Kirjallisuus: Lapsen kuo­le­maa kä­sit­te­le­vä ku­va­kir­ja voitti 10 000 euron Bot­nia-pal­kin­non

Kommentti: Ei ole väliä, ym­mär­rät­kö pää­mi­nis­te­rin bi­le­tys­tä tai so­me­tus­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Simo
Syyttäjä vaatii elinkautista vankeutta Simossa tehdystä henkirikoksesta – syytteen mukaan murha tehtiin julmalla tavalla

Syyt­tä­jä vaatii elin­kau­tis­ta van­keut­ta Simossa teh­dys­tä hen­ki­ri­kok­ses­ta – syyt­teen mukaan murha tehtiin jul­mal­la tavalla

13.10.2021 11:01
Tilaajille
Oulunkaari valmistelee kolmansia rokotuksia – Pohjois-Pohjanmaalla todettiin 21 uutta tartuntaa

Ou­lun­kaa­ri val­mis­te­lee kol­man­sia ro­ko­tuk­sia – Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­det­tiin 21 uutta tar­tun­taa

24.09.2021 12:44 10
Suuri nuotio aiheutti palohälytyksen Simossa

Suuri nuotio ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Simossa

10.09.2021 22:39
Moottorivene upposi Simossa – kaksi ihmistä joutui veden varaan, toinen kuoli

Moot­to­ri­ve­ne upposi Simossa – kaksi ihmistä joutui veden varaan, toinen kuoli

21.08.2021 18:36
Lippo murjoi Simon Kirin Pohjois-Suomen paikallisottelussa – "Jos heille antaa vähän vauhtia, niin he kyllä saavat vireen päälle"

Lippo murjoi Simon Kirin Poh­jois-Suo­men pai­kal­lis­ot­te­lus­sa – "Jos heille antaa vähän vauh­tia, niin he kyllä saavat vireen päälle"

04.08.2021 21:59 2
Tilaajille
Pinnan alla ui mystinen olento – Paikoin huonostikin tunnettu Simojoki kätkee virtansa alle oman lohikannan

Pinnan alla ui mys­ti­nen olento – Paikoin huo­nos­ti­kin tun­net­tu Si­mo­jo­ki kätkee vir­tan­sa alle oman lo­hi­kan­nan

04.08.2021 19:15 3
Tilaajille
Simon Turskantiellä paloi hallirakennus – Rakennus irtaimistoineen tuhoutui täysin, oli ilmiliekeissä pelastuslaitoksen saavuttua paikalle

Simon Turs­kan­tiel­lä paloi hal­li­ra­ken­nus – Ra­ken­nus ir­tai­mis­toi­neen tu­hou­tui täysin, oli il­mi­lie­keis­sä pe­las­tus­lai­tok­sen saa­vut­tua pai­kal­le

21.07.2021 21:57
Tilaajille
Simojoen tukkoinen suu aukeaa vihdoin – suistoalueen ruoppaus alkaa loppusyksyllä, vesillä liikkuminen ja lohen nouseminen helpottuvat

Si­mo­joen tuk­koi­nen suu aukeaa vihdoin – suis­to­alueen ruop­paus alkaa lop­pu­syk­syl­lä, vesillä liik­ku­mi­nen ja lohen nou­se­mi­nen hel­pot­tu­vat

08.07.2021 06:00 4
Tilaajille
Nuori oululaismies kaahasi hurjaa ylinopeutta Kemissä – ajokortti jäi poliisin haltuun

Nuori ou­lu­lais­mies kaahasi hurjaa yli­no­peut­ta Kemissä – ajo­kort­ti jäi po­lii­sin haltuun

25.06.2021 09:52 9
Näin rokotukset etenevät Oulunkaaren alueella: Pudasjärvellä, Utajärvellä ja Vaalassa rokotteita tarjolla jo 35-vuotiaille

Näin ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Ou­lun­kaa­ren alueel­la: Pu­das­jär­vel­lä, Uta­jär­vel­lä ja Vaa­las­sa ro­kot­tei­ta tar­jol­la jo 35-vuo­tiail­le

25.05.2021 12:25 10
50-vuotias mies ajoi humalassa kolmatta kertaa vuorokauden sisällä Simossa – Auto takavarikoitiin ja kuljettaja vietiin Kemin poliisivankilaan

50-vuo­tias mies ajoi hu­ma­las­sa kol­mat­ta kertaa vuo­ro­kau­den sisällä Simossa – Auto ta­ka­va­ri­koi­tiin ja kul­jet­ta­ja vietiin Kemin po­lii­si­van­ki­laan

15.05.2021 10:59 3
Tilaajille
Auto suistui ulos tieltä Simossa perjantai-iltana – Kuljettaja puhalsi törkeän rattijuopumuksen lukemat

Auto suistui ulos tieltä Simossa per­jan­tai-il­ta­na – Kul­jet­ta­ja puhalsi törkeän rat­ti­juo­pu­muk­sen lukemat

24.04.2021 09:49
Tilaajille
Raskaan ajoneuvon kaatuminen sulki tien Ranualla, onnettomuus ruuhkautti liikenteen Simossa ja hirvet tulivat tielle Kemissä – Länsi-Lapin liikenteessä on nyt aihetta varovaisuuteen

Raskaan ajo­neu­von kaa­tu­mi­nen sulki tien Ra­nual­la, on­net­to­muus ruuh­kaut­ti lii­ken­teen Simossa ja hirvet tulivat tielle Kemissä – Län­si-La­pin lii­ken­tees­sä on nyt aihetta va­ro­vai­suu­teen

07.03.2021 15:58
Tilaajille

Simossa on sat­tu­nut lii­ken­neon­net­to­muus, jonka vuoksi Ne­los­tien toinen ajorata on sul­jet­tu

06.03.2021 12:52 1
Tilaajille
70–80-vuotiaille Oulunkaaren alueen asukkaille soitetaan nyt kotiin rokoteajanvarauksen merkeissä – osa yli 80-vuotiaista vielä tavoittamatta

70–80-vuo­tiail­le Ou­lun­kaa­ren alueen asuk­kail­le soi­te­taan nyt kotiin ro­ko­te­ajan­va­rauk­sen mer­keis­sä – osa yli 80-vuo­tiais­ta vielä ta­voit­ta­mat­ta

02.03.2021 11:31 8
Oulunkaaren kunnissa rokotetaan jo alle 70-vuotiaita riskiryhmäläisiä – rokotuksia järjestetään osassa kuntia myös iltaisin tai lauantaisin

Ou­lun­kaa­ren kun­nis­sa ro­ko­te­taan jo alle 70-vuo­tiai­ta ris­ki­ryh­mä­läi­siä – ro­ko­tuk­sia jär­jes­te­tään osassa kuntia myös il­tai­sin tai lauan­tai­sin

16.02.2021 09:36 23
Tietöitä Nelostiellä: eritasoliittymän kohennus käynnistyy Simossa, liikenne siirtyy kiertotielle

Tie­töi­tä Ne­los­tiel­lä: eri­ta­so­liit­ty­män ko­hen­nus käyn­nis­tyy Si­mos­sa, lii­ken­ne siirtyy kier­to­tiel­le

04.01.2021 10:45
Nelostien liikenneturvallisuus paranee marraskuussa Iin ja Simon alueella uusittujen tieosuuksien myötä – kokonaisuudessaan Oulu–Kemi-tiehanke valmistuu ensi syksynä

Ne­los­tien lii­ken­ne­tur­val­li­suus paranee mar­ras­kuus­sa Iin ja Simon alueel­la uu­sit­tu­jen tie­osuuk­sien myötä – ko­ko­nai­suu­des­saan Ou­lu–­Ke­mi-tie­han­ke val­mis­tuu ensi syksynä

11.11.2020 13:51 3
Simossa yhden henkilöauton ulosajo – ajoneuvo höyrysi jäähdytysnesteiden päästyä moottorin kuumille pinnoille

Simossa yhden hen­ki­lö­au­ton ulosajo – ajo­neu­vo höyrysi jääh­dy­tys­nes­tei­den päästyä moot­to­rin kuu­mil­le pin­noil­le

20.10.2020 18:28 1
Vanha Kaleva:  Sensaatiokapellimestari Okko Kamu aiheutti tungoksen Oulun Pohjankartanoon

Vanha Kaleva: Sen­saa­tio­ka­pel­li­mes­ta­ri Okko Kamu ai­heut­ti tun­gok­sen Oulun Poh­jan­kar­ta­noon

16.10.2020 10:00
Tilaajille