Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Esikoisromaanit
Kirja-arvio: Sydämeen käypä esikoisteos kertoo saamelaisista vailla identiteettiä

Kir­ja-ar­vio: Sy­dä­meen käypä esi­kois­teos kertoo saa­me­lai­sis­ta vailla iden­ti­teet­tiä

06.02.2024 08:01
Tilaajille
Kirja-arvio: Mies kaipaa miehen luo – esikoisteoksen kerronta polkee välillä paikallaan, mutta mukana on myös tuoretta näkökulmaa

Kir­ja-ar­vio: Mies kaipaa miehen luo – esi­kois­teok­sen ker­ron­ta polkee välillä pai­kal­laan, mutta mukana on myös tuo­ret­ta nä­kö­kul­maa

02.07.2023 15:15
Tilaajille
Kirja-arvio: Oululaisen Dimi Salon esikoisromaanissa tarina ja musiikki yhdistyvät musiikkinäytelmäksi

Kir­ja-ar­vio: Ou­lu­lai­sen Dimi Salon esi­kois­ro­maa­nis­sa tarina ja mu­siik­ki yh­dis­ty­vät mu­siik­ki­näy­tel­mäk­si

25.06.2023 16:10
Kirja-arvio: Rikostoimittajana palkittu Rebekka Härkönen hallitsee myös fiktion

Kir­ja-ar­vio: Ri­kos­toi­mit­ta­ja­na pal­kit­tu Rebekka Här­kö­nen hal­lit­see myös fiktion

03.05.2023 10:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Emilia Suvialan esikoinen pohtii, kuinka säätää yksityisyyden raja maailmassa, jossa kaikki on jaettavissa

Kir­ja-ar­vio: Emilia Su­vi­alan esi­koi­nen pohtii, kuinka säätää yk­si­tyi­syy­den raja maail­mas­sa, jossa kaikki on jaet­ta­vis­sa

04.04.2023 16:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Suolanraikasta kerrontaa Pohjois-Norjan saarilta suomalaiskirjailijan esikoisessa

Kir­ja-ar­vio: Suo­lan­rai­kas­ta ker­ron­taa Poh­jois-Nor­jan saa­ril­ta suo­ma­lais­kir­jai­li­jan esi­koi­ses­sa

19.02.2023 15:10 2
Tilaajille
Kirja-arvio: Vain ratikka pysyy raiteillaan Laura Finskan hurjassa esikoisessa

Kir­ja-ar­vio: Vain ratikka pysyy rai­teil­laan Laura Finskan hur­jas­sa esi­koi­ses­sa

17.02.2023 16:20
Tilaajille
Kirja-arvio: Dramaturgi Jussi Moila jatkaa esikoisromaanissaan Tuntemattoman sotilaan teemoilla mutta tällä kertaa aviokriisin ja työpaineiden rintamilla

Kir­ja-ar­vio: Dra­ma­tur­gi Jussi Moila jatkaa esi­kois­ro­maa­nis­saan Tun­te­mat­to­man so­ti­laan tee­moil­la mutta tällä kertaa avio­krii­sin ja työ­pai­nei­den rin­ta­mil­la

06.11.2022 14:05
Tilaajille
Kirja-arvio: Hanna Meretojan esikoisromaanissa rintasyöpädiagnoosi sysää naisen kolmanteen muodonmuutokseen

Kir­ja-ar­vio: Hanna Me­re­to­jan esi­kois­ro­maa­nis­sa rin­ta­syö­pä­diag­noo­si sysää naisen kol­man­teen muo­don­muu­tok­seen

01.11.2022 11:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Anu Kolmosen esikoisromaanissa kuljetaan vauhdikkaasti punaisella Ladalla uuskapitalismia kohti

Kir­ja-ar­vio: Anu Kol­mo­sen esi­kois­ro­maa­nis­sa kul­je­taan vauh­dik­kaas­ti pu­nai­sel­la Ladalla uus­ka­pi­ta­lis­mia kohti

12.10.2022 15:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Brändiammattilaisena työskentelevän Jukka Hakalan konttorisatiiri puree ja kihelmöi

Kir­ja-ar­vio: Brän­di­am­mat­ti­lai­se­na työs­ken­te­le­vän Jukka Hakalan kont­to­ri­sa­tii­ri puree ja ki­hel­möi

09.10.2022 16:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Anna Englundin persoonallinen esikoisromaani Lautapalttoo kertoo kuolemasta ja ylistää elämää

Kir­ja-ar­vio: Anna Eng­lun­din per­soo­nal­li­nen esi­kois­ro­maa­ni Lau­ta­palt­too kertoo kuo­le­mas­ta ja ylistää elämää

06.10.2022 10:35
Tilaajille
Kirja-arvio Susanna Hastin ravistelevassa esikoisromaanissa ruumis muistaa sen, minkä mieli tahtoo unohtaa

Kir­ja-ar­vio Susanna Hastin ra­vis­te­le­vas­sa esi­kois­ro­maa­nis­sa ruumis muistaa sen, minkä mieli tahtoo unohtaa

02.10.2022 16:10 1
Tilaajille
Arvio: Jenni Räinän esikoisromaani on oivaltava ja ajankohtainen ihmisen, luonnon ja ilmastokriisin kuvaus

Arvio: Jenni Räinän esi­kois­ro­maa­ni on oi­val­ta­va ja ajan­koh­tai­nen ih­mi­sen, luonnon ja il­mas­to­krii­sin kuvaus

07.08.2022 08:00
Tilaajille
Tulevaisuus tulikin tykö – Jenni Räinä on viipynyt teoksissaan jo kauan siinä maisemassa ja niiden ihmisten parissa, joista Suo muistaa -esikoisromaani kertoo

Tu­le­vai­suus tulikin tykö – Jenni Räinä on vii­py­nyt teok­sis­saan jo kauan siinä mai­se­mas­sa ja niiden ih­mis­ten pa­ris­sa, joista Suo muistaa -e­si­kois­ro­maa­ni kertoo

07.08.2022 17:24
Tilaajille
Arvio: Esikoisromaani kertoo tyttöjen välisestä ystävyydestä ja miehistä, jotka haluavat imeä heidän nuoruutensa

Arvio: Esi­kois­ro­maa­ni kertoo tyt­tö­jen vä­li­ses­tä ys­tä­vyy­des­tä ja mie­his­tä, jotka ha­lua­vat imeä heidän nuo­ruu­ten­sa

12.04.2022 10:30 1
Tilaajille
Arvio: Kainuulaispapin esikoisromaani tarjoaa nuorenparin roadtripin pohjoisen painajaiseen

Arvio: Kai­nuu­lais­pa­pin esi­kois­ro­maa­ni tarjoaa nuo­ren­pa­rin roadt­ri­pin poh­joi­sen pai­na­jai­seen

17.03.2022 13:05
Tilaajille
Arvio: Laura Malmivaaran autofiktiivisen esikoisromaanin voi tulkita myös Aku Louhimiehen puolustuspuheenvuoroksi

Arvio: Laura Mal­mi­vaa­ran au­to­fik­tii­vi­sen esi­kois­ro­maa­nin voi tulkita myös Aku Lou­hi­mie­hen puo­lus­tus­pu­heen­vuo­rok­si

10.12.2021 16:15
Tilaajille
HS:n kirjallisuuspalkinto ”poikkeukselliselle tapaukselle” – Meri Valkaman Sinun, Margot -romaanin taidokasta kerrontaa kiitellään

HS:n kir­jal­li­suus­pal­kin­to ”poik­keuk­sel­li­sel­le ta­pauk­sel­le” – ­Me­ri Val­ka­man Sinun, Margot -ro­maa­nin tai­do­kas­ta ker­ron­taa kii­tel­lään

18.11.2021 19:00
"Kuinka paljon sinun lääkitystäsi on oikein alennettu?" Oululainen Anni-Sofia Kauppila kertoo esikoisromaanissaan elämän vakavista perusasioista, mutta herkullisen huumorin siivittämänä

"Kuinka paljon sinun lää­ki­tys­tä­si on oikein alen­net­tu?" Ou­lu­lai­nen An­ni-So­fia Kaup­pi­la kertoo esi­kois­ro­maa­nis­saan elämän va­ka­vis­ta pe­ru­sa­siois­ta, mutta her­kul­li­sen huu­mo­rin sii­vit­tä­mä­nä

19.09.2021 09:00 1
Tilaajille