Talvisota

DNA-näy­te pal­jas­ti lopulta san­ka­ri­vai­na­ja Aate Matias Hau­ta­mäen koh­ta­lon – 80 vuoden jälkeen vainaja saa hau­ta­pai­kan Ni­va­las­ta

20.08.2021 19:00 5
Tilaajille

Arvio: Terhi Tör­mä­leh­to purkaa so­ta­san­ka­ri­myyt­tiä fak­to­jen ja mie­li­ku­vi­tuk­sen voi­mal­la ro­maa­nis­sa, joka on tämän päivän so­ta­kir­jal­li­suut­ta par­haim­mil­laan

14.06.2021 11:15
Tilaajille

Arvio: Tie­dot­ta­jien va­lio­jouk­ko yl­lä­pi­ti kan­sa­lais­ten hen­kis­tä kuntoa sodassa ja si­vii­lis­sä

13.06.2021 15:15
Tilaajille

Anna ja Reino Rinteen rak­kaus­ta­ri­na alkoi so­ta-ajan leh­ti-il­moi­tuk­ses­ta – Sata vuotta täyt­tä­vän Annan muistot ovat täynnä poh­jois­ten sa­no­ma­leh­tien his­to­riaa

20.04.2021 20:48
Tilaajille

Tal­vi­so­dan suuret tais­te­lut tuodaan oop­pe­roi­na Suo­mus­sal­men ke­sä­teat­te­riin 2021 ja 2022 – "Raat­teen tien pitäisi saada ihmiset sekä ajat­te­le­maan että it­ke­mään"

27.11.2020 12:57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on aika muistaa ja elä­vöit­tää Suomen his­to­riaa

29.09.2020 05:45
Tilaajille

Oulun ylle tal­vi­so­das­sa lensi suojaa Ruot­sis­ta, kun Einar Tehler kävi ve­nä­läis­ten pom­mi­ko­nei­den kimp­puun

06.03.2020 17:30 1
Tilaajille

Suo­mes­sa li­pu­te­taan 13. maa­lis­kuu­ta tal­vi­so­dan päät­ty­mi­sen muis­to­juh­lan kun­niak­si

17.02.2020 13:27 2

Tal­vi­so­dan syt­ty­mi­ses­tä tuli mar­ras­kuun lopussa 80 vuotta – pu­na-ar­mei­jan mars­si­opas vuo­del­ta 1939 kertoo Neu­vos­to­lii­ton suun­ni­tel­mis­ta

13.12.2019 09:19 2
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Vieläkö tal­vi­so­das­sa riittää tut­kit­ta­vaa? "Tal­vi­so­ta on tärkeä tarina ylei­sin­hi­mil­li­ses­ti, myös ilman si­ni­val­koi­sia sil­mä­la­se­ja"

01.12.2019 08:00 14

Kas­vois­ta luotiin naa­mioi­ta so­dal­le: Te­ri­joen hal­li­tuk­sen synty ja toi­min­ta pal­jas­taa, mitä Neu­vos­to­liit­to ta­voit­te­li Suomen suun­nal­la tal­vi­so­dan aikana

01.12.2019 06:00
Tilaajille

Kaiju Sy­si­kum­pu muisti isään­sä, joka oli tal­vi­so­das­sa ken­raa­li Pajarin ad­ju­tant­ti­na – val­tio­joh­to laski sep­pe­leen kan­sal­li­sel­le muis­to­mer­kil­le

30.11.2019 15:18 1

Jos tal­vi­so­ta syt­tyi­si nyt, mil­lai­nen siitä tulisi – laa­dim­me ske­naa­rion, jossa Venäjä hyökkää Suomeen 2020-lu­vul­la

30.11.2019 08:00 19
Tilaajille

Jos tal­vi­so­ta syt­tyi­si nyt, mil­lai­nen siitä tulisi – laa­dim­me ske­naa­rion, jossa Venäjä hyökkää Suomeen 2020-lu­vul­la

30.11.2019 07:00 50

Viikon lo­puk­si: Ve­res­li­hal­le jää­nei­tä ta­ri­noi­ta riittää Suo­mes­sa­kin – niihin kuu­lu­vat suo­ma­lais­ten SS-mies­ten toi­min­ta ja van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­set hoi­to­ko­kouk­set

30.11.2019 06:00 1
Tilaajille

Kom­ment­ti: Suomi tais­te­li tal­vi­so­das­sa kynsin hampain – ja vältti kuin ihmeen kau­pal­la Neu­vos­to­lii­ton mie­hi­tyk­sen

30.11.2019 06:00 1
Oululainen Valter Bäckström muistaa, kun pommit putosivat Heinäpäähän

Ou­lu­lai­nen Valter Bäck­ström muis­taa, kun pommit pu­to­si­vat Hei­nä­pää­hän

29.11.2019 17:52 2

Pommit mur­joi­vat Oulua ja ko­ne­ki­vää­reil­lä tu­li­tet­tiin ka­duil­le – Kalevi juoksi äitinsä kanssa kuurona sir­pa­le­suo­jaan ja Valter katsoi pom­mi­tus­ta ik­ku­nas­ta

29.11.2019 17:52
Tilaajille

Tal­vi­so­ta toi Ouluun sir­pa­le­suo­jia, lau­doi­tet­tu­ja ik­ku­noi­ta ja pa­lo­har­joi­tuk­sia – tässä kooste siitä, milloin kau­pun­kia pom­mi­tet­tiin ja mitä tuhoja tuli

29.11.2019 17:52

Yh­dek­sän poroa il­mes­tyi Suo­men­lah­den ran­ta­mil­le kesken tal­vi­so­dan: si­mo­lai­ses­ta so­ti­laan pää­hän­pis­tos­ta tuli totta, vaikka ensin sille nauroi so­dan­joh­to­kin

28.11.2019 13:23
Tilaajille