Esiselvitys: Po­lii­sin mukaan Oulun kau­pun­gin­joh­toa ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta

Kärpät: NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

Ukrainan pakolaiset: Marian syn­ny­tys alkoi samana iltana kun tieto Oulun pak­ko­läh­dös­tä tuli

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sota
Lääkintämies Lassie palasi etulinjaan 9 Oulun seudulla vietetyn kuukauden jälkeen, eikä tiedä tuleeko elävänä takaisin

Lää­kin­tä­mies Lassie palasi etu­lin­jaan 9 Oulun seu­dul­la vie­te­tyn kuu­kau­den jäl­keen, eikä tiedä tuleeko elävänä ta­kai­sin

02.11.2023 06:00 11
Tilaajille
Netanjahu ilmoitti hätätilahallituksen muodostamisesta Israeliin oppositiojohtaja Gantzin kanssa

Ne­tan­ja­hu il­moit­ti hä­tä­ti­la­hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­ses­ta Is­rae­liin op­po­si­tio­joh­ta­ja Gantzin kanssa

11.10.2023 20:26 6
Ukraina määrittelee rauhan edellytykset, lännen tehtävä on jatkaa tukemista, ulkoministeri Elina Valtonen linjaa

Ukraina mää­rit­te­lee rauhan edel­ly­tyk­set, lännen tehtävä on jatkaa tu­ke­mis­ta, ul­ko­mi­nis­te­ri Elina Val­to­nen linjaa

10.08.2023 14:32 7
Venäjä on ampunut alas kaksi Moskovaa kohti lentänyttä lennokkia, sanoo kaupungin pormestari – Venäjän Ukrainaan tekemien ohjusiskujen uhrien määrä nousi yhdeksään

Venäjä on ampunut alas kaksi Mos­ko­vaa kohti len­tä­nyt­tä len­nok­kia, sanoo kau­pun­gin por­mes­ta­ri – Venäjän Uk­rai­naan te­ke­mien oh­jus­is­ku­jen uhrien määrä nousi yh­dek­sään

09.08.2023 10:43 4
Ukrainan hyökkäyksen "pääisku" on saattanut alkaa, kertoo New York Times

Uk­rai­nan hyök­käyk­sen "pääis­ku" on saat­ta­nut alkaa, kertoo New York Times

27.07.2023 10:11 3
Neljäs peräkkäinen yö Venäjän iskuja Odessaan, Venäjä väittää ampuneensa Mustallamerellä harjoituksessa

Neljäs pe­räk­käi­nen yö Venäjän iskuja Odes­saan, Venäjä väittää am­pu­neen­sa Mus­tal­la­me­rel­lä har­joi­tuk­ses­sa

21.07.2023 12:03 4
Venäjä jatkoi iskuja Odessaan toista yötä peräkkäin – Ukraina: iskut kohdistuivat kriittiseen infrastruktuuriin ja sotilaskohteisiin

Venäjä jatkoi iskuja Odes­saan toista yötä pe­räk­käin – Uk­rai­na: iskut koh­dis­tui­vat kriit­ti­seen inf­ra­struk­tuu­riin ja so­ti­las­koh­tei­siin

19.07.2023 13:37 3
Saako tappamisen harjoittelusta nauttia?
Kolumni

Saako tap­pa­mi­sen har­joit­te­lus­ta naut­tia?

14.07.2023 14:00 8
Tilaajille
Tuppurainen vie ulkoasiainvaliokunnan presidentin pakeille –Uusi puheenjohtaja haluaa varmistaa eduskunnan mahdollisuudet vaikuttaa  Suomen Nato-asioihin

Tup­pu­rai­nen vie ul­ko­asiain­va­lio­kun­nan pre­si­den­tin pa­keil­le –Uusi pu­heen­joh­ta­ja haluaa var­mis­taa edus­kun­nan mah­dol­li­suu­det vai­kut­taa Suomen Na­to-asioi­hin

06.07.2023 06:00 8
Tilaajille
Tämä kansa käänsi päättäjät Natoon – Sadat suomalaiset kiitollisina lukijakyselyssä puolustusliiton jäsenyyden varmistuttua: "Ei tartte poikain sotaan"

Tämä kansa käänsi päät­tä­jät Natoon – Sadat suo­ma­lai­set kii­tol­li­si­na lu­ki­ja­ky­se­lys­sä puo­lus­tus­lii­ton jä­se­nyy­den var­mis­tut­tua: "Ei tartte poikain sotaan"

10.06.2023 12:00 4
Tilaajille
Elsa Tikkanen, 91, katseli meren yli, kun Neuvostoliitto pommitti Oulua – Nämä asiat jäivät mieleen sodasta

Elsa Tik­ka­nen, 91, katseli meren yli, kun Neu­vos­to­liit­to pom­mit­ti Oulua – Nämä asiat jäivät mieleen sodasta

04.06.2023 07:00 5
Tilaajille
Oulun seudulta Ukrainaan lähtenyt "Lassie" ansaitsi lempinimen pelastamalla joukkuekavereiden henkiä – 23-vuotiaan sotaveteraanin kovin kokemus oli taisteluparin kuolema omiin käsiin

Oulun seu­dul­ta Uk­rai­naan läh­te­nyt "Las­sie" an­sait­si lem­pi­ni­men pe­las­ta­mal­la jouk­kue­ka­ve­rei­den henkiä – 23-vuo­tiaan so­ta­ve­te­raa­nin kovin kokemus oli tais­te­lu­pa­rin kuolema omiin käsiin

03.06.2023 07:00 22
Tilaajille
Oulussa asuvat ukrainalaiset uskovat ja rukoilevat, että sota loppuisi mahdollisimman pian ja he pääsivät kotiin juhlimaan voittoa

Oulussa asuvat uk­rai­na­lai­set uskovat ja ru­koi­le­vat, että sota lop­pui­si mah­dol­li­sim­man pian ja he pää­si­vät kotiin juh­li­maan voittoa

24.02.2023 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Runo lu­ki­jal­ta: Toive

30.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Olen osa Suomen väkivaltakoneistoa
Kolumni

Olen osa Suomen vä­ki­val­ta­ko­neis­toa

08.01.2023 14:00 17
Tilaajille
Leffavieras: Devotion tarjoaa aidon näköistä lentämistä toisin kuin monessa muussa sotaelokuvassa

Lef­fa­vie­ras: De­vo­tion tarjoaa aidon nä­köis­tä len­tä­mis­tä toisin kuin monessa muussa so­ta­elo­ku­vas­sa

08.12.2022 11:57 2
Tilaajille
Venäjä on kuin myrkkyskorpioni, joka ei voi luonteelleen mitään – "Erityisen kipeää tekee huomata, ettei Venäjään ollut taaskaan luottamista"
Essee

Venäjä on kuin myrk­kys­kor­pio­ni, joka ei voi luon­teel­leen mitään – "E­ri­tyi­sen kipeää tekee huo­ma­ta, ettei Ve­nä­jään ollut taas­kaan luot­ta­mis­ta"

03.12.2022 19:57 29
Tilaajille
Venäjällä on pulaa panssariajoneuvoista Ukrainan sodassa, kertoo Britannian puolustusministeriö

Ve­nä­jäl­lä on pulaa pans­sa­ri­ajo­neu­vois­ta Uk­rai­nan so­das­sa, kertoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö

03.11.2022 10:28 28
Yhdysvallat hyväksyi yli puolen miljardin asekaupan Suomeen, koskee jopa 2 400 täsmäohjattua raskaan raketinheittimen ammusta

Yh­dys­val­lat hy­väk­syi yli puolen mil­jar­din ase­kau­pan Suo­meen, koskee jopa 2 400 täs­mä­oh­jat­tua raskaan ra­ke­tin­heit­ti­men ammusta

03.11.2022 07:58 26
"Minua ei pelota antaa tätä haastattelua, minua pelottaa ydinsota" – Aleksandr Trunkovskii lähti Venäjältä ja tuli Suomeen, koska muuten hän olisi todennäköisesti joutunut joko sotaan tai vankilaan

"Minua ei pelota antaa tätä haas­tat­te­lua, minua pe­lot­taa ydin­so­ta" – Alek­sandr Trun­kovs­kii lähti Ve­nä­jäl­tä ja tuli Suo­meen, koska muuten hän olisi to­den­nä­köi­ses­ti jou­tu­nut joko sotaan tai van­ki­laan

12.10.2022 09:52 3
Tilaajille