Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Koronakaranteeni
Tutkimus: Leikkausta edeltävä koronakaranteeni voi lisätä leikkauksen jälkeisiä keuhko-oireita – OYSin dosentti: "Testaus karanteenia parempi keino"

Tut­ki­mus: Leik­kaus­ta edel­tä­vä ko­ro­na­ka­ran­tee­ni voi lisätä leik­kauk­sen jäl­kei­siä keuh­ko-oi­rei­ta – OYSin do­sent­ti: "Tes­taus ka­ran­tee­nia parempi keino"

25.08.2021 08:01 7
Altistuneita hoitajia patistetaan töihin Oulun kaupunginsairaalaan, karanteenipäätökset kumoon tartuntatautilääkärin päätöksellä – "Kevyin mielin tätä päätöstä ei ole tehty"

Al­tis­tu­nei­ta hoi­ta­jia pa­tis­te­taan töihin Oulun kau­pun­gin­sai­raa­laan, ka­ran­tee­ni­pää­tök­set kumoon tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rin pää­tök­sel­lä – "Kevyin mielin tätä pää­tös­tä ei ole tehty"

29.04.2021 19:20 63
Tilaajille
Kainuun prikaatin toiminnasta koronatartuntojen leviämisessä tehty tutkintapyyntö poliisille, kertoo Yle – useat palveluksessa olevat moittivat prikaatin toimintaa

Kainuun pri­kaa­tin toi­min­nas­ta ko­ro­na­tar­tun­to­jen le­viä­mi­ses­sä tehty tut­kin­ta­pyyn­tö po­lii­sil­le, kertoo Yle – useat pal­ve­luk­ses­sa olevat moit­ti­vat pri­kaa­tin toi­min­taa

12.04.2021 15:10 14
Kuusamon Pallo-Karhujen lentopalloilijat ehtivät Orivedelle ja kääntyivät takaisin – koronatartunta LP Kangasalan joukkueessa päätti välieräsarjan

Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­hu­jen len­to­pal­loi­li­jat ehtivät Ori­ve­del­le ja kään­tyi­vät ta­kai­sin – ko­ro­na­tar­tun­ta LP Kan­gas­alan jouk­kuees­sa päätti vä­li­erä­sar­jan

19.03.2021 14:23 1
Tilaajille
HIFK ja SaiPa karanteeniin, kaksi Kärppien kotipeliä siirtyy – Kokovisiiri ei pelastakaan liigajoukkueita karanteenikomennukselta

HIFK ja SaiPa ka­ran­tee­niin, kaksi Kärp­pien ko­ti­pe­liä siirtyy – Ko­ko­vi­sii­ri ei pe­las­ta­kaan lii­ga­jouk­kuei­ta ka­ran­tee­ni­ko­men­nuk­sel­ta

15.03.2021 10:58 6
Tilaajille
Tornion johtava lääkäri vakavana: 20–30 karanteeniin, kun oireiset eivät pysyneet kotona – Muutamista terveystarkastuksen ohi kaasuttaneista ilmoitettu poliisille

Tornion johtava lääkäri va­ka­va­na: 20–30 ka­ran­tee­niin, kun oi­rei­set eivät py­sy­neet kotona – Muu­ta­mis­ta ter­veys­tar­kas­tuk­sen ohi kaa­sut­ta­neis­ta il­moi­tet­tu po­lii­sil­le

05.03.2021 15:48 2
Tilaajille
Koronaan sairastuneen kansanedustaja Joonas Köntän (kesk.) karanteeni on ohi – "Korona ei ole leikin asia"

Ko­ro­naan sai­ras­tu­neen kan­san­edus­ta­ja Joonas Köntän (kesk.) ka­ran­tee­ni on ohi – "Korona ei ole leikin asia"

19.12.2020 09:46
Ritaharjun koulun karanteeniin määrätyt saivat tiedon korona-altistuksesta viikon viiveellä – rehtori uskoo koulun pääsevän takaisin normaaliin arkeen syysloman jälkeen

Ri­ta­har­jun koulun ka­ran­tee­niin mää­rä­tyt saivat tiedon ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta viikon vii­veel­lä – rehtori uskoo koulun pää­se­vän ta­kai­sin nor­maa­liin arkeen syys­lo­man jälkeen

22.10.2020 15:05 6
Tilaajille
Pöllönkankaan koululuokan koronakaranteeni puretaan Oulussa – koronatestissä virheellinen tulos

Pöl­lön­kan­kaan kou­lu­luo­kan ko­ro­na­ka­ran­tee­ni pu­re­taan Oulussa – ko­ro­na­tes­tis­sä vir­heel­li­nen tulos

10.10.2020 20:57 3
THL antoi uudet ohjeet: Koronaeristyksen ja karanteenin kesto lyhenee maanantaista alkaen

THL antoi uudet ohjeet: Ko­ro­na­eris­tyk­sen ja ka­ran­tee­nin kesto lyhenee maa­nan­tais­ta alkaen

08.10.2020 14:55 2
Matkustusrajoituksiin esitetään muutoksia – Suomeen voisi ehkä päästä viikoksi ilman karanteenia, jos otattaa koronatestin rajalla

Mat­kus­tus­ra­joi­tuk­siin esi­te­tään muu­tok­sia – Suomeen voisi ehkä päästä vii­kok­si ilman ka­ran­tee­nia, jos otattaa ko­ro­na­tes­tin rajalla

06.10.2020 18:09 2
Maikkulan koulussa korona-altistumisia, 17 oppilasta ja kuusi opettajaa karanteeniin – Liminganlahden koulussa 18 henkilöä karanteenissa

Maik­ku­lan kou­lus­sa ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia, 17 op­pi­las­ta ja kuusi opet­ta­jaa ka­ran­tee­niin – Li­min­gan­lah­den kou­lus­sa 18 hen­ki­löä ka­ran­tee­nis­sa

05.10.2020 20:57 5
Tilaajille
Karanteeneilla on pitkä historia – koronan torjunnassa karanteenista on kehitetty aikaisempaa monimuotoisempi
Kolumni

Ka­ran­tee­neil­la on pitkä his­to­ria – koronan tor­jun­nas­sa ka­ran­tee­nis­ta on ke­hi­tet­ty ai­kai­sem­paa mo­ni­muo­toi­sem­pi

26.08.2020 12:00
Tilaajille
Ylen kysely: Karanteeniraha halutaan pois riskialueille matkustavilta – osa haluaisi evätä rahan myös heiltä, jotka eivät ole noudattaneet suosituksia

Ylen kysely: Ka­ran­tee­ni­ra­ha ha­lu­taan pois ris­ki­alueil­le mat­kus­ta­vil­ta – osa ha­luai­si evätä rahan myös heiltä, jotka eivät ole nou­dat­ta­neet suo­si­tuk­sia

23.08.2020 21:02 11
Länsirajalla ei ymmärretä Suomen viranomaisten poukkoilevaa tiedotusta – Karanteeni-info jätti monta asiaa auki

Län­si­ra­jal­la ei ym­mär­re­tä Suomen vi­ran­omais­ten pouk­koi­le­vaa tie­do­tus­ta – Ka­ran­tee­ni-in­fo jätti monta asiaa auki

11.08.2020 18:30 3
Tilaajille
Karanteenissa ei enää asiaa työpaikoille – ulkomailta saapuvia tartuntoja ehkäistään myös kohdennetulla lentokenttätestauksella

Ka­ran­tee­nis­sa ei enää asiaa työ­pai­koil­le – ul­ko­mail­ta saa­pu­via tar­tun­to­ja eh­käis­tään myös koh­den­ne­tul­la len­to­kent­tä­tes­tauk­sel­la

10.08.2020 06:00 2
Yle: Suomesta pääsee matkustamaan Norjaan ehkä jo ensi viikolla

Yle: Suo­mes­ta pääsee mat­kus­ta­maan Norjaan ehkä jo ensi vii­kol­la

10.06.2020 18:53
Tilaajille
Yli 70-vuotiaille suunnattu uusi höllennetty koronaohje: Ihmisiä kannattaa tavata ulkona ja pitää huolta turvaväleistä

Yli 70-vuo­tiail­le suun­nat­tu uusi höl­len­net­ty ko­ro­naoh­je: Ihmisiä kan­nat­taa tavata ulkona ja pitää huolta tur­va­vä­leis­tä

18.05.2020 19:07