Esikoisromaanit
"Kuinka paljon sinun lääkitystäsi on oikein alennettu?" Oululainen Anni-Sofia Kauppila kertoo esikoisromaanissaan elämän vakavista perusasioista, mutta herkullisen huumorin siivittämänä

"Kuinka paljon sinun lää­ki­tys­tä­si on oikein alen­net­tu?" Ou­lu­lai­nen An­ni-So­fia Kaup­pi­la kertoo esi­kois­ro­maa­nis­saan elämän va­ka­vis­ta pe­ru­sa­siois­ta, mutta her­kul­li­sen huu­mo­rin sii­vit­tä­mä­nä

19.09.2021 09:00 1
Tilaajille
Kuva kanadalaisesta naisesta majakanvartijana sytytti Maisku Myllymäen mielikuvituksen – syntyi esikoisromaani kahden naisen kohtaamisesta yksinäisellä saarella

Kuva ka­na­da­lai­ses­ta nai­ses­ta ma­ja­kan­var­ti­ja­na sytytti Maisku Myl­ly­mäen mie­li­ku­vi­tuk­sen – syntyi esi­kois­ro­maa­ni kahden naisen koh­taa­mi­ses­ta yk­si­näi­sel­lä saa­rel­la

17.08.2021 10:15
Tilaajille
Arvio: Koreografina kunnostautunut Hanna Brotherus osaa luoda näyttämön ja antaa tilaa myös kirjallisessa debyytissään

Arvio: Ko­reo­gra­fi­na kun­nos­tau­tu­nut Hanna Brot­he­rus osaa luoda näyt­tä­mön ja antaa tilaa myös kir­jal­li­ses­sa de­byy­tis­sään

20.06.2021 15:35
Tilaajille
Arvio: Tuomi Kariniemi kirjoittaa oikein säädyllisestä murhenäytelmästä

Arvio: Tuomi Ka­ri­nie­mi kir­joit­taa oikein sää­dyl­li­ses­tä mur­he­näy­tel­mäs­tä

18.05.2021 11:00
Tilaajille
Arvio: Niillas Holmbergin esikoisromaani vavahduttaa kypsyydellään – Halla Helle imaisee suoraan kollektiivisen piilotajunnan syövereihin

Arvio: Niillas Holm­ber­gin esi­kois­ro­maa­ni va­vah­dut­taa kyp­syy­del­lään – Halla Helle imaisee suoraan kol­lek­tii­vi­sen pii­lo­ta­jun­nan syö­ve­rei­hin

15.03.2021 09:00
Tilaajille
Arvio: Vahva symboliikka kannattelee tarinaa hailuotolaisen Liisa Louhelan Kainuuseen sijoittuvassa esikoisteoksessa

Arvio: Vahva sym­bo­liik­ka kan­nat­te­lee tarinaa hai­luo­to­lai­sen Liisa Lou­he­lan Kai­nuu­seen si­joit­tu­vas­sa esi­kois­teok­ses­sa

14.03.2021 18:00 1
Tilaajille