Eduskuntavaalit: Kisa kan­sa­ne­des­ta­ja­pai­kois­ta on kova, näin Oulun vaa­li­pii­rin pii­ri­joh­ta­jat en­na­koi­vat vaalin lop­pu­tu­los­ta

Kommentti: Tyy­ty­mät­tö­myys pa­kot­taa Kärpät muu­tok­siin – ur­hei­lu­puo­len johto siirtyy uusiin käsiin

Luitko jo tämän: OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­rian osas­tol­la ryh­dyt­tiin toimin avin tar­kis­tus­käyn­nin jälkeen

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Robotiikka
Robotista tuli kelpo työkaveri konepajalla – Ihmistä cobotti ei korvaa: "Hitsareiden annetaan tehdä vaativampaa, ammattitaitoansa vastaavaa työtä"

Ro­bo­tis­ta tuli kelpo työ­ka­ve­ri ko­ne­pa­jal­la – Ihmistä cobotti ei korvaa: "Hit­sa­rei­den an­ne­taan tehdä vaa­ti­vam­paa, am­mat­ti­tai­toan­sa vas­taa­vaa työtä"

12.03.2023 18:30 3
Tilaajille
Valmistavan teollisuuden robotiikkapäivää vietettiin torstaina yliopistolla

Val­mis­ta­van teol­li­suu­den ro­bo­tiik­ka­päi­vää vie­tet­tiin tors­tai­na yli­opis­tol­la

12.05.2022 19:00 1
Tilaajille
Linnanmaan kampuksella Oulussa tarjottiin lähituntumaa robotteihin – OAMKin projektipäällikkö yhteistyörobotista: "Minulla on 3- ja 6-vuotiaat lapset, hekin osaavat käyttää tätä"

Lin­nan­maan kam­puk­sel­la Oulussa tar­jot­tiin lä­hi­tun­tu­maa ro­bot­tei­hin – OAM­Kin pro­jek­ti­pääl­lik­kö yh­teis­työ­ro­bo­tis­ta: "Mi­nul­la on 3- ja 6-vuo­tiaat lapset, hekin osaavat käyttää tätä"

12.05.2022 19:00 2
Tilaajille
Cobotti-robotti toimii ihmisen kanssa yhteistyössä – Oulun robottitapahtumassa esillä robotiikan uusimpia sovelluksia

Co­bot­ti-ro­bot­ti toimii ihmisen kanssa yh­teis­työs­sä – Oulun ro­bot­ti­ta­pah­tu­mas­sa esillä ro­bo­tii­kan uu­sim­pia so­vel­luk­sia

10.05.2022 17:20
Tilaajille
Ysiluokkalainen haapavetinen Aino Jylänki käy pian koulua robotin avulla – etäläsnäoloon suunniteltu laite tuo helpotusta pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten koulunkäyntiin

Ysi­luok­ka­lai­nen haa­pa­ve­ti­nen Aino Jylänki käy pian koulua robotin avulla – etä­läs­nä­oloon suun­ni­tel­tu laite tuo hel­po­tus­ta pit­kä­ai­kais­sai­rai­den lasten ja nuorten kou­lun­käyn­tiin

07.03.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­bo­tii­kan toi­vo­taan va­paut­ta­van aikaa ikä­ih­mis­ten koh­taa­mi­seen

06.09.2021 07:00 1
Tilaajille
Oulun kehittämä koronarokotusrobotti säästää hoitajilta tuhansia työtunteja – ohjelmiston käyttöä tarkoitus jatkaa myös  muissa rokotuksissa

Oulun ke­hit­tä­mä ko­ro­na­ro­ko­tus­ro­bot­ti säästää hoi­ta­jil­ta tu­han­sia työ­tun­te­ja – oh­jel­mis­ton käyttöä tar­koi­tus jatkaa myös muissa ro­ko­tuk­sis­sa

10.06.2021 10:41 3
Tilaajille
Murteita ymmärtävä puherobotti voi pian palvella Kelan asiakkaita – Lapin murteet aiheuttivat robotille ongelmia

Mur­tei­ta ym­mär­tä­vä pu­he­ro­bot­ti voi pian pal­vel­la Kelan asiak­kai­ta – Lapin murteet ai­heut­ti­vat ro­bo­til­le on­gel­mia

16.07.2020 12:16
Tilaajille