Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Varkaudet
Poliisi: Oulussa väkivaltaisesti varastettu henkilöauto ja epäillyt varkaat löydettiin

Po­lii­si: Oulussa vä­ki­val­tai­ses­ti va­ras­tet­tu hen­ki­lö­au­to ja epäil­lyt varkaat löy­det­tiin

23.01.2024 14:14 32
Mies sai sakkoja väärennettyjen kymppien hallussapidosta ja väärennetyistä ajokorteista Oulussa

Mies sai sakkoja vää­ren­net­ty­jen kymp­pien hal­lus­sa­pi­dos­ta ja vää­ren­ne­tyis­tä ajo­kor­teis­ta Oulussa

16.01.2024 12:21 3
Tilaajille
Nettikirpputorilta löytynyt taideteos olikin viety museon vessasta – Saman sarjan teoksia lähti murtovarkaan matkaan Oulun asematunnelista

Net­ti­kirp­pu­to­ril­ta löy­ty­nyt tai­de­teos olikin viety museon ves­sas­ta – Saman sarjan teoksia lähti mur­to­var­kaan matkaan Oulun ase­ma­tun­ne­lis­ta

14.12.2023 06:00 4
Tilaajille
Juoksukaljoista voi nyt joutua vangituksi Oulussa – Poliisi kovensi otteitaan sarjanäpistelijöihin

Juok­su­kal­jois­ta voi nyt joutua van­gi­tuk­si Oulussa – Poliisi kovensi ot­tei­taan sar­ja­nä­pis­te­li­jöi­hin

11.12.2023 05:00 49
Tilaajille
Yle: Isohaaran voimalaitoksen läheiseltä työmaalta varastettiin 50 kiloa dynamiittia

Yle: Iso­haa­ran voi­ma­lai­tok­sen lä­hei­sel­tä työ­maal­ta va­ras­tet­tiin 50 kiloa dy­na­miit­tia

01.11.2023 13:41 7
Tilaajille
NordLabin Tornion laboratorioon murtauduttiin – laboratoriosta varastettiin ainakin puhelimia ja tietokoneita

Nord­La­bin Tornion la­bo­ra­to­rioon mur­tau­dut­tiin – la­bo­ra­to­rios­ta va­ras­tet­tiin ainakin pu­he­li­mia ja tie­to­ko­nei­ta

02.11.2023 14:31 1
Tilaajille
Miehet varastivat ja paloittelivat arvokkaat patsaat romumetalliksi, toinen tekijöistä kotoisin Oulun seudulta – "Tyhmän rikoksen ylistyslaulu"

Miehet va­ras­ti­vat ja pa­loit­te­li­vat ar­vok­kaat patsaat ro­mu­me­tal­lik­si, toinen te­ki­jöis­tä ko­toi­sin Oulun seu­dul­ta – "Tyhmän ri­kok­sen ylis­tys­lau­lu"

25.10.2023 14:50 5
Tilaajille
Ylivieskan Kärkkäiselle murtautuneet veivät koruja ja älykelloja – kaksi epäiltyä vangittu poissaolevana ja etsintäkuulutettu

Yli­vies­kan Kärk­käi­sel­le mur­tau­tu­neet veivät koruja ja äly­kel­lo­ja – kaksi epäil­tyä van­git­tu pois­sa­ole­va­na ja et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu

25.10.2023 13:25
Tilaajille
IL: Ylivieskan Kärkkäiselle murtauduttiin – huomattava määrä omaisuutta varastettu

IL: Yli­vies­kan Kärk­käi­sel­le mur­tau­dut­tiin – ­huo­mat­ta­va määrä omai­suut­ta va­ras­tet­tu

24.10.2023 18:01 1
Oletko nähnyt tätä maalausta? Oululaistaiteilijan Unstable barns-taulu varastettiin Kulttuuripankin tiloista, poliisi pyytää vihjeitä

Oletko nähnyt tätä maa­laus­ta? Ou­lu­lais­tai­tei­li­jan Uns­tab­le barns-tau­lu va­ras­tet­tiin Kult­tuu­ri­pan­kin ti­lois­ta, poliisi pyytää vih­jei­tä

23.10.2023 15:48 13
Vanha Kaleva: Jordanialaispappi sanoi Taivalkoskella 50 vuotta sitten, että Lähi-idän sodan osapuolet valehtelevat

Vanha Kaleva: Jor­da­nia­lais­pap­pi sanoi Tai­val­kos­kel­la 50 vuotta sitten, että Lä­hi-idän sodan osa­puo­let va­leh­te­le­vat

12.10.2023 10:00
Ruokavaras vie aiempaa isompia saaliita – kaupat yrittävät suitsia näpistyksiä asentamalla pakkauksiin varashälyttimiä

Ruo­ka­va­ras vie aiempaa isompia saa­lii­ta – kaupat yrit­tä­vät suitsia nä­pis­tyk­siä asen­ta­mal­la pak­kauk­siin va­ras­hä­lyt­ti­miä

30.09.2023 18:00 49
Tilaajille
Varkaat veivät 1 500 litraa polttoöljyä Hannu Ojanperän tankista – Polttoainevarkaita käynyt ainakin neljällä maatilalla Limingassa

Varkaat veivät 1 500 litraa polt­to­öl­jyä Hannu Ojan­pe­rän tan­kis­ta – Polt­to­ai­ne­var­kai­ta käynyt ainakin nel­jäl­lä maa­ti­lal­la Li­min­gas­sa

19.09.2023 14:00 7
Tilaajille
Anastettuja Andy Warhol -soppatynnyreitä löytynyt Ainolan puistosta ja opiskelijakämpästä – "Katumapäälle tullut nuorukainen otti itse yhteyttä"

Anas­tet­tu­ja Andy Warhol -sop­pa­tyn­ny­rei­tä löy­ty­nyt Ainolan puis­tos­ta ja opis­ke­li­ja­käm­päs­tä – "Ka­tu­ma­pääl­le tullut nuo­ru­kai­nen otti itse yh­teyt­tä"

14.08.2023 12:07 12
Tilaajille
Oulun poliisi: Kuparikaapelit revitään irti ja varastetaan jopa valmiista rakennuksesta – taustalla kuparin hinnan nousu

Oulun po­lii­si: Ku­pa­ri­kaa­pe­lit re­vi­tään irti ja va­ras­te­taan jopa val­miis­ta ra­ken­nuk­ses­ta – ­taus­tal­la kuparin hinnan nousu

13.08.2023 15:00 19
Tilaajille
Kemissä murtauduttiin omakotitalon varastoon – ovi repäistiin auki autoon kiinnitetyllä vaijerilla

Kemissä mur­tau­dut­tiin oma­ko­ti­ta­lon va­ras­toon – ovi re­päis­tiin auki autoon kiin­ni­te­tyl­lä vai­je­ril­la

10.08.2023 10:31
Tilaajille
Oulussa varastettu useita lukittuja sähköpotkulautoja kesällä – korkea myyntihinta houkuttelee varkaita

Oulussa va­ras­tet­tu useita lu­kit­tu­ja säh­kö­pot­ku­lau­to­ja kesällä – korkea myyn­ti­hin­ta hou­kut­te­lee var­kai­ta

08.08.2023 10:07 11
Oulussa ja Kainuussa on varastettu useita katalysaattoreita kevään aikana

Oulussa ja Kai­nuus­sa on va­ras­tet­tu useita ka­ta­ly­saat­to­rei­ta kevään aikana

08.06.2023 10:54 1
Ampumaradan murtovarkaat veivät satoja kiloja messinkihylsyjä Kuusamossa

Am­pu­ma­ra­dan mur­to­var­kaat veivät satoja kiloja mes­sin­ki­hyl­sy­jä Kuu­sa­mos­sa

03.06.2023 09:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Lapin tunturimaisemissa on edelleen paksulti lunta ja hiihtokelit

Vanha Kaleva: Lapin tun­tu­ri­mai­se­mis­sa on edel­leen pak­sul­ti lunta ja hiih­to­ke­lit

04.05.2023 10:00