Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Verot

Verot
Tuuli- ja aurinkovoimalat ovat merkittävä tulonlähde Pohjois-Pohjanmaan kunnille – Pyhäjoki on yksi eniten hyötyvistä
Tilaajille

Tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­lat ovat mer­kit­tä­vä tu­lon­läh­de Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nil­le – Py­hä­jo­ki on yksi eniten hyö­ty­vis­tä

13.11.2023 18:59 31
Kaleva julkaisi veropäivänä myös alaikäisten suuria tuloja — Verouutiset eivät ole arkaluonteista tietoa

Kaleva jul­kai­si ve­ro­päi­vä­nä myös ala­ikäis­ten suuria tuloja — Ve­ro­uu­ti­set eivät ole ar­ka­luon­teis­ta tietoa

10.11.2023 16:00 3
Tilaajille
Oululaiset rakennusyrittäjät tekivät isot tilit ennen alan syöksyä

Ou­lu­lai­set ra­ken­nus­yrit­tä­jät tekivät isot tilit ennen alan syöksyä

08.11.2023 18:00 14
Tilaajille
Oululainen sijoittaja myi liki 100 asuntoa ja nousi maakunnan tulokuningattareksi – yli 50 vuotta naimisissa ollut pariskunta sai asuntokaupalla miljoonatulot

Ou­lu­lai­nen si­joit­ta­ja myi liki 100 asuntoa ja nousi maa­kun­nan tu­lo­ku­nin­gat­ta­rek­si – yli 50 vuotta nai­mi­sis­sa ollut pa­ris­kun­ta sai asun­to­kau­pal­la mil­joo­na­tu­lot

08.11.2023 16:45 29
Tilaajille
Kaismo Oulun kaupunginvaltuutettujen tulokuningas, Vähämäki vaalipiirin kansanedustajien ykkönen

Kaismo Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­jen tu­lo­ku­nin­gas, Vä­hä­mä­ki vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien ykkönen

09.11.2023 12:32 12
Tilaajille
Lukujen takaa: Rikas pohjoispohjalainen on 53-vuotias Juha, vauraankin naisen euro on vain 80 senttiä

Lukujen takaa: Rikas poh­jois­poh­ja­lai­nen on 53-vuo­tias Juha, vau­raan­kin naisen euro on vain 80 senttiä

08.11.2023 15:11 11
Tilaajille
Somejulkkis Sara Sieppi ylivoimaisesti huipulla – katso lista Pohjois-Suomessa vaikuttaneen kulttuuriväen tuloista

So­me­julk­kis Sara Sieppi yli­voi­mai­ses­ti hui­pul­la – katso lista Poh­jois-Suo­mes­sa vai­kut­ta­neen kult­tuu­ri­väen tu­lois­ta

08.11.2023 18:10
Tilaajille
Heikki Häggkvist kuittasi Wetterin myynnistä jättipotin – viime vuoden tulot yli 20 miljoonaa euroa

Heikki Häggk­vist kuit­ta­si Wet­te­rin myyn­nis­tä jät­ti­po­tin – viime vuoden tulot yli 20 mil­joo­naa euroa

08.11.2023 15:53
Tilaajille
Näin tienasivat Pohteen johtajat vuonna 2022 – Lue tästä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin virkakunnan verotietoja

Näin tie­na­si­vat Pohteen joh­ta­jat vuonna 2022 – Lue tästä Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin vir­ka­kun­nan ve­ro­tie­to­ja

08.11.2023 14:05 21
Tilaajille
Lähes miljoonan tienannut Juha Sipilä ex-pääministereiden ylivoimainen tulokuningas

Lähes mil­joo­nan tie­nan­nut Juha Sipilä ex-pää­mi­nis­te­rei­den yli­voi­mai­nen tu­lo­ku­nin­gas

08.11.2023 13:16 23
Tilaajille
Presidenttiehdokkaista Rehnillä suurimmat verotettavat tulot – ulkomailla ansainneiden Stubbin ja Urpilaisen tulot eivät näy

Pre­si­dent­ti­eh­dok­kais­ta Reh­nil­lä suu­rim­mat ve­ro­tet­ta­vat tulot – ul­ko­mail­la an­sain­nei­den Stubbin ja Ur­pi­lai­sen tulot eivät näy

08.11.2023 11:40 1
Nightwishin Holopainen, Samu Haber ja Elastinen ylsivät yli 300 000 euron tuloihin – naismuusikoiden tulokärjessä Anna Puu ja Vesala

Night­wis­hin Ho­lo­pai­nen, Samu Haber ja Elas­ti­nen ylsivät yli 300 000 euron tu­loi­hin – nais­muu­si­koi­den tu­lo­kär­jes­sä Anna Puu ja Vesala

08.11.2023 11:31 1
Pääomatulot nostavat verolistan kärkeen Pohjois-Pohjanmaalla – pelkillä ansiotuloilla ei porskuteta

Pää­oma­tu­lot nos­ta­vat ve­ro­lis­tan kärkeen Poh­jois-Poh­jan­maal­la – pel­kil­lä an­sio­tu­loil­la ei pors­ku­te­ta

08.11.2023 11:16
Tilaajille
Arina maksoi eniten yhteisöveroa Oulussa – yhteisöverolistan kärjessä tuttuja vakionimiä

Arina maksoi eniten yh­tei­sö­ve­roa Oulussa – yh­tei­sö­ve­ro­lis­tan kär­jes­sä tuttuja va­kio­ni­miä

08.11.2023 11:15 23
Tilaajille
Tuulivoimaloista huolehtivan Wind Controller Oy:n myynti nosti sen perustajan, oululaisen Jari Vallen Pohjois-Pohjanmaan tulokärkeen

Tuu­li­voi­ma­lois­ta huo­leh­ti­van Wind Cont­rol­ler Oy:n myynti nosti sen pe­rus­ta­jan, ou­lu­lai­sen Jari Vallen Poh­jois-Poh­jan­maan tu­lo­kär­keen

08.11.2023 10:56
Tilaajille
Oululaisen jalkapalloväen ansiot maltillisia – yksilöurheilijat kärvistelevät pikkutuloilla

Ou­lu­lai­sen jal­ka­pal­lo­väen ansiot mal­til­li­sia – yk­si­lö­ur­hei­li­jat kär­vis­te­le­vät pik­ku­tu­loil­la

08.11.2023 10:41 1
Tilaajille
Sahayrittäjä Pekka Kopran tulot olivat maan toiseksi suurimmat – "Elämässä on säilynyt muitakin arvoja kuin raha"

Sa­ha­yrit­tä­jä Pekka Kopran tulot olivat maan toi­sek­si suu­rim­mat – "E­lä­mäs­sä on säi­ly­nyt mui­ta­kin arvoja kuin raha"

08.11.2023 10:26
Tilaajille
Kuusamolaislähtöinen valmentaja ja somevaikuttaja Ilona Siekkinen ylsi jälleen koviin tuloihin – "Tarkoituksenani ei ole olla julkkis"

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen val­men­ta­ja ja so­me­vai­kut­ta­ja Ilona Siek­ki­nen ylsi jälleen koviin tu­loi­hin – "Tar­koi­tuk­se­na­ni ei ole olla julk­kis"

08.11.2023 11:12 1
Tilaajille
Naiset kaukana tulokärjestä – Pohjois-Pohjanmaalla sadan eniten ansainneen listalta löytyy vain kymmenen naista

Naiset kaukana tu­lo­kär­jes­tä – Poh­jois-Poh­jan­maal­la sadan eniten an­sain­neen lis­tal­ta löytyy vain kym­me­nen naista

08.11.2023 10:15
Tilaajille
Nousseet elinkustannukset pienensivät suomalaisten lompakkoa, mutta miten kävi yrityksien johdolle? Katso, kuinka tienasivat esimerkiksi sähköyhtiöiden ja kauppaketjujen johtajat

Nous­seet elin­kus­tan­nuk­set pie­nen­si­vät suo­ma­lais­ten lom­pak­koa, mutta miten kävi yri­tyk­sien joh­dol­le? Katso, kuinka tie­na­si­vat esi­mer­kik­si säh­kö­yh­tiöi­den ja kaup­pa­ket­ju­jen joh­ta­jat

08.11.2023 10:07 1
Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki peittosi tuloillaan toimitusjohtaja Tommi Virkkusen

Kärp­pien pää­val­men­ta­ja Lauri Mar­ja­mä­ki peit­to­si tu­loil­laan toi­mi­tus­joh­ta­ja Tommi Virk­ku­sen

08.11.2023 09:45 4
Tilaajille
Huonekaluketju Veken kalusteen perustajasuvun jäsenet nousivat Lapin suurituloisimpien joukkoon – Markus Ranua tienasi lähes kolme miljoonaa euroa

Huo­ne­ka­lu­ket­ju Veken ka­lus­teen pe­rus­ta­ja­su­vun jäsenet nou­si­vat Lapin suu­ri­tu­loi­sim­pien jouk­koon – Markus Ranua tienasi lähes kolme mil­joo­naa euroa

08.11.2023 09:15
Tilaajille
Woltin perustaja Miki Kuusi nousi tulokärkeen vuonna 2022 – Naisia vain vähän kärkisijoilla, yrityksensä myynyt Elina Salmivala on yksi heistä

Woltin pe­rus­ta­ja Miki Kuusi nousi tu­lo­kär­keen vuonna 2022 – Naisia vain vähän kär­ki­si­joil­la, yri­tyk­sen­sä myynyt Elina Sal­mi­va­la on yksi heistä

08.11.2023 09:57 1
Tilaajille
Oululainen Mahasen isä–poika-kaksikko hurjasteli yrityskaupoilla verotilastojen kärkikolmikkoon – "Ainutkertaisia juttuja"

Ou­lu­lai­nen Mahasen isä–­poi­ka-kak­sik­ko hur­jas­te­li yri­tys­kau­poil­la ve­ro­ti­las­to­jen kär­ki­kol­mik­koon – "Ai­nut­ker­tai­sia jut­tu­ja"

08.11.2023 13:11 1
Tilaajille
Jorma Takanen on Pohjois-Pohjanmaan ylivoimainen tulokärki – yhteensä verotettavaa kertyi yli 23 miljoonan euron edestä

Jorma Takanen on Poh­jois-Poh­jan­maan yli­voi­mai­nen tu­lo­kär­ki – yh­teen­sä ve­ro­tet­ta­vaa kertyi yli 23 mil­joo­nan euron edestä

08.11.2023 15:50 13
Tilaajille
Wolt-kaupasta kertyi miljoonatulot yhtiön perustajille – Miki Kuusen tulot päihittivät Supercellin miljonäärit

Wolt-kau­pas­ta kertyi mil­joo­na­tu­lot yhtiön pe­rus­ta­jil­le – Miki Kuusen tulot päi­hit­ti­vät Su­per­cel­lin mil­jo­nää­rit

08.11.2023 09:35
Kalevan verokone on nyt auki – katso tästä Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja koko maan kovatuloisia

Kalevan ve­ro­ko­ne on nyt auki – katso tästä Poh­jois-Poh­jan­maan, Lapin ja koko maan ko­va­tu­loi­sia

08.11.2023 09:11 28
Veropäivä paljastaa vain osan urheilijoiden vuosituloista
Kolumni Joonas Hentilä

Ve­ro­päi­vä pal­jas­taa vain osan ur­hei­li­joi­den vuo­si­tu­lois­ta

07.11.2023 19:01 7
Tilaajille
Kalevan lukijat kertovat, miten suuri palkka tarvitaan elämiseen Suomessa – kyselyyn tuli lähes tuhat vastausta

Kalevan lukijat ker­to­vat, miten suuri palkka tar­vi­taan elä­mi­seen Suo­mes­sa – ky­se­lyyn tuli lähes tuhat vas­taus­ta

07.11.2023 18:00 44
Tilaajille
1,8 miljoonalle suomalaiselle maksetaan veronpalautuksia 3. elokuuta – Verohallinto varoittaa huijausviesteistä

1,8 mil­joo­nal­le suo­ma­lai­sel­le mak­se­taan ve­ron­pa­lau­tuk­sia 3. elo­kuu­ta – Ve­ro­hal­lin­to va­roit­taa hui­jaus­vies­teis­tä

01.08.2023 10:49 2