Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Laivat
Etelämantereelta on löydetty yli 100 vuotta sitten uponneen Endurance-aluksen hylky

Ete­lä­man­te­reel­ta on löy­det­ty yli 100 vuotta sitten upon­neen En­du­ran­ce-aluk­sen hylky

10.03.2022 07:19
Oikeus hylkäsi kohulaivaan kytkeytyvät kanteet – käräjäoikeuden mielestä pankki ei rikkonut lojaliteettiperiaatetta

Oikeus hylkäsi ko­hu­lai­vaan kyt­key­ty­vät kanteet – kä­rä­jä­oi­keu­den mie­les­tä pankki ei rik­ko­nut lo­ja­li­teet­ti­pe­ri­aa­tet­ta

22.11.2021 20:10 4
Tilaajille
"Te olette jo piessyt pankin käräjillä", totesi ällistyttävän oikeusjutun tuomari – Oulussa seilanneen laivan päällikkö kuvaili yli 30-vuotista kiistaansa raunioittavaksi

"Te olette jo piessyt pankin kä­rä­jil­lä", totesi äl­lis­tyt­tä­vän oi­keus­ju­tun tuomari – Oulussa sei­lan­neen laivan pääl­lik­kö kuvaili yli 30-vuo­tis­ta kiis­taan­sa rau­nioit­ta­vak­si

18.10.2021 20:03 5
Tilaajille
Kriisiapua ja neulan metsästystä – yli sata vuotta Oulun satamassa toimineen Merimieskirkon satamakuraattori Mia saa olla työssään monena

Krii­si­apua ja neulan met­säs­tys­tä – yli sata vuotta Oulun sa­ta­mas­sa toi­mi­neen Me­ri­mies­kir­kon sa­ta­ma­ku­raat­to­ri Mia saa olla työs­sään monena

05.08.2021 09:02 3
Uudet matkustussäännöt aiheuttivat hämmennystä ja kiireessä testiin juoksemista Turun satamassa – "Ihmiset ovat ymmärtäneet rajoitukset väärin"

Uudet mat­kus­tus­sään­nöt ai­heut­ti­vat häm­men­nys­tä ja kii­rees­sä testiin juok­se­mis­ta Turun sa­ta­mas­sa – "Ih­mi­set ovat ym­mär­tä­neet ra­joi­tuk­set väärin"

27.07.2021 20:41
Tilaajille
Kouta on Suomen pohjoisin höyrylaiva – uusi kirja kertoo satavuotiaan "rautarouvan" tarinan

Kouta on Suomen poh­joi­sin höy­ry­lai­va – uusi kirja kertoo sa­ta­vuo­tiaan "rau­ta­rou­van" tarinan

31.05.2021 15:25
Tilaajille
Kirotun Viking Sallyn murhamysteerin tutkinnanjohtaja: "Se oli vähän kuin mosaiikin kokoamista" – tanskalaisepäilty oikeuteen kymmenien vuosien ja monen käänteen jälkeen

Kirotun Viking Sallyn mur­ha­mys­tee­rin tut­kin­nan­joh­ta­ja: "Se oli vähän kuin mo­saii­kin ko­koa­mis­ta" – tans­ka­lais­epäil­ty oi­keu­teen kym­me­nien vuosien ja monen kään­teen jälkeen

15.05.2021 06:30
Tilaajille
Suomen uusien sotalaivojen rakentamista valmistellaan jo – korvetit tehdään sisähallissa, vettä alukset saavat alleen vasta valmiina

Suomen uusien so­ta­lai­vo­jen ra­ken­ta­mis­ta val­mis­tel­laan jo – kor­ve­tit tehdään si­sä­hal­lis­sa, vettä alukset saavat alleen vasta val­mii­na

04.05.2021 18:30
Tilaajille
Mari Korhosen etätyöpiste keinuu ja huojuu aaltojen mukana – Suomessa laiva ei voi olla virallisesti asunto, mutta siellä saa oleilla ja tehdä töitä

Mari Kor­ho­sen etä­työ­pis­te keinuu ja huojuu aal­to­jen mukana – Suo­mes­sa laiva ei voi olla vi­ral­li­ses­ti asunto, mutta siellä saa oleilla ja tehdä töitä

09.01.2021 13:01 6
Tilaajille
Oheneva jääpeite ei hyydytä Suomen arktista bisnestä – kasvua luo Koillisväylän aukeaminen ympärivuotiseen käyttöön

Oheneva jää­pei­te ei hyydytä Suomen ark­tis­ta bis­nes­tä – kasvua luo Koil­lis­väy­län au­kea­mi­nen ym­pä­ri­vuo­ti­seen käyt­töön

02.12.2020 07:30
Tilaajille
Matkustajat pääsevät Turkuun Viking Gracella, joka hinattiin satamaan aamuyöstä – Amorella vie ruotsalaiset matkustajat Tukholmaan

Mat­kus­ta­jat pää­se­vät Turkuun Viking Gra­cel­la, joka hi­nat­tiin sa­ta­maan aa­mu­yös­tä – Amo­rel­la vie ruot­sa­lai­set mat­kus­ta­jat Tuk­hol­maan

22.11.2020 14:12 1
Uusikaan laivasukupolvi ei vielä pääse lähelle nollapäästöjä – kolme uutta Suomen-liikenteeseen tulevaa matkustaja-autolauttaa eivät toistaiseksi mullista laivojen päästölukemia

Uu­si­kaan lai­va­su­ku­pol­vi ei vielä pääse lähelle nol­la­pääs­tö­jä – kolme uutta Suo­men-lii­ken­tee­seen tulevaa mat­kus­ta­ja-au­to­laut­taa eivät tois­tai­sek­si mul­lis­ta lai­vo­jen pääs­tö­lu­ke­mia

07.11.2020 06:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kipparit Ahvenanmaalta osoittivat mieltä, arvokas sonni sai vettä keuhkoihinsa

Vanha Kaleva: Kip­pa­rit Ah­ve­nan­maal­ta osoit­ti­vat mieltä, arvokas sonni sai vettä keuh­koi­hin­sa

18.06.2020 10:00
Tilaajille