Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Lukio
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­kio-opis­ke­li­jan­kin oh­jauk­ses­sa on haas­tei­ta ryh­mä­ko­ko­jen kas­vaes­sa

23.08.2023 07:00 1
Tilaajille
Salmiset lähtivät yliopistosta vuodeksi opiskelemaan Raamattua – neljä oululaisnuorta kertoo nyt, miksi välivuosi oli heille paras ratkaisu

Sal­mi­set läh­ti­vät yli­opis­tos­ta vuo­dek­si opis­ke­le­maan Raa­mat­tua – neljä ou­lu­lais­nuor­ta kertoo nyt, miksi vä­li­vuo­si oli heille paras rat­kai­su

19.08.2023 06:00
Tilaajille
Vanhojen tansseja ei järjestetä Ouluhallissa ensi talvena – lukiolaisia perinteen katkeaminen harmittaa

Van­ho­jen tans­se­ja ei jär­jes­te­tä Ou­lu­hal­lis­sa ensi talvena – lu­kio­lai­sia pe­rin­teen kat­kea­mi­nen har­mit­taa

14.08.2023 17:23 59
Tilaajille
50-vuotias Tommi Kinnunen varmistaa kirjoittajana viikkotolkulla typerän tuntuisiakin yksityiskohtia, mutta remontoinnissa hänen vahvuutensa on suurpiirteisyys

50-vuo­tias Tommi Kin­nu­nen var­mis­taa kir­joit­ta­ja­na viik­ko­tol­kul­la typerän tun­tui­sia­kin yk­si­tyis­koh­tia, mutta re­mon­toin­nis­sa hänen vah­vuu­ten­sa on suur­piir­tei­syys

14.06.2023 19:00 1
Tilaajille
"Mökille en voi lähteä, kun pitää saada koulutyöt tehtyä" – Oulussa kehitettiin uusi toimintamalli uupuneille lukiolaisille

"Mö­kil­le en voi lähteä, kun pitää saada kou­lu­työt teh­tyä" – Ou­lus­sa ke­hi­tet­tiin uusi toi­min­ta­mal­li uu­pu­neil­le lu­kio­lai­sil­le

19.03.2023 05:00 37
Tilaajille
Kirja-arvio: Lukiolainen, muista löysätä, sillä koulu ei ole koko elämä

Kir­ja-ar­vio: Lu­kio­lai­nen, muista löy­sä­tä, sillä koulu ei ole koko elämä

04.12.2022 16:15 2
Tilaajille
Posion ja Sallan venäläisopiskelijoille kylmäävä tieto syysloman aluksi – Suomesta kotiseuduilleen matkanneita nuorukaisia otettu kiinni Venäjän puolella ja viety värvättäviksi armeijaan

Posion ja Sallan ve­nä­läis­opis­ke­li­joil­le kyl­mää­vä tieto syys­lo­man aluksi – ­Suo­mes­ta ko­ti­seu­duil­leen mat­kan­nei­ta nuo­ru­kai­sia otettu kiinni Venäjän puo­lel­la ja viety vär­vät­tä­vik­si ar­mei­jaan

14.10.2022 19:26 49
Tilaajille
Kolumni: Ylioppilaskirjoituksista luopuminen on perusteltua – voisiko Ruotsin malli toimia meilläkin?
Kolumni

Ko­lum­ni: Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen on pe­rus­tel­tua – voisiko Ruotsin malli toimia meil­lä­kin?

29.09.2022 18:00 21
Tilaajille
MTV: Ministeri Honkonen uudistaisi lukiota luopumalla kokonaan ylioppilaskirjoituksista

MTV: Mi­nis­te­ri Hon­ko­nen uu­dis­tai­si lukiota luo­pu­mal­la ko­ko­naan yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta

28.09.2022 19:18 29
Kempeleen lukiota uhannut on tavoitettu ja puhuteltu – poliisipartio päivysti paikalla, joitain oppilaita jäi kotiin

Kem­pe­leen lukiota uhannut on ta­voi­tet­tu ja pu­hu­tel­tu – po­lii­si­par­tio päi­vys­ti pai­kal­la, joitain op­pi­lai­ta jäi kotiin

26.08.2022 14:59 6
Tilaajille
Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukioon korkein keskiarvoraja oululaislukioista – katso pisterajat tästä

Oulun suo­ma­lai­sen yh­teis­kou­lun lukioon korkein kes­ki­ar­vo­ra­ja ou­lu­lais­lu­kiois­ta – katso pis­te­ra­jat tästä

16.06.2022 12:40 13
STT:n lukiovertailun suurten ja pienten lukioiden kahdenkymmenen kärjet

STT:n lu­kio­ver­tai­lun suurten ja pienten lu­kioi­den kah­den­kym­me­nen kärjet

04.06.2022 02:00
Puheenaihe: Onko merkitystä, mihin lukioon hakeutuu opiskelemaan, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Onko mer­ki­tys­tä, mihin lukioon ha­keu­tuu opis­ke­le­maan, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

22.05.2022 08:00
Tilaajille
Oululaiselle kevään ylioppilaalle Pieta Parttimaalle tulevaisuus avautuu edessä jännittävän avoimena – "Onneksi nyt on aikaa miettiä"

Ou­lu­lai­sel­le kevään yli­op­pi­laal­le Pieta Part­ti­maal­le tu­le­vai­suus avautuu edessä jän­nit­tä­vän avoi­me­na – "On­nek­si nyt on aikaa miet­tiä"

21.05.2022 08:00 1
Tilaajille
Oulun kouluverkkojen palvelulinjaukset enteilevät tiivistyksiä eli koulujen lakkautuksia tulevan vuoden aikana – näiden alueiden koulujen tulevaisuutta mietitään

Oulun kou­lu­verk­ko­jen pal­ve­lu­lin­jauk­set en­tei­le­vät tii­vis­tyk­siä eli kou­lu­jen lak­kau­tuk­sia tulevan vuoden aikana – näiden aluei­den kou­lu­jen tu­le­vai­suut­ta mie­ti­tään

15.04.2022 18:00 25
Tilaajille
Seisomme rinnallasi, Ukraina – Laanilan lukiolaiset Oulussa osoittivat tukeaan koko sydämestään

Sei­som­me rin­nal­la­si, Ukraina – Laa­ni­lan lu­kio­lai­set Oulussa osoit­ti­vat tukeaan koko sy­dä­mes­tään

28.03.2022 09:07 3
Tilaajille
Ensin abeilta pääsi helpotuksen huokaus, sitten alkoi hirveä hässäkkä – "Penkkareita on odotettu ykköseltä saakka"

Ensin abeilta pääsi hel­po­tuk­sen huo­kaus, sitten alkoi hirveä häs­säk­kä – "Penk­ka­rei­ta on odo­tet­tu yk­kö­sel­tä saakka"

10.02.2022 06:05
Perinteiset penkkariajot järjestetään Oulussa torstaina – katso ajelun reitti tästä

Pe­rin­tei­set penk­ka­ria­jot jär­jes­te­tään Oulussa tors­tai­na – katso ajelun reitti tästä

07.02.2022 09:46 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi tun­ti­kier­to­kaa­vio ih­me­tyt­tää – Onko ta­voit­tee­na se­ka­vam­pi päivä- ja viik­ko­ryt­mi?

15.08.2021 06:00
Tilaajille