Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sunnuntai-liite
Yhteisöllisyydellä siunattu Rommakko

Yh­tei­söl­li­syy­del­lä siu­nat­tu Rom­mak­ko

24.08.2014 10:18 14
Kuivasjärvi on Oulun kovatuloisin - katso kartta tuloista kaupunginosittain

Kui­vas­jär­vi on Oulun ko­va­tu­loi­sin - katso kartta tu­lois­ta kau­pun­gin­osit­tain

15.06.2014 08:00 71
Puhekieli vanhenee puhujan mukana

Pu­he­kie­li van­he­nee puhujan mukana

27.04.2014 11:38 7
Entistä pienempien lasten vanhemmat eroavat

Entistä pie­nem­pien lasten van­hem­mat eroavat

27.04.2014 08:09 43
Jaakko Erkinaro on lohimies isolla L:llä

Jaakko Er­kin­aro on lo­hi­mies isolla L:llä

30.03.2014 11:55 12
Tromssa tilaa radioaktiivisen merkkiaineen Suomesta

Tromssa tilaa ra­dio­ak­tii­vi­sen merk­ki­ai­neen Suo­mes­ta

16.03.2014 08:01 7
Kymmenillä tuhansilla suomalaisilla on riskialtis harrastus

Kym­me­nil­lä tu­han­sil­la suo­ma­lai­sil­la on ris­ki­al­tis har­ras­tus

09.03.2014 08:10 27
Harvinaisten sairauksien diagnoosit viivästyvät  ja lääkehoito puuttuu

Har­vi­nais­ten sai­rauk­sien diag­noo­sit vii­väs­ty­vät ja lää­ke­hoi­to puuttuu

23.02.2014 08:07 6
Isä ihmettelee jatkuvaa pompotusta

Isä ih­met­te­lee jat­ku­vaa pom­po­tus­ta

09.02.2014 00:00 15
Isä puuttui lapsensa nettipelaamiseen

Isä puuttui lap­sen­sa net­ti­pe­laa­mi­seen

09.02.2014 00:00 22
Asemamme biologisena sukuna on ajettu alas

Ase­mam­me bio­lo­gi­se­na sukuna on ajettu alas

09.02.2014 00:00 9
Sijaisperheistä valitetaan yhä enemmän

Si­jais­per­heis­tä va­li­te­taan yhä enemmän

09.02.2014 00:00 71
Tietokonevirtuoosi pinnasi koulusta

Tie­to­ko­ne­vir­tuoo­si pinnasi kou­lus­ta

09.02.2014 00:00 2

Ma­sen­tu­nut äiti sai mo­nen­lais­ta tukea

09.02.2014 00:00 2
Narkkariäiti rahoitti aineensa näpistelyllä

Nark­ka­ri­äi­ti ra­hoit­ti ai­neen­sa nä­pis­te­lyl­lä

09.02.2014 00:00 8
Pohjoisen cocktailin koti

Poh­joi­sen cock­tai­lin koti

02.02.2014 08:02
Oulun tyhjilleen jääneet rakennukset kiehtovat - katso kuvat

Oulun tyh­jil­leen jääneet ra­ken­nuk­set kieh­to­vat - katso kuvat

26.01.2014 08:11 29

Huos­taan­ot­to­pää­tök­set muut­tu­vat harvoin

19.01.2014 08:12 45
Kikanda Nyembo sai Oulussa takaisin kykynsä liikkua

Kikanda Nyembo sai Oulussa ta­kai­sin kykynsä liikkua

12.01.2014 09:50 47