Päihdeongelmat: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Musiikki: Tältä näyttää pia­no­batt­le pak­ka­ses­sa tor­ni­ta­lon katolla

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Seppo Määttä
Oulun entinen kaupunginjohtaja Seppo Määttä hakee Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintojohtajaksi – Katso tästä kaikki virkaa hakeneet

Oulun entinen kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si – Katso tästä kaikki virkaa ha­ke­neet

01.03.2024 18:28 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun ih­meel­li­nen so­pi­mus­kult­tuu­ri – haas­tat­te­li­jat ja Seppo Määtän va­lin­taan osal­lis­tu­neet po­lii­ti­kot epä­on­nis­tui­vat

12.01.2024 05:30 6
Kokoomus haluaa Ouluun pormestarimallin, mutta vasta ensi vaalien jälkeen – sillä aikaa kaupunginjohtajan viran pitäisi olla pysyvä

Ko­koo­mus haluaa Ouluun por­mes­ta­ri­mal­lin, mutta vasta ensi vaalien jälkeen – sillä aikaa kau­pun­gin­joh­ta­jan viran pitäisi olla pysyvä

15.12.2023 13:52 54
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun joh­ta­mis­jär­jes­tel­mä re­mont­tiin – se­koit­taa­ko joh­ta­mis­ta se, että meillä on po­liit­ti­nen johtaja ja kau­pun­gin­joh­ta­ja?

15.12.2023 05:30 18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Por­mes­ta­ri­ko Ouluun seu­raa­vak­si?

13.12.2023 05:30 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kukaan ei ole seppä syn­tyes­sään – eikö olisi kai­kil­le osa­puo­lil­le eduksi, että työn­te­ki­jää ope­te­taan ja työ tehdään oikein?

12.12.2023 05:30 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On kaik­kien etu, että kään­näm­me kat­seem­me tu­le­vai­suu­teen ja Oulun ke­hit­tä­mi­seen

12.12.2023 05:30 3
Tutkija Seppo Määtän potkuista:  Oulun on pestävä omat pyykit ennen seuraavan kaupunginjohtajan rekrytointia

Tutkija Seppo Määtän pot­kuis­ta:  Oulun on pestävä omat pyykit ennen seu­raa­van kau­pun­gin­joh­ta­jan rek­ry­toin­tia

12.12.2023 05:00 117
Tilaajille
Jäivätkö tavoitteet asettamatta Seppo Määtälle? Mirja Vehkaperän mukaan jäivät, jotta kaupunginjohtaja saisi ensin perehtyä tehtäviinsä

Jäi­vät­kö ta­voit­teet aset­ta­mat­ta Seppo Mää­täl­le? Mirja Veh­ka­pe­rän mukaan jäivät, jotta kau­pun­gin­joh­ta­ja saisi ensin pe­reh­tyä teh­tä­viin­sä

11.12.2023 16:29 148
Tilaajille
Seppo Määttä kokee, että työ Oulussa jäi pahasti kesken – Hän ei tiedä, mitä kaupunginjohtajalta odotettu "yleisjohtaminen" edes merkitsee

Seppo Määttä kokee, että työ Oulussa jäi pahasti kesken – Hän ei tiedä, mitä kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta odo­tet­tu "y­leis­joh­ta­mi­nen" edes mer­kit­see

08.12.2023 16:21 348
Tilaajille
Yllättikö Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määtän ero? – Näin oululaiset kommentoivat Valkeassa

Yl­lät­ti­kö Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määtän ero? – ­Näin ou­lu­lai­set kom­men­toi­vat Val­keas­sa

08.12.2023 15:57 9
Tilaajille
Poliitikot: Seppo Määtän valinta kaupunginjohtajaksi oli epäonnistunut rekrytointi – "Hänen osaamisensa ja vahvuutensa eivät ole sopivat Oulun kokoisen kaupungin johtoon"

Po­lii­ti­kot: Seppo Määtän valinta kau­pun­gin­joh­ta­jak­si oli epä­on­nis­tu­nut rek­ry­toin­ti – "Hänen osaa­mi­sen­sa ja vah­vuu­ten­sa eivät ole sopivat Oulun ko­koi­sen kau­pun­gin joh­toon"

08.12.2023 16:20 206
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttä eroaa tehtävästään alle vuoden jälkeen – kaupunki maksaa erokorvauksena vuoden palkan

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä eroaa teh­tä­väs­tään alle vuoden jälkeen – kau­pun­ki maksaa ero­kor­vauk­se­na vuoden palkan

08.12.2023 11:53 208
Tilaajille
Poliisi: Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttää ja kahta muuta johtohenkilöä ei epäillä virkarikoksista – kuukausien esiselvitys valmistui

Po­lii­si: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttää ja kahta muuta joh­to­hen­ki­löä ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta – kuu­kau­sien esi­sel­vi­tys val­mis­tui

28.11.2023 13:59 18
Tilaajille
Poliisi on esiselvittänyt pian viisi kuukautta, onko Oulun kaupunginjohtajaa ja henkilöstöjohtajaa syytä epäillä rikoksesta – "Hyvin hankala ja ikävä tilanne"

Poliisi on esi­sel­vit­tä­nyt pian viisi kuu­kaut­ta, onko Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jaa ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­jaa syytä epäillä ri­kok­ses­ta – "Hyvin hankala ja ikävä ti­lan­ne"

09.10.2023 16:00 33
Tilaajille
Oulu aikoo ottaa räväkästi velkaa ja luottaa suurinvestointien tuovan hyvää satoa jo muutaman vuoden päästä
Pääkirjoitus

Oulu aikoo ottaa rä­vä­käs­ti velkaa ja luottaa suur­in­ves­toin­tien tuovan hyvää satoa jo muu­ta­man vuoden päästä

27.09.2023 17:00 12
Minkälainen henkilö Oulun kaupunginjohtajan erityisavustajaksi halutaan? Hallintojohtaja vakuuttaa: "Ei ole olemassa ketään, jota olisi valmiiksi sovittu tai kaavailtu"

Min­kä­lai­nen henkilö Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan eri­tyis­avus­ta­jak­si ha­lu­taan? Hal­lin­to­joh­ta­ja va­kuut­taa: "Ei ole ole­mas­sa ketään, jota olisi val­miik­si sovittu tai kaa­vail­tu"

01.09.2023 15:38 10
Tilaajille
Työoikeuden professori kritisoi Oulun kaupunginjohtajan antamia suullisia huomautuksia – "Olisi pitänyt ilmoittaa kaupunginhallitukselle"

Työ­oi­keu­den pro­fes­so­ri kri­ti­soi Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan antamia suul­li­sia huo­mau­tuk­sia – "O­li­si pitänyt il­moit­taa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le"

09.07.2023 07:00 105
Tilaajille
Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vehkaperä ei kommentoi kaupungin johdosta tehtyjä tutkintapyyntöjä – aikoo selvittää, tulisiko toimielimien ottaa asia käsittelyyn

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Veh­ka­pe­rä ei kom­men­toi kau­pun­gin joh­dos­ta tehtyjä tut­kin­ta­pyyn­tö­jä – aikoo sel­vit­tää, tu­li­si­ko toi­mi­eli­mien ottaa asia kä­sit­te­lyyn

04.07.2023 19:58 20
Tilaajille
”Minut on uhattu raiskata, tappaa ja kotini räjäyttää” – Oululainen Teija Ruokamo uskaltaa provosoida Twitterissä, vaikka tietää, että sillä on hintansa

”Minut on uhattu rais­ka­ta, tappaa ja kotini rä­jäyt­tää” – Ou­lu­lai­nen Teija Ruokamo us­kal­taa pro­vo­soi­da Twit­te­ris­sä, vaikka tietää, että sillä on hin­tan­sa

01.07.2023 06:00 31
Tilaajille