Voimanosto: Al­zhei­me­rin tauti py­säyt­ti kem­pe­le­läi­sen voi­ma­mie­hen

Kaleva live: Katso suora lähetys U20 Kär­pät-Luk­ko-ot­te­lus­ta

Luitko jo tämän: Ohi­juok­su­tus rikkoi asuk­kai­den ve­si­put­ket, For­tu­mil­ta pe­nä­tään vas­tuu­ta

Talvisota
“Miekkaa jos tarvis, tartutaan vaan, puolesta hengen, heimon ja maan!” – Raatteentie-ooppera Kainuussa omalla maaperällään

“Miek­kaa jos tarvis, tar­tu­taan vaan, puo­les­ta hengen, heimon ja maan!” – Raat­teen­tie-oop­pe­ra Kai­nuus­sa omalla maa­pe­räl­lään

02.07.2022 19:27
Tilaajille
Uljas Pulkkiksen Raatteentien kantaesitystä seuraa heinäkuun alussa Suomussalmella Franz Lehárin operetti Iloinen leski

Uljas Pulk­kik­sen Raat­teen­tien kan­ta­esi­tys­tä seuraa hei­nä­kuun alussa Suo­mus­sal­mel­la Franz Lehárin ope­ret­ti Iloinen leski

23.05.2022 16:00
Tilaajille
Talvisodan henki koetaan nyt Ukrainassa – tutkijan mukaan talvisodan ja Ukrainan sodan tapahtumissa on hätkähdyttävän samanlaisia piirteitä

Tal­vi­so­dan henki koetaan nyt Uk­rai­nas­sa – tut­ki­jan mukaan tal­vi­so­dan ja Uk­rai­nan sodan ta­pah­tu­mis­sa on hät­käh­dyt­tä­vän sa­man­lai­sia piir­tei­tä

13.03.2022 08:00 51
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mel­la ja Uk­rai­nal­la on koh­ta­lon­yh­teys

05.03.2022 05:00 1
Tilaajille
Arvio: Dramatisoitu dokumentti kertoo talvisodan ihmeestä

Arvio: Dra­ma­ti­soi­tu do­ku­ment­ti kertoo tal­vi­so­dan ih­mees­tä

11.11.2021 13:40 3
Tilaajille
DNA-näyte paljasti lopulta sankarivainaja Aate Matias Hautamäen kohtalon – 80 vuoden jälkeen vainaja saa hautapaikan Nivalasta

DNA-näy­te pal­jas­ti lopulta san­ka­ri­vai­na­ja Aate Matias Hau­ta­mäen koh­ta­lon – 80 vuoden jälkeen vainaja saa hau­ta­pai­kan Ni­va­las­ta

20.08.2021 19:00 5
Tilaajille
Arvio: Terhi Törmälehto purkaa sotasankarimyyttiä faktojen ja mielikuvituksen voimalla romaanissa, joka on tämän päivän sotakirjallisuutta parhaimmillaan

Arvio: Terhi Tör­mä­leh­to purkaa so­ta­san­ka­ri­myyt­tiä fak­to­jen ja mie­li­ku­vi­tuk­sen voi­mal­la ro­maa­nis­sa, joka on tämän päivän so­ta­kir­jal­li­suut­ta par­haim­mil­laan

14.06.2021 11:15
Tilaajille
Arvio: Tiedottajien valiojoukko ylläpiti kansalaisten henkistä kuntoa sodassa ja siviilissä

Arvio: Tie­dot­ta­jien va­lio­jouk­ko yl­lä­pi­ti kan­sa­lais­ten hen­kis­tä kuntoa sodassa ja si­vii­lis­sä

13.06.2021 15:15
Tilaajille
Anna ja Reino Rinteen rakkaustarina alkoi sota-ajan lehti-ilmoituksesta – Sata vuotta täyttävän Annan muistot ovat täynnä pohjoisten sanomalehtien historiaa

Anna ja Reino Rinteen rak­kaus­ta­ri­na alkoi so­ta-ajan leh­ti-il­moi­tuk­ses­ta – Sata vuotta täyt­tä­vän Annan muistot ovat täynnä poh­jois­ten sa­no­ma­leh­tien his­to­riaa

20.04.2021 20:48
Tilaajille
Talvisodan suuret taistelut tuodaan oopperoina Suomussalmen kesäteatteriin 2021 ja 2022 – "Raatteen tien pitäisi saada ihmiset sekä ajattelemaan että itkemään"

Tal­vi­so­dan suuret tais­te­lut tuodaan oop­pe­roi­na Suo­mus­sal­men ke­sä­teat­te­riin 2021 ja 2022 – "Raat­teen tien pitäisi saada ihmiset sekä ajat­te­le­maan että it­ke­mään"

27.11.2020 12:57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on aika muistaa ja elä­vöit­tää Suomen his­to­riaa

29.09.2020 05:45
Tilaajille
Oulun ylle talvisodassa lensi suojaa Ruotsista, kun Einar Tehler kävi venäläisten pommikoneiden kimppuun

Oulun ylle tal­vi­so­das­sa lensi suojaa Ruot­sis­ta, kun Einar Tehler kävi ve­nä­läis­ten pom­mi­ko­nei­den kimp­puun

06.03.2020 17:30 1
Tilaajille
Suomessa liputetaan 13. maaliskuuta talvisodan päättymisen muistojuhlan kunniaksi

Suo­mes­sa li­pu­te­taan 13. maa­lis­kuu­ta tal­vi­so­dan päät­ty­mi­sen muis­to­juh­lan kun­niak­si

17.02.2020 13:27 2
Talvisodan syttymisestä tuli marraskuun lopussa 80 vuotta – puna-armeijan marssiopas vuodelta 1939 kertoo Neuvostoliiton suunnitelmista

Tal­vi­so­dan syt­ty­mi­ses­tä tuli mar­ras­kuun lopussa 80 vuotta – pu­na-ar­mei­jan mars­si­opas vuo­del­ta 1939 kertoo Neu­vos­to­lii­ton suun­ni­tel­mis­ta

13.12.2019 09:19 2
Tilaajille
Puheenaihe: Vieläkö talvisodassa riittää tutkittavaa? "Talvisota on tärkeä tarina yleisinhimillisesti, myös ilman sinivalkoisia silmälaseja"

Pu­hee­nai­he: Vieläkö tal­vi­so­das­sa riittää tut­kit­ta­vaa? "Tal­vi­so­ta on tärkeä tarina ylei­sin­hi­mil­li­ses­ti, myös ilman si­ni­val­koi­sia sil­mä­la­se­ja"

01.12.2019 08:00 14
Kasvoista luotiin naamioita sodalle: Terijoen hallituksen synty ja toiminta paljastaa, mitä Neuvostoliitto tavoitteli Suomen suunnalla talvisodan aikana

Kas­vois­ta luotiin naa­mioi­ta so­dal­le: Te­ri­joen hal­li­tuk­sen synty ja toi­min­ta pal­jas­taa, mitä Neu­vos­to­liit­to ta­voit­te­li Suomen suun­nal­la tal­vi­so­dan aikana

01.12.2019 06:00
Tilaajille
Kaiju Sysikumpu muisti isäänsä, joka oli talvisodassa kenraali Pajarin adjutanttina – valtiojohto laski seppeleen kansalliselle muistomerkille

Kaiju Sy­si­kum­pu muisti isään­sä, joka oli tal­vi­so­das­sa ken­raa­li Pajarin ad­ju­tant­ti­na – val­tio­joh­to laski sep­pe­leen kan­sal­li­sel­le muis­to­mer­kil­le

30.11.2019 15:18 1
Jos talvisota syttyisi nyt, millainen siitä tulisi – laadimme skenaarion, jossa Venäjä hyökkää Suomeen 2020-luvulla

Jos tal­vi­so­ta syt­tyi­si nyt, mil­lai­nen siitä tulisi – laa­dim­me ske­naa­rion, jossa Venäjä hyökkää Suomeen 2020-lu­vul­la

30.11.2019 08:00 19
Tilaajille
Jos talvisota syttyisi nyt, millainen siitä tulisi – laadimme skenaarion, jossa Venäjä hyökkää Suomeen 2020-luvulla

Jos tal­vi­so­ta syt­tyi­si nyt, mil­lai­nen siitä tulisi – laa­dim­me ske­naa­rion, jossa Venäjä hyökkää Suomeen 2020-lu­vul­la

30.11.2019 07:00 50
Viikon lopuksi:  Vereslihalle jääneitä tarinoita riittää Suomessakin – niihin kuuluvat suomalaisten SS-miesten toiminta ja vanhoillislestadiolaiset hoitokokoukset

Viikon lo­puk­si: Ve­res­li­hal­le jää­nei­tä ta­ri­noi­ta riittää Suo­mes­sa­kin – niihin kuu­lu­vat suo­ma­lais­ten SS-mies­ten toi­min­ta ja van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­set hoi­to­ko­kouk­set

30.11.2019 06:00 1
Tilaajille