Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Saariselkä
Kevyen liikenteen väylää ajanut moottorikelkkailija törmäsi poliisiautoon Ivalossa – Epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja rattijuopumuksesta

Kevyen lii­ken­teen väylää ajanut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja törmäsi po­lii­si­au­toon Iva­los­sa – Epäil­lään tör­keäs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta ja rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

23.01.2024 09:18 4
Tilaajille
Saariselän latausasemat olivat rikki, joten Heikki Artman joutui hinauttamaan sähköautonsa Ivaloon lataukseen

Saa­ri­se­län la­taus­ase­mat olivat rikki, joten Heikki Artman joutui hi­naut­ta­maan säh­kö­au­ton­sa Ivaloon la­tauk­seen

07.12.2023 12:00 18
Tilaajille
Historiallista Ruijanpolkua remontoidaan Lapissa – reitti suljetaan Sompion luonnonpuiston alueella

His­to­rial­lis­ta Rui­jan­pol­kua re­mon­toi­daan Lapissa – reitti sul­je­taan Sompion luon­non­puis­ton alueel­la

28.07.2023 12:36 3
Matkailuvaunu syttyi palamaan ja tuhoutui täysin Saariselällä – oli sytyttää samalla viiden asunnon rivitalon tuleen

Mat­kai­lu­vau­nu syttyi pa­la­maan ja tu­hou­tui täysin Saa­ri­se­läl­lä – oli sy­tyt­tää samalla viiden asunnon ri­vi­ta­lon tuleen

14.07.2023 10:38 2
Tilaajille
Piispaa kyydinnyt postiauto ajoi suoraan partisaanien väijytykseen Laanilassa – Siitä, mitä seuraavaksi tapahtui, on kaksi täysin erilaista versiota

Piispaa kyy­din­nyt pos­ti­au­to ajoi suoraan par­ti­saa­nien väi­jy­tyk­seen Laa­ni­las­sa – Siitä, mitä seu­raa­vak­si ta­pah­tui, on kaksi täysin eri­lais­ta ver­sio­ta

02.07.2023 17:30 4
Tilaajille
Vanha Kaleva: Lapin tunturimaisemissa on edelleen paksulti lunta ja hiihtokelit

Vanha Kaleva: Lapin tun­tu­ri­mai­se­mis­sa on edel­leen pak­sul­ti lunta ja hiih­to­ke­lit

04.05.2023 10:00
Kauppakeskus Kuukkelin jälleenrakennus Saariselällä lähestyy– uudisrakennus on määrä avata ensi syksynä

Kaup­pa­kes­kus Kuuk­ke­lin jäl­leen­ra­ken­nus Saa­ri­se­läl­lä lä­hes­tyy– uu­dis­ra­ken­nus on määrä avata ensi syksynä

21.02.2023 21:24 4
Tilaajille
Anna-Maija Tuokko on aina valmis kuvauksiin Lapissa – Skimbagirls vei näyttelijän Saariselälle ja Ivaloon

An­na-Mai­ja Tuokko on aina valmis ku­vauk­siin Lapissa – Skim­ba­girls vei näyt­te­li­jän Saa­ri­se­läl­le ja Ivaloon

11.02.2023 10:00
Tilaajille
Saariselän ensimmäinen safariopas ehti rakastua ja rikastua, ennen kuin elämä päättyi traagisesti

Saa­ri­se­län en­sim­mäi­nen sa­fa­ri­opas ehti ra­kas­tua ja ri­kas­tua, ennen kuin elämä päättyi traa­gi­ses­ti

30.10.2022 13:30 4
Tilaajille
Saariselän kauppakeskus Kuukkelin tulipaloon liittyvä tutkinta on valmistunut – palo sai alkunsa sähköpääkeskuksesta

Saa­ri­se­län kaup­pa­kes­kus Kuuk­ke­lin tu­li­pa­loon liit­ty­vä tut­kin­ta on val­mis­tu­nut – palo sai alkunsa säh­kö­pää­kes­kuk­ses­ta

24.02.2022 10:43 3
Tilaajille
Liekkien nielemän Saariselän liikekeskuksen sijaiseksi avataan pian Pikku-Kuukkeli – palanut liikerakennus on surullinen näky

Liek­kien nie­le­män Saa­ri­se­län lii­ke­kes­kuk­sen si­jai­sek­si avataan pian Pik­ku-Kuuk­ke­li – palanut lii­ke­ra­ken­nus on su­rul­li­nen näky

23.02.2022 14:40 1
Tilaajille
Lapin poliisi tutkii Saariselän Kuukkelin tulipaloa, ei epäillä rikosta mutta sitä ei ole myöskään suljettu pois  – nyt kaivataan silminnäkijöiden havaintoja kello  23 ja 05  väliseltä ajalta

Lapin poliisi tutkii Saa­ri­se­län Kuuk­ke­lin tu­li­pa­loa, ei epäillä rikosta mutta sitä ei ole myös­kään sul­jet­tu pois – nyt kai­va­taan sil­min­nä­ki­jöi­den ha­vain­to­ja kello 23 ja 05 vä­li­sel­tä ajalta

22.02.2022 16:06 3
Tilaajille
Saariselän kauppakeskuspalo on täysin sammutettu – palonsyyn tutkinta käynnissä

Saa­ri­se­län kaup­pa­kes­kus­pa­lo on täysin sam­mu­tet­tu – pa­lon­syyn tut­kin­ta käyn­nis­sä

22.02.2022 10:24 1
Tilaajille
Saariselän kauppias vuokrasi tilat Siulasta – "Ei siinä paljoa pysty tekemään, mutta jotain voidaan"

Saa­ri­se­län kaup­pias vuok­ra­si tilat Siu­las­ta – "Ei siinä paljoa pysty te­ke­mään, mutta jotain voi­daan"

22.02.2022 09:38 7
Tilaajille
Suuret savupilvet nousivat kauppakeskuksen raunioista: katso video ja kuvat Saariselän palopaikalta

Suuret sa­vu­pil­vet nou­si­vat kaup­pa­kes­kuk­sen rau­niois­ta: katso video ja kuvat Saa­ri­se­län pa­lo­pai­kal­ta

21.02.2022 12:11 7
Tilaajille
Tulipalo pyyhkäisi pois melkein kaikki Saariselän palvelut – isommat ruokakaupat ovat yli 30 kilometrin päässä: "Tämä on valtava isku"

Tu­li­pa­lo pyyh­käi­si pois melkein kaikki Saa­ri­se­län pal­ve­lut – isommat ruo­ka­kau­pat ovat yli 30 ki­lo­met­rin päässä: "Tämä on valtava isku"

21.02.2022 12:47 10
Tilaajille
Palopaikalla oli surullinen tunnelma – Saariselällä lomailleet Satu Silvo ja Reidar Palmgren harmittelivat paikallisten yrittäjien kohtaloa

Pa­lo­pai­kal­la oli su­rul­li­nen tun­nel­ma – Saa­ri­se­läl­lä lo­mail­leet Satu Silvo ja Reidar Palm­gren har­mit­te­li­vat pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien koh­ta­loa

21.02.2022 11:09 2
Tilaajille
Suuri tulipalo tuhosi kauppakeskus Kuukkelin Saariselällä täysin – katto romahti ja pystyyn jäivät vain seinät, tutkinta kestää päiviä

Suuri tu­li­pa­lo tuhosi kaup­pa­kes­kus Kuuk­ke­lin Saa­ri­se­läl­lä täysin – katto romahti ja pystyyn jäivät vain seinät, tut­kin­ta kestää päiviä

21.02.2022 11:00 19
Tilaajille
Nainen eksyi lumituiskuun Saariselällä kevyissä varusteissa – löydettiin makaamassa sikiöasennossa lumikiepissä

Nainen eksyi lu­mi­tuis­kuun Saa­ri­se­läl­lä ke­vyis­sä va­rus­teis­sa – löy­det­tiin ma­kaa­mas­sa si­kiö­asen­nos­sa lu­mi­kie­pis­sä

06.02.2022 16:02 8
Tilaajille
Televisiossa Lapin unelmaansa etsinyt Petro Niskanen löysi onnen Ivalosta – Nyt hän vastailee Lappi-kysymyksiin somessa ja kertoo, miksi pohjoiseen kannattaa muuttaa kertarysäyksellä

Te­le­vi­sios­sa Lapin unel­maan­sa etsinyt Petro Nis­ka­nen löysi onnen Iva­los­ta – Nyt hän vas­tai­lee Lap­pi-ky­sy­myk­siin somessa ja kertoo, miksi poh­joi­seen kan­nat­taa muuttaa ker­ta­ry­säyk­sel­lä

31.01.2022 18:00 5
Tilaajille