Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Varkaudet
Poliisi: Kaksi naista kierteli asunnoissa Kajaanissa ja varasti niistä tavaraa

Po­lii­si: Kaksi naista kier­te­li asun­nois­sa Ka­jaa­nis­sa ja varasti niistä tavaraa

28.12.2022 14:07 5
Intiöstä löytyi valtavasti varastettuja polkupyöriä, joita myydään netissä – poliisi: "Hyvin laajaa ja ammattimaista toimintaa"

In­tiös­tä löytyi val­ta­vas­ti va­ras­tet­tu­ja pol­ku­pyö­riä, joita myydään netissä – po­lii­si: "Hyvin laajaa ja am­mat­ti­mais­ta toi­min­taa"

22.12.2022 11:27 24
Tilaajille
Moottorikelkka ja peräkärry varkaille Kemissä

Moot­to­ri­kelk­ka ja pe­rä­kär­ry var­kail­le Kemissä

18.12.2022 10:59 1
Tilaajille
Alaikäinen kuljettaja kolaroi traktorimönkijällä humalassa Torniossa – Kemissä liikkeellä kortittomia kuljettajia amfetamiinin vaikutuksen alaisena

Ala­ikäi­nen kul­jet­ta­ja kolaroi trak­to­ri­mön­ki­jäl­lä hu­ma­las­sa Tor­nios­sa – Kemissä liik­keel­lä kor­tit­to­mia kul­jet­ta­jia am­fe­ta­mii­nin vai­ku­tuk­sen alai­se­na

28.11.2022 10:35
Tilaajille
Meri-Lapin alueella varkauksia ja rattijuoppoja, Ylitorniolla epäillään hirven salakaatoa

Me­ri-La­pin alueel­la var­kauk­sia ja rat­ti­juop­po­ja, Yli­tor­niol­la epäil­lään hirven sa­la­kaa­toa

29.10.2022 10:11 1
Tilaajille
Perämoottoreita varastettiin Muoniossa  – maahan jääneet raahausjäljet johdattivat poliisit suoraan varkaan luo

Pe­rä­moot­to­rei­ta va­ras­tet­tiin Muo­nios­sa – maahan jääneet raa­haus­jäl­jet joh­dat­ti­vat po­lii­sit suoraan varkaan luo

08.10.2022 14:19 2
Tilaajille
Alaikäiset serkukset kaahasivat hurjaa ylinopeutta Kemissä suoraan poliisin ajonopeusvalvontaan

Ala­ikäi­set ser­kuk­set kaa­ha­si­vat hurjaa yli­no­peut­ta Kemissä suoraan po­lii­sin ajo­no­peus­val­von­taan

01.10.2022 10:48
Tilaajille
Oululaisesta liikkeestä anastettiin kultaketju – varkaan hallusta löydettiin myöhemmin nyrkkirauta ja kirves

Ou­lu­lai­ses­ta liik­kees­tä anas­tet­tiin kul­ta­ket­ju – varkaan hal­lus­ta löy­det­tiin myö­hem­min nyrk­ki­rau­ta ja kirves

26.09.2022 15:02 6
Tilaajille
Vastaan on tullut uhkailuja ja sorkkarautakin, kun pyöräpartio etsii Oulussa varastettuja fillareita palauttaakseen ne omistajille – Poliisi partion toiminnasta: "On vaarana, että syyllistyy itse rikokseen"

Vastaan on tullut uh­kai­lu­ja ja sork­ka­rau­ta­kin, kun pyö­rä­par­tio etsii Oulussa va­ras­tet­tu­ja fil­la­rei­ta pa­laut­taak­seen ne omis­ta­jil­le – Poliisi partion toi­min­nas­ta: "On vaa­ra­na, että syyl­lis­tyy itse ri­kok­seen"

19.09.2022 17:14 63
Tilaajille
Työmaavaras voi aiheuttaa kymmenien tuhansien eurojen vahingot – törkeimmissä tapauksissa kaapeleita on revitty irti valmiista rakenteista, kertoo Oulun poliisi

Työ­maa­va­ras voi ai­heut­taa kym­me­nien tu­han­sien eurojen va­hin­got – tör­keim­mis­sä ta­pauk­sis­sa kaa­pe­lei­ta on revitty irti val­miis­ta ra­ken­teis­ta, kertoo Oulun poliisi

03.09.2022 12:37 9
Tilaajille
Muurolassa jäi viikonloppuna kiinni rattijuoppo, Rovaniemellä pyörävarkaita

Muu­ro­las­sa jäi vii­kon­lop­pu­na kiinni rat­ti­juop­po, Ro­va­nie­mel­lä pyö­rä­var­kai­ta

28.08.2022 17:38 2
Poliisilla uusi toimintamalli katalysaattorivarkauksien ehkäisemiseksi – katso tästä vinkit katalysaattorin suojaamiseen

Po­lii­sil­la uusi toi­min­ta­mal­li ka­ta­ly­saat­to­ri­var­kauk­sien eh­käi­se­mi­sek­si – katso tästä vinkit ka­ta­ly­saat­to­rin suo­jaa­mi­seen

27.08.2022 18:40 26
Sähköpotkulautoihin liittyvät vahingot huimassa kasvussa – tapaturmat, varkaudet ja rikkoutumiset näkyvät tilastoissa

Säh­kö­pot­ku­lau­toi­hin liit­ty­vät va­hin­got hui­mas­sa kas­vus­sa – ­ta­pa­tur­mat, var­kau­det ja rik­kou­tu­mi­set näkyvät ti­las­tois­sa

23.08.2022 08:26 12
Miestä pahoinpideltiin teräaseella Kemissä – viime yönä Meri-Lapin poliisia työllistivät rattijuopumus ja autovarkaudet

Miestä pa­hoin­pi­del­tiin te­rä­aseel­la Kemissä – viime yönä Me­ri-La­pin po­lii­sia työl­lis­ti­vät rat­ti­juo­pu­mus ja au­to­var­kau­det

20.08.2022 10:30
Tilaajille
Poliisi otti kiinni polkupyörä- ja skootterivarkaat Oulussa perjantai-iltana

Poliisi otti kiinni pol­ku­pyö­rä- ja skoot­te­ri­var­kaat Oulussa per­jan­tai-il­ta­na

02.07.2022 08:47
Kaksi miestä epäiltynä sateenkaarilippujen varastamisesta viime vuonna Oulussa – poliisi epäilee varkaudesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Kaksi miestä epäil­ty­nä sa­teen­kaa­ri­lip­pu­jen va­ras­ta­mi­ses­ta viime vuonna Oulussa – poliisi epäilee var­kau­des­ta ja kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan

10.06.2022 11:21
Oulun poliisilaitoksen alueella on varastettu alkuvuonna jo 354 polkupyörää ja vauhti kiihtyy – miksi pyörävarkaat eivät jää kiinni?

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la on va­ras­tet­tu al­ku­vuon­na jo 354 pol­ku­pyö­rää ja vauhti kiihtyy – miksi pyö­rä­var­kaat eivät jää kiinni?

23.05.2022 11:19 46
Tilaajille
Alkoholia varastaneet nuoret ovat työllistäneet Lapin poliisia – nuorin epäilty 12-vuotias

Al­ko­ho­lia va­ras­ta­neet nuoret ovat työl­lis­tä­neet Lapin po­lii­sia – nuorin epäilty 12-vuo­tias

11.03.2022 14:27
Tilaajille
Kauppareissulla iskeviä lompakkovarkaita liikkeellä Rovaniemen ja Meri-Lapin alueella – poliisi pyytää havaintoja Ruotsin kilvissä olevasta autosta

Kaup­pa­reis­sul­la iskeviä lom­pak­ko­var­kai­ta liik­keel­lä Ro­va­nie­men ja Me­ri-La­pin alueel­la – poliisi pyytää ha­vain­to­ja Ruotsin kil­vis­sä ole­vas­ta autosta

05.03.2022 11:49 3
Tilaajille
Katalysaattorivarkaat väittivät oikeudessa keränneensä vain pulloja – viime vuonna Oulun poliisilaitoksen alueella vietiin katalysaattori yli 200 autosta

Ka­ta­ly­saat­to­ri­var­kaat väit­ti­vät oi­keu­des­sa ke­rän­neen­sä vain pulloja – viime vuonna Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la vietiin ka­ta­ly­saat­to­ri yli 200 autosta

16.02.2022 14:30 10
Tilaajille