Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Turvapaikanhakijat
Samir yritti ensin Puolaan, sitten Suomeen – Näin siirtolaisten liikkeitä järjestellään Venäjällä

Samir yritti ensin Puo­laan, sitten Suomeen – Näin siir­to­lais­ten liik­kei­tä jär­jes­tel­lään Ve­nä­jäl­lä

18.02.2024 10:00 1
Tilaajille
Itäraja pysyy perustellusti kiinni, ja nyt on kiire varautua ongelmiin, joita Venäjä voi aiheuttaa rajalla myöhemmin keväällä
Pääkirjoitus

Itäraja pysyy pe­rus­tel­lus­ti kiinni, ja nyt on kiire va­rau­tua on­gel­miin, joita Venäjä voi ai­heut­taa rajalla myö­hem­min ke­vääl­lä

08.02.2024 17:00 28
Suomeen siirrettiin tänä vuonna Välimereltä 175 turvapaikanhakijaa

Suomeen siir­ret­tiin tänä vuonna Vä­li­me­rel­tä 175 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa

27.12.2023 12:42 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta ei saa jättää heit­teil­le

18.12.2023 05:30 13
Yksi turvapaikanhakija tuli Suomeen raja-aidan yli Vaalimaan rajanylityspaikalla

Yksi tur­va­pai­kan­ha­ki­ja tuli Suomeen ra­ja-ai­dan yli Vaa­li­maan ra­jan­yli­tys­pai­kal­la

16.12.2023 20:41 5
Itärajan sulku piti yöllä Vaalimaalla ja Niiralassa – joukkio jäi Venäjän puolella nuotion äärelle

Itä­ra­jan sulku piti yöllä Vaa­li­maal­la ja Nii­ra­las­sa – joukkio jäi Venäjän puo­lel­la nuotion äärelle

16.12.2023 10:09 26
Itäraja meni taas kiinni – Vaalimaan rajanylityspaikan liikenne jumiutui tulijoiden määrän vuoksi ja Venäjälle pyrkineet pettyivät

Itäraja meni taas kiinni – Vaa­li­maan ra­jan­yli­tys­pai­kan lii­ken­ne ju­miu­tui tu­li­joi­den määrän vuoksi ja Ve­nä­jäl­le pyr­ki­neet pet­tyi­vät

15.12.2023 21:03 16
Hallitus päätti sulkea rajan uudelleen tammikuun puoliväliin saakka – sulku alkaa perjantaina illalla

Hal­li­tus päätti sulkea rajan uu­del­leen tam­mi­kuun puo­li­vä­liin saakka – sulku alkaa per­jan­tai­na illalla

14.12.2023 18:50 27
Itäraja aukesi osittain, Pohjois-Karjalassa joitakin turvapaikanhakijoita

Itäraja aukesi osit­tain, Poh­jois-Kar­ja­las­sa joi­ta­kin tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta

14.12.2023 11:16 10
Ministeri Rantanen lähetti komissiolle kirjeen, jossa hän ehdottaa turvapaikanhaun keskeyttämistä tietyissä tilanteissa kokonaan – Professori: Tyrmistyttävää ja käsittämätöntä

Mi­nis­te­ri Ran­ta­nen lähetti ko­mis­siol­le kir­jeen, jossa hän eh­dot­taa tur­va­pai­kan­haun kes­keyt­tä­mis­tä tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa ko­ko­naan – Pro­fes­so­ri: Tyr­mis­tyt­tä­vää ja kä­sit­tä­mä­tön­tä

08.12.2023 09:52 35
Itärajan läheisyydessä Venäjällä on yhä mahdollisia tulijoita – "Alue ei ole tyhjä, osa heistä on yhä siellä"

Itä­ra­jan lä­hei­syy­des­sä Ve­nä­jäl­lä on yhä mah­dol­li­sia tu­li­joi­ta – "Alue ei ole tyhjä, osa heistä on yhä siellä"

07.12.2023 18:41 9
Kriisi itärajalla osoitti, että kansainvälisiä sopimuksia pitää päivittää – sitä edellyttää myös Eurooppaan kohdistuva maahanmuuttopaine
Kolumni

Kriisi itä­ra­jal­la osoit­ti, että kan­sain­vä­li­siä so­pi­muk­sia pitää päi­vit­tää – sitä edel­lyt­tää myös Eu­roop­paan koh­dis­tu­va maa­han­muut­to­pai­ne

02.12.2023 06:00 7
Tilaajille
Saapuuko turvapaikanhakijoita seuraavaksi Ouluun kumiveneellä tai rahtilaivalla? Tuskin, sanoo Rajavartiolaitos, mutta myös länsirajan tilannetta seurataan tarkasti

Saa­puu­ko tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta seu­raa­vak­si Ouluun ku­mi­ve­neel­lä tai rah­ti­lai­val­la? Tuskin, sanoo Ra­ja­var­tio­lai­tos, mutta myös län­si­ra­jan ti­lan­net­ta seu­ra­taan tar­kas­ti

29.11.2023 17:00 13
Tilaajille
Koko itäraja menee kiinni Vainikkalan rautatieliikennettä lukuun ottamatta – Orpo: "Ilmiö on saatava poikki"

Koko itäraja menee kiinni Vai­nik­ka­lan rau­ta­tie­lii­ken­net­tä lukuun ot­ta­mat­ta – Orpo: "Ilmiö on saatava poikki"

28.11.2023 18:51 76
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mel­la on ra­ja­lain­sää­dän­tö, joka oi­keut­taa sul­ke­maan koko itä­ra­jan

28.11.2023 05:30 8
Naton Stoltenberg: Suomen itärajan tilanne on esimerkki siitä, kuinka Venäjä käyttää muuttoliikettä paineistaakseen Eurooppaa

Naton Stol­ten­berg: Suomen itä­ra­jan tilanne on esi­merk­ki siitä, kuinka Venäjä käyttää muut­to­lii­ket­tä pai­neis­taak­seen Eu­roop­paa

27.11.2023 14:07 3
Lapin itärajalle ei tullut yön aikana uusia turvapaikanhakijoita

Lapin itä­ra­jal­le ei tullut yön aikana uusia tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta

27.11.2023 11:16 5
Raja-Joosepin kautta saapui Suomeen sunnuntaina kolme ihmistä rajanylityspaikan aukiolon aikana

Ra­ja-Joo­se­pin kautta saapui Suomeen sun­nun­tai­na kolme ihmistä ra­jan­yli­tys­pai­kan au­ki­olon aikana

26.11.2023 15:22 6
Suomeen Venäjältä saapunut Ylelle: Venäjällä toimivat salakuljettajat markkinoivat Suomea voimakkaasti Telegramissa, Valko-Venäjällä paljon Eurooppaan pyrkiviä siirtolaisia

Suomeen Ve­nä­jäl­tä saa­pu­nut Ylelle: Ve­nä­jäl­lä toi­mi­vat sa­la­kul­jet­ta­jat mark­ki­noi­vat Suomea voi­mak­kaas­ti Te­leg­ra­mis­sa, Val­ko-Ve­nä­jäl­lä paljon Eu­roop­paan pyr­ki­viä siir­to­lai­sia

26.11.2023 12:32 46
Hiljaisen yön jälkeen Suomeen tänään 55 ihmistä Raja-Joosepin kautta – päätöksiä järjestelykeskusten perustamisesta ei ole vielä tehty

Hil­jai­sen yön jälkeen Suomeen tänään 55 ihmistä Ra­ja-Joo­se­pin kautta – pää­tök­siä jär­jes­te­ly­kes­kus­ten pe­rus­ta­mi­ses­ta ei ole vielä tehty

25.11.2023 15:40 40