Suviseurat: Su­vi­seu­rat eivät olekaan Räys­kä­län ky­lä­kau­pal­le kul­ta­kai­vos

Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

KHO: Lä­heis­ten vie­rai­lu­ja vam­mais­ten asu­mis­yk­si­kös­sä ei olisi saanut kieltää ko­ro­na­ris­kin takia

Tartuntatautilain 17 pykälällä ei KHO:n mukaan voitu rajoittaa asukkaiden perusoikeuksia.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoo tänään antamassaan päätöksessä, ettei läheisten vierailuja vammaisten asumisyksikköön olisi saanut kieltää tartuntatautilain 17 pykälän nojalla.

Kyse oli Espoon kaupungin päätöksestä kieltää vierailut vammaisten asumisyksiköissä kesäkuussa. Päätöstä oli perusteltu 17 pykälän lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön antamilla ohjeilla.

Vierailukielto katsottiin välttämättömäksi koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi, sillä vierailujen katsottiin lisäävän tartuntavaaraa asukkaille, joista osa oli vakavan taudin riskiryhmässä.

Vierailukiellosta valittivat isä ja hänen asumisyksikössä asunut poikansa. Heidän mukaansa vierailukielto rikkoi YK:n vammaissopimusta, perustuslakia ja Euroopan ihmisoikeussopimusta, koska sillä rajoitettiin heidän oikeuttaan yksityis- ja perhe-elämään.

KHO: Päätös lainvastainen

KHO tuli päätöksessään valittajien kannalle.

Se toteaa, että 17 pykälä koskee hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaa ja että siinä ei säädetä toimivallasta rajoittaa perusoikeuksia.

Asumisyksikköä koskeva vierailukielto oli KHO:n mukaan pitkälle menevää puuttumista asukkaiden yksityiselämän ja perhe-elämän suojaan, jotka turvataan Euroopan ihmisoikeussopimuksessa.

– Vammaisten asumisyksikköä koskevaa vierailukieltoa ei ole voitu antaa tartuntatautilain 17 pykälän tarkoitettuna hoitoon liittyvien infektioiden torjuntatoimenpiteenä. Näin ollen vammaispalvelupäällikön päätöksellä ei ole voitu asettaa vierailukieltoa. Päätös on lainvastainen, KHO toteaa.