Matkustusrajoitukset
Viimeisin tunti
Maahantulorajoitukset palaavat Belgiasta ja Hollannista matkustaville – Saksan ja Tanskan katsotaan ylittävän raja-arvot vain hetkellisesti

Maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­set pa­laa­vat Bel­gias­ta ja Hol­lan­nis­ta mat­kus­ta­vil­le – Saksan ja Tanskan kat­so­taan ylit­tä­vän ra­ja-ar­vot vain het­kel­li­ses­ti

14:00 0
Kuukausi
"Väkeä on niin paljon, että paikka tuntuu räjähtävän" – kaikissa kotimaan lomakohteissa ei ole tarpeeksi henkilöstöä pitämään palveluja ja paikkoja kunnossa

"Väkeä on niin paljon, että paikka tuntuu rä­jäh­tä­vän" – kai­kis­sa ko­ti­maan lo­ma­koh­teis­sa ei ole tar­peek­si hen­ki­lös­töä pi­tä­mään pal­ve­lu­ja ja paik­ko­ja kun­nos­sa

26.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Turkkiin ei voi vielä matkustaa – Turkista olisi voinut tulla "toinen Italia", mutta toisin kävi

Turk­kiin ei voi vielä mat­kus­taa – Tur­kis­ta olisi voinut tulla "toinen Ita­lia", mutta toisin kävi

23.07.2020 16:51 1
Turkkiin ei saa edelleenkään Suomesta matkustaa – Turkki kuului hetken koronan tehokkaasti hoitaneisiin maihin

Turk­kiin ei saa edel­leen­kään Suo­mes­ta mat­kus­taa – Turkki kuului hetken koronan te­hok­kaas­ti hoi­ta­nei­siin maihin

23.07.2020 15:03 0
Hallitus päätti lisätä Itävallan, Slovenian ja Sveitsin uudelleen matkustusrajoitusten piiriin – valvonta alkaa maanantaina

Hal­li­tus päätti lisätä Itä­val­lan, Slo­ve­nian ja Sveit­sin uu­del­leen mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten piiriin – val­von­ta alkaa maa­nan­tai­na

23.07.2020 14:58 0
HS: Hallitus saattaa kiristää matkustusrajoituksia, asiaa käsitellään torstaina

HS: Hal­li­tus saattaa ki­ris­tää mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia, asiaa kä­si­tel­lään tors­tai­na

23.07.2020 13:23 0
Saksa poisti Ruotsin matkustusrajoitukset usean EU-maan tavoin – THL:n Mika Salminen: Suomeen matkustuksen sallimiseen voi epidemiatilanteen perusteella mennä kuukausia

Saksa poisti Ruotsin mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set usean EU-maan tavoin – THL:n Mika Sal­mi­nen: Suomeen mat­kus­tuk­sen sal­li­mi­seen voi epi­de­mia­ti­lan­teen pe­rus­teel­la mennä kuu­kau­sia

17.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Matkustamisessa maltti on vielä valttia – viisas katsoo rauhassa, mitä suosituissa ulkomaan lomakohteissa tapahtuu
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Mat­kus­ta­mi­ses­sa maltti on vielä valttia – viisas katsoo rau­has­sa, mitä suo­si­tuis­sa ul­ko­maan lo­ma­koh­teis­sa ta­pah­tuu

13.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Monet jäivät Ruotsin koronastrategian panttivangiksi
Kolumni Vilma Romsi

Monet jäivät Ruotsin ko­ro­na­stra­te­gian pant­ti­van­gik­si

10.07.2020 06:30 0
Sateinen sää ja matkustusrajoitukset sävyttävät suomalaisten suosituinta lomakuukautta – "Onneksi kirjasto aukesi kesäksi"

Sa­tei­nen sää ja mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set sä­vyt­tä­vät suo­ma­lais­ten suo­si­tuin­ta lo­ma­kuu­kaut­ta – "On­nek­si kir­jas­to aukesi ke­säk­si"

09.07.2020 21:17 0
Tilaajille
Oulun kaupunki suosittelee kaupunkilaisia välttämään kaikkea matkustamista Haaparantaan – myös lyhyet kauppavierailut ovat riski

Oulun kau­pun­ki suo­sit­te­lee kau­pun­ki­lai­sia vält­tä­mään kaikkea mat­kus­ta­mis­ta Haa­pa­ran­taan – myös lyhyet kaup­pa­vie­rai­lut ovat riski

08.07.2020 15:46 5
Tilaajille
Vanhemmat
Latvia on onnistunut koronaviruksen torjunnassa, mutta yrittäjät ovat kovilla. – "Tilanne on todella vaikea. Ihmisillä ei ole rahaa"

Latvia on on­nis­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa, mutta yrit­tä­jät ovat ko­vil­la. – "Ti­lan­ne on todella vaikea. Ih­mi­sil­lä ei ole rahaa"

28.06.2020 11:39 1
Hallitus aloitti neuvottelut matkustusrajoituksista – Marin ei usko, että Ruotsin osalta tulee höllennyksiä

Hal­li­tus aloitti neu­vot­te­lut mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sis­ta – Marin ei usko, että Ruotsin osalta tulee höl­len­nyk­siä

23.06.2020 12:35 2
Yle: Suomesta pääsee matkustamaan Norjaan ehkä jo ensi viikolla

Yle: Suo­mes­ta pääsee mat­kus­ta­maan Norjaan ehkä jo ensi vii­kol­la

10.06.2020 18:53 0
Tilaajille
Thaimaa ei päästä poimijoita tänä kesänä Suomeen ja Ruotsiin – "On keksittävä, millä tavalla suomalaiset kannustetaan nyt metsiin"

Thaimaa ei päästä poi­mi­joi­ta tänä kesänä Suomeen ja Ruot­siin – "On kek­sit­tä­vä, millä tavalla suo­ma­lai­set kan­nus­te­taan nyt met­siin"

04.06.2020 15:53 7
Tilaajille