Pääkirjoitus: Ei laak­soa, ei kuk­ku­laa – vaa­ka­suo­ra ta­lou­den kas­vu­käy­rä lisää sääs­tö­pai­nei­ta

Luitko jo tämän: Ase­ma­kaa­vois­ta va­li­tuk­set menevät Oulussa läpi ää­rim­mäi­sen harvoin

Kalevan vaalivartti: Se­bas­tian Tynk­ky­sen so­me­tai­dot ja tapaus Mikko Kärnä

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Kotimaanmatkailu
Syötteellä odotellaan joulua – "Kuusamoon tulee 150 charteria ja osa näistä matkailijoista tulee Pudasjärvelle"

Syöt­teel­lä odo­tel­laan joulua – "Kuu­sa­moon tulee 150 char­te­ria ja osa näistä mat­kai­li­jois­ta tulee Pu­das­jär­vel­le"

23.12.2022 12:03 4
Tilaajille
Lapin matkailukesää varjostaa epävarmuus – matkailuyrittäjät kilpailevat nyt ulkomaiden kanssa

Lapin mat­kai­lu­ke­sää var­jos­taa epä­var­muus – mat­kai­lu­yrit­tä­jät kil­pai­le­vat nyt ul­ko­mai­den kanssa

14.07.2022 07:00 13
Tilaajille
Luksusmökin huono sänky harmittaa, mutta turvatarkastusjonot eivät kiristä hermoa – näin lukijat kommentoivat Suomi-matkailua

Luk­sus­mö­kin huono sänky har­mit­taa, mutta tur­va­tar­kas­tus­jo­not eivät kiristä hermoa – näin lukijat kom­men­toi­vat Suo­mi-mat­kai­lua

21.08.2021 19:00 6
Tilaajille
Liian kallista vai riittävästi vastinetta rahoille? Korona sai ihmiset matkustamaan Suomessa – kirjoita kokemuksiasi lomailusta kotimaassa

Liian kal­lis­ta vai riit­tä­väs­ti vas­ti­net­ta ra­hoil­le? Korona sai ihmiset mat­kus­ta­maan Suo­mes­sa – kir­joi­ta ko­ke­muk­sia­si lo­mai­lus­ta ko­ti­maas­sa

12.08.2021 16:35 9
Tilaajille
Hotellit nousevat koronan aiheuttamasta alhosta heinäkuussa – kotimaanmatkailu loi lomasesongin

Ho­tel­lit nou­se­vat koronan ai­heut­ta­mas­ta alhosta hei­nä­kuus­sa – ­ko­ti­maan­mat­kai­lu loi lo­ma­se­son­gin

20.07.2021 19:00 2
Tilaajille
Rokotukset ja koronapassi alkavat elvyttää matkailua – kotimaan matkailu saattoi saada pandemiasta pysyvän kasvuruiskeen
Pääkirjoitus

Ro­ko­tuk­set ja ko­ronapas­si alkavat el­vyt­tää mat­kai­lua – ko­ti­maan mat­kai­lu saattoi saada pan­de­mias­ta pysyvän kas­vu­ruis­keen

18.05.2021 20:00 4
Tilaajille
Pääsiäislomalla on lupa virkistyä, ei tartuttaa, eikä tämän opin toteuttaminen ole vaikeaa
Pääkirjoitus

Pää­siäis­lo­mal­la on lupa vir­kis­tyä, ei tar­tut­taa, eikä tämän opin to­teut­ta­mi­nen ole vaikeaa

31.03.2021 20:00 1
Tilaajille
Näin suuret kaupungit tyhjenivät jouluna, kun sadattuhannet matkustivat koronasta huolimatta – katso kotikaupunkisi tiedot

Näin suuret kau­pun­git tyh­je­ni­vät jou­lu­na, kun sa­dat­tu­han­net mat­kus­ti­vat ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – katso ko­ti­kau­pun­ki­si tiedot

30.12.2020 19:00 2
Tilaajille
Kuusamon kesä veti puoleensa – heinäkuussa rekisteröidyt kotimaiset yöpymiset nousivat heinäkuussa 58 prosenttia

Kuu­sa­mon kesä veti puo­leen­sa – hei­nä­kuus­sa re­kis­te­röi­dyt ko­ti­mai­set yö­py­mi­set nou­si­vat hei­nä­kuus­sa 58 pro­sent­tia

29.10.2020 10:23
Tilaajille
Kärnä esittää risteilyjen kohteeksi Tallinnan ja Tukholman sijaan Kemiä – "Ei mahdoton ajatus", laivayhtiöt toteavat

Kärnä esittää ris­tei­ly­jen koh­teek­si Tal­lin­nan ja Tuk­hol­man sijaan Kemiä – "Ei mah­do­ton aja­tus", lai­va­yh­tiöt to­tea­vat

04.10.2020 12:52 15
Tilaajille
Hotelleilta halutaan nyt elämyksiä ja persoonallisuutta – boutique-hotellit sekä minilomat kotikaupungissa ovat nouseva trendi

Ho­tel­leil­ta ha­lu­taan nyt elä­myk­siä ja per­soo­nal­li­suut­ta – bou­ti­que-ho­tel­lit sekä mi­ni­lo­mat ko­ti­kau­pun­gis­sa ovat nouseva trendi

25.09.2020 20:58 2
Tilaajille
Syötteen ja Oulangan kansallispuistojen kävijämäärissä hurja kasvu tänä vuonna: "Piti itsekin hieraista silmiä kahteen kertaan, kun Oulangan lukuja katsoin"

Syöt­teen ja Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­to­jen kä­vi­jä­mää­ris­sä hurja kasvu tänä vuonna: "Piti itsekin hie­rais­ta silmiä kahteen ker­taan, kun Ou­lan­gan lukuja kat­soin"

07.09.2020 17:39 3
Tilaajille
Koronarajoitukset kurittavat liikematkustusta ja tapahtumien järjestämistä Oulussa – "Matkailukesän onnistumisesta voi kiittää kotimaisia ja norjalaisia lomailijoita"

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ku­rit­ta­vat lii­ke­mat­kus­tus­ta ja ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mis­tä Oulussa – "Mat­kai­lu­ke­sän on­nis­tu­mi­ses­ta voi kiittää ko­ti­mai­sia ja nor­ja­lai­sia lo­mai­li­joi­ta"

05.09.2020 20:11
Tilaajille
Staycation voi viedä "outoon paikkaan, jonne ei muuten menisi" – Eva Sundgren ja Jarmo Perälä järjestävät toisilleen yllätysmatkoja

Stay­ca­tion voi viedä "outoon paik­kaan, jonne ei muuten menisi" – Eva Sundg­ren ja Jarmo Perälä jär­jes­tä­vät toi­sil­leen yl­lä­tys­mat­ko­ja

19.08.2020 07:38
Tilaajille
Henna Palosaari pyöräili yksin Suomen ympäri – ikimuistoinen matka kesti 41 päivää ja taakse jäi yhteensä 4877 kilometriä

Henna Pa­lo­saa­ri pyö­räi­li yksin Suomen ympäri – iki­muis­toi­nen matka kesti 41 päivää ja taakse jäi yh­teen­sä 4877 ki­lo­met­riä

07.08.2020 17:05 2
Tilaajille
Ylläksellä valmistaudutaan jo vuoden mystisimpään aikaan – ”Syksyllä voi nähdä mielettömän hienot tuplarevontulet”
Mainos Ylläs

Yl­läk­sel­lä val­mis­tau­du­taan jo vuoden mys­ti­sim­pään aikaan – ”Syk­syl­lä voi nähdä mie­let­tö­män hienot tup­la­re­von­tu­let”

05.08.2020 10:00
Miksi Moldovassakin suunnittelen käyväni Kansallishistorian museossa, vaikka Suomen kansallismuseo on käymättä?
Kolumni

Miksi Mol­do­vas­sa­kin suun­nit­te­len käyväni Kan­sal­lis­his­to­rian mu­seos­sa, vaikka Suomen kan­sal­lis­mu­seo on käy­mät­tä?

04.07.2020 08:30
Tilaajille