Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Teknologiateollisuus
Pron lakkovaroituksen piirissä isojen pohjoissuomalaisten tehtaiden ja yritysten työntekijöitä, muun muassa Raahen terästehdas ja Nokian Oulun toimipisteet

Pron lak­ko­va­roi­tuk­sen pii­ris­sä isojen poh­jois­suo­ma­lais­ten teh­tai­den ja yri­tys­ten työn­te­ki­jöi­tä, muun muassa Raahen te­räs­teh­das ja Nokian Oulun toi­mi­pis­teet

30.12.2021 20:05 54
Tilaajille
Teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvottelut kariutuivat – "Moni sovittelee jo lakkoliivejä ylleen"

Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lut ka­riu­tui­vat – "Moni so­vit­te­lee jo lak­ko­lii­ve­jä ylleen"

27.12.2021 17:45 7
Teknologiayhtiö Uroksen tulevaisuus on nyt veitsenterällä, sillä rahoittajia tuskin on jonoksi tarjolla
Pääkirjoitus

Tek­no­lo­gia­yh­tiö Uroksen tu­le­vai­suus on nyt veit­sen­te­räl­lä, sillä ra­hoit­ta­jia tuskin on jonoksi tar­jol­la

20.12.2021 20:00 11
Tilaajille
Oikeus antoi kaksi Uros-ratkaisua – Finnvera on joutunut maksamaan Oulun Osuuspankille Uroksen takauskorvauksia

Oikeus antoi kaksi Uros-rat­kai­sua – Finn­ve­ra on jou­tu­nut mak­sa­maan Oulun Osuus­pan­kil­le Uroksen ta­kaus­kor­vauk­sia

03.12.2021 16:07 20
Tilaajille
Eloranta haluaa varmistaa vähimmäisehdot murrosalojen työntekijöille – näin SAK muuttaisi yleissitovuuden kriteereitä

Elo­ran­ta haluaa var­mis­taa vä­him­mäis­eh­dot mur­ros­alo­jen työn­te­ki­jöil­le – näin SAK muut­tai­si yleis­si­to­vuu­den kri­tee­rei­tä

03.10.2021 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­pi­mus­yh­teis­kun­nan ro­mut­ta­mi­nen ei palvele ketään

07.04.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­eh­to­ja ja työ­mark­ki­na­jär­jes­tel­mää ”mo­der­ni­soi­daan" – kovin har­maal­ta näyttää duu­na­rin taivas

27.03.2021 06:00 5
Tilaajille
Toiveena silmän lailla toimiva älyanturi – uusi teknologia voisi tunnistaa kuljettajan sykkeestä tai ilmeestä, millaisessa mielentilassa hän on

Toi­vee­na silmän lailla toimiva äly­an­tu­ri – uusi tek­no­lo­gia voisi tun­nis­taa kul­jet­ta­jan syk­kees­tä tai il­mees­tä, mil­lai­ses­sa mie­len­ti­las­sa hän on

27.07.2020 21:00