Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Taivalkoski
Heli Hietala Taivalkoskelta nousee Pohteen aluevaltuustoon liikenneonnettomuudessa menehtyneen Jari Nahkasen tilalle

Heli Hietala Tai­val­kos­kel­ta nousee Pohteen alue­val­tuus­toon lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa me­neh­ty­neen Jari Nah­ka­sen tilalle

09.02.2024 13:18 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen kor­jat­ta­va hal­lin­toa – vä­li­por­tai­ta kar­sit­ta­va, jotta työ­voi­maa ja tiloja voidaan pai­kal­li­sin pää­tök­sin käyttää su­ju­vas­ti

12.01.2024 06:00 11
Taivalkoskelaisen Aatu Turpeisen, 24, pajavideoita katsovat jopa sadat tuhannet ihmiset – Bemareiden rakentelusta on käytännössä tullut päätyö

Tai­val­kos­ke­lai­sen Aatu Tur­pei­sen, 24, pa­ja­vi­deoi­ta kat­so­vat jopa sadat tu­han­net ihmiset – Be­ma­rei­den ra­ken­te­lus­ta on käy­tän­nös­sä tullut päätyö

09.01.2024 06:00 6
Tilaajille
Poliisi varoittaa Koillismaalla liikkuvista laittomista rahankerääjistä – aiemmin kaksi napattiin kiinni Kajaanissa

Poliisi va­roit­taa Koil­lis­maal­la liik­ku­vis­ta lait­to­mis­ta ra­han­ke­rää­jis­tä – aiemmin kaksi na­pat­tiin kiinni Ka­jaa­nis­sa

21.09.2023 16:14 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tai­val­kos­ke­lai­sil­la on paha olla, ta­sa-ar­vo sote-uu­dis­tuk­ses­sa ei toteudu

16.09.2023 05:30 2
Tilaajille
Taivalkosken 15-paikkainen arviointi- ja kuntoutusyksikkö aloittaa lokakuussa

Tai­val­kos­ken 15-paik­kai­nen ar­vioin­ti- ja kun­tou­tus­yk­sik­kö aloit­taa lo­ka­kuus­sa

13.09.2023 13:41 2
Taivalkosen VPK Vuoden sopimuspalokunta: "He ovat tehneet osaltaan merkittävän työn yhteisönsä turvallisuuden takaamiseksi"

Tai­val­ko­sen VPK Vuoden so­pi­mus­pa­lo­kun­ta: "He ovat tehneet osal­taan mer­kit­tä­vän työn yh­tei­sön­sä tur­val­li­suu­den ta­kaa­mi­sek­si"

26.08.2023 17:43 3
Tilaajille
Kädet puuskaan ja virkistäytymään — liminkalaisen Janne Nevalan tuorein romaani käsittelee työpaikan virkistäytymispäivää tragikomedian voimalla

Kädet puus­kaan ja vir­kis­täy­ty­mään — li­min­ka­lai­sen Janne Nevalan tuorein romaani kä­sit­te­lee työ­pai­kan vir­kis­täy­ty­mis­päi­vää tra­gi­ko­me­dian voi­mal­la

22.08.2023 12:53
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tai­val­kos­ken sote-yk­sik­köön on pe­rus­tet­ta­va mo­ni­hoi­to-osas­to

20.08.2023 08:00 2
Tilaajille
Asuntovaunussa syttynyt tulipalo uhkasi omakotitaloa Taivalkoskella – alkusammutus puutarhaletkulla pelasti

Asun­to­vau­nus­sa syt­ty­nyt tu­li­pa­lo uhkasi oma­ko­ti­ta­loa Tai­val­kos­kel­la – al­ku­sam­mu­tus puu­tar­ha­let­kul­la pelasti

03.08.2023 08:51
Tilaajille
Puolangan pessimistit saivat musikaalille Taikelta 80 000 euroa – Tällä erää viimeiset harvaan asutun maaseudun tuet jaossa

Puo­lan­gan pes­si­mis­tit saivat mu­si­kaa­lil­le Tai­kel­ta 80 000 euroa – Tällä erää vii­mei­set harvaan asutun maa­seu­dun tuet jaossa

05.07.2023 09:15 4
Tilaajille
Juhannustaikoja loihdittiin Taivalkosken rantaniityllä kesäkuun lukijakuvassa

Ju­han­nus­tai­ko­ja loih­dit­tiin Tai­val­kos­ken ran­ta­nii­tyl­lä ke­sä­kuun lu­ki­ja­ku­vas­sa

01.07.2023 14:00 1
Tilaajille
"Matti toi minulle kahvinkeittimen ja totesi, että josko nyt onnistuisi" – Mirjan, 21, ja Matin, 29, rakkaus sai alkunsa työpaikalta ja pian hääkellot soivat Taivalkosken kirkossa

"Matti toi minulle kah­vin­keit­ti­men ja totesi, että josko nyt on­nis­tui­si" – Mirjan, 21, ja Matin, 29, rakkaus sai alkunsa työ­pai­kal­ta ja pian hää­kel­lot soivat Tai­val­kos­ken kir­kos­sa

28.06.2023 07:00 6
Tilaajille
Taivalkoskelaisten Jaakko ja Niina Polon parisuhdehuumori kerää jopa miljoonia näyttökertoja Instagramissa: "Tuntuu siltä, että puoli Suomea tietää meistä"

Tai­val­kos­ke­lais­ten Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­tag­ra­mis­sa: "Tuntuu siltä, että puoli Suomea tietää meistä"

05.06.2023 12:18 7
Tilaajille
Mies tappoi metson ajamalla päältä autolla Taivalkoskella – joutuu maksamaan yli 1700 euroa

Mies tappoi metson aja­mal­la päältä autolla Tai­val­kos­kel­la – joutuu mak­sa­maan yli 1700 euroa

24.03.2023 14:12 13
Tilaajille
Viisi nopeaa kysymystä Taivalkosken uudelta kunnanjohtajalta Mirva Haatajalle

Viisi nopeaa ky­sy­mys­tä Tai­val­kos­ken uudelta kun­nan­joh­ta­jal­ta Mirva Haa­ta­jal­le

24.03.2023 06:00
Tilaajille
Taivalkosken va. kunnanjohtaja Mirva Haataja ohitettiin kahdesti ennen valintaa – nyt tyynnyttäjäksi tarkoitetun Haatajan asialistalla ovat kuntastrategia ja kunnantalouden tasapaino

Tai­val­kos­ken va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja ohi­tet­tiin kah­des­ti ennen va­lin­taa – nyt tyyn­nyt­tä­jäk­si tar­koi­te­tun Haa­ta­jan asia­lis­tal­la ovat kun­ta­stra­te­gia ja kun­nan­ta­lou­den ta­sa­pai­no

24.03.2023 06:00 12
Tilaajille
Olisiko tässä Suomen mäkihypyn pelastus? Oulussa parhaillaan kuvattavassa draamasarjassa olympiakullasta unelmoi nuori maahanmuuttajataustainen nainen – stunthyppääjinä ovat Toni Nieminen ja Julia Kykkänen

Olisiko tässä Suomen mä­ki­hy­pyn pe­las­tus? Oulussa par­hail­laan ku­vat­ta­vas­sa draa­ma­sar­jas­sa olym­pia­kul­las­ta unelmoi nuori maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­nen nainen – stunt­hyp­pää­ji­nä ovat Toni Nie­mi­nen ja Julia Kyk­kä­nen

19.03.2023 09:00 2
Tilaajille
Puutavararekka ja koululaisia kuljettanut bussi kolaroivat Taivalkoskella – muutama lapsi sai lieviä vammoja

Puu­ta­va­ra­rek­ka ja kou­lu­lai­sia kul­jet­ta­nut bussi ko­la­roi­vat Tai­val­kos­kel­la – muutama lapsi sai lieviä vammoja

27.02.2023 19:49
Taivalkosken kunnanjohtajan jatko kaatui etätyöpäivään – Aki Räisänen valitsi perheen Taivalkosken sijaan: "Se on melko helppo valinta"

Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jan jatko kaatui etä­työ­päi­vään – Aki Räi­sä­nen valitsi perheen Tai­val­kos­ken sijaan: "Se on melko helppo va­lin­ta"

15.02.2023 14:26 56
Tilaajille