Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­joil­lun oudon ha­jui­sen jau­he­li­ha­kei­ton syy selvisi

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ruokavirasto
Tyrnäväläisen Raimo Alatalon mökkirannassa odotti jäiden lähdettyä raatoyllätys – Yksittäistä ruhoa ei vie pois kukaan muu kuin maanomistaja itse

Tyr­nä­vä­läi­sen Raimo Ala­ta­lon mök­ki­ran­nas­sa odotti jäiden läh­det­tyä raa­to­yl­lä­tys – Yk­sit­täis­tä ruhoa ei vie pois kukaan muu kuin maan­omis­ta­ja itse

31.05.2023 07:00 21
Tilaajille
Ruokaviraston koirarekisteri avautuu osittain käyttöön toukokuussa, sähköisesti tehtävä ilmoitus maksaa 10 euroa

Ruo­ka­vi­ras­ton koi­ra­re­kis­te­ri avautuu osit­tain käyt­töön tou­ko­kuus­sa, säh­köi­ses­ti tehtävä il­moi­tus maksaa 10 euroa

19.04.2023 12:39 21
Tattarisuurimoita vedetään myynnistä gluteenin vuoksi – voi aiheuttaa terveysriskin keliaakikoille tai vilja-allergiasta kärsiville

Tat­ta­ri­suu­ri­moi­ta ve­de­tään myyn­nis­tä glu­tee­nin vuoksi – voi ai­heut­taa ter­veys­ris­kin ke­liaa­ki­koil­le tai vil­ja-al­ler­gias­ta kär­si­vil­le

29.03.2023 11:08
Ruokavirasto varoittaa: Hedelmäisissä hyytelömakeisissa on tukehtumisvaara

Ruo­ka­vi­ras­to va­roit­taa: He­del­mäi­sis­sä hyy­te­lö­ma­kei­sis­sa on tu­keh­tu­mis­vaa­ra

23.03.2023 14:27
Uusi koirarekisteri herättää hämmennystä – kritiikkiä tiedottamisesta ja maksullisuudesta

Uusi koi­ra­re­kis­te­ri he­rät­tää häm­men­nys­tä – kri­tiik­kiä tie­dot­ta­mi­ses­ta ja mak­sul­li­suu­des­ta

04.02.2023 19:30 24
Tilaajille
Huhtahyvät Oy:n kasvispihvejä vedetään myynnistä, pakkausmerkinnöistä puuttuu tieto vehnästä

Huh­ta­hy­vät Oy:n kas­vis­pih­ve­jä ve­de­tään myyn­nis­tä, pak­kaus­mer­kin­nöis­tä puuttuu tieto veh­näs­tä

29.09.2022 12:33

Kau­ra­jo­gur­teis­sa saattaa olla säi­ly­vyys­on­gel­mia – Ruo­ka­vi­ras­to il­moit­ti ta­kai­sin­ve­dos­ta

19.09.2022 15:28 1
Ruokavirasto: Lidlissä myyty vuohenjuustoerä saattaa sisältää metallia

Ruo­ka­vi­ras­to: Lid­lis­sä myyty vuo­hen­juus­to­erä saattaa si­säl­tää me­tal­lia

12.09.2022 15:58 2
Ruokavirasto: Oulujoen ja Iijoen vesistöalueilla on todettu kalojen bakteeritautia – vastaavaa bakteeria todettu Suomen sisävesillä vain kerran aiemmin

Ruo­ka­vi­ras­to: Ou­lu­joen ja Iijoen ve­sis­tö­alueil­la on todettu kalojen bak­tee­ri­tau­tia – ­vas­taa­vaa bak­tee­ria todettu Suomen si­sä­ve­sil­lä vain kerran aiemmin

07.09.2022 17:12 1
"Jos löytää kokonaisen kuolleen jäniksen, sen voi lähettää meille tutkittavaksi" – Ruokaviraston Oulun toimipisteessä tehdään vuosittain toista tuhatta villieläintutkimusta

"Jos löytää ko­ko­nai­sen kuol­leen jä­nik­sen, sen voi lä­het­tää meille tut­kit­ta­vak­si" – ­Ruo­ka­vi­ras­ton Oulun toi­mi­pis­tees­sä tehdään vuo­sit­tain toista tuhatta vil­li­eläin­tut­ki­mus­ta

19.08.2022 17:00 1
Tilaajille

Erä Arlan äi­din­mai­don­kor­vi­ket­ta ve­de­tään myyn­nis­tä, syynä pak­kaus­vir­he

09.08.2022 22:13
Fallero-tuotteita on vedetty pois myynnistä niiden sisältämän gluteenin vuoksi

Fal­le­ro-tuot­tei­ta on vedetty pois myyn­nis­tä niiden si­säl­tä­män glu­tee­nin vuoksi

27.07.2022 17:33 1
Tuodaanko Haminan mursu Ouluun avattavaksi kuten kuolleet villieläimet yleensä? "Hankala ja kallis kuljetettava"

Tuo­daan­ko Haminan mursu Ouluun avat­ta­vak­si kuten kuol­leet vil­li­eläi­met yleen­sä? "Han­ka­la ja kallis kul­je­tet­ta­va"

20.07.2022 16:49 10
Tilaajille
Ylivieskalaisen Sikabaarin tarkastuskäynneillä selvisi pahoja puutteita hygieniassa ja tilojen kunnossa – toimitusjohtaja: "Ei vain kerennyt tässä ihan kaikkea mitä piti"

Yli­vies­ka­lai­sen Si­ka­baa­rin tar­kas­tus­käyn­neil­lä selvisi pahoja puut­tei­ta hy­gie­nias­sa ja tilojen kun­nos­sa – toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Ei vain ke­ren­nyt tässä ihan kaikkea mitä piti"

21.06.2022 14:48 7
Tilaajille
Ruokavirasto määrää kaikki ylivieskalaisen Sikabaarin Lihatuote oy:n valmistamat lihatuotteet hävitettäväksi – tuotteiden elintarviketurvallisuudesta ei voida varmistua

Ruo­ka­vi­ras­to määrää kaikki yli­vies­ka­lai­sen Si­ka­baa­rin Li­ha­tuo­te oy:n val­mis­ta­mat li­ha­tuot­teet hä­vi­tet­tä­väk­si – tuot­tei­den elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suu­des­ta ei voida var­mis­tua

21.06.2022 11:12 18
Tilaajille
Iltalehti: Jalostajan hernekeittopurkeista löydetty koppakuoriaisia, kuoriaisista huomauttaneille hyvitykseksi 10 euron lahjakortti

Il­ta­leh­ti: Ja­los­ta­jan her­ne­keit­to­pur­keis­ta löy­det­ty kop­pa­kuo­riai­sia, kuo­riai­sis­ta huo­maut­ta­neil­le hy­vi­tyk­sek­si 10 euron lah­ja­kort­ti

04.05.2022 11:38 25
Kinder-tuotteita vedetään takaisin myös Suomessa salmonellaepäilyn vuoksi

Kin­der-tuot­tei­ta ve­de­tään ta­kai­sin myös Suo­mes­sa sal­mo­nel­la­epäi­lyn vuoksi

07.04.2022 10:47 4
Ruokavirasto: Helpotuksia elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin Ukrainan sodan aiheuttamien saatavuusongelmien vuoksi

Ruo­ka­vi­ras­to: Hel­po­tuk­sia elin­tar­vik­kei­den pak­kaus­mer­kin­töi­hin Uk­rai­nan sodan ai­heut­ta­mien saa­ta­vuus­on­gel­mien vuoksi

24.03.2022 09:58
Ukrainalaiset lemmikit voivat kantaa muun muassa raivotautia ja riskit on hyvä tiedostaa – pääsääntöisesti kontakteja on vältettävä 30 vuorokautta

Uk­rai­na­lai­set lem­mi­kit voivat kantaa muun muassa rai­vo­tau­tia ja riskit on hyvä tie­dos­taa – pää­sään­töi­ses­ti kon­tak­te­ja on väl­tet­tä­vä 30 vuo­ro­kaut­ta

15.03.2022 14:09 3
Tilaajille
S-ryhmä vetää takaisin erän Rainbow-basmatiriisiä, sisältää liikaa hometoksiinia

S-ryhmä vetää ta­kai­sin erän Rain­bow-bas­ma­ti­rii­siä, si­säl­tää liikaa ho­me­tok­sii­nia

15.02.2022 10:42