Pelastuslaitos
Kuukausi
Sortumavaara navetassa Utajärvellä – lumi poistettiin 200 sonnin navetan katolta

Sor­tu­ma­vaa­ra na­ve­tas­sa Uta­jär­vel­lä – lumi pois­tet­tiin 200 sonnin navetan katolta

25.02.2021 15:41 1
Työntekijä pelastettiin kuorma-auton säiliöstä Oulussa

Työn­te­ki­jä pe­las­tet­tiin kuor­ma-au­ton säi­liös­tä Oulussa

25.02.2021 14:25
Pudasjärvellä neljä lehmää putosi lietekuiluun, kaksi eläintä kuoli – "Lehmät ovat päällekkäin ja ronkkelissa kaksi metriä syvässä  lietekuilussa"

Pu­das­jär­vel­lä neljä lehmää putosi lie­te­kui­luun, kaksi eläintä kuoli – "Lehmät ovat pääl­lek­käin ja ronk­ke­lis­sa kaksi metriä syvässä lie­te­kui­lus­sa"

08.02.2021 10:17 8
Tiet jäisiä, Oulussa useita liikenneonnettomuuksia – linja-auto ja henkilöauto kolarissa Mustasuon ja Taskilan läheisyydessä

Tiet jäisiä, Oulussa useita lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia – lin­ja-au­to ja hen­ki­lö­au­to ko­la­ris­sa Mus­ta­suon ja Tas­ki­lan lä­hei­syy­des­sä

06.02.2021 15:51 19
Auto syttyi tuleen Iissä terveyskeskuksen parkkipaikalla

Auto syttyi tuleen Iissä ter­veys­kes­kuk­sen park­ki­pai­kal­la

05.02.2021 17:56
Iso vesivahinko Limingassa sijaitsevassa oppilaitoksessa

Iso ve­si­va­hin­ko Li­min­gas­sa si­jait­se­vas­sa op­pi­lai­tok­ses­sa

05.02.2021 10:21
Iäkäs mies kuoli kerrostaloasunnon tulipalossa Kemissä

Iäkäs mies kuoli ker­ros­ta­lo­asun­non tu­li­pa­los­sa Kemissä

05.02.2021 00:06
Tilaajille
Autot suistuivat tieltä Limingassa ja Vaalassa – Limingassa kuljettaja vietiin jatkohoitoon

Autot suis­tui­vat tieltä Li­min­gas­sa ja Vaa­las­sa – Li­min­gas­sa kul­jet­ta­ja vietiin jat­ko­hoi­toon

01.02.2021 09:39
Lukijalta Mielipide Marko Koivikko, Patrik Willberg

So­pi­mus­pa­lo­kun­ta­lai­set ovat tärkeä re­surs­si – jos va­ral­la­olo päät­tyy, on pe­las­tus­lai­tos­ten löy­det­tä­vä so­pi­mus­pa­lo­kun­nil­le kor­vaa­vat ja mo­ti­voi­vat rat­kai­sut

01.02.2021 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Viranomaisille aamulla ilmoituksia kirkkaasta välähdyksestä tai räjähdyksestä ja savusta Limingan alueella, pelastuslaitos ja poliisi etsivät syytä tuloksetta

Vi­ran­omai­sil­le aamulla il­moi­tuk­sia kirk­kaas­ta vä­läh­dyk­ses­tä tai rä­jäh­dyk­ses­tä ja savusta Li­min­gan alueel­la, pe­las­tus­lai­tos ja poliisi etsivät syytä tu­lok­set­ta

24.01.2021 17:23 8
Tilaajille
Pelastuslaitos huolissaan yleistyneestä ilmiöstä: Autoilijat eivät pysähdy onnettomuuspaikalle vaan soittavat hätäkeskukseen pysähtymättä

Pe­las­tus­lai­tos huo­lis­saan yleis­ty­nees­tä il­miös­tä: Au­toi­li­jat eivät pysähdy on­net­to­muus­pai­kal­le vaan soit­ta­vat hä­tä­kes­kuk­seen py­säh­ty­mät­tä

12.01.2021 13:40 1
Pelastuslaitos tarkasti vesipelastuksen veneenlaskupaikkoja Oulun Kuusisaaressa

Pe­las­tus­lai­tos tar­kas­ti ve­si­pe­las­tuk­sen ve­neen­las­ku­paik­ko­ja Oulun Kuu­si­saa­res­sa

11.01.2021 11:36 2
Kolmen auton kolari Kuusamossa – onnettomuudessa mukana kahdeksan henkilöä

Kolmen auton kolari Kuu­sa­mos­sa – on­net­to­muu­des­sa mukana kah­dek­san hen­ki­löä

02.01.2021 14:58 2

Re­mon­tis­ta le­vin­nyt haju huo­les­tut­ti Tor­nios­sa – pe­las­tus­lai­tos kävi pai­kal­la

28.12.2020 06:38
Kylmettynyt nainen pelastettiin avannon reunalta Kuivasjärvellä

Kyl­met­ty­nyt nainen pe­las­tet­tiin avannon reu­nal­ta Kui­vas­jär­vel­lä

09.12.2020 13:38
Lukijalta Mielipide Ari Maskonen, Aleksi Peurala, Markku Kallio

Yh­den­kään pa­lo­ase­man valoja ei saa sam­mut­taa – hyvät pe­las­tus­joh­ta­jat, älkää hakeko sääs­tö­jä vedoten so­pi­mus­pa­lo­kun­ta­lais­ten mo­raa­liin ja aut­ta­mis­ha­luun

15.11.2020 06:00
Tilaajille

Polt­to­öl­jyä valui ro­mu­liik­keen as­falt­ti­ken­täl­le Haa­pa­jär­vel­lä

03.11.2020 13:18
Loukkaantunut joutsen työllisti pelastuslaitosta Siikajoella

Louk­kaan­tu­nut joutsen työl­lis­ti pe­las­tus­lai­tos­ta Sii­ka­joel­la

27.10.2020 16:01
Loisteputkivalo aiheutti palohälytyksen omakotitaloon Oulunsalossa

Lois­te­put­ki­va­lo ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen oma­ko­ti­ta­loon Ou­lun­sa­los­sa

26.10.2020 14:22 3
Kierrätysparistot syttyivät tuleen Akkuserin pihalla Nivalassa

Kier­rä­tys­pa­ris­tot syt­tyi­vät tuleen Ak­ku­se­rin pihalla Ni­va­las­sa

16.10.2020 11:14 3