Luitko jo tämän: Junalla Li­min­gas­ta Ouluun ja ase­mal­ta pyö­räl­lä töihin

Voimanosto: Al­zhei­me­rin tauti py­säyt­ti kem­pe­le­läi­sen voi­ma­mie­hen

Pääkirjoitus: Iranin rohkeat naiset tar­vit­se­vat kaiken tuen

Verot

Verot
Liki miljoonan suomalaisen verokortin tuloraja uhkaa ylittyä, Verohallinto lähettää osalle muistutusviestin

Liki mil­joo­nan suo­ma­lai­sen ve­ro­kor­tin tu­lo­ra­ja uhkaa ylit­tyä, Ve­ro­hal­lin­to lä­het­tää osalle muis­tu­tus­vies­tin

26.09.2022 09:01
Kaupan liitto: Vähittäiskaupan liikevaihdon määrä putoaa, ostovoimaa tuettava työn verotusta keventämällä

Kaupan liitto: Vä­hit­täis­kau­pan lii­ke­vaih­don määrä putoaa, os­to­voi­maa tuet­ta­va työn ve­ro­tus­ta ke­ven­tä­mäl­lä

03.08.2022 13:17 4
1,7 miljoonaa suomalaista saa veronpalautuksia keskiviikkona – mätkyjä menee maksuun elokuussa 108 miljoonaa euroa

1,7 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta saa ve­ron­pa­lau­tuk­sia kes­ki­viik­ko­na – mätkyjä menee maksuun elo­kuus­sa 108 mil­joo­naa euroa

01.08.2022 14:36
Tilaajille
Verottajalta puuttuu etenkin ensi kertaa veronpalautusta saavien tilinumeroita lähes 30 000 – keskiviikkona on viimeinen päivä jättää tilitietonsa elokuun alun palautuksia varten

Ve­rot­ta­jal­ta puuttuu etenkin ensi kertaa ve­ron­pa­lau­tus­ta saavien ti­li­nu­me­roi­ta lähes 30 000 – kes­ki­viik­ko­na on vii­mei­nen päivä jättää ti­li­tie­ton­sa elokuun alun pa­lau­tuk­sia varten

25.07.2022 13:25 4
Verohallinto on paljastanut kymmeniä järjestelmällistä veronkiertoa tarjoavia yrityksiä – verotuloja jäänyt saamatta vuosittain noin 80 miljoonaa euroa

Ve­ro­hal­lin­to on pal­jas­ta­nut kym­me­niä jär­jes­tel­mäl­lis­tä ve­ron­kier­toa tar­joa­via yri­tyk­siä – ve­ro­tu­lo­ja jäänyt saa­mat­ta vuo­sit­tain noin 80 mil­joo­naa euroa

08.06.2022 15:42 3
HS:n kysely: Noin puolet suomalaisista on valmiita maksamaan lisää veroa, jotta hoitajien palkkoja voitaisiin nostaa

HS:n kysely: Noin puolet suo­ma­lai­sis­ta on val­mii­ta mak­sa­maan lisää veroa, jotta hoi­ta­jien palk­ko­ja voi­tai­siin nostaa

04.05.2022 20:07 37
Suomalaisten verokorttien tulorajat paukkuivat yli vuonna 2021 – "Joulukuun tilipäivä on ollut monessa taloudessa ikävä yllätys"

Suo­ma­lais­ten ve­ro­kort­tien tu­lo­ra­jat pauk­kui­vat yli vuonna 2021 – "Jou­lu­kuun ti­li­päi­vä on ollut monessa ta­lou­des­sa ikävä yl­lä­tys"

04.01.2022 09:18 14
Uusi vuosi tuo kotitalousvähennysten korotukset – korotuksen saa öljylämmityksen vaihtamisesta  ilmastoystävällisempään sekä kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä

Uusi vuosi tuo ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­ten ko­ro­tuk­set – ­ko­ro­tuk­sen saa öl­jy­läm­mi­tyk­sen vaih­ta­mi­ses­ta il­mas­to­ys­tä­väl­li­sem­pään sekä ko­ti­ta­lous-, hoiva- ja hoi­to­työs­tä

01.01.2022 10:25 3
Miksi rikkaita pitäisi Suomessa paheksua?
Kolumni Erkki Ahola

Miksi rik­kai­ta pitäisi Suo­mes­sa pa­hek­sua?

12.11.2021 14:00 9
Tilaajille
Analyysi: Verolistoja hyödyllisempi tapa tarkastella rikkautta voi olla varallisuus – Pohjois- ja Itä-Suomi romahti varallisuustilastossa

Ana­lyy­si: Ve­ro­lis­to­ja hyö­dyl­li­sem­pi tapa tar­kas­tel­la rik­kaut­ta voi olla va­ral­li­suus – Poh­jois- ja Itä-Suo­mi romahti va­ral­li­suus­ti­las­tos­sa

11.11.2021 18:00 9
Tilaajille
Oulun seudun talousvaikuttajilla iso tulohaitari – katso lista yritysjohtajien tuloista

Oulun seudun ta­lous­vai­kut­ta­jil­la iso tu­lo­hai­ta­ri – katso lista yri­tys­joh­ta­jien tu­lois­ta

11.11.2021 14:09 18
Tilaajille
Veropäivä kertoi muhkeita tuloja nauttivista mutta myös isoja veroja maksavista, jollaisia saisi olla enemmänkin
Pääkirjoitus

Ve­ro­päi­vä kertoi muh­kei­ta tuloja naut­ti­vis­ta mutta myös isoja veroja mak­sa­vis­ta, jol­lai­sia saisi olla enem­män­kin

10.11.2021 20:00 20
Tilaajille
Terveysteknologiasta riittää puhetta ja pöhinää – Kaleva selvitti, paljonko ala todellisuudessa tuottaa verotuloja Oulun seudulle

Ter­veys­tek­no­lo­gias­ta riittää puhetta ja pöhinää – Kaleva sel­vit­ti, pal­jon­ko ala to­del­li­suu­des­sa tuottaa ve­ro­tu­lo­ja Oulun seu­dul­le

10.11.2021 18:06 6
Tilaajille
Maskitarve siivitti oululaisyrittäjän maailmalle ja huimaan kasvuloikkaan

Mas­ki­tar­ve sii­vit­ti ou­lu­lais­yrit­tä­jän maail­mal­le ja huimaan kas­vu­loik­kaan

10.11.2021 18:04 4
Tilaajille
Pohjoisen virkakunnan kärjellä isot ansiot, tulot yritysjohtajien tasoa – katso lista virkakunnan verotiedoista

Poh­joi­sen vir­ka­kun­nan kär­jel­lä isot ansiot, tulot yri­tys­joh­ta­jien tasoa – katso lista vir­ka­kun­nan ve­ro­tie­dois­ta

11.11.2021 10:34 25
Tilaajille
Kulttuuriväen kärjessä Antti Leikas – katso lista Oulun seudun kulttuurin ammattilaisten tuloista

Kult­tuu­ri­väen kär­jes­sä Antti Lei­kas – ­kat­so lista Oulun seudun kult­tuu­rin am­mat­ti­lais­ten tu­lois­ta

10.11.2021 15:36 5
Tilaajille
Suomen Autokauppa Oy nousi kärkeen Oulussa suurimpana yhteisöverojen maksajana

Suomen Au­to­kaup­pa Oy nousi kärkeen Oulussa suu­rim­pa­na yh­tei­sö­ve­ro­jen mak­sa­ja­na

10.11.2021 15:28 2
Tilaajille
Voiko Suomessa rikastua työnteolla? Asiantuntija kertoo, mitä voimme päätellä eniten ansainneiden listasta

Voiko Suo­mes­sa ri­kas­tua työn­teol­la? Asian­tun­ti­ja kertoo, mitä voimme pää­tel­lä eniten an­sain­nei­den lis­tas­ta

10.11.2021 14:02 2
Tilaajille
Lipon toimitusjohtaja Mika Lähteenmäki keräsi miljoonatulot, Suomen nopein mies Samuel Purola köyhyysrajan alapuolella  – katso lista pohjoisen urheilijoiden verotiedoista

Lipon toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Läh­teen­mä­ki keräsi mil­joo­na­tu­lot, Suomen nopein mies Samuel Purola köy­hyys­ra­jan ala­puo­lel­la – katso lista poh­joi­sen ur­hei­li­joi­den ve­ro­tie­dois­ta

10.11.2021 15:46 8
Tilaajille
Tähtijalkapalloilijoita mittaavan yrityksen johtaja nousi uutena tulokärjen joukkoon – "Verot totta kai Suomeen"

Täh­ti­jal­ka­pal­loi­li­joi­ta mit­taa­van yri­tyk­sen johtaja nousi uutena tu­lo­kär­jen jouk­koon – "Verot totta kai Suo­meen"

10.11.2021 12:57
Tilaajille
Sadan kärkeen yltää vain 10 naista – Pohjois-Pohjanmaan tulokuningattareksi nousi entinen perhekotiyrittäjä Tiina Eriksson 2,2 miljoonan euron tuloilla

Sadan kärkeen yltää vain 10 naista – ­Poh­jois-Poh­jan­maan tu­lo­ku­nin­gat­ta­rek­si nousi entinen per­he­ko­ti­yrit­tä­jä Tiina Eriks­son 2,2 mil­joo­nan euron tu­loil­la

10.11.2021 16:25 1
Tilaajille
Oulun vaalipiirin kansanedustajilla totutusti hyvät tienestit – vähiten ansainneellakin tulot yli 70 000 euroa

Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jil­la to­tu­tus­ti hyvät tie­nes­tit – vähiten an­sain­neel­la­kin tulot yli 70 000 euroa

10.11.2021 12:37 8
Tilaajille
Lukuisat pohjoispohjanmaalaiset pyrkivät salaamaan verotietonsa, Kaleva hankki salausta pyytäneiden tietoja – katso taulukko täältä

Lu­kui­sat poh­jois­poh­jan­maa­lai­set pyr­ki­vät sa­laa­maan ve­ro­tie­ton­sa, Kaleva hankki sa­laus­ta pyy­tä­nei­den tietoja – katso tau­luk­ko täältä

10.11.2021 12:06 27
Tilaajille
Tytti Tuppurainen Oulun valtuustokärki – kaupunginvaltuutetut keskimäärin hyvätuloisia

Tytti Tup­pu­rai­nen Oulun val­tuus­to­kär­ki – kau­pun­gin­val­tuu­te­tut kes­ki­mää­rin hy­vä­tu­loi­sia

11.11.2021 10:41 12
Tilaajille
Pertti Yliniemi jatkaa Lapin miljoonakerhossa, maksoi myös miljoona euroa veroja

Pertti Yli­nie­mi jatkaa Lapin mil­joo­na­ker­hos­sa, maksoi myös mil­joo­na euroa veroja

10.11.2021 11:57
Tilaajille
Antti Tuisku menestyi myös korona-aikana – tienasi lähes 190 000 euroa

Antti Tuisku me­nes­tyi myös ko­ro­na-ai­ka­na – tienasi lähes 190 000 euroa

10.11.2021 11:54
Tilaajille
Näin tienasivat näyttelijät, tv-persoonat, kirjailijat ja muusikot: Elokuvatuottaja Markus Selinille jättitulot, Applen jättisarjassa näyttelevä Laura Birn parhaiten tienanneita näyttelijöitä

Näin tie­na­si­vat näyt­te­li­jät, tv-per­soo­nat, kir­jai­li­jat ja muu­si­kot: Elo­ku­va­tuot­ta­ja Markus Se­li­nil­le jät­ti­tu­lot, Applen jät­ti­sar­jas­sa näyt­te­le­vä Laura Birn par­hai­ten tie­nan­nei­ta näyt­te­li­jöi­tä

10.11.2021 11:25
Tilaajille
Oululainen Vesa-Pekka Palokangas teki yrityskaupat ja kiilasi miljoonatienesteillään Pohjois-Pohjanmaan tulokärkeen: "Tein 22 vuotta pitkäjänteistä työtä yrittäjänä"

Ou­lu­lai­nen Ve­sa-Pek­ka Pa­lo­kan­gas teki yri­tys­kau­pat ja kiilasi mil­joo­na­tie­nes­teil­lään Poh­jois-Poh­jan­maan tu­lo­kär­keen: "Tein 22 vuotta pit­kä­jän­teis­tä työtä yrit­tä­jä­nä"

10.11.2021 15:40 1
Tilaajille
Entinen NHL-puolustaja Joni Pitkänen on pistänyt rahan poikimaan – jälleen miljoonatienestit

Entinen NHL-puo­lus­ta­ja Joni Pit­kä­nen on pis­tä­nyt rahan poi­ki­maan – jälleen mil­joo­na­tie­nes­tit

10.11.2021 11:13 2
Tilaajille
Kultaleijonia naurattaa pankkimatkalla, Ristomatti Hakola kasasi MM-mitalieväät 30  000 euroa Iivo Niskasta pienemmillä tuloilla

Kul­ta­lei­jo­nia nau­rat­taa pank­ki­mat­kal­la, Ris­to­mat­ti Hakola kasasi MM-mi­ta­li­eväät 30  000 euroa Iivo Nis­kas­ta pie­nem­mil­lä tu­loil­la

10.11.2021 11:09