Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Varkaudet
Kaksi miestä epäiltynä sateenkaarilippujen varastamisesta viime vuonna Oulussa – poliisi epäilee varkaudesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Kaksi miestä epäil­ty­nä sa­teen­kaa­ri­lip­pu­jen va­ras­ta­mi­ses­ta viime vuonna Oulussa – poliisi epäilee var­kau­des­ta ja kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan

10.06.2022 11:21
Oulun poliisilaitoksen alueella on varastettu alkuvuonna jo 354 polkupyörää ja vauhti kiihtyy – miksi pyörävarkaat eivät jää kiinni?

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la on va­ras­tet­tu al­ku­vuon­na jo 354 pol­ku­pyö­rää ja vauhti kiihtyy – miksi pyö­rä­var­kaat eivät jää kiinni?

23.05.2022 11:19 40
Tilaajille
Alkoholia varastaneet nuoret ovat työllistäneet Lapin poliisia – nuorin epäilty 12-vuotias

Al­ko­ho­lia va­ras­ta­neet nuoret ovat työl­lis­tä­neet Lapin po­lii­sia – nuorin epäilty 12-vuo­tias

11.03.2022 14:27
Tilaajille
Kauppareissulla iskeviä lompakkovarkaita liikkeellä Rovaniemen ja Meri-Lapin alueella – poliisi pyytää havaintoja Ruotsin kilvissä olevasta autosta

Kaup­pa­reis­sul­la iskeviä lom­pak­ko­var­kai­ta liik­keel­lä Ro­va­nie­men ja Me­ri-La­pin alueel­la – poliisi pyytää ha­vain­to­ja Ruotsin kil­vis­sä ole­vas­ta autosta

05.03.2022 11:49 3
Tilaajille
Katalysaattorivarkaat väittivät oikeudessa keränneensä vain pulloja – viime vuonna Oulun poliisilaitoksen alueella vietiin katalysaattori yli 200 autosta

Ka­ta­ly­saat­to­ri­var­kaat väit­ti­vät oi­keu­des­sa ke­rän­neen­sä vain pulloja – viime vuonna Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la vietiin ka­ta­ly­saat­to­ri yli 200 autosta

16.02.2022 14:30 10
Tilaajille
Reseptilääkkeitä vaatinut henkilö tunkeutui apteekin hyllyille Raksilassa lauantaina iltapäivällä, poliisi otti kiinni

Re­sep­ti­lääk­kei­tä vaa­ti­nut henkilö tun­keu­tui ap­tee­kin hyl­lyil­le Rak­si­las­sa lauan­tai­na il­ta­päi­väl­lä, poliisi otti kiinni

30.01.2022 09:46
Ylivieskassa murtauduttiin yöllä kukkakauppaan ja nuorisotilaan, tekijöitä epäillään olleen useita

Yli­vies­kas­sa mur­tau­dut­tiin yöllä kuk­ka­kaup­paan ja nuo­ri­so­ti­laan, te­ki­jöi­tä epäil­lään olleen useita

26.01.2022 15:45 1
Oululainen Ville käväisi kaupassa, sillä aikaa Elvis-chihuahua yritettiin varastaa – "Onneksi selvittiin säikähdyksellä "

Ou­lu­lai­nen Ville käväisi kau­pas­sa, sillä aikaa El­vis-chi­hua­hua yri­tet­tiin va­ras­taa – "On­nek­si sel­vit­tiin säi­käh­dyk­sel­lä "

22.01.2022 15:15 2
Tilaajille
Helsingissä Naistenklinikalla paljastui laaja lääkevarkaus: Työntekijän epäillään anastaneen huomattavia määriä huumaavia lääkkeitä

Hel­sin­gis­sä Nais­tenk­li­ni­kal­la pal­jas­tui laaja lää­ke­var­kaus: Työn­te­ki­jän epäil­lään anas­ta­neen huo­mat­ta­via määriä huu­maa­via lääk­kei­tä

20.01.2022 13:07
Useista kuorma-autoista varastettiin polttoainetta Taivalkoskella

Useista kuor­ma-au­tois­ta va­ras­tet­tiin polt­toai­net­ta Tai­val­kos­kel­la

31.12.2021 17:42
Käräjäoikeus vangitsi Haapajärven kaapelivarkaat – miehet tekivät rikoksensa varastetulla autolla, jossa oli paikanninlaite

Kä­rä­jäoi­keus van­git­si Haa­pa­jär­ven kaa­pe­li­var­kaat – miehet tekivät ri­kok­sen­sa va­ras­te­tul­la au­tol­la, jossa oli pai­kan­nin­lai­te

17.12.2021 07:43 4
Haukiputaan Runtelin laavulta on varastettu polttopuita – laavun puuhuolto loppuu, jos pitkäkyntisiä ei saada kuriin

Hau­ki­pu­taan Run­te­lin laa­vul­ta on va­ras­tet­tu polt­to­pui­ta – laavun puu­huol­to loppuu, jos pit­kä­kyn­ti­siä ei saada kuriin

17.10.2021 20:00 58
Tilaajille
Vesivahinkotarkastajina esiintyneet miehet anastivat vanhuksen asunnosta lompakon ja muuta omaisuutta Pyhännällä

Ve­si­va­hin­ko­tar­kas­ta­ji­na esiin­ty­neet miehet anas­ti­vat van­huk­sen asun­nos­ta lom­pa­kon ja muuta omai­suut­ta Py­hän­näl­lä

29.09.2021 17:41
Oulun poliisi pyytää edelleen kauppojen yhteydenottoja isosta määrästä takavarikoituja merkkivaatteita ja kenkiä  – "Viitteitä, että osa viety Stadiumista ja XXL:stä"

Oulun poliisi pyytää edel­leen kaup­po­jen yh­tey­de­not­to­ja isosta mää­räs­tä ta­ka­va­ri­koi­tu­ja merk­ki­vaat­tei­ta ja kenkiä – "Viit­tei­tä, että osa viety Sta­diu­mis­ta ja XXL:s­tä"

22.09.2021 11:05
Tilaajille
Oulun poliisi etsii omistajia merkkivaatteille ja kengille – takavarikossa on paljon omaisuutta

Oulun poliisi etsii omis­ta­jia merk­ki­vaat­teil­le ja ken­gil­le – ta­ka­va­ri­kos­sa on paljon omai­suut­ta

21.09.2021 16:04 3
Vitamiinivaras määrättiin vapautettavaksi – anasteli eri kaupoista vitamiinituotteita, vei haukiputaalaiskaupasta peräti 190 vitamiinipurkkia

Vi­ta­mii­ni­va­ras mää­rät­tiin va­pau­tet­ta­vak­si – anas­te­li eri kau­pois­ta vi­ta­mii­ni­tuot­tei­ta, vei hau­ki­pu­taa­lais­kau­pas­ta peräti 190 vi­ta­mii­ni­purk­kia

10.09.2021 11:14 5
Tilaajille
Oulun koulujen pihoilta on tänäkin syksynä varastettu polkupyöriä – selvitimme, miten pyörien turvallisuutta valvotaan koulujen pihoilla

Oulun kou­lu­jen pi­hoil­ta on tänäkin syksynä va­ras­tet­tu pol­ku­pyö­riä – sel­vi­tim­me, miten pyörien tur­val­li­suut­ta val­vo­taan kou­lu­jen pi­hoil­la

27.08.2021 06:30 21
Tilaajille
Puolangalla yritettiin autovarkautta ja Kajaanissa varastettiin peräkärry

Puo­lan­gal­la yri­tet­tiin au­to­var­kaut­ta ja Ka­jaa­nis­sa va­ras­tet­tiin pe­rä­kär­ry

06.08.2021 18:34 4
Oulun poliisi nappasi kiinni sarjavarkaudesta epäillyn Haukiputaalla – mies oli vienyt vitamiineja ainakin 7 000 euron arvosta

Oulun poliisi nappasi kiinni sar­ja­var­kau­des­ta epäil­lyn Hau­ki­pu­taal­la – mies oli vienyt vi­ta­mii­ne­ja ainakin 7 000 euron arvosta

02.08.2021 14:13 4
Tilaajille
Mönkijävarkaudet poliisin riesana Rovaniemellä – Anastetuilla mönkijöillä on anastettu lisää omaisuutta

Mön­ki­jä­var­kau­det po­lii­sin riesana Ro­va­nie­mel­lä – Anas­te­tuil­la mön­ki­jöil­lä on anas­tet­tu lisää omai­suut­ta

19.07.2021 13:04
Tilaajille