Kotimaanmatkailu
Kärnä esittää risteilyjen kohteeksi Tallinnan ja Tukholman sijaan Kemiä – "Ei mahdoton ajatus", laivayhtiöt toteavat

Kärnä esittää ris­tei­ly­jen koh­teek­si Tal­lin­nan ja Tuk­hol­man sijaan Kemiä – "Ei mah­do­ton aja­tus", lai­va­yh­tiöt to­tea­vat

04.10.2020 12:25 14
Tilaajille
Hotelleilta halutaan nyt elämyksiä ja persoonallisuutta – boutique-hotellit sekä minilomat kotikaupungissa ovat nouseva trendi

Ho­tel­leil­ta ha­lu­taan nyt elä­myk­siä ja per­soo­nal­li­suut­ta – bou­ti­que-ho­tel­lit sekä mi­ni­lo­mat ko­ti­kau­pun­gis­sa ovat nouseva trendi

25.09.2020 20:58 2
Tilaajille
Syötteen ja Oulangan kansallispuistojen kävijämäärissä hurja kasvu tänä vuonna: "Piti itsekin hieraista silmiä kahteen kertaan, kun Oulangan lukuja katsoin"

Syöt­teen ja Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­to­jen kä­vi­jä­mää­ris­sä hurja kasvu tänä vuonna: "Piti itsekin hie­rais­ta silmiä kahteen ker­taan, kun Ou­lan­gan lukuja kat­soin"

07.09.2020 17:39 3
Tilaajille
Koronarajoitukset kurittavat liikematkustusta ja tapahtumien järjestämistä Oulussa – "Matkailukesän onnistumisesta voi kiittää kotimaisia ja norjalaisia lomailijoita"

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ku­rit­ta­vat lii­ke­mat­kus­tus­ta ja ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mis­tä Oulussa – "Mat­kai­lu­ke­sän on­nis­tu­mi­ses­ta voi kiittää ko­ti­mai­sia ja nor­ja­lai­sia lo­mai­li­joi­ta"

05.09.2020 20:11 0
Tilaajille
Staycation voi viedä "outoon paikkaan, jonne ei muuten menisi" – Eva Sundgren ja Jarmo Perälä järjestävät toisilleen yllätysmatkoja

Stay­ca­tion voi viedä "outoon paik­kaan, jonne ei muuten menisi" – Eva Sundg­ren ja Jarmo Perälä jär­jes­tä­vät toi­sil­leen yl­lä­tys­mat­ko­ja

19.08.2020 07:38 0
Tilaajille
Henna Palosaari pyöräili yksin Suomen ympäri – ikimuistoinen matka kesti 41 päivää ja taakse jäi yhteensä 4877 kilometriä

Henna Pa­lo­saa­ri pyö­räi­li yksin Suomen ympäri – iki­muis­toi­nen matka kesti 41 päivää ja taakse jäi yh­teen­sä 4877 ki­lo­met­riä

07.08.2020 17:05 2
Tilaajille
Ylläksellä valmistaudutaan jo vuoden mystisimpään aikaan – ”Syksyllä voi nähdä mielettömän hienot tuplarevontulet”
Mainos Ylläs

Yl­läk­sel­lä val­mis­tau­du­taan jo vuoden mys­ti­sim­pään aikaan – ”Syk­syl­lä voi nähdä mie­let­tö­män hienot tup­la­re­von­tu­let”

05.08.2020 10:00
Miksi Moldovassakin suunnittelen käyväni Kansallishistorian museossa, vaikka Suomen kansallismuseo on käymättä?
Kolumni Hannamari Ahonen

Miksi Mol­do­vas­sa­kin suun­nit­te­len käyväni Kan­sal­lis­his­to­rian mu­seos­sa, vaikka Suomen kan­sal­lis­mu­seo on käy­mät­tä?

04.07.2020 08:30 0
Tilaajille