talvisota
Oulun ylle talvisodassa lensi suojaa Ruotsista, kun Einar Tehler kävi venäläisten pommikoneiden kimppuun

Oulun ylle tal­vi­so­das­sa lensi suojaa Ruot­sis­ta, kun Einar Tehler kävi ve­nä­läis­ten pom­mi­ko­nei­den kimp­puun

06.03.2020 17:30 1
Tilaajille
Suomessa liputetaan 13. maaliskuuta talvisodan päättymisen muistojuhlan kunniaksi

Suo­mes­sa li­pu­te­taan 13. maa­lis­kuu­ta tal­vi­so­dan päät­ty­mi­sen muis­to­juh­lan kun­niak­si

17.02.2020 13:27 2
Talvisodan syttymisestä tuli marraskuun lopussa 80 vuotta – puna-armeijan marssiopas vuodelta 1939 kertoo Neuvostoliiton suunnitelmista

Tal­vi­so­dan syt­ty­mi­ses­tä tuli mar­ras­kuun lopussa 80 vuotta – pu­na-ar­mei­jan mars­si­opas vuo­del­ta 1939 kertoo Neu­vos­to­lii­ton suun­ni­tel­mis­ta

13.12.2019 09:19 2
Tilaajille
Puheenaihe: Vieläkö talvisodassa riittää tutkittavaa? "Talvisota on tärkeä tarina yleisinhimillisesti, myös ilman sinivalkoisia silmälaseja"

Pu­hee­nai­he: Vieläkö tal­vi­so­das­sa riittää tut­kit­ta­vaa? "Tal­vi­so­ta on tärkeä tarina ylei­sin­hi­mil­li­ses­ti, myös ilman si­ni­val­koi­sia sil­mä­la­se­ja"

01.12.2019 08:00 14
Kasvoista luotiin naamioita sodalle: Terijoen hallituksen synty ja toiminta paljastaa, mitä Neuvostoliitto tavoitteli Suomen suunnalla talvisodan aikana

Kas­vois­ta luotiin naa­mioi­ta so­dal­le: Te­ri­joen hal­li­tuk­sen synty ja toi­min­ta pal­jas­taa, mitä Neu­vos­to­liit­to ta­voit­te­li Suomen suun­nal­la tal­vi­so­dan aikana

01.12.2019 06:00 0
Tilaajille
Kaiju Sysikumpu muisti isäänsä, joka oli talvisodassa kenraali Pajarin adjutanttina – valtiojohto laski seppeleen kansalliselle muistomerkille

Kaiju Sy­si­kum­pu muisti isään­sä, joka oli tal­vi­so­das­sa ken­raa­li Pajarin ad­ju­tant­ti­na – val­tio­joh­to laski sep­pe­leen kan­sal­li­sel­le muis­to­mer­kil­le

30.11.2019 15:18 1
Jos talvisota syttyisi nyt, millainen siitä tulisi – laadimme skenaarion, jossa Venäjä hyökkää Suomeen 2020-luvulla

Jos tal­vi­so­ta syt­tyi­si nyt, mil­lai­nen siitä tulisi – laa­dim­me ske­naa­rion, jossa Venäjä hyökkää Suomeen 2020-lu­vul­la

30.11.2019 08:00 19
Tilaajille
Jos talvisota syttyisi nyt, millainen siitä tulisi – laadimme skenaarion, jossa Venäjä hyökkää Suomeen 2020-luvulla

Jos tal­vi­so­ta syt­tyi­si nyt, mil­lai­nen siitä tulisi – laa­dim­me ske­naa­rion, jossa Venäjä hyökkää Suomeen 2020-lu­vul­la

30.11.2019 07:00 50
Viikon lopuksi:  Vereslihalle jääneitä tarinoita riittää Suomessakin – niihin kuuluvat suomalaisten SS-miesten toiminta ja vanhoillislestadiolaiset hoitokokoukset

Viikon lo­puk­si: Ve­res­li­hal­le jää­nei­tä ta­ri­noi­ta riittää Suo­mes­sa­kin – niihin kuu­lu­vat suo­ma­lais­ten SS-mies­ten toi­min­ta ja van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­set hoi­to­ko­kouk­set

30.11.2019 06:00 1
Tilaajille
Kommentti: Suomi taisteli talvisodassa kynsin hampain – ja vältti kuin ihmeen kaupalla Neuvostoliiton miehityksen

Kom­ment­ti: Suomi tais­te­li tal­vi­so­das­sa kynsin hampain – ja vältti kuin ihmeen kau­pal­la Neu­vos­to­lii­ton mie­hi­tyk­sen

30.11.2019 06:00 1
Oululainen Valter Bäckström muistaa, kun pommit putosivat Heinäpäähän

Ou­lu­lai­nen Valter Bäck­ström muis­taa, kun pommit pu­to­si­vat Hei­nä­pää­hän

29.11.2019 17:52 2
Pommit murjoivat Oulua ja konekivääreillä tulitettiin kaduille – Kalevi juoksi äitinsä kanssa kuurona sirpalesuojaan ja Valter katsoi pommitusta ikkunasta

Pommit mur­joi­vat Oulua ja ko­ne­ki­vää­reil­lä tu­li­tet­tiin ka­duil­le – Kalevi juoksi äitinsä kanssa kuurona sir­pa­le­suo­jaan ja Valter katsoi pom­mi­tus­ta ik­ku­nas­ta

29.11.2019 17:52 0
Tilaajille
Talvisota toi Ouluun sirpalesuojia, laudoitettuja ikkunoita ja paloharjoituksia – tässä kooste siitä, milloin kaupunkia pommitettiin ja mitä tuhoja tuli

Tal­vi­so­ta toi Ouluun sir­pa­le­suo­jia, lau­doi­tet­tu­ja ik­ku­noi­ta ja pa­lo­har­joi­tuk­sia – tässä kooste siitä, milloin kau­pun­kia pom­mi­tet­tiin ja mitä tuhoja tuli

29.11.2019 17:52 0
Yhdeksän poroa ilmestyi Suomenlahden rantamille kesken talvisodan: simolaisesta sotilaan päähänpistosta tuli totta, vaikka ensin sille nauroi sodanjohtokin

Yh­dek­sän poroa il­mes­tyi Suo­men­lah­den ran­ta­mil­le kesken tal­vi­so­dan: si­mo­lai­ses­ta so­ti­laan pää­hän­pis­tos­ta tuli totta, vaikka ensin sille nauroi so­dan­joh­to­kin

28.11.2019 13:23 0
Tilaajille
Edvard Hynninen lähti vapauttamaan Suomen kansaa porvareista ja ylitti ensimmäisten joukossa valtioiden rajan – komppania päätyi elämään rauhallista arkea Karjalan kannaksen hylättyihin kyliin

Edvard Hyn­ni­nen lähti va­paut­ta­maan Suomen kansaa por­va­reis­ta ja ylitti en­sim­mäis­ten jou­kos­sa val­tioi­den rajan – komp­pa­nia päätyi elämään rau­hal­lis­ta arkea Kar­ja­lan kan­nak­sen hy­lät­tyi­hin kyliin

28.11.2019 10:07 0
Tilaajille
19-vuotias Sanni Viskari joi aamukahviaan, kun yhtäkkiä räjähti: Talvisota syttyi varoittamatta ja kylä jäi vihollisen puolelle vangiksi – keväällä Suomen rajalla pääsi itku

19-vuo­tias Sanni Viskari joi aa­mu­kah­viaan, kun yht­äk­kiä rä­jäh­ti: Tal­vi­so­ta syttyi va­roit­ta­mat­ta ja kylä jäi vi­hol­li­sen puo­lel­le van­gik­si – ke­vääl­lä Suomen rajalla pääsi itku

23.11.2019 08:00 2
Tilaajille
Miksi talvisotaa pitää yhä muistella? – Rauhan aatteesta on aina syytä olla huolissaan
Kolumni Henrik Ahola

Miksi tal­vi­so­taa pitää yhä muis­tel­la? – Rauhan aat­tees­ta on aina syytä olla huo­lis­saan

18.11.2019 12:00 17
Talvisodan asetelma rinnastui Kalevalan tarinaan, kansalliseepos iski myös natisevaan itäblokkiin – "Kalevala on voinut toimia myös muille maille vapauden taistelun symbolina"

Tal­vi­so­dan ase­tel­ma rin­nas­tui Ka­le­va­lan ta­ri­naan, kan­sal­lis­ee­pos iski myös na­ti­se­vaan itä­blok­kiin – "Ka­le­va­la on voinut toimia myös muille maille va­pau­den tais­te­lun sym­bo­li­na"

08.11.2019 18:00 0
Tilaajille
Evakkomatkat kuljettivat nuorta miestä pitkin Savoa, Kainuuta ja Pohjanmaata – "Äiti ja minä olimme viimeisiä kylästä lähtijöitä"

Evak­ko­mat­kat kul­jet­ti­vat nuorta miestä pitkin Savoa, Kai­nuu­ta ja Poh­jan­maa­ta – "Äiti ja minä olimme vii­mei­siä kylästä läh­ti­jöi­tä"

15.07.2018 19:00 0
Tilaajille