Verot

Verot
Vuoden suurin veronpalautuspotti, 1,1 miljardia euroa, jaetaan perjantaina – tänään on puolestaan satojen tuhansien mätkyjen eräpäivä

Vuoden suurin ve­ron­pa­lau­tus­pot­ti, 1,1 mil­jar­dia euroa, jaetaan per­jan­tai­na – tänään on puo­les­taan satojen tu­han­sien mät­ky­jen erä­päi­vä

01.09.2021 09:55 3
Suomalaisten pankkitileille tipahtaa heinäkuussa 133 miljoonaa euroa – veronpalautukset eivät välttämättä näy tilillä heti aamulla

Suo­ma­lais­ten pank­ki­ti­leil­le ti­pah­taa hei­nä­kuus­sa 133 mil­joo­naa euroa – ve­ron­pa­lau­tuk­set eivät vält­tä­mät­tä näy tilillä heti aamulla

30.06.2021 10:23
Päätoimittajalta: Verotietojen avoimuuden heikennys on suuri yhteiskunnallinen virhe
Pääkirjoitus Sanna Keskinen

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Ve­ro­tie­to­jen avoi­muu­den hei­ken­nys on suuri yh­teis­kun­nal­li­nen virhe

03.11.2020 08:00 66

Hyvä ta­lous­ke­hi­tys sai ve­ro­tuo­tot kasvuun ennen ko­ro­na­krii­siä

01.06.2021 09:00
1,7 miljoonalla suomalaisella on tänään viimeinen päivä täydentää veroilmoitusta

1,7 mil­joo­nal­la suo­ma­lai­sel­la on tänään vii­mei­nen päivä täy­den­tää ve­ro­il­moi­tus­ta

11.05.2021 10:31
Muuttaisitko syrjäseudulle, jos saisit opintolainastasi anteeksi 2 600 euroa? Harvaan asutuille alueille suunnitellaan tuntuvia tukia

Muut­tai­sit­ko syr­jä­seu­dul­le, jos saisit opin­to­lai­nas­ta­si an­teek­si 2 600 euroa? Harvaan asu­tuil­le alueil­le suun­ni­tel­laan tun­tu­via tukia

23.02.2021 07:50 30
Tilaajille
Maakuntavero on vaikea toteuttaa pikaisesti – alueelliset erot repeävät yllättävän suuriksi

Maa­kun­ta­ve­ro on vaikea to­teut­taa pi­kai­ses­ti – alueel­li­set erot re­peä­vät yl­lät­tä­vän suu­rik­si

07.02.2021 18:30 2
Tilaajille
Kuntaverotus keventyy huomattavasti, mutta valtio ottaa kyllä omansa – soteuudistus muuttaa verorakennetta

Kun­ta­ve­ro­tus ke­ven­tyy huo­mat­ta­vas­ti, mutta valtio ottaa kyllä omansa – so­teuu­dis­tus muuttaa ve­ro­ra­ken­net­ta

05.02.2021 13:14 4
Tilaajille
Näkökulma: Nostaako sdp:n melkein romahduttanut lihavero taas päätään? Ministeriö selvittää kansalaisten näkemyksiä ruuan verotuksesta

Nä­kö­kul­ma: Nos­taa­ko sdp:n melkein ro­mah­dut­ta­nut li­ha­ve­ro taas pää­tään? Mi­nis­te­riö sel­vit­tää kan­sa­lais­ten nä­ke­myk­siä ruuan ve­ro­tuk­ses­ta

01.02.2021 06:00 21
Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin veroasiat osavaltion oikeusministeriön tutkintaan

Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin ve­ro­asiat osa­val­tion oi­keus­mi­nis­te­riön tut­kin­taan

10.12.2020 08:19 7
Puheenaihe: Voiko Suomessa rikastua? "On se mahdollista, mutta helpoksi sitä ei ole tehty"

Pu­hee­nai­he: Voiko Suo­mes­sa ri­kas­tua? "On se mah­dol­lis­ta, mutta hel­pok­si sitä ei ole tehty"

08.11.2020 08:00 2
Tilaajille
Sanna Marin kritisoi mahdollisuutta poistaa verotiedot median listoilta – pääministerin mukaan ennakointi tärkeää koronaviruksen torjunnassa

Sanna Marin kri­ti­soi mah­dol­li­suut­ta poistaa ve­ro­tie­dot median lis­toil­ta – pää­mi­nis­te­rin mukaan en­na­koin­ti tärkeää ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa

03.11.2020 20:46 10
Yhteisöverot kasvavat Oulussa hitaasti – mobiililiiketoiminnan alasajo heijastuu yhä kaupungin talouteen

Yh­tei­sö­ve­rot kas­va­vat Oulussa hi­taas­ti – mo­bii­li­lii­ke­toi­min­nan alasajo hei­jas­tuu yhä kau­pun­gin ta­lou­teen

03.11.2020 16:11
Tilaajille
Näkökulma: Kymmenen suurituloisimman joukosta löytyy perinteisesti yksi nainen, mutta muuten naisjohtajia ei näy Suomen tulokärjessä

Nä­kö­kul­ma: Kym­me­nen suu­ri­tu­loi­sim­man jou­kos­ta löytyy pe­rin­tei­ses­ti yksi nainen, mutta muuten nais­joh­ta­jia ei näy Suomen tu­lo­kär­jes­sä

03.11.2020 15:47 1
HVK-jupakan suojainkauppiailla huomaamattomat tulot Suomessa

HVK-ju­pa­kan suo­jain­kaup­piail­la huo­maa­mat­to­mat tulot Suo­mes­sa

03.11.2020 14:23
Ex-pääministeri Juha Sipilän puolittuneetkin tulot riittivät Oulun vaalipiirin kansanedustajien tulokärkeen – katso koko listaus

Ex-pää­mi­nis­te­ri Juha Sipilän puo­lit­tu­neet­kin tulot riit­ti­vät Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien tu­lo­kär­keen – katso koko listaus

03.11.2020 13:16 1
Tilaajille
Suurituloisin suomalainen Ilkka Brotherus harmitteli rikkaudet tuonutta yrityskauppaa aiemmin, kritisoi veropolitiikkaa ja sanoi olevansa "isänmaallinen hölmö"

Suu­ri­tu­loi­sin suo­ma­lai­nen Ilkka Brot­he­rus har­mit­te­li rik­kau­det tuo­nut­ta yri­tys­kaup­paa aiem­min, kri­ti­soi ve­ro­po­li­tiik­kaa ja sanoi ole­van­sa "i­sän­maal­li­nen hölmö"

03.11.2020 12:23 1
Kärppien kärkipelaajilla totutun hulppeat tienestit – Krejcik Liigan palkkakuningas, myös Heshka tienasi reilusti yli 250 000 euroa

Kärp­pien kär­ki­pe­laa­jil­la totutun hulp­peat tie­nes­tit – Krejcik Liigan palk­ka­ku­nin­gas, myös Heshka tienasi rei­lus­ti yli 250 000 euroa

03.11.2020 22:35
Tilaajille
Öljynjalostuskonserni Neste maksoi yhteisöveroa noin 227 miljoonaa euroa – Katso suurimmat yhteisöverojen maksajat

Öl­jyn­ja­los­tus­kon­ser­ni Neste maksoi yh­tei­sö­ve­roa noin 227 mil­joo­naa euroa – Katso suu­rim­mat yh­tei­sö­ve­ro­jen mak­sa­jat

03.11.2020 15:58
Arina maksoi Oulussa eniten yhteisöveroa – katso lista kaupungin suurimmista yhteisöveron maksajista

Arina maksoi Oulussa eniten yh­tei­sö­ve­roa – katso lista kau­pun­gin suu­rim­mis­ta yh­tei­sö­ve­ron mak­sa­jis­ta

03.11.2020 11:08 3
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan suurituloisimpien joukossa todella vähän naisia – Balmuirin entinen omistaja Heidi Jaara tienasi noin 1,8 miljoonaa

Poh­jois-Poh­jan­maan suu­ri­tu­loi­sim­pien jou­kos­sa todella vähän naisia – Bal­mui­rin entinen omis­ta­ja Heidi Jaara tienasi noin 1,8 mil­joo­naa

03.11.2020 11:03
Tilaajille
Verottajan tulolistan ykkönen ei ollut likimainkaan kovatuloisin – Talouselämä: Ilkka Brotherus tienasi yli tuplasti enemmän, tulot liki 66 miljoonaa euroa

Ve­rot­ta­jan tu­lo­lis­tan ykkönen ei ollut li­ki­main­kaan ko­va­tu­loi­sin – Ta­lou­se­lä­mä: Ilkka Brot­he­rus tienasi yli tup­las­ti enem­män, tulot liki 66 mil­joo­naa euroa

03.11.2020 10:15 2
Kainuun verotiedoissa Ämmän Betonin Jukka Kyllönen tulokärjessä – 30 pyytänyt verotietojensa salaamista Kainuussa

Kainuun ve­ro­tie­dois­sa Ämmän Betonin Jukka Kyl­lö­nen tu­lo­kär­jes­sä – 30 pyy­tä­nyt ve­ro­tie­to­jen­sa sa­laa­mis­ta Kai­nuus­sa

03.11.2020 10:10
Tilaajille
Näin ansaitsivat työmarkkinajohtajat

Näin an­sait­si­vat työ­mark­ki­na­joh­ta­jat

03.11.2020 09:24
Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajalalla 160 000 euron tulot, maksoi tällä kertaa veronsa Ouluun – Katso myös miten valtuutetut tienasivat

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laa­ja­lal­la 160 000 euron tulot, maksoi tällä kertaa veronsa Ouluun – Katso myös miten val­tuu­te­tut tie­na­si­vat

04.11.2020 11:42 14
Tilaajille
UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesosen ansiotulot yli 5 miljoonaa euroa – piilotti tietonsa medialta

UPM:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jussi Pesosen an­sio­tu­lot yli 5 mil­joo­naa euroa – pii­lot­ti tie­ton­sa me­dial­ta

03.11.2020 15:08 1
Tässä on Suomen viime vuoden tulokärki verottajan medialistauksen mukaan – Tuhansien huipputuloisten tiedot puuttuvat listalta

Tässä on Suomen viime vuoden tu­lo­kär­ki ve­rot­ta­jan me­dia­lis­tauk­sen mukaan – Tu­han­sien huip­pu­tu­lois­ten tiedot puut­tu­vat lis­tal­ta

03.11.2020 17:28 2
Päiväkotiketjun myynyt Mari Jolanki ylsi miljoonatuloihin Lapissa – "Naisena tahdon todeta, että vaatii rohkeutta perustaa yritys ja uskallusta tehdä isoja ratkaisuja"

Päi­vä­ko­ti­ket­jun myynyt Mari Jolanki ylsi mil­joo­na­tu­loi­hin Lapissa – "Nai­se­na tahdon todeta, että vaatii roh­keut­ta pe­rus­taa yritys ja us­kal­lus­ta tehdä isoja rat­kai­su­ja"

03.11.2020 19:06
Tilaajille
Älylukkoyhtiö iLoqia myyneitä tulokärjessä Pohjois-Pohjanmaan verotiedoissa, sijoittaja Jorma Takanen tienasi yli 17 miljoonaa – maakunnan verotiedoista salattu lähes 270 suurituloisen tiedot

Äly­luk­ko­yh­tiö iLoqia myy­nei­tä tu­lo­kär­jes­sä Poh­jois-Poh­jan­maan ve­ro­tie­dois­sa, si­joit­ta­ja Jorma Takanen tienasi yli 17 mil­joo­naa – maa­kun­nan ve­ro­tie­dois­ta salattu lähes 270 suu­ri­tu­loi­sen tiedot

03.11.2020 12:31 1
Tilaajille
Vastaamon perustajilla Ville Tapiolla ja Nina Tapiolla miljoonien pääomatulot

Vas­taa­mon pe­rus­ta­jil­la Ville Ta­piol­la ja Nina Ta­piol­la mil­joo­nien pää­oma­tu­lot

03.11.2020 10:24