Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Raahe
Kuukausi
Auto ojaan ja katolleen Raahessa, kyydissä lapsia ja koiria

Auto ojaan ja ka­tol­leen Raa­hes­sa, kyy­dis­sä lapsia ja koiria

14.02.2024 11:13 1
Järjestyshäiriöt liittyvät aina humalaisiin ihmisiin, sanoo raahelainen baariyrittäjä: "Näemme jo kameroista, jos sisälle pyrkivä henkilö on liian päihtynyt"

Jär­jes­tys­häi­riöt liit­ty­vät aina hu­ma­lai­siin ih­mi­siin, sanoo raa­he­lai­nen baa­riy­rit­tä­jä: "Näemme jo ka­me­rois­ta, jos sisälle pyrkivä henkilö on liian päih­ty­nyt"

08.02.2024 06:00 3
Tilaajille
Ranskalaisten menekki on niin kova, että Vihannin perunatehdas siirtyi viiteen vuoroon

Rans­ka­lais­ten menekki on niin kova, että Vi­han­nin pe­ru­na­teh­das siirtyi viiteen vuoroon

05.02.2024 20:35 34
Tilaajille
Kerrostaloasunnossa syttyi tulipalo Raahessa, rappukäytävä jouduttiin tuulettamaan savusta

Ker­ros­ta­lo­asun­nos­sa syttyi tu­li­pa­lo Raa­hes­sa, rap­pu­käy­tä­vä jou­dut­tiin tuu­let­ta­maan savusta

30.01.2024 06:19
Oululaisen Miia Ahosen mielestä olisi hulluutta olla äänestämättä – Kysyimme pohjoisen ihmisiltä, miksi he käyvät uurnilla

Ou­lu­lai­sen Miia Ahosen mie­les­tä olisi hul­luut­ta olla ää­nes­tä­mät­tä – Ky­syim­me poh­joi­sen ih­mi­sil­tä, miksi he käyvät uur­nil­la

27.01.2024 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Raahen Preiskarin saaren asukkaat ja mökkiläiset saavat maksuttoman punkkirokotteen

Raahen Preis­ka­rin saaren asuk­kaat ja mök­ki­läi­set saavat mak­sut­to­man punk­ki­ro­kot­teen

25.01.2024 13:06 2
Henkilöauto suistui penkkaan Kasitiellä Raahessa

Hen­ki­lö­au­to suistui penk­kaan Ka­si­tiel­lä Raa­hes­sa

22.01.2024 14:52 5
SSAB:n Raahen tehtaalla syttyi tulipalo

SSAB:n Raahen teh­taal­la syttyi tu­li­pa­lo

14.01.2024 20:44
Näin ryhmäjohtajat kommentoivat – Oulaskankaan kohtalo mietityttää, mutta samalla muistutetaan, että kyseessä vasta selvitys

Näin ryh­mä­joh­ta­jat kom­men­toi­vat – Ou­las­kan­kaan kohtalo mie­ti­tyt­tää, mutta samalla muis­tu­te­taan, että ky­sees­sä vasta sel­vi­tys

12.01.2024 09:55 11
Tilaajille
Fennovoima: Tavoitteena myydä Pyhäjoen laitospaikka

Fen­no­voi­ma: Ta­voit­tee­na myydä Py­hä­joen lai­tos­paik­ka

11.01.2024 09:35 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huu­me­riip­pu­vuus ei parane ran­kai­se­mal­la sai­ras­ta ihmistä

10.01.2024 06:00 13
Tuli tuhosi kuljetusyrityksen hallin Raahen Mattilanperällä – pakkanen on haitannut sammutustöitä

Tuli tuhosi kul­je­tus­yri­tyk­sen hallin Raahen Mat­ti­lan­pe­räl­lä – pak­ka­nen on hai­tan­nut sam­mu­tus­töi­tä

04.01.2024 15:24
Asutko omakotitalossa Oulussa? Näin biojätteen lajittelu muuttuu ja näin paljon se maksaa

Asutko oma­ko­ti­ta­los­sa Ou­lus­sa? Näin bio­jät­teen la­jit­te­lu muuttuu ja näin paljon se maksaa

03.01.2024 06:00 82
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla syttyi uudenvuodenaaton iltana useita tulipaloja – raketista alkunsa saanut palo tuhosi rivitaloasunnon Siikajoella

Poh­jois-Poh­jan­maal­la syttyi uu­den­vuo­den­aa­ton iltana useita tu­li­pa­lo­ja – ra­ke­tis­ta alkunsa saanut palo tuhosi ri­vi­ta­lo­asun­non Sii­ka­joel­la

01.01.2024 09:16 23
Autiossa kerrostalossa syttyi tulipalo Raahessa – roihu ei ehtinyt rakenteisiin

Au­tios­sa ker­ros­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Raa­hes­sa – roihu ei ehtinyt ra­ken­tei­siin

27.12.2023 06:45
Oululainen Joona Räisänen, 19, kävelee viikossa sata kilometriä pokemonien perässä – Liikuntapelit tekevät pelaajille hyvää, mutta markkinoita hallitsee yksi jätti

Ou­lu­lai­nen Joona Räi­sä­nen, 19, kävelee vii­kos­sa sata ki­lo­met­riä po­ke­mo­nien perässä – Lii­kun­ta­pe­lit tekevät pe­laa­jil­le hyvää, mutta mark­ki­noi­ta hal­lit­see yksi jätti

21.12.2023 06:00
Tilaajille
SSAB:n Raahen terästehtaalla pitää purkaa vanhoja rakennuksia ja laitteita liki 13 miljoonalla eurolla

SSAB:n Raahen te­räs­teh­taal­la pitää purkaa vanhoja ra­ken­nuk­sia ja lait­tei­ta liki 13 mil­joo­nal­la eurolla

17.12.2023 19:55 2
Tilaajille
Heroinistien pelastaminen maksoi Oulussa kasvaneelle Pentti Karvoselle lääkärinluvat ja vapauden – Nyt hän kertoo, mitä olisi tehnyt toisin

He­roi­nis­tien pe­las­ta­mi­nen maksoi Oulussa kas­va­neel­le Pentti Kar­vo­sel­le lää­kä­rin­lu­vat ja va­pau­den – Nyt hän kertoo, mitä olisi tehnyt toisin

16.12.2023 05:00 31
Tilaajille
Kaksi henkilöautoa kolaroi Valtatien 8:n risteyksessä Raahessa

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Val­ta­tien 8:n ris­teyk­ses­sä Raa­hes­sa

14.12.2023 15:06
Jouni Seppänen lahjoitti harvinaiset orkideansa Ouluun – Presidenttejä ja kuninkaallisia kukittanut floristi kertoo, miten muutti erikoisen kukan perässä Raaheen

Jouni Sep­pä­nen lah­joit­ti har­vi­nai­set or­ki­dean­sa Ouluun – Pre­si­dent­te­jä ja ku­nin­kaal­li­sia ku­kit­ta­nut flo­ris­ti kertoo, miten muutti eri­koi­sen kukan perässä Raaheen

06.12.2023 07:00 2