Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas vaihtaa kes­kus­tas­ta pe­rus­suo­ma­lai­siin, ko­koo­muk­ses­ta Oulun suurin val­tuus­to­ryh­mä

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Verot

Verot
Metsäveroilmoitus pitää tehdä heti alkuvuodesta – pääosalle metsänomistajista ei tule enää täytettävää lomaketta
Tilaajille

Met­sä­ve­ro­il­moi­tus pitää tehdä heti al­ku­vuo­des­ta – pää­osal­le met­sän­omis­ta­jis­ta ei tule enää täy­tet­tä­vää lo­ma­ket­ta

30.01.2023 11:54 3
Joukkoliikenteen alv-alennuksen vaikutusta vielä vaikea arvioida – Oulun seudun bussiliikenteen arvolippujen veron poistosta päätetään ensi viikolla

Jouk­ko­lii­ken­teen alv-alen­nuk­sen vai­ku­tus­ta vielä vaikea ar­vioi­da – Oulun seudun bus­si­lii­ken­teen ar­vo­lip­pu­jen veron pois­tos­ta pää­te­tään ensi vii­kol­la

13.01.2023 05:00 7
Tilaajille
Raportti: Ulkomaiset sijoittajat voivat saada verotonta tuloa suomalaismetsistä

Ra­port­ti: Ul­ko­mai­set si­joit­ta­jat voivat saada ve­ro­ton­ta tuloa suo­ma­lais­met­sis­tä

12.01.2023 11:23 3
Junaliput tavanomaista halvempia kevättalven ajan – VR siirtää tilapäisen alv-alennuksen suoraan lippujen hintoihin

Ju­na­li­put ta­van­omais­ta hal­vem­pia ke­vät­tal­ven ajan – VR siirtää ti­la­päi­sen alv-alen­nuk­sen suoraan lip­pu­jen hin­toi­hin

04.01.2023 14:15 17
Limsojen verotus kiristymässä – virvoitusjuomien verotukseen kaavaillaan kuutta porrasta sokeripitoisuuden perusteella

Lim­so­jen verotus ki­ris­ty­mäs­sä – vir­voi­tus­juo­mien ve­ro­tuk­seen kaa­vail­laan kuutta por­ras­ta so­ke­ri­pi­toi­suu­den pe­rus­teel­la

17.11.2022 21:42 16
Kiinteistöyhtiö Alltimen perustaja jätti vastuutehtävät ja teki osakkeiden myynnillä miljoonia

Kiin­teis­tö­yh­tiö All­ti­men pe­rus­ta­ja jätti vas­tuu­teh­tä­vät ja teki osak­kei­den myyn­nil­lä mil­joo­nia

10.11.2022 11:42
Tilaajille
Analyysi: Sukupuoli näkyy verotilastoissa, naisten osuus suurituloisista pieni – Oulun tulokuningattarella 1,4 miljoonan euron tulot

Ana­lyy­si: Su­ku­puo­li näkyy ve­ro­ti­las­tois­sa, naisten osuus suu­ri­tu­loi­sis­ta pieni – Oulun tu­lo­ku­nin­gat­ta­rel­la 1,4 mil­joo­nan euron tulot

09.11.2022 17:00 6
Tilaajille
Peliala on tehnyt pysyvän vallankumouksen tulokärjessä – Professori Olli Sotamaa: "Suomessa on nyt ennätyksellisen paljon kokemusta siitä, miten menestyspelejä tehdään"

Peliala on tehnyt pysyvän val­lan­ku­mouk­sen tu­lo­kär­jes­sä – Pro­fes­so­ri Olli So­ta­maa: "Suo­mes­sa on nyt en­nä­tyk­sel­li­sen paljon ko­ke­mus­ta siitä, miten me­nes­tys­pe­le­jä teh­dään"

09.11.2022 16:40
Tilaajille
Mielihyvin veroja maksava kestää avoimuuden
Pääkirjoitus

Mie­li­hy­vin veroja maksava kestää avoi­muu­den

09.11.2022 16:15 24
Tilaajille
Oulun Energian toimitusjohtajan tulot virkakunnan kärjessä – taakse jäi muun muassa Oulun kaupunginjohtaja

Oulun Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­jan tulot vir­ka­kun­nan kär­jes­sä – taakse jäi muun muassa Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja

09.11.2022 17:50 18
Tilaajille
Oululaisen autoliike Sakan omistusjärjestely poiki isoja tuloja

Ou­lu­lai­sen au­to­lii­ke Sakan omis­tus­jär­jes­te­ly poiki isoja tuloja

09.11.2022 14:23 3
Tilaajille
Myrskyn silmään joutunut kokoomuksen Matti Matinheikki valtuuston tulokärjessä, ex-pääministeri Juha Sipilä aluevaltuuston suurituloisin – katso listat

Myrskyn silmään jou­tu­nut ko­koo­muk­sen Matti Ma­tin­heik­ki val­tuus­ton tu­lo­kär­jes­sä, ex-pää­mi­nis­te­ri Juha Sipilä alue­val­tuus­ton suu­ri­tu­loi­sin – katso listat

09.11.2022 17:46 10
Tilaajille
Petrus Schroderus pääsi yli 100 000 euron, Suvi Teräsniskan tienestit kulkevat oman yrityksen kautta – katso lista Oulun seudun kulttuurin ammattilaisten tuloista

Petrus Schro­de­rus pääsi yli 100 000 euron, Suvi Te­räs­nis­kan tie­nes­tit kul­ke­vat oman yri­tyk­sen kautta – katso lista Oulun seudun kult­tuu­rin am­mat­ti­lais­ten tu­lois­ta

09.11.2022 13:45
Tilaajille
Oulussa uusi kärkimaksaja yhteisöveroille, Kempeleessä tasaista – yhteisöveron kertyminen heilahtelee suhdanteiden mukaan

Oulussa uusi kär­ki­mak­sa­ja yh­tei­sö­ve­roil­le, Kem­pe­lees­sä ta­sais­ta – yh­tei­sö­ve­ron ker­ty­mi­nen hei­lah­te­lee suh­dan­tei­den mukaan

09.11.2022 12:37 5
Tilaajille
Jukka Kriston  tulot saman tasoiset kuin edellisvuonna – maksoi veroja hyvin alhaisella prosentilla

Jukka Kriston tulot saman ta­soi­set kuin edel­lis­vuon­na – maksoi veroja hyvin al­hai­sel­la pro­sen­til­la

09.11.2022 12:31
Tilaajille
Kansanedustajista parhaiten tienasi viime vuonna ex-pääministeri Juha Sipilä, tuloja 472 000 euroa

Kan­san­edus­ta­jis­ta par­hai­ten tienasi viime vuonna ex-pää­mi­nis­te­ri Juha Sipilä, tuloja 472 000 euroa

09.11.2022 12:25 2
Tilaajille
Kärppäluotsi Lauri Marjamäki kuittasi mojovan tilipussin Jokereista – jääkiekkoilijat odotetusti maakunnan urheilijoiden tulolistan kärjessä

Kärp­pä­luot­si Lauri Mar­ja­mä­ki kuit­ta­si mojovan ti­li­pus­sin Jo­ke­reis­ta – jää­kiek­koi­li­jat odo­te­tus­ti maa­kun­nan ur­hei­li­joi­den tu­lo­lis­tan kär­jes­sä

09.11.2022 13:48 2
Tilaajille
Tällaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan 100 kovatuloisinta – miesten ylivoima jatkuu, yksi ikäluokka jyrää  yli muiden

Täl­lai­sia ovat Poh­jois-Poh­jan­maan 100 ko­va­tu­loi­sin­ta – miesten yli­voi­ma jatkuu, yksi ikä­luok­ka jyrää yli muiden

09.11.2022 11:59
Tilaajille
"Alussa oli vain sorvi ja jyrsin" – konepajayrittäjä Keimo Lukkarila maakunnan tulokuninkaaksi yli 14 miljoonan euron pääomatuloilla

"Alussa oli vain sorvi ja jyrsin" – ­ko­ne­pa­jay­rit­tä­jä Keimo Luk­ka­ri­la maa­kun­nan tu­lo­ku­nin­kaak­si yli 14 mil­joo­nan euron pää­oma­tu­loil­la

09.11.2022 11:34 6
Tilaajille
Kuusamolaislähtöinen fitness-yrittäjä Ilona Siekkinen tykitti jättitulot, raahelainen valokuvaaja Janita Autio tienasi noin 64 000 euroa

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen fit­ness-yrit­tä­jä Ilona Siek­ki­nen tykitti jät­ti­tu­lot, raa­he­lai­nen va­lo­ku­vaa­ja Janita Autio tienasi noin 64 000 euroa

09.11.2022 11:30
Tilaajille
Verotietojen salauslistaa päivitetty: Esiin putkahti liki kaksi miljoonaa euroa tienannut – Poh­jois-Poh­jan­maal­la sa­laa­mis­ta ha­ke­nei­den jou­kos­sa yli 9 mil­joo­nan euron yrit­tä­jä Ou­lun­sa­los­ta

Ve­ro­tie­to­jen sa­laus­lis­taa päi­vi­tet­ty: Esiin put­kah­ti liki kaksi mil­joo­naa euroa tie­nan­nut – Poh­jois-Poh­jan­maal­la sa­laa­mis­ta ha­ke­nei­den jou­kos­sa yli 9 mil­joo­nan euron yrit­tä­jä Ou­lun­sa­los­ta

11.11.2022 15:13 18
Tilaajille
Tv-kasvojen tulokärjessä näyttelijäkonkareita, kuten Puotila ja Suosalo – Laura Birn tienasi lähes 270 000 euroa

Tv-kas­vo­jen tu­lo­kär­jes­sä näyt­te­li­jä­kon­ka­rei­ta, kuten Puotila ja Suosalo – Laura Birn tienasi lähes 270 000 euroa

09.11.2022 10:38
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan tulokärjessä kahdella yli 10 miljoonan kokonaistulot, kovimpiin tuloihin yllettiin yritysmyynneillä

Poh­jois-Poh­jan­maan tu­lo­kär­jes­sä kah­del­la yli 10 mil­joo­nan ko­ko­nais­tu­lot, ko­vim­piin tu­loi­hin yl­let­tiin yri­tys­myyn­neil­lä

09.11.2022 10:16 2
Tilaajille
Koko maan verokärkeen laitettu Juhapekka Piiroinen kertoo leikkineensä numeroilla, jätti tänään oikaisupyynnön – työskentelee ohjelmoijana kajaanilaisessa peliyhtiössä

Koko maan ve­ro­kär­keen lai­tet­tu Ju­ha­pek­ka Pii­roi­nen kertoo leik­ki­neen­sä nu­me­roil­la, jätti tänään oi­kai­su­pyyn­nön – työs­ken­te­lee oh­jel­moi­ja­na ka­jaa­ni­lai­ses­sa pe­li­yh­tiös­sä

09.11.2022 12:03 5
Tilaajille
Kalevan verokone on auki – Katso Poh­jois-Suomen ja koko maan suurituloisia

Kalevan ve­ro­ko­ne on auki – Katso Poh­jois-Suo­men ja koko maan suu­ri­tu­loi­sia

09.11.2022 16:05 24
Veropäivä, kateuspäivä, avoimuuspäivä, tirkistelypäivä on täällä taas – Professori Anu Kantola: "Veronmaksu on jaettu tapa soutaa samassa veneessä"

Ve­ro­päi­vä, ka­teus­päi­vä, avoi­muus­päi­vä, tir­kis­te­ly­päi­vä on täällä taas – Pro­fes­so­ri Anu Kan­to­la: "Ve­ron­mak­su on jaettu tapa soutaa samassa ve­nees­sä"

09.11.2022 08:31
Tilaajille
Verotiedot tulevat julkisiksi keskiviikkoaamuna kello 8 – Kalevan verokone kertoo tuoreeltaan kovatuloiset maakunnasta ja koko maasta

Ve­ro­tie­dot tulevat jul­ki­sik­si kes­ki­viik­ko­aa­mu­na kello 8 – Kalevan ve­ro­ko­ne kertoo tuo­reel­taan ko­va­tu­loi­set maa­kun­nas­ta ja koko maasta

09.11.2022 05:00 4
Suurin osa palkansaajista on tähän asti säästynyt valtion tuloverokouralta, mutta ensi vuonna on toisin

Suurin osa pal­kan­saa­jis­ta on tähän asti sääs­ty­nyt valtion tu­lo­ve­ro­kou­ral­ta, mutta ensi vuonna on toisin

08.11.2022 19:00 1
Tilaajille
Yli 1 600 ihmistä halusi tu­lo­tie­ton­sa pois me­dian ve­ro­lis­tal­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan salaajissa mukana tuttuja nimiä

Yli 1 600 ihmistä halusi tu­lo­tie­ton­sa pois median ve­ro­lis­tal­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan sa­laa­jis­sa mukana tuttuja nimiä

08.11.2022 15:00 44
Tilaajille
Liki miljoonan suomalaisen verokortin tuloraja uhkaa ylittyä, Verohallinto lähettää osalle muistutusviestin

Liki mil­joo­nan suo­ma­lai­sen ve­ro­kor­tin tu­lo­ra­ja uhkaa ylit­tyä, Ve­ro­hal­lin­to lä­het­tää osalle muis­tu­tus­vies­tin

26.09.2022 09:01