Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Alexander Stubb
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sauli Nii­nis­tön vii­toit­ta­man tien jat­ka­jak­si tulee saada saman mit­ta­kaa­van henkilö

21.11.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko pre­si­den­tin­vaa­li kahden kauppa? – seu­raa­van pre­si­den­tin tärkein tehtävä tulee olemaan Na­to-Suo­men joh­ta­mi­nen

17.11.2023 05:00 2
Urpilaisen mukaantulo voi panna presidentinvaalikuviot uusiksi – Haavisto kärsisi, Stubb hyötyisi
Pääkirjoitus

Ur­pi­lai­sen mu­kaan­tu­lo voi panna pre­si­den­tin­vaa­li­ku­viot uusiksi – Haa­vis­to kär­si­si, Stubb hyö­tyi­si

15.11.2023 17:00 16
Stubb ohitti Haaviston Ylen presidenttikyselyssä – Stubb suosituin kummallakin vaalikierroksella

Stubb ohitti Haa­vis­ton Ylen pre­si­dent­ti­ky­se­lys­sä – Stubb suo­si­tuin kum­mal­la­kin vaa­li­kier­rok­sel­la

15.11.2023 09:25 48
Vanhemmat
Kokoomuksen ylimääräinen puoluekokous sinetöi Alexander Stubbin presidenttiehdokkuuden – "Kun isänmaa kutsuu, silloin mennään”

Ko­koo­muk­sen yli­mää­räi­nen puo­lue­ko­kous sinetöi Ale­xan­der Stubbin pre­si­dent­ti­eh­dok­kuu­den – "Kun isänmaa kutsuu, silloin men­nään”

28.10.2023 18:54 13
Tilaajille
Presidenttiehdokas Stubb katuu osaa Venäjä-päätöksistään, vaikka haukuttu arvio itänaapurista osui oikeaan – Nyt hän lyttää Moskovan puheet: "Ydinaseuhkailu on bluffia"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Stubb katuu osaa Ve­nä­jä-pää­tök­sis­tään, vaikka hau­kut­tu arvio itä­naa­pu­ris­ta osui oikeaan – Nyt hän lyttää Mos­ko­van puheet: "Y­di­na­seuh­kai­lu on bluf­fia"

25.09.2023 12:00 9
Tilaajille
Pohjoisen Suomen strateginen merkitys korostuu – Professori Alexander Stubb ennakoi Venäjän pitkää eristämistä

Poh­joi­sen Suomen stra­te­gi­nen mer­ki­tys ko­ros­tuu – Pro­fes­so­ri Ale­xan­der Stubb ennakoi Venäjän pitkää eris­tä­mis­tä

15.09.2023 19:26 33
Tilaajille
Ylen presidenttikysely: Haavisto ja Stubb vaalien toiselle kierrokselle, jolla kisa muuttuu tasaiseksi

Ylen pre­si­dent­ti­ky­se­ly: Haa­vis­to ja Stubb vaalien toi­sel­le kier­rok­sel­le, jolla kisa muuttuu ta­sai­sek­si

14.09.2023 06:58 41
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Ale­xan­der Stubb Suomen pre­si­den­tik­si?

22.08.2023 06:00 6
Tilaajille
Alexander Stubb ampui vaalikampanjansa käyntiin − Stubb ei näe kokoomuksessa hajaannusta: "Jos Häkkänen tai Valtonen olisi lähtenyt mukaan, olisin tukenut häntä"

Ale­xan­der Stubb ampui vaa­li­kam­pan­jan­sa käyn­tiin − Stubb ei näe ko­koo­muk­ses­sa ha­jaan­nus­ta: "Jos Häk­kä­nen tai Val­to­nen olisi läh­te­nyt mukaan, olisin tukenut häntä"

16.08.2023 13:05 4
Tilaajille
Alexander Stubb tuo sähköä ja kokemusta presidentinvaaliin
Pääkirjoitus

Ale­xan­der Stubb tuo sähköä ja ko­ke­mus­ta pre­si­den­tin­vaa­liin

15.08.2023 20:00 35
Tilaajille
Analyysi: Liberaalissa oikeistossa ehdokkaiden päät kolisevat jo yhteen – Jos Halla-ahon nationalismi imee, presidenttikisan voivat ratkaista nukkuvat äänestäjät

Ana­lyy­si: Li­be­raa­lis­sa oi­keis­tos­sa eh­dok­kai­den päät ko­li­se­vat jo yhteen – Jos Hal­la-ahon na­tio­na­lis­mi imee, pre­si­dent­ti­ki­san voivat rat­kais­ta nuk­ku­vat ää­nes­tä­jät

15.08.2023 17:05 12
Tilaajille
Stubb pitää presidenttiehdokkuudestaan tiedotustilaisuuden keskiviikkona: "Tämä on suuri kunnia"

Stubb pitää pre­si­dent­ti­eh­dok­kuu­des­taan tie­do­tus­ti­lai­suu­den kes­ki­viik­ko­na: "Tämä on suuri kunnia"

15.08.2023 15:40 11
Alexander Stubb kiertää presidenttikysymystä kuin kissa kuumaa puuroa – Stubb pohtii ehdokkuutta vain, jos hänet pyydetään ehdolle: "Tätä ei pidä tulkita niin, että harkitsen presidenttiehdokkuutta"

Ale­xan­der Stubb kiertää pre­si­dent­ti­ky­sy­mys­tä kuin kissa kuumaa puuroa – Stubb pohtii eh­dok­kuut­ta vain, jos hänet pyy­de­tään eh­dol­le: "Tätä ei pidä tulkita niin, että har­kit­sen pre­si­dent­tieh­dok­kuut­ta"

09.07.2023 12:00 12
Tilaajille
Analyysi: Mika Aaltolan liputettua itsensä ulos, presidenttipelissä eletään kyttäysvaihetta – Ulkopolitiikan ymmärrys on nyt valttia, yleispoliitikoilla huterasti kysyntää presidentiksi

Ana­lyy­si: Mika Aal­to­lan li­pu­tet­tua itsensä ulos, pre­si­dent­ti­pe­lis­sä eletään kyt­täys­vai­het­ta – Ul­ko­po­li­tii­kan ym­mär­rys on nyt valt­tia, yleis­po­lii­ti­koil­la hu­te­ras­ti ky­syn­tää pre­si­den­tik­si

31.10.2022 16:34 29
Tilaajille