Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lakonuhat
Työmarkkinasopua ei synny selkävoittoja hakemalla eikä uhokokoontumisilla – tarvittavat kompromissit on parempi tehdä ennemmin kuin myöhemmin
Pääkirjoitus

Työ­mark­ki­na­so­pua ei synny sel­kä­voit­to­ja ha­ke­mal­la eikä uho­ko­koon­tu­mi­sil­la – tar­vit­ta­vat komp­ro­mis­sit on parempi tehdä en­nem­min kuin myö­hem­min

17.01.2024 17:00 43
Seuraava lakko lähestyy: Sulkisi PAMin mukaan kaikki Prismat, Citymarketit ja Lidlit, Oulun seudulla mukana Tokmanneja ja Halpa-Halleja

Seu­raa­va lakko lä­hes­tyy: Sulkisi PAMin mukaan kaikki Pris­mat, Ci­ty­mar­ke­tit ja Lidlit, Oulun seu­dul­la mukana Tok­man­ne­ja ja Hal­pa-Hal­le­ja

09.02.2023 15:23 17
Tilaajille
PAM ilmoitti uusista lakoista – uhkaa muun muassa kaikkia Prismoja, Citymarketeja ja Lidlin kauppoja

PAM il­moit­ti uusista la­kois­ta – uhkaa muun muassa kaikkia Pris­mo­ja, Ci­ty­mar­ke­te­ja ja Lidlin kaup­po­ja

31.01.2023 17:37 20
PAM antoi lakkovaroituksen kaupan alalle helmikuulle

PAM antoi lak­ko­va­roi­tuk­sen kaupan alalle hel­mi­kuul­le

22.01.2023 23:23 7
Teollisuusliitto, Pro ja YTN uhkaavat lakolla – sovittelu Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton välillä alkamassa pian

Teol­li­suus­liit­to, Pro ja YTN uh­kaa­vat lakolla – so­vit­te­lu Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den työ­nan­ta­jien ja Teol­li­suus­lii­ton välillä al­ka­mas­sa pian

17.01.2023 19:44 64
PPSHP harkitsee oikeustoimia uhkaavan hoitajalakon estämiseksi, mikäli muita ratkaisuja ei löydetä: "Ensisijainen toive on, että saataisiin neuvotteluissa uusi työehtosopimus"

PPSHP har­kit­see oi­keus­toi­mia uh­kaa­van hoi­ta­ja­la­kon es­tä­mi­sek­si, mikäli muita rat­kai­su­ja ei löy­de­tä: "En­si­si­jai­nen toive on, että saa­tai­siin neu­vot­te­luis­sa uusi työeh­to­so­pi­mus"

12.09.2022 15:40 61
Tilaajille
Tehyn ja Superin Oulun lakkoja siirrettiin kahdella viikolla – taustalla valtakunnansovittelijan esitys

Tehyn ja Superin Oulun lakkoja siir­ret­tiin kah­del­la vii­kol­la – ­taus­tal­la val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan esitys

07.09.2022 17:51 25
Valtakunnansovittelija jätti kunta-alan työehtoriitaan sovintoehdotuksen – osapuolet vastaavat huomenna keskiviikkona

Val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja jätti kun­ta-alan työeh­to­rii­taan so­vin­toeh­do­tuk­sen – osa­puo­let vas­taa­vat huo­men­na kes­ki­viik­ko­na

29.03.2022 21:25 7
OYS varautuu hoitajien lakon alkamiseen perjantaina, kiireetöntä hoitoa perutaan – neuvottelut välttämättömän suojelutyön määrästä kesken

OYS va­rau­tuu hoi­ta­jien lakon al­ka­mi­seen per­jan­tai­na, kii­ree­tön­tä hoitoa pe­ru­taan – neu­vot­te­lut vält­tä­mät­tö­män suo­je­lu­työn mää­räs­tä kesken

29.03.2022 17:55 40
Kunta-alan työehtokiistassa lakkovaroitus myös Ouluun, koskee jopa 7000 työntekijää – vaikuttaisi muun muassa päiväkoteihin, terveydenhuoltoon ja kouluihin

Kun­ta-alan työeh­to­kiis­tas­sa lak­ko­va­roi­tus myös Ouluun, koskee jopa 7000 työn­te­ki­jää – vai­kut­tai­si muun muassa päi­vä­ko­tei­hin, ter­vey­den­huol­toon ja kou­lui­hin

15.03.2022 15:38 5
Paperiliitto uhkaa metsäyhtiö UPM:ää työnseisauksella – Lakko alkaisi tehtailla vuoden alusta

Pa­pe­ri­liit­to uhkaa met­säyh­tiö UPM:ää työn­sei­sauk­sel­la – Lakko alkaisi teh­tail­la vuoden alusta

14.12.2021 13:49 4