Näistä ei puhuta: Ou­lu­lai­nen Ari kertoo, mil­lais­ta elämä on, kun käyttää ana­bo­li­sia ste­roi­de­ja treenin te­hos­ta­mi­seen

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun nuori Oulussa hai­kai­li vaah­to­bi­lei­tä ja so­vit­te­li 160 euron fark­ku­ja Stock­man­nil­la

Asuminen: Ou­lu­lai­sel­la Sakari Yr­jö-Kos­ki­sel­la on ollut 70 kämp­pis­tä vuo­si­kym­me­nes­sä – Tältä näyttää yh­dek­sän ai­kui­sen koti

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Raahe
Viikko
Koksaamon luottamusmiehet erotettiin ammattiosastosta SSAB:n Raahen terästehtaalla, kun he pullikoivat ammattiosastoa vastaan

Kok­saa­mon luot­ta­mus­mie­het ero­tet­tiin am­mat­ti­osas­tos­ta SSAB:n Raahen te­räs­teh­taal­la, kun he pul­li­koi­vat am­mat­ti­osas­toa vastaan

03.02.2023 15:41 13
Tilaajille
Kansainvälisen jalkapalloliiton varapuheenjohtajaksi pyrkivä Ari Lahti on raahelaishotellin omistajia

Kan­sain­vä­li­sen jal­ka­pal­lo­lii­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si pyrkivä Ari Lahti on raa­he­lais­ho­tel­lin omis­ta­jia

01.02.2023 13:25 1
Tilaajille
Telineasentaja vammautui järkyttävässä työtapaturmassa SSAB:n tehdasalueella Raahessa – käräjäoikeus tuomitsi useita henkilöitä ja yhtiöitä sakkoihin

Te­li­ne­asen­ta­ja vam­mau­tui jär­kyt­tä­väs­sä työ­ta­pa­tur­mas­sa SSAB:n teh­das­alueel­la Raa­hes­sa – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si useita hen­ki­löi­tä ja yh­tiöi­tä sak­koi­hin

31.01.2023 16:00 7
Tilaajille
Raahelaismies sai syytteet murhasta ja viidestä murhan yrityksestä

Raa­he­lais­mies sai syyt­teet mur­has­ta ja vii­des­tä murhan yri­tyk­ses­tä

31.01.2023 11:41
Tilaajille
Raahessa aletaan kouluttaa tieto- ja viestintätekniikan insinöörejä, taustalla muun muassa SSAB:n uudet osaamistarpeet

Raa­hes­sa aletaan kou­lut­taa tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan in­si­nöö­re­jä, taus­tal­la muun muassa SSAB:n uudet osaa­mis­tar­peet

31.01.2023 07:40 4
Kuukausi
Raahessa toimiva Miilux sai puolustusministeriöltä luvan toimittaa 12 000 tonnia suojausterästä Turkkiin

Raa­hes­sa toimiva Miilux sai puo­lus­tus­mi­nis­te­riöl­tä luvan toi­mit­taa 12 000 tonnia suo­jaus­te­räs­tä Turk­kiin

25.01.2023 17:51 17
Tuuli on yltynyt puuskissa Suomen kovimpiin lukemiin Hailuodossa, Oulussa ja Raahessa

Tuuli on yltynyt puus­kis­sa Suomen ko­vim­piin lu­ke­miin Hai­luo­dos­sa, Oulussa ja Raa­hes­sa

25.01.2023 09:00 23
Tilaajille
Uusia lakkovaroituksia teknologiateollisuuteen – helmikuuhun ajoittuvat lakot kohdistuisivat muun muassa SSAB:n ja Outokummun tehtaisiin

Uusia lak­ko­va­roi­tuk­sia tek­no­lo­gia­teol­li­suu­teen – ­hel­mi­kuu­hun ajoit­tu­vat lakot koh­dis­tui­si­vat muun muassa SSAB:n ja Ou­to­kum­mun teh­tai­siin

24.01.2023 14:00 8
Poliisi epäilee: Nuori mies murhasi 17-vuotiaan ja yritti surmata koko perheen Raahessa – teko oli suunniteltu

Poliisi epäi­lee: Nuori mies murhasi 17-vuo­tiaan ja yritti surmata koko perheen Raa­hes­sa – teko oli suun­ni­tel­tu

20.01.2023 15:29
Arina suunnittelee uutta Prismaa Raaheen

Arina suun­nit­te­lee uutta Prismaa Raaheen

20.01.2023 10:45 9
Raahen ex-kaupunginjohtaja käynnisti ryhmäkanteen kohtuuttomia sähkölaskuja vastaan – Ari Nurkkalan mukaan perheen sähkölämmitteinen talo piti myydä elinkustannusten takia

Raahen ex-kau­pun­gin­joh­ta­ja käyn­nis­ti ryh­mä­kan­teen koh­tuut­to­mia säh­kö­las­ku­ja vastaan – Ari Nurk­ka­lan mukaan perheen säh­kö­läm­mit­tei­nen talo piti myydä elin­kus­tan­nus­ten takia

16.01.2023 12:22 63
Tilaajille
Perämeri olisi hylkeitä väärällään, silti Ilkka Niskala saa tehdä kintaita ja lakkeja vain Grönlannissa pyydystetyistä hylkeistä

Pe­rä­me­ri olisi hyl­kei­tä vää­räl­lään, silti Ilkka Niskala saa tehdä kin­tai­ta ja lakkeja vain Grön­lan­nis­sa pyy­dys­te­tyis­tä hyl­keis­tä

15.01.2023 17:00 40
Tilaajille

Nou­se­van ran­nik­ko­seu­dun alueen yh­dis­tys­vä­keä vär­vä­tään asian­tun­ti­joik­si jak­sa­mis­ta edis­tä­vään hank­kee­seen

11.01.2023 19:44
Rusanen osti Pattijoen Pesulan ja lähtee haastamaan Lindströmiä – kasvava ketju investoi Raaheen jo satoja tuhansia euroja

Rusanen osti Pat­ti­joen Pesulan ja lähtee haas­ta­maan Lind­strö­miä – kasvava ketju in­ves­toi Raaheen jo satoja tu­han­sia euroja

11.01.2023 15:38 1
Tilaajille
Kultakaivos avataan uudelleen keväällä – "Olemme aloittaneet keskustelut urakoitsijoiden ja toimittajien kanssa palataksemme töihin"

Kul­ta­kai­vos avataan uu­del­leen ke­vääl­lä – "Olemme aloit­ta­neet kes­kus­te­lut ura­koit­si­joi­den ja toi­mit­ta­jien kanssa pa­la­tak­sem­me töihin"

11.01.2023 09:50 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Rahjan edustan saarille puuhataan yhteistä orilaidunta

Vanha Kaleva: Rahjan edustan saa­ril­le puu­ha­taan yh­teis­tä ori­lai­dun­ta

10.01.2023 10:00
Tilaajille
Raahelainen sukelluksen harrastaja Kimmo Kärsämänoja kertoo, mitä hän ottaa aina meren jäälle mukaan ihan varmuuden vuoksi

Raa­he­lai­nen su­kel­luk­sen har­ras­ta­ja Kimmo Kär­sä­mä­no­ja kertoo, mitä hän ottaa aina meren jäälle mukaan ihan var­muu­den vuoksi

09.01.2023 14:05
Tilaajille
Vanhemmat
Sanojen täyttämää elämää – Runoilija-kääntäjä Pentti Saaritsan juhlakonsertista tuli pohjoiseen ennättäessään hänen luottosäveltäjänsä Eero Ojasenkin juhlintaa

Sanojen täyt­tä­mää elämää – ­Ru­noi­li­ja-kään­tä­jä Pentti Saa­rit­san juh­la­kon­ser­tis­ta tuli poh­joi­seen en­nät­täes­sään hänen luot­to­sä­vel­tä­jän­sä Eero Oja­sen­kin juh­lin­taa

03.01.2023 16:00 1
Tilaajille
Raahelainen teräskenkä Risto Laitinen, 74, on juossut lähes 260 000 kilometriä eli yli kuusi kertaa maapallon ympäri – Aikoinaan hänet tunnettiin ultrajuoksun ihmemiehenä

Raa­he­lai­nen te­räs­ken­kä Risto Lai­ti­nen, 74, on juossut lähes 260 000 ki­lo­met­riä eli yli kuusi kertaa maa­pal­lon ympäri – Ai­koi­naan hänet tun­net­tiin ult­ra­juok­sun ih­me­mie­he­nä

01.01.2023 14:13 6
Tilaajille
Pilkkiminen vei raahelaisen Anne Karjalaisen heti mukanaan – "Se on melko kidutusta, kun kuulee, että nyt siellä kala syö"

Pilk­ki­mi­nen vei raa­he­lai­sen Anne Kar­ja­lai­sen heti mu­ka­naan – "Se on melko ki­du­tus­ta, kun kuulee, että nyt siellä kala syö"

01.01.2023 10:26
Tilaajille