Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

takaisinvedot
Kellogg'sin riisimuroja vedetään takaisin – sisältää ohraa, joka voi laukaista keliaakikon oireet

Kel­logg'sin rii­si­mu­ro­ja ve­de­tään ta­kai­sin – si­säl­tää ohraa, joka voi lau­kais­ta ke­liaa­ki­kon oireet

22.09.2023 15:18
Auringonkukansiemeniä vedetään pois myynnistä

Au­rin­gon­ku­kan­sie­me­niä ve­de­tään pois myyn­nis­tä

21.07.2023 21:07
Orklan pinaattisessa tuorepastassa metalliriski – tuotteita vedetään takaisin

Orklan pi­naat­ti­ses­sa tuo­re­pas­tas­sa me­tal­li­ris­ki – tuot­tei­ta ve­de­tään ta­kai­sin

08.06.2023 15:52
Riitan Herkun kanapizzoista löytyi listeriaa, tuotteet vedetään takaisin

Riitan Herkun ka­na­piz­zois­ta löytyi lis­te­riaa, tuot­teet ve­de­tään ta­kai­sin

31.03.2023 16:32
Tattarisuurimoita vedetään myynnistä gluteenin vuoksi – voi aiheuttaa terveysriskin keliaakikoille tai vilja-allergiasta kärsiville

Tat­ta­ri­suu­ri­moi­ta ve­de­tään myyn­nis­tä glu­tee­nin vuoksi – voi ai­heut­taa ter­veys­ris­kin ke­liaa­ki­koil­le tai vil­ja-al­ler­gias­ta kär­si­vil­le

29.03.2023 11:08
Lidl vetää takaisin erän pistaasipähkinöitä – sisältävät homemyrkkyä yli sallitun rajan

Lidl vetää ta­kai­sin erän pis­taa­si­päh­ki­nöi­tä – si­säl­tä­vät ho­me­myrk­kyä yli sal­li­tun rajan

24.02.2023 17:43
Onko sinulla tällainen Ikean peili? Tilaa heti uudet kiinnikkeet, sillä se voi tippua seinältä

Onko sinulla täl­lai­nen Ikean peili? Tilaa heti uudet kiin­nik­keet, sillä se voi tippua sei­näl­tä

12.01.2023 09:44
Takaisinveto: K-ryhmän kaupoissa gluteenittomana myyty tortilla sisältää gluteenia

Ta­kai­sin­ve­to: K-ryh­män kau­pois­sa glu­tee­nit­to­ma­na myyty tor­til­la si­säl­tää glu­tee­nia

18.11.2022 21:35 1
Huhtahyvät Oy:n kasvispihvejä vedetään myynnistä, pakkausmerkinnöistä puuttuu tieto vehnästä

Huh­ta­hy­vät Oy:n kas­vis­pih­ve­jä ve­de­tään myyn­nis­tä, pak­kaus­mer­kin­nöis­tä puuttuu tieto veh­näs­tä

29.09.2022 12:33
Myös K- ja S-kaupoissa myytyä vuohenjuustoa vedetään pois myynnistä – voi sisältää metallia

Myös K- ja S-kau­pois­sa myytyä vuo­hen­juus­toa ve­de­tään pois myyn­nis­tä – voi si­säl­tää me­tal­lia

14.09.2022 16:53
Ruokavirasto määrää kaikki ylivieskalaisen Sikabaarin Lihatuote oy:n valmistamat lihatuotteet hävitettäväksi – tuotteiden elintarviketurvallisuudesta ei voida varmistua

Ruo­ka­vi­ras­to määrää kaikki yli­vies­ka­lai­sen Si­ka­baa­rin Li­ha­tuo­te oy:n val­mis­ta­mat li­ha­tuot­teet hä­vi­tet­tä­väk­si – tuot­tei­den elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suu­des­ta ei voida var­mis­tua

21.06.2022 11:12 18
Tilaajille
Lidl vetää takaisin tomaattikeittoa, jossa voi olla muovinpalasia

Lidl vetää ta­kai­sin to­maat­ti­keit­toa, jossa voi olla muo­vin­pa­la­sia

03.05.2022 16:54
Kinder-tuotteita vedetään takaisin myös Suomessa salmonellaepäilyn vuoksi

Kin­der-tuot­tei­ta ve­de­tään ta­kai­sin myös Suo­mes­sa sal­mo­nel­la­epäi­lyn vuoksi

07.04.2022 10:47 4
Oatly vetää kaurajuomaa takaisin, syynä vatsakipua aiheuttava bakteeri

Oatly vetää kau­ra­juo­maa ta­kai­sin, syynä vat­sa­ki­pua ai­heut­ta­va bak­tee­ri

21.03.2022 14:58 2
Foodin vetää takaisin välipalapatukoita, joissa havaittu hometoksiinia

Foodin vetää ta­kai­sin vä­li­pa­la­pa­tu­koi­ta, joissa ha­vait­tu ho­me­tok­sii­nia

21.03.2022 12:30
S-ryhmä vetää takaisin erän Rainbow-basmatiriisiä, sisältää liikaa hometoksiinia

S-ryhmä vetää ta­kai­sin erän Rain­bow-bas­ma­ti­rii­siä, si­säl­tää liikaa ho­me­tok­sii­nia

15.02.2022 10:42
Lasten Sparco-merkkinen turvaistuin paljastui testeissä vaaralliseksi – mallia myyty ainakin Motonetissä

Lasten Spar­co-merk­ki­nen tur­va­is­tuin pal­jas­tui tes­teis­sä vaa­ral­li­sek­si – mallia myyty ainakin Mo­to­ne­tis­sä

01.11.2021 16:21
Tukes varoittaa Tokmannin myymästä tunkista, jossa on puristumisvaara

Tukes va­roit­taa Tok­man­nin myy­mäs­tä tun­kis­ta, jossa on pu­ris­tu­mis­vaa­ra

17.02.2021 11:04
Kaksi erää kananmunia vedetään myynnistä salmonellariskin vuoksi – kananmunia myyty kaupoissa joulun molemmin puolin

Kaksi erää ka­nan­mu­nia ve­de­tään myyn­nis­tä sal­mo­nel­la­ris­kin vuoksi – ka­nan­mu­nia myyty kau­pois­sa joulun mo­lem­min puolin

15.01.2021 23:00
Seesaminsiementahnasta löytyi liikaa torjunta-ainejäämää, Lidl vetää tuotteen pois – takaisinveto myös Wasan seesaminäkkileivästä

See­sa­min­sie­men­tah­nas­ta löytyi liikaa tor­jun­ta-ai­ne­jää­mää, Lidl vetää tuot­teen pois – ta­kai­sin­ve­to myös Wasan see­sa­minäk­ki­lei­väs­tä

29.12.2020 17:30 1