Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Pelastuslaitos
Kuukausi
Kaksi miestä joutui veden varaan Ylitorniolla veneen kaaduttua – sivulliset auttoivat rantaan

Kaksi miestä joutui veden varaan Yli­tor­niol­la veneen kaa­dut­tua – si­vul­li­set aut­toi­vat rantaan

24.06.2022 15:56 1
Tilaajille
Poliisi ei aloita esitutkintaa pelastajan kuolemasta Hailuodon jäätiellä

Poliisi ei aloita esi­tut­kin­taa pe­las­ta­jan kuo­le­mas­ta Hai­luo­don jää­tiel­lä

14.06.2022 08:56 7
Sprinklerikeskuksen vika Äimärautiolla aiheutti läheltä piti -tilanteen: "Varhainen havainnointi pelasti miljoonien vahingot"

Sprink­le­ri­kes­kuk­sen vika Äi­mä­rau­tiol­la ai­heut­ti läheltä piti -ti­lan­teen: "Var­hai­nen ha­vain­noin­ti pelasti mil­joo­nien va­hin­got"

13.06.2022 07:14 9
Tilaajille
Kaksi henkilöä joutui veden varaan kaaduttuaan vesiskootterilla Rovaniemellä – pelastuslaitos kävi avustamassa rantaan

Kaksi hen­ki­löä joutui veden varaan kaa­dut­tuaan ve­si­skoot­te­ril­la Ro­va­nie­mel­lä – pe­las­tus­lai­tos kävi avus­ta­mas­sa rantaan

10.06.2022 22:58 1
Vanhemmat
Nestemäisen hapen säiliö alkoi vuotaa, pelastuslaitos hälytettiin apuun Oulussa

Nes­te­mäi­sen hapen säiliö alkoi vuotaa, pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin apuun Oulussa

26.05.2022 15:28
Oululainen ensihoitaja Aapo Retsu uskoo uuden ohjeistuksen hätävilkkujen käytöstä tuovan helpotusta kaikille liikenteessä liikkuville – "Kansalaisilla on nyt keino kommunikoida meille"

Ou­lu­lai­nen en­si­hoi­ta­ja Aapo Retsu uskoo uuden oh­jeis­tuk­sen hä­tä­vilk­ku­jen käy­tös­tä tuovan hel­po­tus­ta kai­kil­le lii­ken­tees­sä liik­ku­vil­le – "Kan­sa­lai­sil­la on nyt keino kom­mu­ni­koi­da meille"

05.05.2022 17:00 9
Tilaajille
Uusi ohjeistus: Jos takaa tulee hälytysajoneuvo, kytke hätävilkut päälle

Uusi oh­jeis­tus: Jos takaa tulee hä­ly­ty­sa­jo­neu­vo, kytke hä­tä­vil­kut päälle

05.05.2022 08:23 45
Kauris kuoli pudottuaan heikkoihin jäihin Sotkamossa

Kauris kuoli pu­dot­tuaan heik­koi­hin jäihin Sot­ka­mos­sa

30.04.2022 11:17 1
Pelastuslaitos teki parin tunnin työn pelastaessaan kajakilla kaatunutta miestä keskeltä tulvivaa koskea Nivalassa

Pe­las­tus­lai­tos teki parin tunnin työn pe­las­taes­saan ka­ja­kil­la kaa­tu­nut­ta miestä kes­kel­tä tul­vi­vaa koskea Ni­va­las­sa

26.04.2022 00:00 2
Tilaajille
Oulun kaupunki ja pelastuslaitokset suruliputtavat kuolleen pelastajan muistoksi

Oulun kau­pun­ki ja pe­las­tus­lai­tok­set su­ru­li­put­ta­vat kuol­leen pe­las­ta­jan muis­tok­si

16.02.2022 10:44 5
Pelastushenkilö kuoli Hailuodon jäätiellä sattuneen onnettomuuden pelastustöissä – "Työyhteisön henkisestä jaksamisesta on pidettävä hyvä huoli"

Pe­las­tus­hen­ki­lö kuoli Hai­luo­don jää­tiel­lä sat­tu­neen on­net­to­muu­den pe­las­tus­töis­sä – "Työyh­tei­sön hen­ki­ses­tä jak­sa­mi­ses­ta on pi­det­tä­vä hyvä huoli"

16.02.2022 08:46
Pelastuslaitoksen auto ajoi henkilöauton perään Vaalassa – pöllyävä lumi heikensi näkyvyyden

Pe­las­tus­lai­tok­sen auto ajoi hen­ki­lö­au­ton perään Vaa­las­sa – pöl­lyä­vä lumi hei­ken­si nä­ky­vyy­den

12.02.2022 14:38 6
Tien yli lyllertänyt hylje aiheutti pelastuslaitokselle tehtävän Raahessa

Tien yli lyl­ler­tä­nyt hylje ai­heut­ti pe­las­tus­lai­tok­sel­le teh­tä­vän Raa­hes­sa

07.02.2022 19:39 1
Tilaajille
Nyt olisi tarjolla näytön paikka, hyvät aluevaltuutetut
Kolumni

Nyt olisi tar­jol­la näytön paikka, hyvät alue­val­tuu­te­tut

29.01.2022 16:00 11
Tilaajille
Näkökulma: Aluehallinnossa luottamushenkilöiden työt kannattaa tehdä kunnolla, eikä vain toisella kädellä hutaisten – tehtäviin tarvitaan osaamista ja  aikaa

Nä­kö­kul­ma: Alue­hal­lin­nos­sa luot­ta­mus­hen­ki­löi­den työt kan­nat­taa tehdä kun­nol­la, eikä vain toi­sel­la kädellä hu­tais­ten – teh­tä­viin tar­vi­taan osaa­mis­ta ja aikaa

21.01.2022 07:00 13
Tilaajille
Pelti rytisi Siikalatvalla kahden henkilöauton kolarissa

Pelti rytisi Sii­ka­lat­val­la kahden hen­ki­lö­au­ton ko­la­ris­sa

16.01.2022 15:23 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun hätä on suurin, avun on oltava lähellä

06.01.2022 03:00 1
Tilaajille
Mies korjasi autoa, tunkki petti – pelastuslaitos hälytettiin Kajaanissa

Mies korjasi autoa, tunkki petti – pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin Ka­jaa­nis­sa

14.12.2021 09:26
Rikkoutuneesta rekasta valui polttoainetta Pohjantielle Oulussa – kilometrien jonot aamuliikenteessä

Rik­kou­tu­nees­ta rekasta valui polt­to­ai­net­ta Poh­jan­tiel­le Oulussa – ki­lo­met­rien jonot aa­mu­lii­ken­tees­sä

08.12.2021 07:15 3