaupaksi"

Syr­jä­seu­dul­le muut­ta­mi­sen riskit voivat näkyä asun­to­lai­nan korossa tai va­kuuk­sien mää­räs­sä: "Rea­lis­mi voi iskeä päin asuk­kaan näköä jul­mas­ti­kin, kun talo ei me­ne­kään kau­pak­si"

19.07.2020 20:55 2
Koronakevät lisäsi remontointia ja vapaa-ajan asuntojen ostamista – kysyimme, kuinka suurta asumisen lainojen kysyntä on ollut Oulun seudulla

Ko­ro­na­ke­vät lisäsi re­mon­toin­tia ja va­paa-ajan asun­to­jen os­ta­mis­ta – ky­syim­me, kuinka suurta asu­mi­sen lai­no­jen kysyntä on ollut Oulun seu­dul­la

23.06.2020 07:05
Tilaajille