Itsenäisyyspäivä: Näin suuri paraati Oulussa jär­jes­te­tään

Kolumni: Suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen Oulussa on uh­ka­pe­liä hen­gel­lä

Kunniamerkit: Katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set saivat it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Tuiran uimaranta
Katso video Tuirasta: Rannalle menevien autot tukkivat Koskitien ja ohituksia tehdään pyörätien kautta – "Keinot puuttumiseen ovat aika vähissä"

Katso video Tui­ras­ta: Ran­nal­le me­ne­vien autot tuk­ki­vat Kos­ki­tien ja ohi­tuk­sia tehdään pyö­rä­tien kautta – "Keinot puut­tu­mi­seen ovat aika vä­his­sä"

11.08.2023 14:22 81
Tilaajille
Teatteri Sirkus Suosalo kaartaa Tuiran rantaan syyskuussa – Teatteritelttakiertue tuo Ouluun esitykset Kiviä taskussa ja Palvelija

Teat­te­ri Sirkus Suosalo kaartaa Tuiran rantaan syys­kuus­sa – Teat­te­ri­telt­ta­kier­tue tuo Ouluun esi­tyk­set Kiviä tas­kus­sa ja Pal­ve­li­ja

17.04.2023 13:45
Tilaajille
Tuiran talviuintipaikka suljettu toistaiseksi – laituri vääntyi jäiden voimasta mutkalle, pukukopit kiinni: "Emme halua ottaa riskiä"

Tuiran tal­vi­uin­ti­paik­ka sul­jet­tu tois­tai­sek­si – laituri vääntyi jäiden voi­mas­ta mut­kal­le, pu­ku­ko­pit kiinni: "Emme halua ottaa riskiä"

12.04.2023 13:24 12
Tilaajille
Laitehäiriö Merikosken voimalaitoksen tiistain ongelmien syynä, vettä jouduttiin ohijuoksuttamaan: "Jouduimme rajoittamaan koneen tehoa"

Lai­te­häi­riö Me­ri­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen tiis­tain on­gel­mien syynä, vettä jou­dut­tiin ohi­juok­sut­ta­maan: "Jou­duim­me ra­joit­ta­maan koneen tehoa"

12.04.2023 10:30 4
Tilaajille
Vaarallisen jäätilanteen takia alkuillasta suljettu Tuiran uimapaikka on taas avattu – syynä oli toimintahäiriö Merikosken voimalaitoksella

Vaa­ral­li­sen jää­ti­lan­teen takia al­ku­il­las­ta sul­jet­tu Tuiran ui­ma­paik­ka on taas avattu – syynä oli toi­min­ta­häi­riö Me­ri­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­la

11.04.2023 20:38 13
Oululainen Veera Tikkinen jäi koukkuun kylmään veteen osana elämäntaparemonttiaan, jonka aluksi hän pudotti painoaan kymmeniä kiloja  – "Avannossa käynti saa mielihyvähormonit hyrräämään"

Ou­lu­lai­nen Veera Tik­ki­nen jäi kouk­kuun kylmään veteen osana elä­män­ta­pa­re­mont­tiaan, jonka aluksi hän pudotti pai­noaan kym­me­niä kiloja – "A­van­nos­sa käynti saa mie­li­hy­vä­hor­mo­nit hyr­rää­mään"

24.12.2022 13:00 2
Tilaajille
Miten talviuinnin voi aloittaa? Elämäntapamuutoksen tehnyt oululainen Veera Tikkinen näyttää, miten kannattaa lähteä liikkeelle

Miten tal­vi­uin­nin voi aloit­taa? Elä­män­ta­pa­muu­tok­sen tehnyt ou­lu­lai­nen Veera Tik­ki­nen näyt­tää, miten kan­nat­taa lähteä liik­keel­le

24.12.2022 13:00
Tilaajille
Tuiran uimalan laiturin sulkutoimenpiteet jäivät lyhyeksi, laituri jälleen normaalisti käytössä: "Yritimme olla etukäteen viisaita"

Tuiran uimalan lai­tu­rin sul­ku­toi­men­pi­teet jäivät ly­hyek­si, laituri jälleen nor­maa­lis­ti käy­tös­sä: "Y­ri­tim­me olla etu­kä­teen vii­sai­ta"

09.12.2022 20:47 3
Tilaajille
Tuiran uimalan laituri suljettiin Oulujoen jääolosuhteiden takia

Tuiran uimalan laituri sul­jet­tiin Ou­lu­joen jää­olo­suh­tei­den takia

08.12.2022 15:46 12
Oulujoen jäiden runnoma Tuiran uimalan laituri on vihdoin kunnostettu – laituri on nyt uusia lämpöportaita vaille valmis veteen laskettavaksi

Ou­lu­joen jäiden runnoma Tuiran uimalan laituri on vihdoin kun­nos­tet­tu – laituri on nyt uusia läm­pö­por­tai­ta vaille valmis veteen las­ket­ta­vak­si

01.09.2022 06:00 12
Tilaajille
Tuiran uimarannan yleisen saunan suunnittelijat valittiin – moderni rakennus saa vaikutteita historiasta, saunan halutaan kestävän seuraavalle vuosisadalle

Tuiran ui­ma­ran­nan yleisen saunan suun­nit­te­li­jat va­lit­tiin – moderni ra­ken­nus saa vai­kut­tei­ta his­to­rias­ta, saunan ha­lu­taan kes­tä­vän seu­raa­val­le vuo­si­sa­dal­le

20.05.2022 10:51 17
Tilaajille
Tuiraan tekeillä kahden saunan yleinen saunahanke – Oulun kaupunki ja Oulun rantasaunaseura solmimassa yhteistoimintasopimusta

Tuiraan te­keil­lä kahden saunan yleinen sau­na­han­ke – Oulun kau­pun­ki ja Oulun ran­ta­sau­na­seu­ra sol­mi­mas­sa yh­teis­toi­min­ta­so­pi­mus­ta

10.05.2022 20:56 18
Tilaajille
Näyttelijä Martti Suosalon elämäkerrassa lapsuusvuosien Tuirassa seikkailee toisiaan täydentävä parivaljakko – "Minä menin edellä ja Martti tuli perässä", muistelee oululainen Pekka Pesonen nyt

Näyt­te­li­jä Martti Suo­sa­lon elä­mä­ker­ras­sa lap­suus­vuo­sien Tui­ras­sa seik­kai­lee toi­siaan täy­den­tä­vä pa­ri­val­jak­ko – "Minä menin edellä ja Martti tuli pe­räs­sä", muis­te­lee ou­lu­lai­nen Pekka Pesonen nyt

01.05.2022 15:00 3
Tilaajille
Oulun Rantasaunaseuralle suunnitteluvaraus Tuiraan rakennettavaa saunaa varten

Oulun Ran­ta­sau­na­seu­ral­le suun­nit­te­lu­va­raus Tuiraan ra­ken­net­ta­vaa saunaa varten

08.06.2021 21:07 8
Tilaajille