Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Kevytyrittäjyys
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­ta­osa "näen­näi­sy­rit­tä­jis­tä" tyy­ty­väi­siä ase­maan­sa

15.12.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­jyys on tapa tehdä työtä ja ansaita elanto

15.12.2021 04:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­vy­ty­rit­tä­jä ei ole yh­teis­kun­nan tur­va­ver­kon ul­ko­puo­lel­la

09.12.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­suh­teen ja va­paa­eh­tois­työn se­koit­tu­mi­nen kis­mit­tää

29.11.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­vy­ty­rit­tä­jil­le on tar­jol­la mo­ni­puo­lis­ta ja il­mais­ta neu­von­taa, mutta sitä pitää osata kysyä

26.11.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­elä­män hy­väk­si­käy­töl­le piste – mil­lai­sen kuvan nuoret saavat työe­lä­mäs­tä, jos heidän en­sim­mäi­nen ko­ke­muk­sen­sa työstä on ve­dä­te­tyk­si tu­le­mi­nen

24.11.2021 05:30
Tilaajille
Kevytyrittäjyydellä on työelämässä paikkansa, mutta työntekotavan valinneet voivat olla myös vedätysvaarassa
Pääkirjoitus

Ke­vy­ty­rit­tä­jyy­del­lä on työ­elä­mäs­sä paik­kan­sa, mutta työn­te­ko­ta­van va­lin­neet voivat olla myös ve­dä­tys­vaa­ras­sa

22.11.2021 20:00 8
Tilaajille
Oululaisnuoria höynäytettiin ryhtymään maalaustöihin kevytyrittäjinä – Rakennusliiton aluetoimitsija: "Olemme huolissamme, he ovat täysin yhteiskunnan turvaverkon ulkopuolella"

Ou­lu­lais­nuo­ria höy­näy­tet­tiin ryh­ty­mään maa­laus­töi­hin ke­vy­ty­rit­tä­ji­nä – Ra­ken­nus­lii­ton alue­toi­mit­si­ja: "Olemme huo­lis­sam­me, he ovat täysin yh­teis­kun­nan tur­va­ver­kon ul­ko­puo­lel­la"

20.11.2021 06:00 59
Tilaajille