Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kirjastot
Hallitus nuijii kirja-alaa monelta suunnalta – valtio saa pian enemmän rahaa kirjasta kuin tekijä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus nuijii kir­ja-alaa monelta suun­nal­ta – valtio saa pian enemmän rahaa kir­jas­ta kuin tekijä

29.11.2023 20:00 29
Tilaajille
Hallitus aikoo lopettaa kirjastojen vähälevikkisten kirjojen ostotuen  – Tuen loppuminen olisi isku pienille kirjastoille ja selkokirjallisuudelle

Hal­li­tus aikoo lo­pet­taa kir­jas­to­jen vä­hä­le­vik­kis­ten kir­jo­jen os­to­tuen – Tuen lop­pu­mi­nen olisi isku pie­nil­le kir­jas­toil­le ja sel­ko­kir­jal­li­suu­del­le

21.11.2023 18:23 13
Tilaajille
Kirjastot siirtyvät kesäaukioloaikoihin lauantaina 3. kesäkuuta – Osa kirjastoista kokonaan suljettu

Kir­jas­tot siir­ty­vät ke­sä­au­ki­olo­ai­koi­hin lauan­tai­na 3. ke­sä­kuu­ta – Osa kir­jas­tois­ta ko­ko­naan sul­jet­tu

30.05.2023 12:41
Tilaajille
Oulun kaupunginkirjasto avaa kesällä Koskelaan pienen kirjaston

Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to avaa kesällä Kos­ke­laan pienen kir­jas­ton

22.05.2023 13:29 3
Tilaajille
Oulun kaupunginkirjaston pääkirjaston nimi muuttuu – uusi nimi on keskustakirjasto Saari

Oulun kau­pun­gin­kir­jas­ton pää­kir­jas­ton nimi muuttuu – uusi nimi on kes­kus­ta­kir­jas­to Saari

25.04.2023 18:00 12
Tilaajille
Toisten tieto on heidän valtaansa, toiset jäävät vallatuiksi – Lukutaidon rappio on demokratian rappeutumista
Kolumni

Toisten tieto on heidän val­taan­sa, toiset jäävät val­la­tuik­si – Lu­ku­tai­don rappio on de­mo­kra­tian rap­peu­tu­mis­ta

13.03.2023 06:00 41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirjat ovat kir­jas­ton si­sään­heit­to­tuo­te – mo­der­nin kir­jas­ton teh­tä­vä­nä on tukea ihmisiä heidän ha­lus­saan auttaa ja ke­hit­tää itseään

27.02.2023 05:30 1
Tilaajille
Asiakkaat ihastuivat Oulun Pekurin kirjastoon: "Tila suorastaan kutsuu sisään" –  eniten kiitosta maanantain avajaishulinassa sai kuitenkin väliaikaistilojen sijainti

Asiak­kaat ihas­tui­vat Oulun Pekurin kir­jas­toon: "Tila suo­ras­taan kutsuu sisään" – eniten kii­tos­ta maa­nan­tain ava­jais­hu­li­nas­sa sai kui­ten­kin vä­li­ai­kais­ti­lo­jen si­jain­ti

19.09.2022 22:29 12
Tilaajille