Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Somevaikuttajat
Suosikkitubettaja jättää Oulun Meemitalon väliin burnoutin vuoksi – Sometähdet puhuvat nuorelle yleisölleen myös vaikeista asioista, kuten mielenterveysongelmista

Suo­sik­ki­tu­bet­ta­ja jättää Oulun Mee­mi­ta­lon väliin burn­ou­tin vuoksi – So­me­täh­det puhuvat nuo­rel­le ylei­söl­leen myös vai­keis­ta asiois­ta, kuten mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta

26.10.2023 16:00
Tilaajille
”Minut on uhattu raiskata, tappaa ja kotini räjäyttää” – Oululainen Teija Ruokamo uskaltaa provosoida Twitterissä, vaikka tietää, että sillä on hintansa

”Minut on uhattu rais­ka­ta, tappaa ja kotini rä­jäyt­tää” – Ou­lu­lai­nen Teija Ruokamo us­kal­taa pro­vo­soi­da Twit­te­ris­sä, vaikka tietää, että sillä on hin­tan­sa

01.07.2023 06:00 31
Tilaajille
Oulusta Helsinkiin muuttaneen Mauri-kissan kurkunsyöntivideot keräävät miljoonia katselukertoja – "Usein ihan pienet asiat ratkaisevat, mikä päätyy viraaliksi ja mikä ei"

Oulusta Hel­sin­kiin muut­ta­neen Mau­ri-kis­san kur­kun­syön­ti­vi­deot ke­rää­vät mil­joo­nia kat­se­lu­ker­to­ja – "Usein ihan pienet asiat rat­kai­se­vat, mikä päätyy vi­raa­lik­si ja mikä ei"

25.06.2023 13:00 9
Tilaajille
Kuusamolaislähtöinen fitness-yrittäjä Ilona Siekkinen tykitti jättitulot, raahelainen valokuvaaja Janita Autio tienasi noin 64 000 euroa

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen fit­ness-yrit­tä­jä Ilona Siek­ki­nen tykitti jät­ti­tu­lot, raa­he­lai­nen va­lo­ku­vaa­ja Janita Autio tienasi noin 64 000 euroa

09.11.2022 11:30
Tilaajille
Kirja-arvio: Ruotsalainen Tone Schunnesson kirjoittaa somen värittämästä todellisuudesta kriittisesti

Kir­ja-ar­vio: Ruot­sa­lai­nen Tone Schun­nes­son kir­joit­taa somen vä­rit­tä­mäs­tä to­del­li­suu­des­ta kriit­ti­ses­ti

30.10.2022 16:15 1
Tilaajille
Somevaikuttaja Marjaana Tasala muutti takaisin Ouluun – "Haluan buustata tätä aluetta"

So­me­vai­kut­ta­ja Mar­jaa­na Tasala muutti ta­kai­sin Ouluun – "Haluan buus­ta­ta tätä aluet­ta"

03.09.2022 06:08 10
Somevaikuttaja kirjailijana on makaaberi ajatus
Kolumni

So­me­vai­kut­ta­ja kir­jai­li­ja­na on ma­kaa­be­ri ajatus

28.08.2022 14:00 2
Tilaajille
Palvoimme idoleita jo lajimme alkuhämärissä – Nyt idoleitamme ovat huomiotalouden kauniit ja rohkeat
Kolumni

Pal­voim­me ido­lei­ta jo lajimme al­ku­hä­mä­ris­sä – Nyt ido­lei­tam­me ovat huo­mio­ta­lou­den kauniit ja rohkeat

07.08.2021 06:00
Tilaajille
Jutun takaa: Somevaikuttajan työ eroaa ratkaisevasti journalistin työstä

Jutun takaa: So­me­vai­kut­ta­jan työ eroaa rat­kai­se­vas­ti jour­na­lis­tin työstä

31.07.2021 18:00 4
Tilaajille
Somevaikuttajat puhuvat nyt myös terveysaiheista – oululaistutkija pohtii, voiko nuori tubettaja olla luotettava tiedonlähde

So­me­vai­kut­ta­jat puhuvat nyt myös ter­veys­ai­heis­ta – ou­lu­lais­tut­ki­ja pohtii, voiko nuori tu­bet­ta­ja olla luo­tet­ta­va tie­don­läh­de

22.09.2020 07:01
Tilaajille