Junat: Vaunu putosi kis­koil­ta – ai­heut­taa häi­riö­tä myös Oulusta läh­te­väl­le ja saa­pu­val­le ju­na­lii­ken­teel­le

Takaisinveto
Atria vetää kanapakkauksia takaisin tuotteista löytyneen vehnän vuoksi

Atria vetää ka­na­pak­kauk­sia ta­kai­sin tuot­teis­ta löy­ty­neen vehnän vuoksi

11.09.2021 17:50
Useita jäätelötuotteita vedetään pois myynnistä etyleenioksidijäämien vuoksi

Useita jää­te­lö­tuot­tei­ta ve­de­tään pois myyn­nis­tä ety­lee­ni­ok­si­di­jää­mien vuoksi

21.07.2021 17:05 4
Tilaajille
Biltema pyytää palauttamaan vesipulloja takaisin myymälöihin home-epäilyn vuoksi

Biltema pyytää pa­laut­ta­maan ve­si­pul­lo­ja ta­kai­sin myy­mä­löi­hin ho­me-epäi­lyn vuoksi

14.07.2021 11:17
Takaisinvetoja: Sibylla valkosipulimajoneesi ja Pågen Vanillas -pullat voivat pilaantua ennenaikaisesti– älä palauta kauppaan, vaan ota yhteys valmistajiin

Ta­kai­sin­ve­to­ja: Sibylla val­ko­si­pu­li­ma­jo­nee­si ja Pågen Va­nil­las -pullat voivat pi­laan­tua en­ne­nai­kai­ses­ti– älä palauta kaup­paan, vaan ota yhteys val­mis­ta­jiin

29.06.2021 11:44
Maidottomista tuotteista löytyi maitoproteiinin jäämiä – kaksi perunamuusijauhetta vedetään takaisin allergiariskin vuoksi

Mai­dot­to­mis­ta tuot­teis­ta löytyi mai­to­pro­teii­nin jäämiä – kaksi pe­ru­na­muu­si­jau­het­ta ve­de­tään ta­kai­sin al­ler­gia­ris­kin vuoksi

22.12.2020 21:22
Siemennäkkileivistä ja muista seesamtuotteista löytyi liikaa torjunta-aineita

Sie­men­näk­ki­lei­vis­tä ja muista see­sam­tuot­teis­ta löytyi liikaa tor­jun­ta-ai­nei­ta

13.11.2020 11:40
Lidl vetää valkohome- ja vuohenjuustoa myynnistä ruokamyrkytysvaaran vuoksi – tuotteista löytynyt kolibakteeria ja listeriaa

Lidl vetää val­ko­ho­me- ja vuo­hen­juus­toa myyn­nis­tä ruo­ka­myr­ky­tys­vaa­ran vuoksi – tuot­teis­ta löy­ty­nyt ko­li­bak­tee­ria ja lis­te­riaa

29.10.2020 08:41 9
Verkkokauppa.com vetää pois Oulun ja Helsingin myymälöissä myydyn suklaalajitelman, ainesosalistasta puuttuu maininta ohrasta ja kananmunasta

Verk­ko­kaup­pa.com vetää pois Oulun ja Hel­sin­gin myy­mä­löis­sä myydyn suk­laa­la­ji­tel­man, ai­nes­osa­lis­tas­ta puuttuu mai­nin­ta ohrasta ja ka­nan­mu­nas­ta

28.10.2020 14:03
Maustevalmistaja Sallinen vetää kaupoista pois seesaminsiemenpakkauksia – saattavat sisältää torjunta-ainejäämiä

Maus­te­val­mis­ta­ja Sal­li­nen vetää kau­pois­ta pois see­sa­min­sie­men­pak­kauk­sia – saat­ta­vat si­säl­tää tor­jun­ta-ai­ne­jää­miä

23.10.2020 13:08
Currykastiketta vedetään pois myynnistä allergeenivaaran vuoksi – tuotteiden etiketit sekoittuneet

Cur­ry­kas­ti­ket­ta ve­de­tään pois myyn­nis­tä al­ler­gee­ni­vaa­ran vuoksi – tuot­tei­den eti­ke­tit se­koit­tu­neet

18.08.2020 20:10
Nyhtökaurapyöryköistä löytyi listeriaa, Gold&Green Foods vetää varotoimena takaisin kaikki heinäkuussa valmistetut tuotteet

Nyh­tö­kau­ra­pyö­ry­köis­tä löytyi lis­te­riaa, Gold&G­reen Foods vetää va­ro­toi­me­na ta­kai­sin kaikki hei­nä­kuus­sa val­mis­te­tut tuot­teet

30.07.2020 18:29 2
Paulig vetää takaisin Gold&Green Nyhtökaura hampurilaispihvierät – yhdestä tuote-erästä löytyi listeriabakteeria

Paulig vetää ta­kai­sin Gold&G­reen Nyh­tö­kau­ra ham­pu­ri­lais­pih­vi­erät – yhdestä tuo­te-eräs­tä löytyi lis­te­ria­bak­tee­ria

24.07.2020 18:43

Clas Ohlson vetää ta­kai­sin puisia le­luau­to­ja, tuot­tees­sa tu­keh­tu­mis­ris­ki

14.07.2020 11:26
Ruokavirasto saanut ilmoituksia Dipper-patukoiden aiheuttamista oireista – pyytää vetämään makeiset pois myynnistä ja välttämään niiden syöntiä

Ruo­ka­vi­ras­to saanut il­moi­tuk­sia Dip­per-pa­tu­koi­den ai­heut­ta­mis­ta oi­reis­ta – pyytää ve­tä­mään ma­kei­set pois myyn­nis­tä ja vält­tä­mään niiden syöntiä

27.05.2020 22:08
Kuluttajille myytävissä autonostimissa on hengenvaara, tuotteet palautettava ostopaikkaan

Ku­lut­ta­jil­le myy­tä­vis­sä au­to­nos­ti­mis­sa on hen­gen­vaa­ra, tuot­teet pa­lau­tet­ta­va os­to­paik­kaan

27.05.2020 11:06