Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Raahe
Kuukausi
Raahessa poikkeuksellisen veriteon tehnyt mies oli syyntakeeton – tuomittiin murhasta ja viidestä murhan yrityksestä

Raa­hes­sa poik­keuk­sel­li­sen ve­ri­teon tehnyt mies oli syyn­ta­kee­ton – tuo­mit­tiin mur­has­ta ja vii­des­tä murhan yri­tyk­ses­tä

02.06.2023 15:17 1
Tilaajille
Pyhäjoen ja Raahen edustalle tulevan merituulivoiman kilpailutus käynnistyy – kunnat ovat sitoutuneita hankkeisiin

Py­hä­joen ja Raahen edus­tal­le tulevan me­ri­tuu­li­voi­man kil­pai­lu­tus käyn­nis­tyy – kunnat ovat si­tou­tu­nei­ta hank­kei­siin

02.06.2023 13:25 2
Tilaajille
LapWall aloittaa muutosneuvottelut Raahen yksikössään – johtaa mahdollisesti 25 työntekijän irtisanomiseen tai lomautuksiin

LapWall aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut Raahen yk­si­kös­sään – johtaa mah­dol­li­ses­ti 25 työn­te­ki­jän ir­ti­sa­no­mi­seen tai lo­mau­tuk­siin

01.06.2023 16:02 2
Nuorten hölmöhommia yritetään karsia Raahessa – kaupunki  sai rahaa jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseen

Nuorten höl­mö­hom­mia yri­te­tään karsia Raa­hes­sa – kau­pun­ki sai rahaa jen­giy­ty­mi­sen ja ri­kol­li­suu­den eh­käi­se­mi­seen

20.05.2023 22:19 1
Pienen lapsen päiväkoti-ikävän helpottamiseen on keinonsa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muutamasta varhaiskasvatuksen kommunikaatio-ohjaajasta

Pienen lapsen päi­vä­ko­ti-ikä­vän hel­pot­ta­mi­seen on kei­non­sa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muu­ta­mas­ta var­hais­kas­va­tuk­sen kom­mu­ni­kaa­tio-oh­jaa­jas­ta

16.05.2023 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­nan­ot­to Vi­han­nin ter­veys­ase­man puo­les­ta

16.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Henkilöauton kuljettaja ajoi ulos tieltä yöllä Raahessa, jäi roikkumaan vöihin

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja ajoi ulos tieltä yöllä Raa­hes­sa, jäi roik­ku­maan vöihin

13.05.2023 12:33
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ran­ni­kon pieniä ter­veys­ase­mia tar­vi­taan jat­kos­sa­kin

12.05.2023 07:00
Tilaajille
Käärijä on ihan tavallinen Jere ja äidin poika – Euroviisujen voittajasuosikin nivalalaislähtöinen äiti Arja Pöyhönen uskoo, että poika jaksaa hullunmyllyn läpi

Käärijä on ihan ta­val­li­nen Jere ja äidin poika – Eu­ro­vii­su­jen voit­ta­ja­suo­si­kin ni­va­la­lais­läh­töi­nen äiti Arja Pöy­hö­nen uskoo, että poika jaksaa hul­lun­myl­lyn läpi

10.05.2023 18:00 13
Tilaajille
Tuli karkasi ruohikossa Raahessa – Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa ruohikkopalovaroitus

Tuli karkasi ruo­hi­kos­sa Raa­hes­sa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la on voi­mas­sa ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tus

10.05.2023 14:31
Vanhemmat
Oulun läpi kulkee tulevina kuukausina yli 30 massiivista erikoiskuljetusta, jotka voivat pysäyttää liikenteen kokonaan puoleksi tunniksi

Oulun läpi kulkee tu­le­vi­na kuu­kau­si­na yli 30 mas­sii­vis­ta eri­kois­kul­je­tus­ta, jotka voivat py­säyt­tää lii­ken­teen ko­ko­naan puo­lek­si tun­nik­si

05.05.2023 12:13 28
Oulun ravintoloissa voi joutua tilaamaan englanniksi – ravintola-alalla vaaditaan sujuvaa englantia, valmius puhua suomea olisi "hyvä olla"

Oulun ra­vin­to­lois­sa voi joutua ti­laa­maan eng­lan­nik­si – ra­vin­to­la-alal­la vaa­di­taan sujuvaa eng­lan­tia, valmius puhua suomea olisi "hyvä olla"

29.04.2023 05:00 103
Tilaajille
Meren jäällä loikkineet lapset aiheuttivat kiireellisen pelastustehtävän Raahessa

Meren jäällä loik­ki­neet lapset ai­heut­ti­vat kii­reel­li­sen pe­las­tus­teh­tä­vän Raa­hes­sa

28.04.2023 21:27
Raahen kultakaivos oli ilman sähköä yli kaksi viikkoa, nyt ely-keskus rahoittaa kaivoksen sähkönjakelua

Raahen kul­ta­kai­vos oli ilman sähköä yli kaksi viik­koa, nyt ely-kes­kus ra­hoit­taa kai­vok­sen säh­kön­ja­ke­lua

22.04.2023 15:35 4
Tilaajille
Kolme Oulun aluetta mukana vuoden kaupunginosakisassa – Pohjois-Pohjanmaalta ehdolla myös Vanha Raahe

Kolme Oulun aluetta mukana vuoden kau­pun­gin­osa­ki­sas­sa – Poh­jois-Poh­jan­maal­ta ehdolla myös Vanha Raahe

18.04.2023 08:22 14
Raahen SSAB:lta levisi runsaasti savua ja tehdasalueelle tuli useita palohälytyksiä – syynä häiriö prosessissa

Raahen SSAB:l­ta levisi run­saas­ti savua ja teh­das­alueel­le tuli useita pa­lo­hä­ly­tyk­siä – syynä häiriö pro­ses­sis­sa

08.04.2023 21:50 10
Metsähallitus esittää Hailuotoon, Raaheen, Pyhäjoelle ja Siikajoelle massiivista satsausta merituulivoimaan – länsirannikolle suunnitellut puistot tuottaisivat energiaa lähes neljän Olkiluoto 3:n edestä

Met­sä­hal­li­tus esittää Hai­luo­toon, Raa­heen, Py­hä­joel­le ja Sii­ka­joel­le mas­sii­vis­ta sat­saus­ta me­ri­tuu­li­voi­maan – län­si­ran­ni­kol­le suun­ni­tel­lut puistot tuot­tai­si­vat ener­giaa lähes neljän Ol­ki­luo­to 3:n edestä

06.04.2023 15:23 98
Tilaajille
Raahessa tulipalo lämpölaitoksella, syynä rikkoontunut ruuvi

Raa­hes­sa tu­li­pa­lo läm­pö­lai­tok­sel­la, syynä rik­koon­tu­nut ruuvi

03.04.2023 09:45
Eduskunnasta tippuva Katja Hänninen lähtee maanantaina tyhjentämään Helsingin-kämppäänsä

Edus­kun­nas­ta tippuva Katja Hän­ni­nen lähtee maa­nan­tai­na tyh­jen­tä­mään Hel­sin­gin-kämp­pään­sä

02.04.2023 23:17 1
Tilaajille
Ulkorakennus paloi Raahessa – henkilövahingoilta vältyttiin

Ul­ko­ra­ken­nus paloi Raa­hes­sa – ­hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

30.03.2023 23:15