Suviseurat: "Nämä ovat oikein hauskat fes­ta­rit", sanoo nuori seu­ra­vie­ras Anna Kar­hu­maa Lopen su­vi­seu­roil­la

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Kaupunginjohtaja
Paraneeko kaupunginjohtaja vaihtamalla?
Kolumni

Pa­ra­nee­ko kau­pun­gin­joh­ta­ja vaih­ta­mal­la?

26.03.2022 16:00 43
Tilaajille
"Virka kiinnostaa, mutta seuraan tilannetta" – Oulun kuntapoliitikot toivovat Päivi Laajalan lisäksi runsasta hakijajoukkoa, kun kaupunginjohtajan paikka tulee hakuun syksyllä

"Virka kiin­nos­taa, mutta seuraan ti­lan­net­ta" – Oulun kun­ta­po­lii­ti­kot toi­vo­vat Päivi Laa­ja­lan lisäksi run­sas­ta ha­ki­ja­jouk­koa, kun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikka tulee hakuun syk­syl­lä

26.03.2022 06:00 33
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtajakisan nimiruletti pyörii jo – mutta vain kulisseissa

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­san ni­mi­ru­let­ti pyörii jo – mutta vain ku­lis­seis­sa

26.03.2022 06:00 27
Tilaajille
Raahen uusi kaupunginjohtaja ei aio jämähtää: "Olen rohkea toimija ja kehittämishakuinen ihminen"

Raahen uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja ei aio jä­mäh­tää: "Olen rohkea toimija ja ke­hit­tä­mis­ha­kui­nen ih­mi­nen"

25.03.2022 18:00 2
Tilaajille
Leena Mikkola-Riekkisestä tulossa Raahen kaupunginjohtaja – varsinaisia hakijoita vain yksi

Leena Mik­ko­la-Riek­ki­ses­tä tulossa Raahen kau­pun­gin­joh­ta­ja – var­si­nai­sia ha­ki­joi­ta vain yksi

09.03.2022 13:57 4
Tilaajille
Nurkkalan erosopimus sinetöidään keskiviikkona – kaupunginhallituksella ylimääräinen kokous

Nurk­ka­lan ero­so­pi­mus si­ne­töi­dään kes­ki­viik­ko­na – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la yli­mää­räi­nen kokous

01.02.2022 13:22 1
Tilaajille
Raahen kaupunki reagoi kaupunginjohtajan lausuntoon – haluaa kitkeä kiusaamisen ja epäasiallisen käytöksen toiminnastaan

Raahen kau­pun­ki reagoi kau­pun­gin­joh­ta­jan lau­sun­toon – haluaa kitkeä kiu­saa­mi­sen ja epä­asial­li­sen käy­tök­sen toi­min­nas­taan

08.11.2021 19:28 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Por­mes­ta­ri vai kau­pun­gin­joh­ta­ja – mo­lem­mis­sa rat­kai­suis­sa on hyvät ja huonot puolet

14.09.2021 06:00 1
Tilaajille
Oulaisten kaupunginjohtajaksi tahtovat saavat vastaansa yli 30-henkisen joukon tenttaajia – hakijoiden joukossa muun muassa Riikka Moilanen sekä Marjukka Manninen

Ou­lais­ten kau­pun­gin­joh­ta­jak­si tah­to­vat saavat vas­taan­sa yli 30-hen­ki­sen joukon tent­taa­jia – ha­ki­joi­den jou­kos­sa muun muassa Riikka Moi­la­nen sekä Mar­juk­ka Man­ni­nen

30.07.2021 07:00 2
Tilaajille
Kolme kiinnostui Oulaisten kaupunginjohtajuudesta, yksi hakijoista on Riikka Moilanen

Kolme kiin­nos­tui Ou­lais­ten kau­pun­gin­joh­ta­juu­des­ta, yksi ha­ki­jois­ta on Riikka Moi­la­nen

28.05.2021 16:19 7
Tilaajille
On luotettava kaupungin omiin lääkkeisiin, ettei tule pakkoliitoksia, pohtii Haapaveden uusi kaupunginjohtaja Kimmo Hinno

On luo­tet­ta­va kau­pun­gin omiin lääk­kei­siin, ettei tule pak­ko­lii­tok­sia, pohtii Haa­pa­ve­den uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Kimmo Hinno

25.05.2021 14:42 3
Tilaajille
Kimmo Hinno on Haapaveden uusi kaupunginjohtaja, selkeään ratkaisuun päästiin suljetulla nimivaalilla

Kimmo Hinno on Haa­pa­ve­den uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja, sel­keään rat­kai­suun pääs­tiin sul­je­tul­la ni­mi­vaa­lil­la

25.05.2021 09:06 2
Tilaajille
Ouluun palannut Kari Nenonen harmittelee kyläpolitikointia: "Oli lähdettävä, kun kaupungista tuli liian läheinen"

Ouluun pa­lan­nut Kari Nenonen har­mit­te­lee ky­lä­po­li­ti­koin­tia: "Oli läh­det­tä­vä, kun kau­pun­gis­ta tuli liian lä­hei­nen"

05.05.2021 11:41 46
Tilaajille
KRP päätti: Raahen ex-kaupunginjohtajan kohtelussa ei epäillä rikosta

KRP päätti: Raahen ex-kau­pun­gin­joh­ta­jan koh­te­lus­sa ei epäillä rikosta

03.05.2021 11:57
Tilaajille
Kemin kaupunginjohtaja  investointipäätöksestä: "Aivan tavattoman hieno uutinen"

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja in­ves­toin­ti­pää­tök­ses­tä: "Aivan ta­vat­to­man hieno uu­ti­nen"

11.02.2021 12:53 2
Tilaajille
"Siirrettiin pois silmistä" – Raahen entinen kaupunginjohtaja teki poliisille tutkintapyynnön kohtelustaan

"Siir­ret­tiin pois sil­mis­tä" – Raahen entinen kau­pun­gin­joh­ta­ja teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön koh­te­lus­taan

08.12.2020 21:58 10
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kertoo Oulun koronatilanteesta

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laajala kertoo Oulun ko­ro­na­ti­lan­tees­ta

28.10.2020 19:07
Tilaajille