Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Pelastuslaitos
Kuukausi
Palokuntien rahoitus kriisiytymässä koko Suomessa – Tilanne uhkaa jopa poikkeusolovalmiutta: "Ainoa sisäisen turvallisuuden viranomainen, jonka resurssit korjaamatta"

Pa­lo­kun­tien ra­hoi­tus krii­siy­ty­mäs­sä koko Suo­mes­sa – Tilanne uhkaa jopa poik­keu­so­lo­val­miut­ta: "Ainoa si­säi­sen tur­val­li­suu­den vi­ra­no­mai­nen, jonka re­surs­sit kor­jaa­mat­ta"

17.09.2023 06:30 5
Tilaajille
Pohjantiellä kolmen auton peräänajokolari – liikenne kulkee normaalisti

Poh­jan­tiel­lä kolmen auton pe­rään­ajo­ko­la­ri – ­lii­ken­ne kulkee nor­maa­lis­ti

13.09.2023 09:08 22
Pyöröpaalain syttyi palamaan Tyrnävällä – henkilövahingoilta vältyttiin

Pyö­rö­paa­lain syttyi pa­la­maan Tyr­nä­väl­lä – ­hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

09.09.2023 17:31
Pelastuslaitokselle vesipelastustehtävä Oulun Lassinkallionsillalle – vedessä ei ollutkaan ketään

Pe­las­tus­lai­tok­sel­le ve­si­pe­las­tus­teh­tä­vä Oulun Las­sin­kal­lion­sil­lal­le – ­ve­des­sä ei ol­lut­kaan ketään

09.09.2023 00:31
Vanhemmat
Sisälle savuttavat takat työllistävät nyt pelastajia Pohjois-Suomessa – muista maltti sytyttämisessä, niin voit välttyä isoilta murheilta

Sisälle sa­vut­ta­vat takat työl­lis­tä­vät nyt pe­las­ta­jia Poh­jois-Suo­mes­sa – muista maltti sy­tyt­tä­mi­ses­sä, niin voit välttyä isoilta mur­heil­ta

28.08.2023 19:33 23
Tilaajille
Poika jäi päästään kiinni leluvaraston oveen Herukassa, pelastuslaitos auttoi kiipelistä

Poika jäi pääs­tään kiinni le­lu­va­ras­ton oveen He­ru­kas­sa, pe­las­tus­lai­tos auttoi kii­pe­lis­tä

26.08.2023 19:48
Kaksi ihmistä kaatui vesijetillä ja joutui veden varaan Kalajoella

Kaksi ihmistä kaatui ve­si­je­til­lä ja joutui veden varaan Ka­la­joel­la

26.08.2023 19:35 2
Mies sytytti tulipaloja kerros- ja rivitalohuoneistoissa Oulussa – jätettiin rangaistuksetta syyntakeettomuuden vuoksi

Mies sytytti tu­li­pa­lo­ja kerros- ja ri­vi­ta­lo­huo­neis­tois­sa Oulussa – jä­tet­tiin ran­gais­tuk­set­ta syyn­ta­keet­to­muu­den vuoksi

25.08.2023 14:15 1
Tilaajille
Ilotulitus sallittua venetsialaisissa lauantaina – Raketteja ei kuitenkaan saa ampua taajamissa, Oulunsalossa tai Kuusamon lentokentän lähitienoilla, ja sallittu aika on kuusi tuntia

Ilo­tu­li­tus sal­lit­tua ve­net­sia­lai­sis­sa lauan­tai­na – Ra­ket­te­ja ei kui­ten­kaan saa ampua taa­ja­mis­sa, Ou­lun­sa­los­sa tai Kuu­sa­mon len­to­ken­tän lä­hi­tie­noil­la, ja sal­lit­tu aika on kuusi tuntia

22.08.2023 16:22 22
Ukkosmyräkkä katkaisi ilmanvaihdon suuresta sikalasta Raahen Vihannissa – nopea toiminta pelasti siat

Uk­kos­my­räk­kä kat­kai­si il­man­vaih­don suu­res­ta si­ka­las­ta Raahen Vi­han­nis­sa – nopea toi­min­ta pelasti siat

07.08.2023 13:41 4
Oulujoen korkea vedenpinta yllätti veneilijän – vene jäi kiinni Rautasillan rakenteisiin Oulussa

Ou­lu­joen korkea ve­den­pin­ta yllätti ve­nei­li­jän – vene jäi kiinni Rau­ta­sil­lan ra­ken­tei­siin Oulussa

06.08.2023 13:29 2
Asuntovaunussa syttynyt tulipalo uhkasi omakotitaloa Taivalkoskella – alkusammutus puutarhaletkulla pelasti

Asun­to­vau­nus­sa syt­ty­nyt tu­li­pa­lo uhkasi oma­ko­ti­ta­loa Tai­val­kos­kel­la – al­ku­sam­mu­tus puu­tar­ha­let­kul­la pelasti

03.08.2023 08:51
Tilaajille
Valomainostaulu syttyi palamaan Kärsämäellä – pelastuslaitos sammutti palon nopeasti

Va­lo­mai­nos­tau­lu syttyi pa­la­maan Kär­sä­mäel­lä – pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti palon no­peas­ti

30.07.2023 21:11
Maitoauto valutti maitoa tielle Reisjärvellä

Mai­to­au­to valutti maitoa tielle Reis­jär­vel­lä

29.07.2023 22:51 3
Ihminen loukkaantui ylittäessään ojaa maastossa Kuusamossa

Ihminen louk­kaan­tui ylit­täes­sään ojaa maas­tos­sa Kuu­sa­mos­sa

27.07.2023 11:30
Valkeassa epäiltiin keskiviikkona kaasuvuotoa, kun kaasupullot olivat yllättäen tyhjentyneet – vuotoa ei havaittu

Val­keas­sa epäil­tiin kes­ki­viik­ko­na kaa­su­vuo­toa, kun kaa­su­pul­lot olivat yl­lät­täen tyh­jen­ty­neet – vuotoa ei ha­vait­tu

27.07.2023 08:12 2
Heikkilänkankaalla poltettiin yöllä nuotiota, ja savu laukaisi palohälytyksen asuntovaunussa

Heik­ki­län­kan­kaal­la pol­tet­tiin yöllä nuo­tio­ta, ja savu lau­kai­si pa­lo­hä­ly­tyk­sen asun­to­vau­nus­sa

27.07.2023 07:23
Parvekkeella paloi Rovaniemellä, ja naapuri hälytti pelastuslaitoksen hätiin

Par­vek­keel­la paloi Ro­va­nie­mel­lä, ja naapuri hälytti pe­las­tus­lai­tok­sen hätiin

27.07.2023 07:15
Omakotitalo savusi Kiimingissä sunnuntaiaamuna – asukas laittoi takkaan tulet, mutta savupiippu ei vetänyt

Oma­ko­ti­ta­lo savusi Kii­min­gis­sä sun­nun­tai­aa­mu­na – asukas laittoi takkaan tulet, mutta sa­vu­piip­pu ei vetänyt

23.07.2023 10:58 13
Pelastuslaitos: Juhannuskokot jäänevät tänä vuonna sytyttämättä – tulen käsittelyssä muistettava nämä seikat

Pe­las­tus­lai­tos: Ju­han­nus­ko­kot jää­ne­vät tänä vuonna sy­tyt­tä­mät­tä – tulen kä­sit­te­lys­sä muis­tet­ta­va nämä seikat

16.06.2023 13:14 1