Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Pelastuslaitos
Lapin pelastuspäällikkö sai sakot virkavelvollisuuden rikkomisesta

Lapin pe­las­tus­pääl­lik­kö sai sakot vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta

15.02.2024 15:06
Tilaajille
Purukuljettimen sähkömoottori syttyi tuleen Pyhännällä

Pu­ru­kul­jet­ti­men säh­kö­moot­to­ri syttyi tuleen Py­hän­näl­lä

04.01.2024 22:13
Palovaroittimet voivat piipata kovalla pakkasella turhaan – Pohjois-Pohjanmaalla useita vääriä hälytyksiä

Pa­lo­va­roit­ti­met voivat piipata kovalla pak­ka­sel­la turhaan – Poh­jois-Poh­jan­maal­la useita vääriä hä­ly­tyk­siä

19.02.2024 15:24
Tilaajille
Omakotitalon pyykkikone savutti Oulun Haukiputaalla – palokunta tarkisti tilanteen

Oma­ko­ti­ta­lon pyyk­ki­ko­ne savutti Oulun Hau­ki­pu­taal­la – pa­lo­kun­ta tar­kis­ti ti­lan­teen

31.12.2023 14:33 1
Epoksi-lattiapinnoitteen haju säikäytti kerrostalossa Tuirassa

Epok­si-lat­tia­pin­noit­teen haju säi­käyt­ti ker­ros­ta­los­sa Tui­ras­sa

23.11.2023 18:37 2
Henkilö osui naulapyssyllä käteensä Oulussa, käsi jäi kiinni lattiaan

Henkilö osui nau­la­pys­syl­lä kä­teen­sä Ou­lus­sa, käsi jäi kiinni lat­tiaan

07.11.2023 14:00 3
Iäkäs nainen kuoli Paavolan rivitalopalossa

Iäkäs nainen kuoli Paa­vo­lan ri­vi­ta­lo­pa­los­sa

03.11.2023 14:05 5
Tilaajille
Kerrostalon kellarissa sytytettiin irtaimistoa tuleen Toppilassa –  poliisi tutkii asiaa epäiltynä tuhotyönä

Ker­ros­ta­lon kel­la­ris­sa sy­ty­tet­tiin ir­tai­mis­toa tuleen Top­pi­las­sa –  poliisi tutkii asiaa epäil­ty­nä tu­ho­työ­nä

03.11.2023 06:48 4
Nelostiellä henkilöauton ulosajo Limingan kohdalla – kuski selvisi vammoitta

Ne­los­tiel­lä hen­ki­lö­au­ton ulosajo Li­min­gan koh­dal­la – kuski selvisi vam­moit­ta

02.11.2023 07:23 5
Kierrätyspolttoaine syttyi palamaan Ruskossa

Kier­rä­tys­polt­to­ai­ne syttyi pa­la­maan Rus­kos­sa

27.10.2023 07:57 3
Liiteri tuhoutui tulipalossa Oulun Toppilassa – poliisi tutkii palon syttymissyttä

Liiteri tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Oulun Top­pi­las­sa – ­po­lii­si tutkii palon syt­ty­mis­syt­tä

21.10.2023 09:33
Joutsenet "jäätyvät kiinni" taas jaloistaan ympäri Pohjois-Pohjanmaata – yleensä lintu vain lepää, muistuttaa pelastuslaitos

Jout­se­net "jää­ty­vät kiinni" taas ja­lois­taan ympäri Poh­jois-Poh­jan­maa­ta – yleensä lintu vain lepää, muis­tut­taa pe­las­tus­lai­tos

20.10.2023 10:50 6
Sähkökiuas iski liekkejä ja täytti asunnon savulla Ylivieskassa

Säh­kö­kiuas iski liek­ke­jä ja täytti asunnon savulla Yli­vies­kas­sa

15.10.2023 20:19 1
Kaksi ihmistä joutui veden varaan Liminganlahdella – merivartiosto ja pelastuslaitos paikalle

Kaksi ihmistä joutui veden varaan Li­min­gan­lah­del­la – ­me­ri­var­tios­to ja pe­las­tus­lai­tos pai­kal­le

10.10.2023 08:50 2
Ilkivaltainen soitto palosta Oulun Pikisaaressa toi paikalle kahdeksan yksikköä pelastuslaitokselta – Epäilty on poliisin tiedossa

Il­ki­val­tai­nen soitto palosta Oulun Pi­ki­saa­res­sa toi pai­kal­le kah­dek­san yk­sik­köä pe­las­tus­lai­tok­sel­ta – Epäilty on po­lii­sin tie­dos­sa

09.10.2023 15:11 6
Palokuntien rahoitus kriisiytymässä koko Suomessa – Tilanne uhkaa jopa poikkeusolovalmiutta: "Ainoa sisäisen turvallisuuden viranomainen, jonka resurssit korjaamatta"

Pa­lo­kun­tien ra­hoi­tus krii­siy­ty­mäs­sä koko Suo­mes­sa – Tilanne uhkaa jopa poik­keu­so­lo­val­miut­ta: "Ainoa si­säi­sen tur­val­li­suu­den vi­ra­no­mai­nen, jonka re­surs­sit kor­jaa­mat­ta"

17.09.2023 06:30 5
Tilaajille
Pohjantiellä kolmen auton peräänajokolari – liikenne kulkee normaalisti

Poh­jan­tiel­lä kolmen auton pe­rään­ajo­ko­la­ri – ­lii­ken­ne kulkee nor­maa­lis­ti

13.09.2023 09:08 22
Pyöröpaalain syttyi palamaan Tyrnävällä – henkilövahingoilta vältyttiin

Pyö­rö­paa­lain syttyi pa­la­maan Tyr­nä­väl­lä – ­hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

09.09.2023 17:31
Pelastuslaitokselle vesipelastustehtävä Oulun Lassinkallionsillalle – vedessä ei ollutkaan ketään

Pe­las­tus­lai­tok­sel­le ve­si­pe­las­tus­teh­tä­vä Oulun Las­sin­kal­lion­sil­lal­le – ­ve­des­sä ei ol­lut­kaan ketään

09.09.2023 00:31
Sisälle savuttavat takat työllistävät nyt pelastajia Pohjois-Suomessa – muista maltti sytyttämisessä, niin voit välttyä isoilta murheilta

Sisälle sa­vut­ta­vat takat työl­lis­tä­vät nyt pe­las­ta­jia Poh­jois-Suo­mes­sa – muista maltti sy­tyt­tä­mi­ses­sä, niin voit välttyä isoilta mur­heil­ta

28.08.2023 19:33 23
Tilaajille