Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Laivat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Me­ri­pat­te­rit" avuksi ener­gian va­ras­toin­tiin merellä – tank­ke­ri puh­dis­te­taan ja kun­nos­te­taan pump­pu­voi­ma­lan tyyp­pi­sek­si ener­gian­tuot­ta­jak­si

30.01.2024 06:00 4
Oulussa nyt: Jaakko Niemelän suuret laiva-aiheiset teokset värisyttävät taidemuseon Praakk-näyttelyssä

Oulussa nyt: Jaakko Nie­me­län suuret lai­va-ai­hei­set teokset vä­ri­syt­tä­vät tai­de­mu­seon Praakk-näyt­te­lys­sä

11.01.2024 06:00
Tilaajille
Oulu II katosi mystisesti tasan 80 vuotta sitten – Etsijät uskovat, että alusta on haettu väärästä paikasta näihin päiviin asti

Oulu II katosi mys­ti­ses­ti tasan 80 vuotta sitten – Etsijät us­ko­vat, että alusta on haettu vää­räs­tä pai­kas­ta näihin päiviin asti

21.11.2023 05:00 12
Tilaajille
Vanha Kaleva: Hinaaja upposi myrskyssä, kaksi hukkui Kemi-Tornio -väylällä

Vanha Kaleva: Hinaaja upposi myrs­kys­sä, kaksi hukkui Ke­mi-Tor­nio -väy­läl­lä

10.08.2023 10:00
Vanha Kaleva: Oulun makkaratehtaisiin tarkastajat puhtautta valvomaan

Vanha Kaleva: Oulun mak­ka­ra­teh­tai­siin tar­kas­ta­jat puh­taut­ta val­vo­maan

18.07.2023 10:00
Vanha Kaleva: Haukiputaalta lähtenyt Cornelius tuhoutunut Ruotsin vesillä

Vanha Kaleva: Hau­ki­pu­taal­ta läh­te­nyt Cor­ne­lius tu­hou­tu­nut Ruotsin vesillä

18.10.2022 10:00 1
Tilaajille
Jos Kaj Hahtonen mokaisi, rahtilaiva voisi tukkia kapean Oulun väylän kuin Suezin kanavan – ”Yleensä emme ota vieraita ja se kyllä selviää, miksi”

Jos Kaj Hah­to­nen mo­kai­si, rah­ti­lai­va voisi tukkia kapean Oulun väylän kuin Suezin kanavan – ”Y­leen­sä emme ota vie­rai­ta ja se kyllä sel­viää, miksi”

25.09.2022 06:00 12
Tilaajille
Oululaisille tuttu Alpo-hinaaja pelastui viime hetkellä ja valmistautuu nyt seuraavalle pitkälle matkalle – "Vannoin, ettei Oulusta löydy sellaisia miehiä, jotka saavat tuon liikkeelle"

Ou­lu­lai­sil­le tuttu Al­po-hi­naa­ja pe­las­tui viime het­kel­lä ja val­mis­tau­tuu nyt seu­raa­val­le pit­käl­le mat­kal­le – "Van­noin, ettei Oulusta löydy sel­lai­sia miehiä, jotka saavat tuon liik­keel­le"

03.09.2022 15:17 7
Tilaajille
Sisävesien laajimmat selät löytyvät Kainuun mereltä – Oulujärvellä vesikulkijan ei tarvitse kilpailla tai kiistellä vierassatamien vapaista venepaikoista

Si­sä­ve­sien laa­jim­mat selät löy­ty­vät Kainuun mereltä – Ou­lu­jär­vel­lä ve­si­kul­ki­jan ei tar­vit­se kil­pail­la tai kiis­tel­lä vie­ras­sa­ta­mien va­pais­ta ve­ne­pai­kois­ta

22.07.2022 18:00 7
Tilaajille
Markku Kankaala näkee merellisen Oulun mahdollisuudet, mutta harmittelee yllättäviä esteitä – autotalo Wetteristä tuttu yrittäjä paljastaa, miten yhtiö viedään pörssiin takaovesta

Markku Kan­kaa­la näkee me­rel­li­sen Oulun mah­dol­li­suu­det, mutta har­mit­te­lee yl­lät­tä­viä esteitä – au­to­ta­lo Wet­te­ris­tä tuttu yrit­tä­jä pal­jas­taa, miten yhtiö viedään pörs­siin ta­ka­oves­ta

09.07.2022 08:30 22
Tilaajille
Poliisi: Seitsemän rescue-koiraa kuoli kuljetuksessa laivassa matkalla Helsinkiin – auton ilmastointi oli puutteellinen

Po­lii­si: Seit­se­män res­cue-koi­raa kuoli kul­je­tuk­ses­sa lai­vas­sa mat­kal­la Hel­sin­kiin – auton il­mas­toin­ti oli puut­teel­li­nen

04.07.2022 14:42 10
Etelämantereelta on löydetty yli 100 vuotta sitten uponneen Endurance-aluksen hylky

Ete­lä­man­te­reel­ta on löy­det­ty yli 100 vuotta sitten upon­neen En­du­ran­ce-aluk­sen hylky

10.03.2022 07:19
Oikeus hylkäsi kohulaivaan kytkeytyvät kanteet – käräjäoikeuden mielestä pankki ei rikkonut lojaliteettiperiaatetta

Oikeus hylkäsi ko­hu­lai­vaan kyt­key­ty­vät kanteet – kä­rä­jäoi­keu­den mie­les­tä pankki ei rik­ko­nut lo­ja­li­teet­ti­pe­riaa­tet­ta

22.11.2021 20:10 4
Tilaajille
"Te olette jo piessyt pankin käräjillä", totesi ällistyttävän oikeusjutun tuomari – Oulussa seilanneen laivan päällikkö kuvaili yli 30-vuotista kiistaansa raunioittavaksi

"Te olette jo piessyt pankin kä­rä­jil­lä", totesi äl­lis­tyt­tä­vän oi­keus­ju­tun tuomari – Oulussa sei­lan­neen laivan pääl­lik­kö kuvaili yli 30-vuo­tis­ta kiis­taan­sa rau­nioit­ta­vak­si

18.10.2021 20:03 5
Tilaajille
Kriisiapua ja neulan metsästystä – yli sata vuotta Oulun satamassa toimineen Merimieskirkon satamakuraattori Mia saa olla työssään monena

Krii­sia­pua ja neulan met­säs­tys­tä – yli sata vuotta Oulun sa­ta­mas­sa toi­mi­neen Me­ri­mies­kir­kon sa­ta­ma­ku­raat­to­ri Mia saa olla työs­sään monena

05.08.2021 09:02 3
Uudet matkustussäännöt aiheuttivat hämmennystä ja kiireessä testiin juoksemista Turun satamassa – "Ihmiset ovat ymmärtäneet rajoitukset väärin"

Uudet mat­kus­tus­sään­nöt ai­heut­ti­vat häm­men­nys­tä ja kii­rees­sä testiin juok­se­mis­ta Turun sa­ta­mas­sa – "Ih­mi­set ovat ym­mär­tä­neet ra­joi­tuk­set väärin"

27.07.2021 20:41
Tilaajille
Kouta on Suomen pohjoisin höyrylaiva – uusi kirja kertoo satavuotiaan "rautarouvan" tarinan

Kouta on Suomen poh­joi­sin höy­ry­lai­va – uusi kirja kertoo sa­ta­vuo­tiaan "rau­ta­rou­van" tarinan

31.05.2021 15:25
Tilaajille
Kirotun Viking Sallyn murhamysteerin tutkinnanjohtaja: "Se oli vähän kuin mosaiikin kokoamista" – tanskalaisepäilty oikeuteen kymmenien vuosien ja monen käänteen jälkeen

Kirotun Viking Sallyn mur­ha­mys­tee­rin tut­kin­nan­joh­ta­ja: "Se oli vähän kuin mo­saii­kin ko­koa­mis­ta" – tans­ka­lai­se­päil­ty oi­keu­teen kym­me­nien vuosien ja monen kään­teen jälkeen

15.05.2021 06:30
Tilaajille