Rovaniemi
Viimeisin 12 tuntia
Neljännes Suomen juristeista koulutetaan Lapissa – hyvä työllistyminen, tasokas opetus ja upea luonto houkuttelevat junantuomia opiskelijoita ympäri maata Rovaniemelle

Nel­jän­nes Suomen ju­ris­teis­ta kou­lu­te­taan Lapissa – hyvä työl­lis­ty­mi­nen, tasokas opetus ja upea luonto hou­kut­te­le­vat ju­nan­tuo­mia opis­ke­li­joi­ta ympäri maata Ro­va­nie­mel­le

09:54 6
Tilaajille
Viikko
Rovaniemen MM-rallit sujuivat rauhallisissa merkeissä – Lapin poliisilaitos kiittelee ralleja seuranneita ohjeiden noudattamisesta

Ro­va­nie­men MM-ral­lit su­jui­vat rau­hal­li­sis­sa mer­keis­sä – Lapin po­lii­si­lai­tos kiit­te­lee ralleja seu­ran­nei­ta oh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta

28.02.2021 21:53 1
Tilaajille
Poliisi keskeytti pahoinpitelyn Rovaniemen keskustassa lauantaina

Poliisi kes­keyt­ti pa­hoin­pi­te­lyn Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa lauan­tai­na

28.02.2021 17:01
Tilaajille
Niklas ja Annika Malacinski edustavat Oberstdorfin MM-kilpailuissa Yhdysvaltoja, mutta suomea puhuvien nuorten juuret ovat Rovaniemellä – "Mie sanoisin, että identiteettini on myös sekä rovaniemeläinen että suomalainen"

Niklas ja Annika Ma­la­cins­ki edus­ta­vat Oberst­dor­fin MM-kil­pai­luis­sa Yh­dys­val­to­ja, mutta suomea pu­hu­vien nuorten juuret ovat Ro­va­nie­mel­lä – "Mie sa­noi­sin, että iden­ti­teet­ti­ni on myös sekä ro­va­nie­me­läi­nen että suo­ma­lai­nen"

25.02.2021 19:00 1
Tilaajille
MTV Uutiset: Koronatikku katkesi ja juuttui nenään Rovaniemellä – Tikunpuolikas saatiin ulos reilussa vartissa

MTV Uu­ti­set: Ko­ro­na­tik­ku katkesi ja juuttui nenään Ro­va­nie­mel­lä – Ti­kun­puo­li­kas saatiin ulos rei­lus­sa var­tis­sa

25.02.2021 18:33 2
Tilaajille
Kertakäyttöiset juomatölkin avaajaosat saavat uuden elämän Petri Nurmelan käsitöissä – "Kotona on kymmenin tuhansittain klipsuja ja pitää melkein kieltäytyä lahjoituksista"

Ker­ta­käyt­töi­set juo­ma­töl­kin avaa­ja­osat saavat uuden elämän Petri Nur­me­lan kä­si­töis­sä – "Kotona on kym­me­nin tu­han­sit­tain klip­su­ja ja pitää melkein kiel­täy­tyä lah­joi­tuk­sis­ta"

23.02.2021 19:00 2
Tilaajille
Kuukausi
51 koronatartuntaa viikon aikana, jo kolme MM-ralliin liittyvää tartuntaa – Lapin sairaanhoitopiirin ennätysviikko huolestuttaa infektiolääkäriä

51 ko­ro­na­tar­tun­taa viikon aikana, jo kolme MM-ral­liin liit­ty­vää tar­tun­taa – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin en­nä­tys­viik­ko huo­les­tut­taa in­fek­tio­lää­kä­riä

22.02.2021 15:17 2
Tilaajille
Oulun yliopisto kommentoi niukasti professorinsa graffiteista saamaa tuomiota

Oulun yli­opis­to kom­men­toi niu­kas­ti pro­fes­so­rin­sa graf­fi­teis­ta saamaa tuo­mio­ta

22.02.2021 14:17 17
Tilaajille
Rovaniemellä alkoi nyt ralliviikko: Tarja Puhakka järjestelee kolmen erikoiskokeen maastovalvontaa – "Panta ei ole ollut tiukalla vielä yhtään kertaa"

Ro­va­nie­mel­lä alkoi nyt ral­li­viik­ko: Tarja Puhakka jär­jes­te­lee kolmen eri­kois­ko­keen maas­to­val­von­taa – "Panta ei ole ollut tiu­kal­la vielä yhtään kertaa"

22.02.2021 10:13
Tilaajille
Moottorikelkkailua valvotaan tehostetusti MM-rallien aikana Rovaniemellä

Moot­to­ri­kelk­kai­lua val­vo­taan te­hos­te­tus­ti MM-ral­lien aikana Ro­va­nie­mel­lä

22.02.2021 10:12 2
Tilaajille
Oulussa opiskeleville Alma ja Bertta Kiiskiselle tarjottiin sopimusta mallitoimistoon kauppareissun päätteeksi – 17-vuotiaina he esittelivät huippumuotia Pariisissa

Oulussa opis­ke­le­vil­le Alma ja Bertta Kiis­ki­sel­le tar­jot­tiin so­pi­mus­ta mal­li­toi­mis­toon kaup­pa­reis­sun päät­teek­si – 17-vuo­tiai­na he esit­te­li­vät huip­pu­muo­tia Pa­rii­sis­sa

19.02.2021 14:44 3
Tilaajille
Aittajärvi rallataan maailmankartalle – MM-sarjan tähtikaarti puhkoo Niemelän pihapiirin kahteen kertaan

Ait­ta­jär­vi ral­la­taan maail­man­kar­tal­le – MM-sar­jan täh­ti­kaar­ti puhkoo Nie­me­län pi­ha­pii­rin kahteen kertaan

17.02.2021 08:09
Tilaajille
Sporttinen Seena Arvio on tyytyväinen kolme vuotta sitten tekemästään valinnasta – hän valmistuu toukokuussa liikuntaneuvojaksi nuorten suosimasta koulutuksesta

Sport­ti­nen Seena Arvio on tyy­ty­väi­nen kolme vuotta sitten te­ke­mäs­tään va­lin­nas­ta – hän val­mis­tuu tou­ko­kuus­sa lii­kun­ta­neu­vo­jak­si nuorten suo­si­mas­ta kou­lu­tuk­ses­ta

15.02.2021 17:00
Tilaajille
Ounasvaaran lukiossa sata karanteeniin – koulu on etäopetuksessa maanantaina

Ou­nas­vaa­ran lu­kios­sa sata ka­ran­tee­niin – koulu on etä­ope­tuk­ses­sa maa­nan­tai­na

15.02.2021 13:56
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä luultavasti kolme uutta muunnosvirustartuntaa, kaikki aiempien tartuntojen lähipiirissä, Länsi-Pohjassa 40 prosenttia tartunnoista peräisin Ruotsista

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä luul­ta­vas­ti kolme uutta muun­nos­vi­rus­tar­tun­taa, kaikki aiem­pien tar­tun­to­jen lä­hi­pii­ris­sä, Län­si-Poh­jas­sa 40 pro­sent­tia tar­tun­nois­ta pe­räi­sin Ruot­sis­ta

15.02.2021 11:01
Tilaajille
Oulussa syntynyt Wille Karhumaa, 20, on yhdistetyn lahjakkuus, joka pistää hiihdossa kampoihin jo suomalaistähti Ilkka Herolalle – ”Sprinttiharjoituksissa olen pystynyt ihan hyvin haastamaan”

Oulussa syn­ty­nyt Wille Kar­hu­maa, 20, on yh­dis­te­tyn lah­jak­kuus, joka pistää hiih­dos­sa kam­poi­hin jo suo­ma­lais­täh­ti Ilkka He­ro­lal­le – ”Sp­rint­ti­har­joi­tuk­sis­sa olen pys­ty­nyt ihan hyvin haas­ta­maan”

11.02.2021 19:00 1
Tilaajille
Rallijärjestäjät, viranomaiset ja Rovaniemen kaupunki toivovat rauhaa rallireiteille – Poliisi valvoo tehostetusti maastoliikennettä

Ral­li­jär­jes­tä­jät, vi­ran­omai­set ja Ro­va­nie­men kau­pun­ki toi­vo­vat rauhaa ral­li­rei­teil­le – Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti maas­to­lii­ken­net­tä

11.02.2021 09:26
Tilaajille
Auto suistui ulos tieltä Rovaniemen Teollisuustiellä, onnettomuudessa ei tullut henkilövahinkoja

Auto suistui ulos tieltä Ro­va­nie­men Teol­li­suus­tiel­lä, on­net­to­muu­des­sa ei tullut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

05.02.2021 14:34
Tilaajille
Öljykriisi pysäytti myös moottoriurheilun 47 vuotta sitten – mutta ei Tunturirallia: maailmat parhaat kuljettajat kiersivät kolme päivää Lappia ministeriön poikkeusluvalla

Öl­jy­krii­si py­säyt­ti myös moot­to­ri­ur­hei­lun 47 vuotta sitten – mutta ei Tun­tu­ri­ral­lia: maail­mat parhaat kul­jet­ta­jat kier­si­vät kolme päivää Lappia mi­nis­te­riön poik­keus­lu­val­la

31.01.2021 14:56 6
Tilaajille
Vanhemmat
Ratkaisun hetket lähestyvät – avataanko Ylitornion ja Rovaniemen rajalle kaivos? Kultaa ja kobolttia on riittävästi

Rat­kai­sun hetket lä­hes­ty­vät – ava­taan­ko Yli­tor­nion ja Ro­va­nie­men rajalle kaivos? Kultaa ja ko­bolt­tia on riit­tä­väs­ti

30.01.2021 10:35 8
Tilaajille