Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

veteraanit
Lukijalta Mielipidekirjoitus

San­ka­ri­vai­na­jien muistoa kun­nioit­taen – vapaus ja it­se­näi­syys luovat pohjan edel­leen ke­hit­tää isän­maa­tam­me

21.05.2023 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uuden ajan ve­te­raa­nit tar­vit­se­vat kes­kuk­sen – palvelu jättää jäl­ken­sä krii­si­alueil­la pal­vel­lei­siin so­ti­lai­siin, rau­han­tur­vaa­jiin ja si­vii­li­krii­sin­hal­lin­ta­hen­ki­lös­töön

17.05.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­te­raa­nien pe­rin­nön kun­nioit­ta­mi­ses­sa siir­ry­tään seu­raa­vaan vai­hee­seen myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la

30.01.2023 05:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä ollaan, mikä maa?

20.12.2022 05:45 8
Tilaajille
Kaksi vuotta koronan vuoksi tauolla olleet varusmieskeräykset alkavat – tänä vuonna kerätään varoja veteraanien ja leskien yksinäisyyden lievittämiseksi

Kaksi vuotta koronan vuoksi tauolla olleet va­rus­mies­ke­räyk­set alkavat – tänä vuonna ke­rä­tään varoja ve­te­raa­nien ja leskien yk­si­näi­syy­den lie­vit­tä­mi­sek­si

27.04.2022 17:21 2
Tänään vietetään kansallista veteraanipäivää: Presidentti Niinistö ja Jenni Haukio kiittävät sotien veteraaneja

Tänään vie­te­tään kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää: Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ja Jenni Haukio kiit­tä­vät sotien ve­te­raa­ne­ja

27.04.2022 09:55 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liit­tou­tu­mis­kes­kus­te­lus­sa on sisun mentävä aukko

12.04.2022 16:00 12
Tilaajille
Suku-Kallen Suomi-kello näyttää kahta aikaa ja kerää nyt varoja veteraanityöhön

Su­ku-Kal­len Suo­mi-kel­lo näyttää kahta aikaa ja kerää nyt varoja ve­te­raa­ni­työ­hön

09.06.2020 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ki­vää­ri­mies Kemp­pai­sen kutsu sotaan tuli 17-vuo­tiaa­na

04.06.2020 07:30 2
Tilaajille