Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Oulun kaupunki ja Mehiläinen ovat olleet puoli vuotta eri mieltä siitä, kuka laskuttaa ateriamaksut – nyt asiakkaille on pudonnut maksettavaksi jopa yli 2 000 euron edestä laskuja

Oulun kau­pun­ki ja Me­hi­läi­nen ovat olleet puoli vuotta eri mieltä siitä, kuka las­kut­taa ate­ria­mak­sut – nyt asiak­kail­le on pu­don­nut mak­set­ta­vak­si jopa yli 2 000 euron edestä laskuja

22.01.2022 06:00 38
Tilaajille
Kaupunginvaltuutettu haluaa Oulun mielenterveyspalveluihin selkeämmän hoitovastuun, joka voi jopa pelastaa henkiä  – "Asioista tuli jatkumo, tulin kuulluksi ja toivoni heräsi taas", kertoo entinen potilas

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu haluaa Oulun mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin sel­keäm­män hoi­to­vas­tuun, joka voi jopa pe­las­taa henkiä – "A­siois­ta tuli jat­ku­mo, tulin kuul­luk­si ja toivoni heräsi taas", kertoo entinen potilas

24.11.2021 06:00 3
Tilaajille
Mielenterveyshoitoon jonotetaan Pohjois-Pohjanmaalla puoli vuotta – "Voi sanoa, että tilanne on aivan mahdoton"

Mie­len­ter­veys­hoi­toon jo­no­te­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la puoli vuotta – "Voi sanoa, että tilanne on aivan mah­do­ton"

13.06.2021 06:00 15
Tilaajille
Aluehallintovirasto keskeytti rovaniemeläisen palvelukoti Riekonlennon toiminnan – "Toiminnassa oli monia merkittäviä puutteita ja asukkaiden turvallisuus vaarantui"

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to kes­keyt­ti ro­va­nie­me­läi­sen pal­ve­lu­ko­ti Rie­kon­len­non toi­min­nan – "Toi­min­nas­sa oli monia mer­kit­tä­viä puut­tei­ta ja asuk­kai­den tur­val­li­suus vaa­ran­tui"

28.01.2021 12:34 2
Tilaajille