Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Vaalikoneet

Ou­lu­lai­nen nuori ää­nes­tä­jä Ella Li­min­go­ja: "Hyvä vaa­li­ko­ne­ky­sy­mys on selkeä ja taus­toit­ta­va" – nuoren ää­nes­tys­pää­tös selviää usein vaa­li­ko­nees­ta

05.06.2021 08:00
Tilaajille

Suomi on vaa­li­ko­nei­den luvattu maa, ja tu­le­vis­sa kun­ta­vaa­leis­sa niille on odo­tet­ta­vis­sa käyttöä entistä enemmän

18.05.2021 18:00 1
Tilaajille

Eh­dok­kail­la on nyt lop­pu­ki­ri Kalevan kun­ta­vaa­li­ko­nees­sa – vas­tau­sai­kaa on ensi sun­nun­tai­hin saakka

10.05.2021 11:03 7

Poh­jois-Poh­jan­maan kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat pää­se­vät vas­taa­maan Kalevan vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin – kone au­kais­taan ää­nes­tä­jil­le tou­ko­kuun 19. päivänä

20.04.2021 12:58 3