Kärpät: Pyörälä hur­jas­sa vi­rees­sä juh­la­pe­lis­sään

Työtaistelu: Hoi­ta­jat jat­ka­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la

Pelastuslaitos

Lin­nan­maan kes­kus­pa­lo­ase­ma otetaan tänään käyt­töön – lii­ken­teen us­ko­taan sujuvan jou­he­vas­ti, Rak­si­laan jää yk­si­köi­tä tur­vaa­maan kes­kus­tan aluetta

02.09.2021 15:49 4
Tilaajille

Kii­ke­lin ja Son­ni­saa­ren välissä polt­to­ai­net­ta vedessä – pe­las­tus­lai­tok­sel­ta muis­tu­tus kan­sa­lai­sil­le

22.08.2021 20:49 2

Moot­to­ri­ve­nees­tä valui öljyä veteen Oulun to­rin­ran­nan edus­tal­le

06.08.2021 12:12

Vene kaatui Kuh­mos­sa – toinen mat­kus­ta­ja soitti vedestä 112:een, toinen kellui kyl­mä­laa­ti­kon päällä

21.07.2021 08:08 1

Kuh­mos­sa am­pu­ma-alueen maas­to­pa­lo saatiin hal­lin­taan maa­nan­tai­yö­nä

12.07.2021 08:23

Met­sä­pa­lo­va­roi­tus hohkaa Oulun seu­dul­la – onko gril­laa­mi­nen ja nuotion pito hel­le­vii­kon­lop­pu­na kiel­let­tyä lystiä?

02.07.2021 11:24 3
Tilaajille

Au­to­tal­li syttyi pa­la­maan Iissä

22.06.2021 12:42

Oulun kes­kus­tas­sa si­jait­se­vas­sa ker­ros­ta­los­sa ha­vait­tiin kaasun hajua, pai­kal­la useita pe­las­tus­lai­tok­sen yk­si­köi­tä – syytä ei löy­det­ty

14.06.2021 19:53

Ikäviä ot­si­koi­ta jo monta viik­koa: Kulotus ja roskien poltto karkaa käsistä turhan usein – Jos on pakko polt­taa, lue ensin nämä ohjeet

05.05.2021 13:38 2
Tilaajille

Ou­lu–­Koil­lis­maan so­pi­mus­pa­lo­kun­tiin kou­lu­tet­tiin lisää raskaan ka­lus­ton kul­jet­ta­jia – hank­keel­le puu­ha­taan nyt jo jatkoa

29.04.2021 12:27

Iin, Li­min­gan, Mu­hok­sen ja Pu­das­jär­ven pa­lo­ase­mil­la siir­ry­tään ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen päi­vys­tyk­seen – hen­ki­lös­tön vir­ka-ajan ul­ko­puo­li­nen va­ral­la­olo loppuu

21.04.2021 12:34 7

Entinen na­vet­ta­ra­ken­nus paloi yöllä Kuu­sa­mon Kan­to­ky­läl­lä – sam­mu­tus­vet­tä tar­vit­tiin paljon

18.03.2021 09:29
Tilaajille

Sor­tu­ma­vaa­ra na­ve­tas­sa Uta­jär­vel­lä – lumi pois­tet­tiin 200 sonnin navetan katolta

25.02.2021 15:41 1

Työn­te­ki­jä pe­las­tet­tiin kuor­ma-au­ton säi­liös­tä Oulussa

25.02.2021 14:25

Pu­das­jär­vel­lä neljä lehmää putosi lie­te­kui­luun, kaksi eläintä kuoli – "Lehmät ovat pääl­lek­käin ja ronk­ke­lis­sa kaksi metriä syvässä lie­te­kui­lus­sa"

08.02.2021 10:17 8

Tiet jäisiä, Oulussa useita lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia – lin­ja-au­to ja hen­ki­lö­au­to ko­la­ris­sa Mus­ta­suon ja Tas­ki­lan lä­hei­syy­des­sä

06.02.2021 15:51 19

Auto syttyi tuleen Iissä ter­veys­kes­kuk­sen park­ki­pai­kal­la

05.02.2021 17:56

Iso ve­si­va­hin­ko Li­min­gas­sa si­jait­se­vas­sa op­pi­lai­tok­ses­sa

05.02.2021 10:21

Iäkäs mies kuoli ker­ros­ta­lo­asun­non tu­li­pa­los­sa Kemissä

05.02.2021 00:06
Tilaajille

Autot suis­tui­vat tieltä Li­min­gas­sa ja Vaa­las­sa – Li­min­gas­sa kul­jet­ta­ja vietiin jat­ko­hoi­toon

01.02.2021 09:39