Oulu: Val­tio-omis­ta­ja vaatii, että Oulun len­to­yh­tey­det saadaan pa­rem­mik­si

Kadonneet: Suun­nis­tus­ki­sa sai uuden kään­teen, kun Mu­hok­sen met­säs­tä löytyi Kel­los­ta ka­don­nut nainen

Peruskoulu: Ou­lu­lais­opet­ta­ja kertoo, mikä kä­si­työn ope­tuk­ses­sa meni pieleen

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

Tuulivoimahanke
Hyötytuuli investoi Siikajoelle 330 miljoonaa euroa – uuden tuulipuiston vuosituotanto tulee olemaan yli 700 gigawattituntia

Hyö­ty­tuu­li in­ves­toi Sii­ka­joel­le 330 mil­joo­naa euroa – uuden tuu­li­puis­ton vuo­si­tuo­tan­to tulee olemaan yli 700 gi­ga­wat­ti­tun­tia

02.12.2022 13:31 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomeen tar­vi­taan kii­rees­ti tuu­li­voi­ma­la­ki – epä­koh­tien kor­jaa­mi­nen ei saisi jäädä alan toi­mi­joi­den va­paa­eh­toi­suu­den varaan

01.12.2022 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen otet­ta­va vah­vem­min sään­te­lyn piiriin – yh­tiöi­den toi­min­ta on ny­kyi­sin ker­man­kuo­rin­taa

26.11.2022 06:00 26
Tilaajille
Tuulivoimaa suunnitellaan maakotkareviireille – Tutkijan mielestä voimaloiden yhteisvaikutukset pitäisi selvittää: "Kokonaisuutta ei ole hahmotettu"

Tuu­li­voi­maa suun­ni­tel­laan maa­kot­ka­re­vii­reil­le – Tut­ki­jan mie­les­tä voi­ma­loi­den yh­teis­vai­ku­tuk­set pitäisi sel­vit­tää: "Ko­ko­nai­suut­ta ei ole hah­mo­tet­tu"

12.03.2022 19:11 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­man puo­les­ta ja tuu­li­voi­maa vastaan – Joskus kun­nis­sa voisi olla ai­heel­lis­ta ottaa ai­ka­li­sä tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­ses­sa

27.04.2021 07:00
Tilaajille
Yli-Olhavaan nousee 50 tuulivoimalaa, joiden pyyhkäisykorkeus yltää 300 metriin – tuulivoimarakentaminen kääntyy Iissä loppusuoralle

Yli-Ol­ha­vaan nousee 50 tuu­li­voi­ma­laa, joiden pyyh­käi­sy­kor­keus yltää 300 metriin – tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen kääntyy Iissä lop­pu­suo­ral­le

06.02.2021 07:00 31
Tilaajille