Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Kolumni
Tilaajille

Ter­veys­alan ke­hit­tä­mis­työ saatava Poh­jois-Suo­men yh­tei­sek­si asiaksi

OuluHealth-ekosysteemi tarjoaa yrityksille ainutlaatuisen innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristön. Testaustoimintaa on laajennettu tulevalle hyvinvointialueelle ja OuluHealt-ekosysteemi voi toimia koko Pohjois-Suomen hyvinvoinnin veturina.

Meneillään oleva soteuudistus tulee muuttamaan Suomen hyvinvointipalvelujen tuottamisen ja hallinnon rakenteet perusteellisesti. Valta ja vastuu siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille.

Samalla muutos tulee heijastumaan laajalti myös  elinkeinopolitiikkaan sekä kuntien rooliin ja mahdollisuuksiin osallistua sosiaali- ja terveysalaan liittyvän teknologian kehittämiseen ja yritystoiminnan edistämiseen.