Koronatartunnat: Qstoc­kin vai­ku­tus ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrään näkyy ai­kai­sin­taan lop­pu­vii­kos­ta

Maastopalot: Ka­la­joen maas­to­pa­los­ta tulossa satojen tu­han­sien eurojen tappiot

Kuntavaalikone

Ze­nii­til­lä vankka kan­na­tus Kem­pe­leen kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den kes­kuu­des­sa, toiset puo­lus­ta­vat kunnan ta­sa­puo­lis­ta ke­hit­tä­mis­tä

01.06.2021 18:00 1
Tilaajille

Kun­ta­vaa­li­ko­ne on nyt auki Ka­le­vas­sa – Oulussa eh­dok­kaat ottavat kantaa yli­opis­ton si­jain­tiin ja entistä kor­keam­pien talojen ra­ken­ta­mi­seen

19.05.2021 10:28 16

Kalevan kun­ta­vaa­li­ko­ne on auki – tutustu Poh­jois-Poh­jan­maan eh­dok­kai­siin

19.05.2021 09:02

Eh­dok­kail­la on nyt lop­pu­ki­ri Kalevan kun­ta­vaa­li­ko­nees­sa – vas­taus­ai­kaa on ensi sun­nun­tai­hin saakka

10.05.2021 11:03 7

Poh­jois-Poh­jan­maan kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat pää­se­vät vas­taa­maan Kalevan vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin – kone au­kais­taan ää­nes­tä­jil­le tou­ko­kuun 19. päivänä

20.04.2021 12:58 3