Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Uniapnea
Neljän vuoden vientiprojekti –  Kiinaan sydämensä jättäneen kosmopoliitti Matti E. Lehtosen veti Ouluun  maailmanlaajuista riivausta taklaava Nukute Oy

Neljän vuoden vien­ti­pro­jek­ti – Kiinaan sy­dä­men­sä jät­tä­neen kos­mo­po­liit­ti Matti E. Leh­to­sen veti Ouluun maail­man­laa­juis­ta rii­vaus­ta tak­laa­va Nukute Oy

13.02.2022 07:00 6
Tilaajille
Birgitta, 53, luuli vain kuorsaavansa, mutta todellisuus oli toinen: ”Lakkasin hengittämästä öisin”
Mainos Terveystalo

Bir­git­ta, 53, luuli vain kuor­saa­van­sa, mutta to­del­li­suus oli toinen: ”Lak­ka­sin hen­git­tä­mäs­tä öisin”

23.11.2021 06:00
Philipsin hengityslaitteissa turvallisuusriski, käyttöä ei pidä kuitenkaan lopettaa omatoimisesti – sairaanhoitopiiri ottaa yhteyttä potilaisiin

Phi­lip­sin hen­gi­tys­lait­teis­sa tur­val­li­suus­ris­ki, käyttöä ei pidä kui­ten­kaan lo­pet­taa oma­toi­mi­ses­ti – sai­raan­hoi­to­pii­ri ottaa yh­teyt­tä po­ti­lai­siin

12.07.2021 16:55 3
Puolet uniapneaa sairastavista koronatartunnan saaneista joutuu sairaalahoitoon – Vaikea ja keskivaikea uniapnea altistavat vakavalle koronataudille

Puolet uniap­neaa sai­ras­ta­vis­ta ko­ro­na­tar­tun­nan saa­neis­ta joutuu sai­raa­la­hoi­toon – Vaikea ja kes­ki­vai­kea uniap­nea al­tis­ta­vat va­ka­val­le ko­ro­na­tau­dil­le

27.05.2021 12:26 1
Tilaajille
Oululainen terveysteknologiayhtiö Nukute sai tuotteelleen lääkintälaitehyväksynnän – uniapnean diagnosointiin kehitetty laite pääsee Suomen ja Euroopan markkinoille

Ou­lu­lai­nen ter­veys­tek­no­lo­gia­yh­tiö Nukute sai tuot­teel­leen lää­kin­tä­lai­te­hy­väk­syn­nän – uniap­nean diag­no­soin­tiin ke­hi­tet­ty laite pääsee Suomen ja Eu­roo­pan mark­ki­noil­le

08.09.2020 11:51 1
Jenni Suhosen väsymystä hoidettiin ensin masennuslääkkeillä, kunnes syyksi paljastui uniapnea – "Olen ikuisesti kiitollinen lääkärille, joka ymmärsi, mistä on kyse"

Jenni Suhosen vä­sy­mys­tä hoi­det­tiin ensin ma­sen­nus­lääk­keil­lä, kunnes syyksi pal­jas­tui uniap­nea – "Olen ikui­ses­ti kii­tol­li­nen lää­kä­ril­le, joka ym­mär­si, mistä on kyse"

06.07.2020 07:00
Tilaajille