Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Saunat
Katri Tenetz pitää huolta, että Tuiran uudesta saunasta saa Euroopan parhaat löylyt – Tällainen on saunatuottajan työmaa Oulussa

Katri Tenetz pitää huolta, että Tuiran uudesta sau­nas­ta saa Eu­roo­pan parhaat löylyt – Täl­lai­nen on sau­na­tuot­ta­jan työmaa Oulussa

10.02.2024 05:00 28
Tilaajille
Rukan huipulle rakennetaan saunaravintola – Perille pääsee hiihtäen tai hissillä

Rukan hui­pul­le ra­ken­ne­taan sau­na­ra­vin­to­la – Perille pääsee hiih­täen tai his­sil­lä

18.12.2023 15:30 13
Tilaajille
Alle 30 neliön pihasaunoille kaavaillaan myös verovapautta –  Oululainen Smartia varautuu jo piharakennusbuumiin

Alle 30 neliön pi­ha­sau­noil­le kaa­vail­laan myös ve­ro­va­paut­ta –  Ou­lu­lai­nen Smartia va­rau­tuu jo pi­ha­ra­ken­nus­buu­miin

13.12.2023 06:00 33
Tilaajille
Saala Erlo ja Juho Ahola rakastuivat autiosaunoihin ja vaeltavat nyt niitä läpi – Oulun seudulla on jäljellä yksi sauna, jossa voi kylpeä ilman varausta

Saala Erlo ja Juho Ahola ra­kas­tui­vat au­tio­sau­noi­hin ja vael­ta­vat nyt niitä läpi – Oulun seu­dul­la on jäl­jel­lä yksi sauna, jossa voi kylpeä ilman va­raus­ta

11.11.2023 18:00
Tilaajille
Lakimuutos: 30 neliön pihasaunan voi tehdä ilman rakennuslupaa – Tyrnävän rakennustarkastaja on huolissaan paloturvallisuudesta

La­ki­muu­tos: 30 neliön pi­ha­sau­nan voi tehdä ilman ra­ken­nus­lu­paa – Tyr­nä­vän ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja on huo­lis­saan pa­lo­tur­val­li­suu­des­ta

25.10.2023 17:00 35
Tilaajille
Pikisaareen avataan kaksi ilmaista saunaa – Ensimmäisiin löylyihin pääsee lauantaina

Pi­ki­saa­reen avataan kaksi il­mais­ta saunaa – En­sim­mäi­siin löy­lyi­hin pääsee lauan­tai­na

15.09.2023 06:00 21
Tilaajille
Metsähallitus muistuttaa: Telttasaunan tai lämmitettävän teltan kanssa retkeilevän kannettava metsään omat polttopuut

Met­sä­hal­li­tus muis­tut­taa: Telt­ta­sau­nan tai läm­mi­tet­tä­vän teltan kanssa ret­kei­le­vän kan­net­ta­va metsään omat polt­to­puut

25.07.2023 15:19 9
Valmis pihasauna 23 900 eurolla, kannattaako? Näin löylyvalmiin saunan tilaus ja toimitus sujuivat – melkein ilman yllätyksiä

Valmis pi­ha­sau­na 23 900 eu­rol­la, kan­nat­taa­ko? Näin löy­ly­val­miin saunan tilaus ja toi­mi­tus su­jui­vat – melkein ilman yl­lä­tyk­siä

23.07.2023 10:00 20
Tilaajille
Kaakkurissa sijaitsevan omakotitalon pihamaa on niin ihana, että kesäisin siellä lähes asutaan – yhdessä laitettu pihasauna kruunaa kokonaisuuden

Kaak­ku­ris­sa si­jait­se­van oma­ko­ti­ta­lon pihamaa on niin ihana, että ke­säi­sin siellä lähes asutaan – yhdessä lai­tet­tu pi­ha­sau­na kruunaa ko­ko­nai­suu­den

08.07.2023 05:00 2
Tilaajille
Puheenaihe: Tarvitsemmeko enemmän yleisiä saunoja Suomeen?

Pu­hee­nai­he: Tar­vit­sem­me­ko enemmän yleisiä saunoja Suo­meen?

23.06.2023 08:00 7
Tilaajille
Saunarakennus paloi kokonaan Alavieskassa, palo ehti levitä pienelle alueelle maastoon

Sau­na­ra­ken­nus paloi ko­ko­naan Ala­vies­kas­sa, palo ehti levitä pie­nel­le alueel­le maas­toon

05.06.2023 13:58
Kolmensadan euron autonraato muuttui oululaisen tuninkikerhon hallissa 30 000 euron sauna-autoksi – "Porukalla päissään syntyvät parhaat ideat"

Kol­men­sa­dan euron au­ton­raa­to muuttui ou­lu­lai­sen tu­nin­ki­ker­hon hal­lis­sa 30 000 euron sau­na-au­tok­si – "Po­ru­kal­la päis­sään syn­ty­vät parhaat ideat"

27.05.2023 06:15 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kyl­py­lä­kau­pun­ki Virossa hurmasi – tu­le­vai­suu­teen kai­va­taan roh­kei­ta lin­jauk­sia, Ou­luun­kin pal­ve­lui­ta ”pär­nu­lai­seen tyy­liin”

22.05.2023 06:00 6
Tilaajille
Kesän Sauna vastaanotti kauden ensimmäiset saunojat – kymmenettä vuotta juhlivan saunalautan suosio kasvaa kasvamistaan

Kesän Sauna vas­taan­ot­ti kauden en­sim­mäi­set sau­no­jat – kym­me­net­tä vuotta juh­li­van sau­na­lau­tan suosio kasvaa kas­va­mis­taan

12.05.2023 19:30 5
Tilaajille
Raksilan uimahallin saunoissa on ollut ruuhkaa välillä jonoiksi asti – viikonlopuille tilanteeseen on luvassa helpotusta

Rak­si­lan ui­ma­hal­lin sau­nois­sa on ollut ruuhkaa välillä jo­noik­si asti – vii­kon­lo­puil­le ti­lan­tee­seen on luvassa hel­po­tus­ta

26.01.2023 06:16 18
Sami Suodenjoki onnistui pienentämään sähkölaskua saunomisen muutoksilla – tässä lista asioista, jotka vaikuttavat yllättävästi kuluihin

Sami Suo­den­jo­ki on­nis­tui pie­nen­tä­mään säh­kö­las­kua sau­no­mi­sen muu­tok­sil­la – tässä lista asiois­ta, jotka vai­kut­ta­vat yl­lät­tä­väs­ti ku­lui­hin

15.01.2023 11:00 5
Tilaajille
Laitoimme 57 avantoa kartalle – Suomen pohjoisinta avantoa saa käyttää maksutta: "Jos joku tarkenee käydä ilman pukuhuonetta, niin sinne vaan!"

Lai­toim­me 57 avantoa kar­tal­le – ­Suo­men poh­joi­sin­ta avantoa saa käyttää mak­sut­ta: "Jos joku tar­ke­nee käydä ilman pu­ku­huo­net­ta, niin sinne vaan!"

01.01.2023 12:00 3
Tilaajille
Oululaiset saunamaestrot Markku Seppänen ja Jouni Tetri tuntevat saunakulttuurin läpikotaisin – kuuntele haastattelu tästä

Ou­lu­lai­set sau­na­maest­rot Markku Sep­pä­nen ja Jouni Tetri tun­te­vat sau­na­kult­tuu­rin lä­pi­ko­tai­sin – kuun­te­le haas­tat­te­lu tästä

23.12.2022 15:32 4
Harvojen tuntema polku vie tunnelmalliselle autiosaunalle – Onko Kupson Kutsu paras kyläyhdistyksen ylläpitämä retkeilyreitti Suomessa?

Har­vo­jen tuntema polku vie tun­nel­mal­li­sel­le au­tio­sau­nal­le – Onko Kupson Kutsu paras ky­lä­yh­dis­tyk­sen yl­lä­pi­tä­mä ret­kei­ly­reit­ti Suo­mes­sa?

20.12.2022 07:00 3
Tilaajille