Voimanosto: Al­zhei­me­rin tauti py­säyt­ti kem­pe­le­läi­sen voi­ma­mie­hen

Kaleva live: Katso suora lähetys U20 Kär­pät-Luk­ko-ot­te­lus­ta

Luitko jo tämän: Ohi­juok­su­tus rikkoi asuk­kai­den ve­si­put­ket, For­tu­mil­ta pe­nä­tään vas­tuu­ta

Saariselkä
Saariselän kauppakeskus Kuukkelin tulipaloon liittyvä tutkinta on valmistunut – palo sai alkunsa sähköpääkeskuksesta

Saa­ri­se­län kaup­pa­kes­kus Kuuk­ke­lin tu­li­pa­loon liit­ty­vä tut­kin­ta on val­mis­tu­nut – palo sai alkunsa säh­kö­pää­kes­kuk­ses­ta

24.02.2022 10:43 3
Tilaajille
Liekkien nielemän Saariselän liikekeskuksen sijaiseksi avataan pian Pikku-Kuukkeli – palanut liikerakennus on surullinen näky

Liek­kien nie­le­män Saa­ri­se­län lii­ke­kes­kuk­sen si­jai­sek­si avataan pian Pik­ku-Kuuk­ke­li – palanut lii­ke­ra­ken­nus on su­rul­li­nen näky

23.02.2022 14:40 1
Tilaajille
Lapin poliisi tutkii Saariselän Kuukkelin tulipaloa, ei epäillä rikosta mutta sitä ei ole myöskään suljettu pois  – nyt kaivataan silminnäkijöiden havaintoja kello  23 ja 05  väliseltä ajalta

Lapin poliisi tutkii Saa­ri­se­län Kuuk­ke­lin tu­li­pa­loa, ei epäillä rikosta mutta sitä ei ole myös­kään sul­jet­tu pois – nyt kai­va­taan sil­min­nä­ki­jöi­den ha­vain­to­ja kello 23 ja 05 vä­li­sel­tä ajalta

22.02.2022 16:06 3
Tilaajille
Saariselän kauppakeskuspalo on täysin sammutettu – palonsyyn tutkinta käynnissä

Saa­ri­se­län kaup­pa­kes­kus­pa­lo on täysin sam­mu­tet­tu – pa­lon­syyn tut­kin­ta käyn­nis­sä

22.02.2022 10:24 1
Tilaajille
Saariselän kauppias vuokrasi tilat Siulasta – "Ei siinä paljoa pysty tekemään, mutta jotain voidaan"

Saa­ri­se­län kaup­pias vuok­ra­si tilat Siu­las­ta – "Ei siinä paljoa pysty te­ke­mään, mutta jotain voi­daan"

22.02.2022 09:38 7
Tilaajille
Suuret savupilvet nousivat kauppakeskuksen raunioista: katso video ja kuvat Saariselän palopaikalta

Suuret sa­vu­pil­vet nou­si­vat kaup­pa­kes­kuk­sen rau­niois­ta: katso video ja kuvat Saa­ri­se­län pa­lo­pai­kal­ta

21.02.2022 12:11 7
Tilaajille
Tulipalo pyyhkäisi pois melkein kaikki Saariselän palvelut – isommat ruokakaupat ovat yli 30 kilometrin päässä: "Tämä on valtava isku"

Tu­li­pa­lo pyyh­käi­si pois melkein kaikki Saa­ri­se­län pal­ve­lut – isommat ruo­ka­kau­pat ovat yli 30 ki­lo­met­rin päässä: "Tämä on valtava isku"

21.02.2022 12:47 10
Tilaajille
Palopaikalla oli surullinen tunnelma – Saariselällä lomailleet Satu Silvo ja Reidar Palmgren harmittelivat paikallisten yrittäjien kohtaloa

Pa­lo­pai­kal­la oli su­rul­li­nen tun­nel­ma – Saa­ri­se­läl­lä lo­mail­leet Satu Silvo ja Reidar Palm­gren har­mit­te­li­vat pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien koh­ta­loa

21.02.2022 11:09 2
Tilaajille
Suuri tulipalo tuhosi kauppakeskus Kuukkelin Saariselällä täysin – katto romahti ja pystyyn jäivät vain seinät, tutkinta kestää päiviä

Suuri tu­li­pa­lo tuhosi kaup­pa­kes­kus Kuuk­ke­lin Saa­ri­se­läl­lä täysin – katto romahti ja pystyyn jäivät vain seinät, tut­kin­ta kestää päiviä

21.02.2022 11:00 19
Tilaajille
Nainen eksyi lumituiskuun Saariselällä kevyissä varusteissa – löydettiin makaamassa sikiöasennossa lumikiepissä

Nainen eksyi lu­mi­tuis­kuun Saa­ri­se­läl­lä ke­vyis­sä va­rus­teis­sa – löy­det­tiin ma­kaa­mas­sa si­kiö­asen­nos­sa lu­mi­kie­pis­sä

06.02.2022 16:02 8
Tilaajille
Televisiossa Lapin unelmaansa etsinyt Petro Niskanen löysi onnen Ivalosta – Nyt hän vastailee Lappi-kysymyksiin somessa ja kertoo, miksi pohjoiseen kannattaa muuttaa kertarysäyksellä

Te­le­vi­sios­sa Lapin unel­maan­sa etsinyt Petro Nis­ka­nen löysi onnen Iva­los­ta – Nyt hän vas­tai­lee Lap­pi-ky­sy­myk­siin somessa ja kertoo, miksi poh­joi­seen kan­nat­taa muuttaa ker­ta­ry­säyk­sel­lä

31.01.2022 18:00 5
Tilaajille
Hiihtokeskukset vetivät väkeä vuodenvaihteessa, vaikka koronarajoitukset kiristyivät viime tingassa – "Matkailu on toipunut jopa nopeammin kuin on uskallettu toivoa"

Hiih­to­kes­kuk­set vetivät väkeä vuo­den­vaih­tees­sa, vaikka ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ki­ris­tyi­vät viime tin­gas­sa – "Mat­kai­lu on toi­pu­nut jopa no­peam­min kuin on us­kal­let­tu toivoa"

02.01.2022 17:44 10
Vanha Kaleva: Pommitukset jatkuneet yhtämittaisesti jo neljä päivää Pohjois-Vietnamissa

Vanha Kaleva: Pom­mi­tuk­set jat­ku­neet yh­tä­mit­tai­ses­ti jo neljä päivää Poh­jois-Viet­na­mis­sa

30.12.2021 10:00 2
Tilaajille
Henkilöauto syttyi palamaan rakennuksen vierustalla Inarin Saariselällä, paikalla olleiden toiminta esti palon leviämisen

Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan ra­ken­nuk­sen vie­rus­tal­la Inarin Saa­ri­se­läl­lä, pai­kal­la ol­lei­den toi­min­ta esti palon le­viä­mi­sen

27.11.2021 11:26
Tilaajille
Miksi Saariselällä on Magneettimäki ja Rovaniemellä Jäämerentie? Molemmat kertovat uskomattomasta liikenneoperaatiosta, joka pelasti Suomen

Miksi Saa­ri­se­läl­lä on Mag­neet­ti­mä­ki ja Ro­va­nie­mel­lä Jää­me­ren­tie? Mo­lem­mat ker­to­vat us­ko­mat­to­mas­ta lii­ken­neo­pe­raa­tios­ta, joka pelasti Suomen

12.10.2021 07:00 2
Tilaajille
Tatu Terho toteutti haaveensa ja löysi unelmiensa työpaikan Lapin erämailta – kaupunki vaihtui kansallispuistojen kiertämiseen

Tatu Terho to­teut­ti haa­veen­sa ja löysi unel­mien­sa työ­pai­kan Lapin erä­mail­ta – kau­pun­ki vaihtui kan­sal­lis­puis­to­jen kier­tä­mi­seen

25.07.2021 08:00 9
Tilaajille
Suksi suihkaa Saariselällä pääsiäisenä – "Eletään täällä semmoisessa lähipiirin koronakuplassa, turvalliselta tuntuu"

Suksi suihkaa Saa­ri­se­läl­lä pää­siäi­se­nä – "E­le­tään täällä sem­moi­ses­sa lä­hi­pii­rin ko­ro­na­kup­las­sa, tur­val­li­sel­ta tuntuu"

02.04.2021 16:08 1
Tilaajille
Opiskelijaryhmä Kuopiosta lomaili Saariselällä: Jo 18 sairastunut koronaan Kuopiossa ja kaksi Lapissa – "Ryhmä on ollut liikkuvainen", Inarin johtava lääkäri sanoo

Opis­ke­li­ja­ryh­mä Kuo­pios­ta lomaili Saa­ri­se­läl­lä: Jo 18 sai­ras­tu­nut ko­ro­naan Kuo­pios­sa ja kaksi Lapissa – "Ryhmä on ollut liik­ku­vai­nen", Inarin johtava lääkäri sanoo

11.03.2021 19:05 6
Tilaajille
Puurajan yläpuolelta näkee ja näkyy kauas, mutta maisema ei miellytä kaikkia – onko tiiviisti rakennettu Kaunispää vielä kaunis?

Puu­ra­jan ylä­puo­lel­ta näkee ja näkyy kauas, mutta maisema ei miel­ly­tä kaikkia – onko tii­viis­ti ra­ken­net­tu Kau­nis­pää vielä kaunis?

06.01.2021 18:30 6
Tilaajille
Hilla lennättää italialaisparin vuosittain Inariin – "Rakastan hillan makua, ja kermainen hillakakku on ehdoton suosikkini"

Hilla len­nät­tää ita­lia­lais­pa­rin vuo­sit­tain Inariin – "Ra­kas­tan hillan makua, ja ker­mai­nen hil­la­kak­ku on ehdoton suo­sik­ki­ni"

04.08.2020 21:00 1
Tilaajille