Varkaudet
Useista kuorma-autoista varastettiin polttoainetta Taivalkoskella

Useista kuor­ma-au­tois­ta va­ras­tet­tiin polt­to­ai­net­ta Tai­val­kos­kel­la

31.12.2021 17:42
Käräjäoikeus vangitsi Haapajärven kaapelivarkaat – miehet tekivät rikoksensa varastetulla autolla, jossa oli paikanninlaite

Kä­rä­jä­oi­keus van­git­si Haa­pa­jär­ven kaa­pe­li­var­kaat – miehet tekivät ri­kok­sen­sa va­ras­te­tul­la au­tol­la, jossa oli pai­kan­nin­lai­te

17.12.2021 07:43 4
Haukiputaan Runtelin laavulta on varastettu polttopuita – laavun puuhuolto loppuu, jos pitkäkyntisiä ei saada kuriin

Hau­ki­pu­taan Run­te­lin laa­vul­ta on va­ras­tet­tu polt­to­pui­ta – laavun puu­huol­to loppuu, jos pit­kä­kyn­ti­siä ei saada kuriin

17.10.2021 20:00 58
Tilaajille
Vesivahinkotarkastajina esiintyneet miehet anastivat vanhuksen asunnosta lompakon ja muuta omaisuutta Pyhännällä

Ve­si­va­hin­ko­tar­kas­ta­ji­na esiin­ty­neet miehet anas­ti­vat van­huk­sen asun­nos­ta lom­pa­kon ja muuta omai­suut­ta Py­hän­näl­lä

29.09.2021 17:41
Oulun poliisi pyytää edelleen kauppojen yhteydenottoja isosta määrästä takavarikoituja merkkivaatteita ja kenkiä  – "Viitteitä, että osa viety Stadiumista ja XXL:stä"

Oulun poliisi pyytää edel­leen kaup­po­jen yh­tey­den­ot­to­ja isosta mää­räs­tä ta­ka­va­ri­koi­tu­ja merk­ki­vaat­tei­ta ja kenkiä – "Viit­tei­tä, että osa viety Sta­diu­mis­ta ja XXL:s­tä"

22.09.2021 11:05
Tilaajille
Oulun poliisi etsii omistajia merkkivaatteille ja kengille – takavarikossa on paljon omaisuutta

Oulun poliisi etsii omis­ta­jia merk­ki­vaat­teil­le ja ken­gil­le – ta­ka­va­ri­kos­sa on paljon omai­suut­ta

21.09.2021 16:04 3
Vitamiinivaras määrättiin vapautettavaksi – anasteli eri kaupoista vitamiinituotteita, vei haukiputaalaiskaupasta peräti 190 vitamiinipurkkia

Vi­ta­mii­ni­va­ras mää­rät­tiin va­pau­tet­ta­vak­si – anas­te­li eri kau­pois­ta vi­ta­mii­ni­tuot­tei­ta, vei hau­ki­pu­taa­lais­kau­pas­ta peräti 190 vi­ta­mii­ni­purk­kia

10.09.2021 11:14 4
Tilaajille
Oulun koulujen pihoilta on tänäkin syksynä varastettu polkupyöriä – selvitimme, miten pyörien turvallisuutta valvotaan koulujen pihoilla

Oulun kou­lu­jen pi­hoil­ta on tänäkin syksynä va­ras­tet­tu pol­ku­pyö­riä – sel­vi­tim­me, miten pyörien tur­val­li­suut­ta val­vo­taan kou­lu­jen pi­hoil­la

27.08.2021 06:30 21
Tilaajille
Puolangalla yritettiin autovarkautta ja Kajaanissa varastettiin peräkärry

Puo­lan­gal­la yri­tet­tiin au­to­var­kaut­ta ja Ka­jaa­nis­sa va­ras­tet­tiin pe­rä­kär­ry

06.08.2021 18:34 3
Oulun poliisi nappasi kiinni sarjavarkaudesta epäillyn Haukiputaalla – mies oli vienyt vitamiineja ainakin 7 000 euron arvosta

Oulun poliisi nappasi kiinni sar­ja­var­kau­des­ta epäil­lyn Hau­ki­pu­taal­la – mies oli vienyt vi­ta­mii­ne­ja ainakin 7 000 euron arvosta

02.08.2021 14:13 3
Tilaajille
Mönkijävarkaudet poliisin riesana Rovaniemellä – Anastetuilla mönkijöillä on anastettu lisää omaisuutta

Mön­ki­jä­var­kau­det po­lii­sin riesana Ro­va­nie­mel­lä – Anas­te­tuil­la mön­ki­jöil­lä on anas­tet­tu lisää omai­suut­ta

19.07.2021 13:04
Tilaajille
Rosvo vei kiiminkiläisen Eero Helanderin Mondeosta katalysaattorin työpäivän aikana – Oulussa tapaukset lisääntyneet jyrkästi, katalysaattoreita on sahattu pois jopa auton koeajolla

Rosvo vei kii­min­ki­läi­sen Eero He­lan­de­rin Mon­deos­ta ka­ta­ly­saat­to­rin työ­päi­vän aikana – Oulussa ta­pauk­set li­sään­ty­neet jyr­käs­ti, ka­ta­ly­saat­to­rei­ta on sahattu pois jopa auton koe­ajol­la

15.06.2021 06:00 29
Tilaajille
Rovaniemen poliisilla vauhdikas viikonloppu – venetraileri veneineen varastettiin ja kaksi nuorta loukkaantui mopo-onnettomuudessa

Ro­va­nie­men po­lii­sil­la vauh­di­kas vii­kon­lop­pu – ve­ne­trai­le­ri ve­nei­neen va­ras­tet­tiin ja kaksi nuorta louk­kaan­tui mo­po-on­net­to­muu­des­sa

13.06.2021 17:19 1
Tilaajille
Varkailla painava lasti, poliisi  kaipaa havaintoja: Kolme tonnia painava kivimurskaimen osa vietiin Inarissa

Var­kail­la painava lasti, poliisi kaipaa ha­vain­to­ja: Kolme tonnia painava ki­vi­murs­kai­men osa vietiin Ina­ris­sa

07.06.2021 17:53 1
Tilaajille
Päihtyneitä kuljettajia Tervolassa ja Kemissä, varkauksia Torniossa, Kemissä ja Keminmaassa

Päih­ty­nei­tä kul­jet­ta­jia Ter­vo­las­sa ja Ke­mis­sä, var­kauk­sia Tor­nios­sa, Kemissä ja Ke­min­maas­sa

05.06.2021 12:05 1
Tilaajille
Varkaat murtautuivat asuttuun taloon Pellossa – Moottorikelkka ja peräkärry vietiin

Varkaat mur­tau­tui­vat asut­tuun taloon Pel­los­sa – Moot­to­ri­kelk­ka ja pe­rä­kär­ry vietiin

24.04.2021 10:04
Tilaajille
Työmaakonteista varastettiin tuhansilla euroilla työkoneita Sotkamossa

Työ­maa­kon­teis­ta va­ras­tet­tiin tu­han­sil­la eu­roil­la työ­ko­nei­ta Sot­ka­mos­sa

22.04.2021 15:58
Polttoainevarkaat jäivät kiinni rysän päältä Keminmaassa – poliisikoira haistoi työkoneen alla piilotelleet miehet

Polt­to­ai­ne­var­kaat jäivät kiinni rysän päältä Ke­min­maas­sa – po­lii­si­koi­ra haistoi työ­ko­neen alla pii­lo­tel­leet miehet

04.04.2021 11:33
Poliisina esiintynyt mies anasti vanhukselta 350 euroa Torniossa

Po­lii­si­na esiin­ty­nyt mies anasti van­huk­sel­ta 350 euroa Tor­nios­sa

04.04.2021 11:22 1
Varkaiden mukaan lähti pyöriä ja 600 litraa dieseliä – poliisi kaipaa havaintoja Meri-Lapissa tehdyistä varkauksista

Var­kai­den mukaan lähti pyöriä ja 600 litraa die­se­liä – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja Me­ri-La­pis­sa teh­dyis­tä var­kauk­sis­ta

02.04.2021 16:26