Alvar Aalto

Pulut saavat pian häädön "Al­va­rin ka­ted­raa­lis­ta" – siilon kun­nos­tus­työt he­rät­tä­neet kiin­nos­tus­ta ympäri maail­maa

24.03.2021 06:13 18

Lef­fa­vie­ras: Do­ku­ment­ti­elo­ku­va nostaa Alvar Aallon Ai­no-vai­mon mer­ki­tyk­sen uudelle tasolle

10.09.2020 11:01
Tilaajille

Virpi Suu­ta­rin elokuva nostaa Alvar Aallon puo­li­sot esiin: Ei kukaan ole nero yksin

02.09.2020 17:00
Tilaajille

Alvar Aallon siilon tu­le­vai­suu­del­le löytyy esikuva Egyptin Kuol­lei­den laak­sos­ta – sii­lo­hank­keen johtoon astuva ark­ki­teh­ti on pit­kä­ai­kai­nen Aallon ihai­li­ja

29.08.2020 14:00 7
Tilaajille

Egyptin hau­to­ja­kin tut­ki­nut es­pan­ja­lai­nen säätiö ostaa Alvarin siilon – ostaja ih­met­te­lee, miksi Aallon en­sim­mäi­nen teol­li­nen ra­ken­nus on pääs­tet­ty ra­pis­tu­maan

24.08.2020 15:56 17
Tilaajille

Pa­to­sil­ta avautuu ra­joi­te­tus­ti lii­ken­teel­le ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti tors­tai­na, mutta runsas il­ki­val­ta on rii­van­nut re­mont­tia läpi pro­jek­tin keston

22.07.2020 16:08 5
Tilaajille
Kolumni

Kult­tuu­ri­sii­lo yh­tei­se­nä tilana on pit­kä­jän­tei­nen missio

15.07.2020 12:00 6
Tilaajille

Unel­moit­ko Alvar Aallon suun­nit­te­le­man siilon omis­ta­mi­ses­ta? Oulun kau­pun­ki asetti Top­pi­las­sa si­jait­se­van suo­je­lu­koh­teen myyn­tiin

24.06.2020 16:21 6

Oulu myy Top­pi­las­sa si­jait­se­van Alvarin Siilon net­ti­huu­to­kau­pal­la, läh­tö­hin­taa ei ole

26.05.2020 18:13 14
Tilaajille