Eduskuntavaalit: Kisa kan­sa­ne­des­ta­ja­pai­kois­ta on kova, näin Oulun vaa­li­pii­rin pii­ri­joh­ta­jat en­na­koi­vat vaalin lop­pu­tu­los­ta

Kommentti: Tyy­ty­mät­tö­myys pa­kot­taa Kärpät muu­tok­siin – ur­hei­lu­puo­len johto siirtyy uusiin käsiin

Luitko jo tämän: OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­rian osas­tol­la ryh­dyt­tiin toimin avin tar­kis­tus­käyn­nin jälkeen

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Esikoisromaanit
Kirja-arvio: Suolanraikasta kerrontaa Pohjois-Norjan saarilta suomalaiskirjailijan esikoisessa

Kir­ja-ar­vio: Suo­lan­rai­kas­ta ker­ron­taa Poh­jois-Nor­jan saa­ril­ta suo­ma­lais­kir­jai­li­jan esi­koi­ses­sa

19.02.2023 15:10 2
Tilaajille
Kirja-arvio: Vain ratikka pysyy raiteillaan Laura Finskan hurjassa esikoisessa

Kir­ja-ar­vio: Vain ratikka pysyy rai­teil­laan Laura Finskan hur­jas­sa esi­koi­ses­sa

17.02.2023 16:20
Tilaajille
Kirja-arvio: Dramaturgi Jussi Moila jatkaa esikoisromaanissaan Tuntemattoman sotilaan teemoilla mutta tällä kertaa aviokriisin ja työpaineiden rintamilla

Kir­ja-ar­vio: Dra­ma­tur­gi Jussi Moila jatkaa esi­kois­ro­maa­nis­saan Tun­te­mat­to­man so­ti­laan tee­moil­la mutta tällä kertaa avio­krii­sin ja työ­pai­nei­den rin­ta­mil­la

06.11.2022 14:05
Tilaajille
Kirja-arvio: Hanna Meretojan esikoisromaanissa rintasyöpädiagnoosi sysää naisen kolmanteen muodonmuutokseen

Kir­ja-ar­vio: Hanna Me­re­to­jan esi­kois­ro­maa­nis­sa rin­ta­syö­pä­diag­noo­si sysää naisen kol­man­teen muo­don­muu­tok­seen

01.11.2022 11:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Anu Kolmosen esikoisromaanissa kuljetaan vauhdikkaasti punaisella Ladalla uuskapitalismia kohti

Kir­ja-ar­vio: Anu Kol­mo­sen esi­kois­ro­maa­nis­sa kul­je­taan vauh­dik­kaas­ti pu­nai­sel­la Ladalla uus­ka­pi­ta­lis­mia kohti

12.10.2022 15:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Brändiammattilaisena työskentelevän Jukka Hakalan konttorisatiiri puree ja kihelmöi

Kir­ja-ar­vio: Brän­di­am­mat­ti­lai­se­na työs­ken­te­le­vän Jukka Hakalan kont­to­ri­sa­tii­ri puree ja ki­hel­möi

09.10.2022 16:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Anna Englundin persoonallinen esikoisromaani Lautapalttoo kertoo kuolemasta ja ylistää elämää

Kir­ja-ar­vio: Anna Eng­lun­din per­soo­nal­li­nen esi­kois­ro­maa­ni Lau­ta­palt­too kertoo kuo­le­mas­ta ja ylistää elämää

06.10.2022 10:35
Tilaajille
Kirja-arvio Susanna Hastin ravistelevassa esikoisromaanissa ruumis muistaa sen, minkä mieli tahtoo unohtaa

Kir­ja-ar­vio Susanna Hastin ra­vis­te­le­vas­sa esi­kois­ro­maa­nis­sa ruumis muistaa sen, minkä mieli tahtoo unohtaa

02.10.2022 16:10 1
Tilaajille
Arvio: Jenni Räinän esikoisromaani on oivaltava ja ajankohtainen ihmisen, luonnon ja ilmastokriisin kuvaus

Arvio: Jenni Räinän esi­kois­ro­maa­ni on oi­val­ta­va ja ajan­koh­tai­nen ih­mi­sen, luonnon ja il­mas­to­krii­sin kuvaus

07.08.2022 08:00
Tilaajille
Tulevaisuus tulikin tykö – Jenni Räinä on viipynyt teoksissaan jo kauan siinä maisemassa ja niiden ihmisten parissa, joista Suo muistaa -esikoisromaani kertoo

Tu­le­vai­suus tulikin tykö – Jenni Räinä on vii­py­nyt teok­sis­saan jo kauan siinä mai­se­mas­sa ja niiden ih­mis­ten pa­ris­sa, joista Suo muistaa -e­si­kois­ro­maa­ni kertoo

07.08.2022 17:24
Tilaajille
Arvio: Esikoisromaani kertoo tyttöjen välisestä ystävyydestä ja miehistä, jotka haluavat imeä heidän nuoruutensa

Arvio: Esi­kois­ro­maa­ni kertoo tyt­tö­jen vä­li­ses­tä ys­tä­vyy­des­tä ja mie­his­tä, jotka ha­lua­vat imeä heidän nuo­ruu­ten­sa

12.04.2022 10:30 1
Tilaajille
Arvio: Kainuulaispapin esikoisromaani tarjoaa nuorenparin roadtripin pohjoisen painajaiseen

Arvio: Kai­nuu­lais­pa­pin esi­kois­ro­maa­ni tarjoaa nuo­ren­pa­rin roadt­ri­pin poh­joi­sen pai­na­jai­seen

17.03.2022 13:05
Tilaajille
Arvio: Laura Malmivaaran autofiktiivisen esikoisromaanin voi tulkita myös Aku Louhimiehen puolustuspuheenvuoroksi

Arvio: Laura Mal­mi­vaa­ran au­to­fik­tii­vi­sen esi­kois­ro­maa­nin voi tulkita myös Aku Lou­hi­mie­hen puo­lus­tus­pu­heen­vuo­rok­si

10.12.2021 16:15
Tilaajille
HS:n kirjallisuuspalkinto ”poikkeukselliselle tapaukselle” – Meri Valkaman Sinun, Margot -romaanin taidokasta kerrontaa kiitellään

HS:n kir­jal­li­suus­pal­kin­to ”poik­keuk­sel­li­sel­le ta­pauk­sel­le” – ­Me­ri Val­ka­man Sinun, Margot -ro­maa­nin tai­do­kas­ta ker­ron­taa kii­tel­lään

18.11.2021 19:00
"Kuinka paljon sinun lääkitystäsi on oikein alennettu?" Oululainen Anni-Sofia Kauppila kertoo esikoisromaanissaan elämän vakavista perusasioista, mutta herkullisen huumorin siivittämänä

"Kuinka paljon sinun lää­ki­tys­tä­si on oikein alen­net­tu?" Ou­lu­lai­nen An­ni-So­fia Kaup­pi­la kertoo esi­kois­ro­maa­nis­saan elämän va­ka­vis­ta pe­ru­sa­siois­ta, mutta her­kul­li­sen huu­mo­rin sii­vit­tä­mä­nä

19.09.2021 09:00 1
Tilaajille
Kuva kanadalaisesta naisesta majakanvartijana sytytti Maisku Myllymäen mielikuvituksen – syntyi esikoisromaani kahden naisen kohtaamisesta yksinäisellä saarella

Kuva ka­na­da­lai­ses­ta nai­ses­ta ma­ja­kan­var­ti­ja­na sytytti Maisku Myl­ly­mäen mie­li­ku­vi­tuk­sen – syntyi esi­kois­ro­maa­ni kahden naisen koh­taa­mi­ses­ta yk­si­näi­sel­lä saa­rel­la

17.08.2021 10:15
Tilaajille
Arvio: Koreografina kunnostautunut Hanna Brotherus osaa luoda näyttämön ja antaa tilaa myös kirjallisessa debyytissään

Arvio: Ko­reo­gra­fi­na kun­nos­tau­tu­nut Hanna Brot­he­rus osaa luoda näyt­tä­mön ja antaa tilaa myös kir­jal­li­ses­sa de­byy­tis­sään

20.06.2021 15:35
Tilaajille
Arvio: Tuomi Kariniemi kirjoittaa oikein säädyllisestä murhenäytelmästä

Arvio: Tuomi Ka­ri­nie­mi kir­joit­taa oikein sää­dyl­li­ses­tä mur­he­näy­tel­mäs­tä

18.05.2021 11:00
Tilaajille
Arvio: Niillas Holmbergin esikoisromaani vavahduttaa kypsyydellään – Halla Helle imaisee suoraan kollektiivisen piilotajunnan syövereihin

Arvio: Niillas Holm­ber­gin esi­kois­ro­maa­ni va­vah­dut­taa kyp­syy­del­lään – Halla Helle imaisee suoraan kol­lek­tii­vi­sen pii­lo­ta­jun­nan syö­ve­rei­hin

15.03.2021 09:00
Tilaajille
Arvio: Vahva symboliikka kannattelee tarinaa hailuotolaisen Liisa Louhelan Kainuuseen sijoittuvassa esikoisteoksessa

Arvio: Vahva sym­bo­liik­ka kan­nat­te­lee tarinaa hai­luo­to­lai­sen Liisa Lou­he­lan Kai­nuu­seen si­joit­tu­vas­sa esi­kois­teok­ses­sa

14.03.2021 18:00 1
Tilaajille