Matkustusrajoitukset
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: jokainen maahantulija ohjattava jatkossakin koronatestaukseen Pohjois-Suomen rajanylityspaikoilla

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to: jo­kai­nen maa­han­tu­li­ja oh­jat­ta­va jat­kos­sa­kin ko­ro­na­tes­tauk­seen Poh­jois-Suo­men ra­jan­yli­tys­pai­koil­la

31.03.2021 10:09
LM-kysely: Massatestit otettu käyttöön tärkeimmillä rajanylityspaikoilla – avien mukaan testejä on jo määrätty myös asuintaloihin

LM-ky­se­ly: Mas­sa­tes­tit otettu käyt­töön tär­keim­mil­lä ra­jan­yli­tys­pai­koil­la – avien mukaan testejä on jo mää­rät­ty myös asuin­ta­loi­hin

26.03.2021 18:30 2
Tilaajille
Suomen viennille tärkeä risteilyala osoittaa pieniä virkoamisen merkkejä – matkat käyntiin rokottamisen maailmanmestarimaassa tiukoin kriteerein

Suomen vien­nil­le tärkeä ris­tei­ly­ala osoit­taa pieniä vir­koa­mi­sen merk­ke­jä – matkat käyn­tiin ro­kot­ta­mi­sen maail­man­mes­ta­ri­maas­sa tiukoin kri­tee­rein

13.03.2021 08:00
Tilaajille
Ruotsi sulkee rajansa lauantaina – Ulkomaalaisten on esitettävä tuore koronatestitodistus

Ruotsi sulkee rajansa lauan­tai­na – Ul­ko­maa­lais­ten on esi­tet­tä­vä tuore ko­ro­na­tes­ti­to­dis­tus

03.02.2021 17:48 6
Tilaajille
Torniossa kymmeniä ihmisiä opastettu takaisin Ruotsiin – Selvitimme, pitääkö koronarokotteen saaneen mennä rajalla testiin ja voiko töihin pääsyyn luottaa

Tor­nios­sa kym­me­niä ihmisiä opas­tet­tu ta­kai­sin Ruot­siin – Sel­vi­tim­me, pitääkö ko­ro­na­ro­kot­teen saaneen mennä rajalla testiin ja voiko töihin pääsyyn luottaa

29.01.2021 15:47 5
Tilaajille
Keskustan Kärnä esittää nyt nuuskan myynnin sallimista koronantorjuntatoimena – "Nuuskaralli Ruotsiin tulee jatkumaan, koska suomalaisten oikeutta poistua maasta ja saapua maahan ei voi rajoittaa"

Kes­kus­tan Kärnä esittää nyt nuuskan myynnin sal­li­mis­ta ko­ro­nan­tor­jun­ta­toi­me­na – "Nuus­ka­ral­li Ruot­siin tulee jat­ku­maan, koska suo­ma­lais­ten oi­keut­ta poistua maasta ja saapua maahan ei voi ra­joit­taa"

24.01.2021 13:34 24
Tilaajille
"Olen ihan kysymysmerkkinä, miten kinkkiseksi elämä menee" – Katri Heralan koti on Torniossa ja työpaikka Ruotsin Haaparannalla

"Olen ihan ky­sy­mys­merk­ki­nä, miten kink­ki­sek­si elämä menee" – Katri Heralan koti on Tor­nios­sa ja työ­paik­ka Ruotsin Haa­pa­ran­nal­la

23.01.2021 18:31
Tilaajille
Mikä muuttuu länsirajalla, entä rajayhteisöön kuuluvilla? Keitä rajalla testataan? – Selvitimme ensi viikolla kiristyvien rajoitusten vaikutukset

Mikä muuttuu län­si­ra­jal­la, entä ra­ja­yh­tei­söön kuu­lu­vil­la? Keitä rajalla tes­ta­taan? – Sel­vi­tim­me ensi vii­kol­la ki­ris­ty­vien ra­joi­tus­ten vai­ku­tuk­set

23.01.2021 16:15 2
Tilaajille
Finnair vaatii kaikilta Suomen-lennoille tulevilta koronatodistusta – Lennot Britanniasta jatkuvat maanantaina

Finnair vaatii kai­kil­ta Suo­men-len­noil­le tu­le­vil­ta ko­ro­na­to­dis­tus­ta – Lennot Bri­tan­nias­ta jat­ku­vat maa­nan­tai­na

22.01.2021 23:00
Kaikki Suomeen saapuvat koronatestiin – toimeenpano alkaa heti, ja onnistuminen varmistetaan maahantulomääräyksiä tiukentamalla

Kaikki Suomeen saa­pu­vat ko­ro­na­tes­tiin – toi­meen­pa­no alkaa heti, ja on­nis­tu­mi­nen var­mis­te­taan maa­han­tu­lo­mää­räyk­siä tiu­ken­ta­mal­la

22.01.2021 20:56 29
Hallitus päätti matkustusrajoitusten tiukentamisesta – Katso suora lähetys kello 20

Hal­li­tus päätti mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten tiu­ken­ta­mi­ses­ta – Katso suora lähetys kello 20

22.01.2021 19:32 4
Hallitus päättää tänään matkustusrajoitusten tiukentamisesta – kaikki Suomeen tulevat halutaan testata muuntoviruksen torjumiseksi

Hal­li­tus päättää tänään mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten tiu­ken­ta­mi­ses­ta – kaikki Suomeen tulevat ha­lu­taan testata muun­to­vi­ruk­sen tor­ju­mi­sek­si

22.01.2021 13:25 11
Traficom keskeyttää matkustajalennot Britannian ohella Irlannista ja Etelä-Afrikasta

Tra­fi­com kes­keyt­tää mat­kus­ta­ja­len­not Bri­tan­nian ohella Ir­lan­nis­ta ja Ete­lä-Af­ri­kas­ta

08.01.2021 16:10 2
Britanniassa on havaittu jo toista koronavirusmuunnosta – tuorein mutaatio on tullut Etelä-Afrikasta

Bri­tan­nias­sa on ha­vait­tu jo toista ko­ro­na­vi­rus­muun­nos­ta – tuorein mu­taa­tio on tullut Ete­lä-Af­ri­kas­ta

23.12.2020 21:18 3
THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta lentokiellosta: "Ei ole edellytyksiä antaa muunsisältöistä lausuntoa kuin muutama päivä sitten annoimme"

THL:n pää­joh­ta­ja Markku Ter­va­hau­ta len­to­kiel­los­ta: "Ei ole edel­ly­tyk­siä antaa muun­si­säl­töis­tä lau­sun­toa kuin muutama päivä sitten an­noim­me"

23.12.2020 13:28 4
Joulu on käytännössä peruttu kovien koettelemusten Britanniassa
Pääkirjoitus

Joulu on käy­tän­nös­sä peruttu kovien koet­te­le­mus­ten Bri­tan­nias­sa

22.12.2020 20:00 1
Tilaajille
Valtio aikoo jatkaa pandemian piinaaman Finnairin tukemista – ministerin mukaan päästövähennyksiä seurataan, mutta uusia vaatimuksia ei tule

Valtio aikoo jatkaa pan­de­mian pii­naa­man Finn­ai­rin tu­ke­mis­ta – mi­nis­te­rin mukaan pääs­tö­vä­hen­nyk­siä seu­ra­taan, mutta uusia vaa­ti­muk­sia ei tule

16.12.2020 12:12
"Ajattelin, että marraskuussa pääsisi uudelleen lentämään, mutta tämä jatkuu" – Finnairin lentokapteeni Akseli Meskanen ei ole noussut ilmaan seitsemään kuukauteen

"A­jat­te­lin, että mar­ras­kuus­sa pääsisi uu­del­leen len­tä­mään, mutta tämä jatkuu" – Finn­ai­rin len­to­kap­tee­ni Akseli Mes­ka­nen ei ole noussut ilmaan seit­se­mään kuu­kau­teen

21.11.2020 10:08
Tilaajille
Hallitus päätti: Sisärajatarkastuksia jatketaan 13. joulukuuta saakka

Hal­li­tus päätti: Si­sä­ra­ja­tar­kas­tuk­sia jat­ke­taan 13. jou­lu­kuu­ta saakka

19.11.2020 15:08 2
Korona pysäytti kasvun – Tältä näyttää autioitunut Helsinki-Vantaan lentokenttä, jonka läpi kulki viime vuonna lähes 22 miljoonaa matkustajaa

Korona py­säyt­ti kasvun – Tältä näyttää au­tioi­tu­nut Hel­sin­ki-Van­taan len­to­kent­tä, jonka läpi kulki viime vuonna lähes 22 mil­joo­naa mat­kus­ta­jaa

17.11.2020 07:00
Tilaajille