Pelastuslaitos
Pelti rytisi Siikalatvalla kahden henkilöauton kolarissa

Pelti rytisi Sii­ka­lat­val­la kahden hen­ki­lö­au­ton ko­la­ris­sa

16.01.2022 15:23 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun hätä on suurin, avun on oltava lähellä

06.01.2022 03:00 1
Tilaajille
Mies korjasi autoa, tunkki petti – pelastuslaitos hälytettiin Kajaanissa

Mies korjasi autoa, tunkki petti – pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin Ka­jaa­nis­sa

14.12.2021 09:26
Rikkoutuneesta rekasta valui polttoainetta Pohjantielle Oulussa – kilometrien jonot aamuliikenteessä

Rik­kou­tu­nees­ta rekasta valui polt­to­ai­net­ta Poh­jan­tiel­le Oulussa – ki­lo­met­rien jonot aa­mu­lii­ken­tees­sä

08.12.2021 07:15 3
Pintapelastajat saivat turvaan jäihin vajonneen paimenkoiran Nivalassa – palomestari: Toimi näin, jos koira putoaa jääveteen

Pin­ta­pe­las­ta­jat saivat turvaan jäihin va­jon­neen pai­men­koi­ran Ni­va­las­sa – pa­lo­mes­ta­ri: Toimi näin, jos koira putoaa jää­ve­teen

26.11.2021 15:41 1
Vahingontorjuntahälytys Oulun kaupungintalolla

Va­hin­gon­tor­jun­ta­hä­ly­tys Oulun kau­pun­gin­ta­lol­la

23.11.2021 11:31
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arjen tur­val­li­suus unoh­tu­mas­sa hy­vin­voin­ti­alueel­la ta­ka-alal­le

20.11.2021 06:00
Tilaajille
Pystykorva putosi jäihin Kuhmossa – pelastuslaitos: Tilanne näytti aluksi pahalta

Pys­ty­kor­va putosi jäihin Kuh­mos­sa – pe­las­tus­lai­tos: Tilanne näytti aluksi pahalta

09.11.2021 13:09 1
Vene ajelehti Suomussalmella – pelastuslaitoksella tarkistustehtävä

Vene aje­leh­ti Suo­mus­sal­mel­la – pe­las­tus­lai­tok­sel­la tar­kis­tus­teh­tä­vä

29.10.2021 15:23
Kalastaja moottoriveneineen oli pulassa Oulun Oritkarissa – meripelastusseuran alus tuli avuksi

Ka­las­ta­ja moot­to­ri­ve­nei­neen oli pulassa Oulun Orit­ka­ris­sa – me­ri­pe­las­tus­seu­ran alus tuli avuksi

19.10.2021 11:33 2
10-vuotias lapsi tipahti veteen Koitelinkoskella, perään hypännyt aikuinen pelasti

10-vuo­tias lapsi tipahti veteen Koi­te­lin­kos­kel­la, perään hy­pän­nyt ai­kui­nen pelasti

22.09.2021 17:11
Linnanmaan keskuspaloasema otetaan tänään käyttöön – liikenteen uskotaan sujuvan jouhevasti, Raksilaan jää yksiköitä turvaamaan keskustan aluetta

Lin­nan­maan kes­kus­pa­lo­ase­ma otetaan tänään käyt­töön – lii­ken­teen us­ko­taan sujuvan jou­he­vas­ti, Rak­si­laan jää yk­si­köi­tä tur­vaa­maan kes­kus­tan aluetta

02.09.2021 15:49 4
Tilaajille
Kiikelin ja Sonnisaaren välissä polttoainetta vedessä – pelastuslaitokselta muistutus kansalaisille

Kii­ke­lin ja Son­ni­saa­ren välissä polt­to­ai­net­ta vedessä – pe­las­tus­lai­tok­sel­ta muis­tu­tus kan­sa­lai­sil­le

22.08.2021 20:49 2
Moottoriveneestä valui öljyä veteen Oulun torinrannan edustalle

Moot­to­ri­ve­nees­tä valui öljyä veteen Oulun to­rin­ran­nan edus­tal­le

06.08.2021 12:12
Vene kaatui Kuhmossa – toinen matkustaja soitti vedestä 112:een, toinen kellui kylmälaatikon päällä

Vene kaatui Kuh­mos­sa – toinen mat­kus­ta­ja soitti vedestä 112:een, toinen kellui kyl­mä­laa­ti­kon päällä

21.07.2021 08:08 1
Kuhmossa ampuma-alueen maastopalo saatiin hallintaan maanantaiyönä

Kuh­mos­sa am­pu­ma-alueen maas­to­pa­lo saatiin hal­lin­taan maa­nan­tai­yö­nä

12.07.2021 08:23
Metsäpalovaroitus hohkaa Oulun seudulla – onko grillaaminen ja nuotion pito  helleviikonloppuna kiellettyä lystiä?

Met­sä­pa­lo­va­roi­tus hohkaa Oulun seu­dul­la – onko gril­laa­mi­nen ja nuotion pito hel­le­vii­kon­lop­pu­na kiel­let­tyä lystiä?

02.07.2021 11:24 3
Tilaajille
Autotalli syttyi palamaan Iissä

Au­to­tal­li syttyi pa­la­maan Iissä

22.06.2021 12:42
Oulun keskustassa sijaitsevassa kerrostalossa havaittiin kaasun hajua, paikalla useita pelastuslaitoksen yksiköitä – syytä ei löydetty

Oulun kes­kus­tas­sa si­jait­se­vas­sa ker­ros­ta­los­sa ha­vait­tiin kaasun hajua, pai­kal­la useita pe­las­tus­lai­tok­sen yk­si­köi­tä – syytä ei löy­det­ty

14.06.2021 19:53
Ikäviä otsikoita jo monta viikkoa: Kulotus ja roskien poltto karkaa käsistä turhan usein – Jos on pakko polttaa, lue ensin nämä ohjeet

Ikäviä ot­si­koi­ta jo monta viik­koa: Kulotus ja roskien poltto karkaa käsistä turhan usein – Jos on pakko polt­taa, lue ensin nämä ohjeet

05.05.2021 13:38 2
Tilaajille