Rovaniemi
Viimeisin 4 tuntia
Rovaniemellä kehotetaan keittämään juomavettä laajalla alueella – Napapiirillä sijaitsevasta vesisäiliöstä löytyi koliformisia bakteereja

Ro­va­nie­mel­lä ke­ho­te­taan keit­tä­mään juo­ma­vet­tä laa­jal­la alueel­la – Na­pa­pii­ril­lä si­jait­se­vas­ta ve­si­säi­liös­tä löytyi ko­li­for­mi­sia bak­tee­re­ja

19:46 0
Viikko
Autoja sotkettiin uretaanivaahdolla Rovaniemellä, poliisi pyytää havaintoja

Autoja sot­ket­tiin ure­taa­ni­vaah­dol­la Ro­va­nie­mel­lä, poliisi pyytää ha­vain­to­ja

05.08.2020 09:48 0
Skootteri paloi kerrostalon pyörävarastossa Rovaniemellä – poliisi tutkii syttymissyytä

Skoot­te­ri paloi ker­ros­ta­lon pyö­rä­va­ras­tos­sa Ro­va­nie­mel­lä – poliisi tutkii syt­ty­mis­syy­tä

04.08.2020 06:48 0
Poliisin viikonloppusaldo Rovaniemeltä: rattijuopumuksia ja lukuisia pyörävarkauksia

Po­lii­sin vii­kon­lop­pu­sal­do Ro­va­nie­mel­tä: rat­ti­juo­pu­muk­sia ja lu­kui­sia pyö­rä­var­kauk­sia

02.08.2020 20:26 0
Miikka Hast polkee töihin kesät talvet ja säästää selvää rahaa: "Pyörän kanssa ei kärsi parkkerausongelmista, saati joudu maksamaan parkkipaikasta"

Miikka Hast polkee töihin kesät talvet ja säästää selvää rahaa: "Pyörän kanssa ei kärsi park­ke­rau­son­gel­mis­ta, saati joudu mak­sa­maan park­ki­pai­kas­ta"

01.08.2020 07:00 1
Tilaajille
Reindeerspottingin itsenäinen jatko-osa Lost Boys saa ensi-iltansa syksyllä – dokumentti kertoo Kambodžan kaduille kadonneista rovaniemeläisistä miehistä

Rein­deers­pot­tin­gin it­se­näi­nen jat­ko-osa Lost Boys saa en­si-il­tan­sa syk­syl­lä – do­ku­ment­ti kertoo Kam­bod­žan ka­duil­le ka­don­neis­ta ro­va­nie­me­läi­sis­tä mie­his­tä

31.07.2020 08:32 0
Kuukausi ja vanhemmat
Elisa Alaluusua reissaa Lontoon ja Luusuan väliä – kemijärveläisen porotilan tytär on taiteilija kahden paikan loukussa

Elisa Ala­luu­sua reissaa Lontoon ja Luusuan väliä – ke­mi­jär­ve­läi­sen po­ro­ti­lan tytär on tai­tei­li­ja kahden paikan lou­kus­sa

28.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Psykoterapeutin löytäminen on sitä haastavampaa, mitä pohjoisemmaksi ja pienemmälle paikkakunnalle menee – etenkin Lapissa tilanne on vaikea

Psy­ko­te­ra­peu­tin löy­tä­mi­nen on sitä haas­ta­vam­paa, mitä poh­joi­sem­mak­si ja pie­nem­mäl­le paik­ka­kun­nal­le menee – etenkin Lapissa tilanne on vaikea

27.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Kortiton kuljettaja työllisti Rovaniemen poliisia perjantaina– vaikutti päihtyneeltä ja yritti paeta sairaalasta

Kor­ti­ton kul­jet­ta­ja työl­lis­ti Ro­va­nie­men po­lii­sia per­jan­tai­na– vai­kut­ti päih­ty­neel­tä ja yritti paeta sai­raa­las­ta

26.07.2020 17:29 0
Tilaajille
"Tytöttely loppuu huipulla" – pohjoisen naisjohtajia yhdistää rohkeus, uteliaisuus ja ahkeruus, lue viiden menestyneen naisen kokemukset

"Ty­töt­te­ly loppuu hui­pul­la" – poh­joi­sen nais­joh­ta­jia yh­dis­tää roh­keus, ute­liai­suus ja ah­ke­ruus, lue viiden me­nes­ty­neen naisen ko­ke­muk­set

26.07.2020 06:00 12
Tilaajille
Rovaniemellä Valtakadun ja Jorma Etontien risteyksessä runsaasti vettä tiellä – sateet tulvimisen syynä

Ro­va­nie­mel­lä Val­ta­ka­dun ja Jorma Eton­tien ris­teyk­ses­sä run­saas­ti vettä tiellä – sateet tul­vi­mi­sen syynä

24.07.2020 19:27 0
Tilaajille
Street fishing -katukalastuskisa saapuu Ouluun elokuussa

Street fishing -ka­tu­ka­las­tus­ki­sa saapuu Ouluun elo­kuus­sa

21.07.2020 11:54 0
Sotkamolaisyritys perustaa lähes sata marjojen ostopistettä ympäri Suomea – päätöksen taustalla ulkomaisen työvoiman puute

Sot­ka­mo­lais­yri­tys pe­rus­taa lähes sata mar­jo­jen os­to­pis­tet­tä ympäri Suomea – pää­tök­sen taus­tal­la ul­ko­mai­sen työ­voi­man puute

21.07.2020 07:30 10
Henkilöauto törmäsi rekka-autoon ohitustilanteessa Nelostiellä Rovaniemellä, henkilöautossa olleet kaksi henkilöä välttyivät vammoilta

Hen­ki­lö­au­to törmäsi rek­ka-au­toon ohi­tus­ti­lan­tees­sa Ne­los­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä, hen­ki­lö­au­tos­sa olleet kaksi hen­ki­löä vält­tyi­vät vam­moil­ta

20.07.2020 19:19 0
Tilaajille
Hakkuujätteen poltto karkasi käsistä Rovaniemen Meltauksessa – Pelastuslaitos sammutti ripeästi uhkaavan maastopalon

Hak­kuu­jät­teen poltto karkasi käsistä Ro­va­nie­men Mel­tauk­ses­sa – Pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti ri­peäs­ti uh­kaa­van maas­to­pa­lon

20.07.2020 16:40 0
Tilaajille
Etätyöntekijät palaavat vähitellen työpaikoille, jotka eivät kuitenkaan ole aivan ennallaan, myöhemmin ne voivat muuttua enemmänkin – Oulun Energialla etätöitä tehtiin jo ennen koronaa

Etä­työn­te­ki­jät pa­laa­vat vä­hi­tel­len työ­pai­koil­le, jotka eivät kui­ten­kaan ole aivan en­nal­laan, myö­hem­min ne voivat muuttua enem­män­kin – Oulun Ener­gial­la etä­töi­tä tehtiin jo ennen koronaa

19.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Joka vuosi sadat lap­pi­lai­set vai­na­jat tuodaan tuh­kat­ta­vak­si Oulun ruuh­kaan ja Ka­ja­aniin – Lapin en­sim­mäi­nen kre­ma­to­rio ju­mit­tui lai­te­toi­mit­ta­jien na­his­te­luun

Joka vuosi sadat lap­pi­lai­set vai­na­jat tuodaan tuh­kat­ta­vak­si Oulun ruuh­kaan ja Ka­jaa­niin – Lapin en­sim­mäi­nen kre­ma­to­rio ju­mit­tui lai­te­toi­mit­ta­jien na­his­te­luun

17.07.2020 07:00 1
Tilaajille
Poropolun päiväkoti avataan ensi keskiviikkona Rovaniemellä – uusia tartuntoja ei ole löytynyt päiväkodin altistuneissa

Po­ro­po­lun päi­vä­ko­ti avataan ensi kes­ki­viik­ko­na Ro­va­nie­mel­lä – uusia tar­tun­to­ja ei ole löy­ty­nyt päi­vä­ko­din al­tis­tu­neis­sa

16.07.2020 14:02 0
Tilaajille
Rovaniemen koronaketjussa on jo yli 200 henkeä karanteenissa – uusia tartuntoja ei ole ilmennyt

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ket­jus­sa on jo yli 200 henkeä ka­ran­tee­nis­sa – uusia tar­tun­to­ja ei ole il­men­nyt

15.07.2020 15:23 1
Tilaajille
Kaiken kaikkiaan Rovaniemen koronaketjussa on tiedossa sata altistunutta  – Ei uusia tartuntoja, osaa tuloksista odotetaan vielä

Kaiken kaik­kiaan Ro­va­nie­men ko­ro­na­ket­jus­sa on tie­dos­sa sata al­tis­tu­nut­ta – Ei uusia tar­tun­to­ja, osaa tu­lok­sis­ta odo­te­taan vielä

14.07.2020 15:59 0
Tilaajille