Joukkoliikenne: Oubus käyttää tuu­raa­jia, jotka tekevät vuoroja ilman työ­so­pi­mus­ta

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Syömishäiriöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syö­mis­häi­riöi­tä hoi­ta­vien am­mat­ti­lais­ten on ve­det­tä­vä yhtä köyttä

27.12.2023 05:00 1
Saana Heino, 23, näki vuosia kehonsa vain keskeneräisenä projektina – Sitten hän opetteli twerkkaamaan

Saana Heino, 23, näki vuosia kehonsa vain kes­ken­eräi­se­nä pro­jek­ti­na – Sitten hän opet­te­li twerk­kaa­maan

27.11.2023 17:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"30 päivän haas­tei­den" pu­do­te­tut kilot tup­paa­vat usein tu­le­maan ta­kai­sin

21.11.2023 06:00 2
26-vuotias Sini on elänyt syömishäiriön kanssa lapsesta asti – Nyt hänellä menee hyvin, mutta hoidon puutteet Pohteen alueella yllättivät

26-vuo­tias Sini on elänyt syö­mis­häi­riön kanssa lap­ses­ta asti – Nyt hänellä menee hyvin, mutta hoidon puut­teet Pohteen alueel­la yl­lät­ti­vät

12.11.2023 05:00 4
Tilaajille
Oululainen Hanna Karhu havahtui pitkään jatkuneeseen ylirasitukseen, kun lapsen syntymä pakotti treenitauolle – Pakkoliikunnassa kehon kuuntelu unohtuu, tässä varoitusmerkkejä

Ou­lu­lai­nen Hanna Karhu ha­vah­tui pitkään jat­ku­nee­seen yli­ra­si­tuk­seen, kun lapsen syntymä pakotti tree­ni­tauol­le – Pak­ko­lii­kun­nas­sa kehon kuun­te­lu unoh­tuu, tässä va­roi­tus­merk­ke­jä

06.11.2023 06:30 6
Tilaajille
Tällainen on OYSin uusi syömishäiriöyksikkö, joka on lyhyessä ajassa helpottanut nuorisopsykiatrian ruuhkaa

Täl­lai­nen on OYSin uusi syö­mis­häi­riöyk­sik­kö, joka on ly­hyes­sä ajassa hel­pot­ta­nut nuo­ri­so­psy­kiat­rian ruuhkaa

31.10.2023 08:53 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen osal­lis­tet­ta­va eri toi­mi­jat hoi­ta­maan syö­mis­häi­riöi­tä – sai­ras­tu­neet tar­vit­se­vat asial­lis­ta ja riit­tä­vää hoitoa nyt

28.06.2023 06:00
Tilaajille
Oululainen Meri Saranki sairastui syömishäiriöön 14-vuotiaana – "Terve osa minusta suri ja tunsi häpeää, sairas osa pakotti jatkamaan ja valehtelemaan"

Ou­lu­lai­nen Meri Saranki sai­ras­tui syö­mis­häi­riöön 14-vuo­tiaa­na – "Terve osa minusta suri ja tunsi häpeää, sairas osa pakotti jat­ka­maan ja va­leh­te­le­maan"

02.06.2023 06:10 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ongelma ei ole syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vis­sa nuo­ris­sa, vaan rik­ki­näi­ses­sä hoi­to­jär­jes­tel­mäs­sä

10.05.2023 08:00 5
Tilaajille
Uusi syömishäiriöyksikkö aloittaa Oulussa kesän korvalla – Ensimmäiseksi halutaan syömishäiriöiset nuoret   pois aikuisten psykiatriselta osastolta

Uusi syö­mis­häi­riö­yk­sik­kö aloit­taa Oulussa kesän kor­val­la – En­sim­mäi­sek­si ha­lu­taan syö­mis­häi­riöi­set nuoret pois ai­kuis­ten psy­kiat­ri­sel­ta osas­tol­ta

20.04.2023 17:10 11
Tilaajille
Intuitiivinen syöminen on uusi tie hyvinvointiin –  kaksi syömishäiriöistä kärsinyttä kertoo, miten alkoi taas luottaa oman kehon viesteihin

In­tui­tii­vi­nen syö­mi­nen on uusi tie hy­vin­voin­tiin – kaksi syö­mis­häi­riöis­tä kär­si­nyt­tä kertoo, miten alkoi taas luottaa oman kehon vies­tei­hin

10.04.2023 06:30 7
Tilaajille
Syö­mis­häi­riöt ruuh­kaut­ta­vat nuorten psykiatrian osastoa OYSissa – kävimme tutustumassa syömishäiriön hoitoon yk­si­tyi­sel­lä, jossa paikkoja olisi

Syö­mis­häi­riöt ruuh­kaut­ta­vat nuorten psy­kiat­rian osastoa OYSissa – kävimme tu­tus­tu­mas­sa syö­mis­häi­riön hoitoon yk­si­tyi­sel­lä, jossa paik­ko­ja olisi

20.02.2023 16:24 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­ken­ne­va­lo­mal­lil­le pu­nais­ta valoa – jo­kai­sel­la on oikeus nauttia ruuasta ilman häpeää ja ah­dis­ta­via vä­ri­koo­de­ja

17.10.2022 05:30 1
Tilaajille
Syömishäiriö ujuttautui huomaamatta kemiläisen Emmi Köykän elämään – 16-vuotias esikoiskirjailija tietää nyt, että sairaudessa ei pohjimmiltaan ole kyse ruoasta

Syö­mis­häi­riö ujut­tau­tui huo­maa­mat­ta ke­mi­läi­sen Emmi Köykän elämään – 16-vuo­tias esi­kois­kir­jai­li­ja tietää nyt, että sai­rau­des­sa ei poh­jim­mil­taan ole kyse ruoasta

14.01.2022 08:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­le­vien hy­vin­voin­ti­aluei­den on rea­goi­ta­va li­sään­ty­vään syö­mis­häi­riö­oi­rei­luun

20.12.2021 04:00 2
Tilaajille
Vaatteet pois ja mallinukke kainaloon – Oulussa järjestettävissä Älä mahdu muottiin -kuvauksissa juhlistetaan ihmiskehojen moninaisuutta

Vaat­teet pois ja mal­li­nuk­ke kai­na­loon – Oulussa jär­jes­tet­tä­vis­sä Älä mahdu muot­tiin -ku­vauk­sis­sa juh­lis­te­taan ih­mis­ke­ho­jen mo­ni­nai­suut­ta

11.11.2021 07:30
Tilaajille
Tunnista oma tai läheisen syömishäiriö – miesten syömishäiriöissä on yksi erityispiirre, joka ei täytä sairauden nykyisiä kriteereitä

Tun­nis­ta oma tai lä­hei­sen syö­mis­häi­riö – miesten syö­mis­häi­riöis­sä on yksi eri­tyis­piir­re, joka ei täytä sai­rau­den ny­kyi­siä kri­tee­rei­tä

08.11.2021 06:30
Tilaajille
Syömishäiriötä sairastavan hoitopolku voi Oulun seudulla olla jopa vuosien prosessi - Selvitimme, millainen on vyyhti, jossa seuraava askel ei ole koskaan varma

Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van hoi­to­pol­ku voi Oulun seu­dul­la olla jopa vuosien pro­ses­si - Sel­vi­tim­me, mil­lai­nen on vyyhti, jossa seu­raa­va askel ei ole koskaan varma

21.08.2021 10:22 6
Tilaajille
Syömishäiriöiden diagnoosikriteerit voivat vaikeuttaa hoitoon pääsyä ja toipumista – "Ajattelin todella pitkään, että minähän olen terve, että minulla on vain tällainen tapa elää"

Syö­mis­häi­riöi­den diag­noo­si­kri­tee­rit voivat vai­keut­taa hoitoon pääsyä ja toi­pu­mis­ta – "A­jat­te­lin todella pit­kään, että minähän olen terve, että minulla on vain täl­lai­nen tapa elää"

13.07.2021 06:00 3
Tilaajille
Tiedenaiset Anni Saukkola ja Heidi Kinnunen eivät pidä painoa laihdutusmittarina vaan työstävät mieltä – "Myös normaalipainoisen syöminen voi olla häiriintynyttä"

Tie­de­nai­set Anni Sauk­ko­la ja Heidi Kin­nu­nen eivät pidä painoa laih­du­tus­mit­ta­ri­na vaan työs­tä­vät mieltä – "Myös nor­maa­li­pai­noi­sen syö­mi­nen voi olla häi­riin­ty­nyt­tä"

03.05.2021 06:30
Tilaajille