Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Uutisten viikko

Tyrnävän Kuulammella osataan matematiikkaa kuin Japanissa – Nuoret kertovat, mikä saa koulun menestymään
Tilaajille

Tyr­nä­vän Kuu­lam­mel­la osataan ma­te­ma­tiik­kaa kuin Ja­pa­nis­sa – Nuoret ker­to­vat, mikä saa koulun me­nes­ty­mään

02.02.2024 06:00 17
Oulunsalon kolmosluokkalaisten käsissä katapultti ja fysiikan lait joutuvat koetukselle – "Tähtäys vain puuttuu", Benjamin Hasami, 9, analysoi

Ou­lun­sa­lon kol­mos­luok­ka­lais­ten käsissä ka­ta­pult­ti ja fy­sii­kan lait jou­tu­vat koe­tuk­sel­le – "Täh­täys vain puut­tuu", Ben­ja­min Hasami, 9, ana­ly­soi

01.02.2024 06:00 1
Tilaajille
Miili Ahola täytti 10 ja alkoi nukkua teltassa – Kovilla pakkasilla hyvän unen takaa tuplamakuupussi ja paksu pipo

Miili Ahola täytti 10 ja alkoi nukkua tel­tas­sa – Kovilla pak­ka­sil­la hyvän unen takaa tup­la­ma­kuu­pus­si ja paksu pipo

31.01.2024 09:26 8
Tilaajille
Tällaisia ovat rangaistukset Oulun kouluissa – Näin oppilaat arvioivat sääntöjä, joissa jälki-istunto on vasta neljäs keino

Täl­lai­sia ovat ran­gais­tuk­set Oulun kou­luis­sa – Näin op­pi­laat ar­vioi­vat sään­tö­jä, joissa jäl­ki-is­tun­to on vasta neljäs keino

30.01.2024 06:00 29
Tilaajille
Oululaiset yläkoululaiset Maija Salmi ja Sanni Ojalehto ahmivat kaikki Soturikissat – Nyt he vinkkaavat, mitä lukea sarjan jälkeen

Ou­lu­lai­set ylä­kou­lu­lai­set Maija Salmi ja Sanni Oja­leh­to ahmivat kaikki So­tu­ri­kis­sat – Nyt he vink­kaa­vat, mitä lukea sarjan jälkeen

29.01.2024 18:00 1
Tilaajille
Oululainen Pinja Sivonen, 17, käyttää somea myös uutisten jakamiseen – videon muodossa tarjoiltu tieto on nuorille mieluisin

Ou­lu­lai­nen Pinja Si­vo­nen, 17, käyttää somea myös uu­tis­ten ja­ka­mi­seen – videon muo­dos­sa tar­joil­tu tieto on nuo­ril­le mie­lui­sin

29.01.2024 06:00
Zeppelinin parkkipaikan kaivosta tuli yli 31 miljoonaa näyttökertaa rohmunnut somehitti – videon arkkitehti: "Olen vain putkimies"

Zep­pe­li­nin park­ki­pai­kan kai­vos­ta tuli yli 31 mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa roh­mun­nut so­me­hit­ti – videon ark­ki­teh­ti: "Olen vain put­ki­mies"

10.04.2023 08:00 19
Tilaajille
Onko normaalia, että ...? Etsimme vastaukset yleisimpiin seksiin ja seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin, jotka askarruttavat oululaisnuoria

Onko nor­maa­lia, että ...? Etsimme vas­tauk­set ylei­sim­piin seksiin ja sek­suaa­li­suu­teen liit­ty­viin ky­sy­myk­siin, jotka as­kar­rut­ta­vat ou­lu­lais­nuo­ria

04.02.2022 07:00 5
Tilaajille
Nuoret tytöt voivat aiempaa huonommin – joka kolmas kertoo olevansa masentunut ja ahdistunut: "Nuori tarvitsee yhteisön, johon kuulua", sanoo oululaisen Tyttöjen Talon ohjaaja

Nuoret tytöt voivat aiempaa huo­nom­min – joka kolmas kertoo ole­van­sa ma­sen­tu­nut ja ah­dis­tu­nut: "Nuori tar­vit­see yh­tei­sön, johon kuu­lua", sanoo ou­lu­lai­sen Tyt­tö­jen Talon ohjaaja

03.02.2022 06:00 6
Tilaajille
Alkoholista tuli pakokeino oululaiselle Aliisalle: "Minäkuva alkaa pirstaloitua, kun kiusaaminen jatkuu monta vuotta" – Dokumentti nostaa esiin mielenterveysongelmista kärsivät nuoret

Al­ko­ho­lis­ta tuli pa­ko­kei­no ou­lu­lai­sel­le Alii­sal­le: "Mi­nä­ku­va alkaa pirs­ta­loi­tua, kun kiu­saa­mi­nen jatkuu monta vuotta" – Do­ku­ment­ti nostaa esiin mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta kär­si­vät nuoret

02.02.2022 18:51 7
Tilaajille
Digikirja tuo kielistudion kotiin, mutta tunnilla pasianssi saattaa houkutella – lukiolaiset kertovat, miltä tuntuu opiskella kokonaan sähköisistä kirjoista

Di­gi­kir­ja tuo kie­li­stu­dion kotiin, mutta tun­nil­la pa­sians­si saattaa hou­ku­tel­la – lu­kio­lai­set ker­to­vat, miltä tuntuu opis­kel­la ko­ko­naan säh­köi­sis­tä kir­jois­ta

02.02.2022 09:23 1
Tilaajille
Pieru voi olla sankarin salainen ase –  Lastenkirjailija Katariina Romppainen haluaa kirjoittaa iloista mutta myös suruista

Pieru voi olla san­ka­rin sa­lai­nen ase –  ­Las­ten­kir­jai­li­ja Ka­ta­rii­na Romp­pai­nen haluaa kir­joit­taa iloista mutta myös su­ruis­ta

31.01.2022 08:00
Tilaajille
Oletko Pohjois-Pohjanmaan tietäjä? Nyt se selviää – vastaa mielenkiintoisen tietovisan kysymyksiin

Oletko Poh­jois-Poh­jan­maan tie­tä­jä? Nyt se selviää – vastaa mie­len­kiin­toi­sen tie­to­vi­san ky­sy­myk­siin

01.02.2022 06:09 40
Tilaajille
Kesä-ässä ja kirkonrotta pääsevät töihin Oulussa – moni nuori on saanut kesätöitä ihan vain menemällä kysymään kiinnostavasta paikasta

Ke­sä-äs­sä ja kir­kon­rot­ta pää­se­vät töihin Oulussa – moni nuori on saanut ke­sä­töi­tä ihan vain me­ne­mäl­lä ky­sy­mään kiin­nos­ta­vas­ta pai­kas­ta

31.01.2022 06:00 3
Tilaajille
Yhdellä kulttuurialueella kielletty ruoka voi olla toisella alueella juhlaillallisen kohokohta

Yhdellä kult­tuu­ri­alueel­la kiel­let­ty ruoka voi olla toi­sel­la alueel­la juh­la­il­lal­li­sen ko­ho­koh­ta

07.02.2021 09:00 5
Tilaajille
Kihelmöintiä aiheuttavien ASMR-videoiden tarkoituksena on rauhoittaa, osan mielestä ne ovat epämiellyttäviä – tubettaja Emma Häyrynen: Videoista tulee tunne, että joku on lähellä ja koskettaa oikeasti

Ki­hel­möin­tiä ai­heut­ta­vien ASMR-vi­deoi­den tar­koi­tuk­se­na on rau­hoit­taa, osan mie­les­tä ne ovat epä­miel­lyt­tä­viä – tu­bet­ta­ja Emma Häy­ry­nen: Vi­deois­ta tulee tunne, että joku on lähellä ja kos­ket­taa oi­keas­ti

05.02.2021 07:00
Tilaajille
Sinnikäs treenaaminen tuotti tulosta, kun kiiminkiläinen Poju valittiin vuoden agilitykissaksi – Eläintenkouluttaja: Kissa omaksuu lajin siinä missä vaikkapa kultakala

Sin­ni­käs tree­naa­mi­nen tuotti tu­los­ta, kun kii­min­ki­läi­nen Poju va­lit­tiin vuoden agi­li­ty­kis­sak­si – Eläin­ten­kou­lut­ta­ja: Kissa omaksuu lajin siinä missä vaik­ka­pa kul­ta­ka­la

04.02.2021 19:00 6
Tilaajille
Oamkin opetuksen laatu herättää huolta – Kuuluuko oppilaiden kriittinen ääni varmasti, Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm?

Oamkin ope­tuk­sen laatu he­rät­tää huolta – Kuu­luu­ko op­pi­lai­den kriit­ti­nen ääni var­mas­ti, Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun rehtori Heidi Fa­ger­holm?

04.02.2021 14:56 13
Tilaajille
Uhkaako pakkaskausina sähköpula, kun tuulivoiman osuus nousee nopeasti? "Kun tarve on suuri, sähköä tuodaan meille kaikista ilmansuunnista"

Uhkaako pak­kas­kau­si­na säh­kö­pu­la, kun tuu­li­voi­man osuus nousee no­peas­ti? "Kun tarve on suuri, sähköä tuodaan meille kai­kis­ta il­man­suun­nis­ta"

04.02.2021 06:00 21
Tilaajille
Jasmin Tikkala ja Kennet Mäkinen sanovat haikeat jäähyväiset Oulun Lyseon lukiolle: "Lyseon hyvä henki muuttaa meidän mukana remontin alta Raksilaan"

Jasmin Tikkala ja Kennet Mäkinen sanovat haikeat jää­hy­väi­set Oulun Lyseon lu­kiol­le: "Lyseon hyvä henki muuttaa meidän mukana re­mon­tin alta Rak­si­laan"

03.02.2021 17:33 1
Tilaajille