Varjakansaari: Oulun kau­pun­ki luopuu Var­ja­kan kaa­vas­ta, koska to­teut­ta­jia ei löy­ty­nyt

Näpistely: Oulun poliisi on ko­ven­ta­nut ot­tei­taan sar­ja­nä­pis­te­li­jöi­hin

Pääkirjoitus: Dik­ta­tuu­re­ja nöy­ris­te­le­vä KOK ku­mar­te­lee Pu­ti­nia, Suomen komitea le­vit­te­lee käsiään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kaupunginjohtaja
Viimeisin 4 tuntia
Esa Jussila valittiin Haapaveden kaupunginjohtajaksi – Siirtyy Kärsämäen kunnanjohtajan paikalta

Esa Jussila va­lit­tiin Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­joh­ta­jak­si – Siirtyy Kär­sä­mäen kun­nan­joh­ta­jan pai­kal­ta

14:45 2
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Vastaa kyselyyn: Pitäisikö Oulun vaihtaa vaaleilla valittavaan pormestariin kaupunginjohtajan sijasta?

Vastaa ky­se­lyyn: Pi­täi­si­kö Oulun vaihtaa vaa­leil­la va­lit­ta­vaan por­mes­ta­riin kau­pun­gin­joh­ta­jan si­jas­ta?

13:45 27
Vanhemmat
Kaupunginhallitus ruoti henkilöstö-, kysymyksiä mutta ei tehnyt päätöksiä asiasta

Kau­pun­gin­hal­li­tus ruoti hen­ki­lös­tö-, ky­sy­myk­siä mutta ei tehnyt pää­tök­siä asiasta

23.10.2023 15:46
Tilaajille
Hailuodosta lähtenyt Aki Heiskanen hakee nyt Muhokselle – Syntipukiksi joutuva kuntajohtaja vaihtaa helposti paikkaa, eikä kaikilla ole panssaria törkyviestejä vastaan

Hai­luo­dos­ta läh­te­nyt Aki Heis­ka­nen hakee nyt Mu­hok­sel­le – Syn­ti­pu­kik­si joutuva kun­ta­joh­ta­ja vaihtaa hel­pos­ti paik­kaa, eikä kai­kil­la ole pans­sa­ria tör­ky­vies­te­jä vastaan

23.06.2023 09:00 21
Tilaajille
Oulun tuoreella kaupunginjohtajalla Seppo Määtällä ei ole ilmoitettavia sidonnaisuuksia – tienasi neljä vuotta sitten reippaasti myymällä konsulttifirman osakkeet

Oulun tuo­reel­la kau­pun­gin­joh­ta­jal­la Seppo Mää­täl­lä ei ole il­moi­tet­ta­via si­don­nai­suuk­sia – tienasi neljä vuotta sitten reip­paas­ti myy­mäl­lä kon­sult­ti­fir­man osak­keet

22.02.2023 06:00 51
Tilaajille
Oulun uuden kaupunginjohtajan Seppo Määtän johtajasopimus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa – palkka 14 000 euroa kuukaudessa ja puhelinetu

Oulun uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan Seppo Määtän joh­ta­ja­so­pi­mus hy­väk­syt­tiin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa – palkka 14 000 euroa kuu­kau­des­sa ja pu­he­lin­etu

06.02.2023 21:30 52
Tilaajille
Oululla on kaikki mahdollisuudet onnistua, mutta yhtä asiaa se vaatii
Kolumni

Oululla on kaikki mah­dol­li­suu­det on­nis­tua, mutta yhtä asiaa se vaatii

07.01.2023 16:00 22
Tilaajille
Ari Alatossava toimii Oulun kaupunginjohtajan viransijaisena helmikuulle saakka

Ari Ala­tos­sa­va toimii Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan vi­ran­si­jai­se­na hel­mi­kuul­le saakka

20.12.2022 11:38 37
Tilaajille
Seppo Määttä aloittaa kaupunginjohtajana aiottua aiemmin helmikuussa, Laajala pitää vuosilomia ja virkavapaata

Seppo Määttä aloit­taa kau­pun­gin­joh­ta­ja­na aiottua aiemmin hel­mi­kuus­sa, Laajala pitää vuo­si­lo­mia ja vir­ka­va­paa­ta

19.12.2022 21:48 28
Tilaajille
Vain kahdessa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa annettiin varoituksia – "Pahimmillaan voi kyse olla siitä, että savustetaan epämieluisa henkilö pois tehtävästään"

Vain kah­des­sa Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nas­sa an­net­tiin va­roi­tuk­sia – "­Pa­him­mil­laan voi kyse olla siitä, että sa­vus­te­taan epä­mie­lui­sa henkilö pois teh­tä­väs­tään"

15.12.2022 05:30 17
Tilaajille
Kuuntele, mitä Oulun uusi kaupunginjohtaja Määttä ajattelee tulevasta pestistään - Radio Kalevan haastattelussa myös hallintojohtaja Heikkinen

Kuun­te­le, mitä Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Määttä ajat­te­lee tu­le­vas­ta pes­tis­tään - Radio Kalevan haas­tat­te­lus­sa myös hal­lin­to­joh­ta­ja Heik­ki­nen

13.12.2022 14:20 8
Oulun kaupunginjohtajahausta ei ole puuttunut dramatiikkaa, ja nyt valinta näyttää olevan selvä
Kolumni

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haus­ta ei ole puut­tu­nut dra­ma­tiik­kaa, ja nyt valinta näyttää olevan selvä

10.12.2022 16:00 98
Tilaajille
Mikä kaupungeissa on vikana, kun johtotehtävät eivät kiinnosta?
Kolumni

Mikä kau­pun­geis­sa on vikana, kun joh­to­teh­tä­vät eivät kiin­nos­ta?

13.11.2022 14:00 6
Tilaajille
Näkökulma: Oulun ylin johto yritti tökerösti lopettaa keskustelun ex-yhdyskuntajohtajan rankaisemisesta ja taputteli itse itseään selkään – Luottamus on syystäkin koetuksella

Nä­kö­kul­ma: Oulun ylin johto yritti tö­ke­rös­ti lo­pet­taa kes­kus­te­lun ex-yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan ran­kai­se­mi­ses­ta ja ta­put­te­li itse itseään selkään – ­Luot­ta­mus on syys­tä­kin koe­tuk­sel­la

24.10.2022 12:52 86
Tilaajille
Väärinkäytökset pyyhittiin villaisella: Varoitus oli liian kevyt kurinpitotoimi ex-yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikille, sanoo rikosprofessori – "Olisi pitänyt tehdä rikosilmoitus"

Vää­rin­käy­tök­set pyy­hit­tiin vil­lai­sel­la: Va­roi­tus oli liian kevyt ku­rin­pi­to­toi­mi ex-yh­dys­kun­ta­joh­ta­ja Matti Ma­tin­hei­kil­le, sanoo ri­kos­pro­fes­so­ri – "Olisi pitänyt tehdä ri­ko­sil­moi­tus"

20.10.2022 18:21 25
Tilaajille
Päivi Laajala hakee jatkokautta Oulun kaupunginjohtajana – sanoo tilanteen eläneen hakuprosessin aikana eikä aio kommentoida asiaa tämän enempää

Päivi Laajala hakee jat­ko­kaut­ta Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­na – sanoo ti­lan­teen eläneen ha­ku­pro­ses­sin aikana eikä aio kom­men­toi­da asiaa tämän enempää

18.10.2022 15:25 78
Onko Oulun imagossa ongelmia kun kaupunginjohtajan paikka kiinnostaa vähänlaisesti, Sunnuntaikäräjät pohtii

Onko Oulun ima­gos­sa on­gel­mia kun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikka kiin­nos­taa vä­hän­lai­ses­ti, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

16.10.2022 08:00
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtajahaku meni farssiksi, ja siitä olisi syytä oppia jotain
Kolumni

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­ha­ku meni fars­sik­si, ja siitä olisi syytä oppia jotain

11.10.2022 17:33 63
Tilaajille
Valtuustoryhmät eivät löytäneet ratkaisua, miten edetä Oulun kaupunginjohtajahaussa – Lue tästä, millaisia vaiheita on nähty tähän mennessä

Val­tuus­to­ryh­mät eivät löy­tä­neet rat­kai­sua, miten edetä Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haus­sa – Lue tästä, mil­lai­sia vai­hei­ta on nähty tähän men­nes­sä

10.10.2022 18:45 86
Tilaajille
Hyvinvointialue syö puolet Oulun kaupungin budjetin menoista ja tuloista – Laajala: "Oululla menee nyt paremmin kuin muutama vuosi sitten"

Hy­vin­voin­ti­alue syö puolet Oulun kau­pun­gin bud­je­tin me­nois­ta ja tu­lois­ta – Laa­ja­la: "Ou­lul­la menee nyt pa­rem­min kuin muutama vuosi sitten"

04.10.2022 17:06 9
Tilaajille