Raahe
Viimeisin 4 tuntia
Työkone ajautui kannatinpalkkiin Raahessa – kuljettaja jäi puristuksiin

Työkone ajautui kan­na­tin­palk­kiin Raa­hes­sa – kul­jet­ta­ja jäi pu­ris­tuk­siin

08:36
Kuukausi
Nuorten villitys juoda käsidesiä huolestuttaa vanhempia Raahessa - "Saimme asiaan shokkiherätyksen, kun poika tuli humalassa kotiin"

Nuorten vil­li­tys juoda kä­si­de­siä huo­les­tut­taa van­hem­pia Raa­hes­sa - "Saimme asiaan shok­ki­he­rä­tyk­sen, kun poika tuli hu­ma­las­sa kotiin"

23.09.2020 09:20 2
Tilaajille
Raahelaislähtöinen lakimies Timo Juntunen nauttii työstään oikeuden tuomarina – "Tämä vaatii sen, että osaa katsoa juttua mahdollisimman neutraalisti, eikä anna tunteille valtaa"

Raa­he­lais­läh­töi­nen la­ki­mies Timo Jun­tu­nen nauttii työs­tään oi­keu­den tuo­ma­ri­na – "Tämä vaatii sen, että osaa katsoa juttua mah­dol­li­sim­man neut­raa­lis­ti, eikä anna tun­teil­le valtaa"

22.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Kuvat: Merivesi karkasi rannoilta Perämerellä – Oulussa vedenpinta kävi 73 senttiä miinuksella

Kuvat: Me­ri­ve­si karkasi ran­noil­ta Pe­rä­me­rel­lä – Oulussa ve­den­pin­ta kävi 73 senttiä mii­nuk­sel­la

17.09.2020 17:27 5
Tilaajille
Kännykkää ajaessa käyttänyt kuorma-autoilija törmäsi pientareella ajaneeseen pyöräilijään, joka kuoli myöhemmin sairaalassa – hovioikeus piti kuskin saaman tuomion voimassa

Kän­nyk­kää ajaessa käyt­tä­nyt kuor­ma-au­toi­li­ja törmäsi pien­ta­reel­la aja­nee­seen pyö­räi­li­jään, joka kuoli myö­hem­min sai­raa­las­sa – ho­vi­oi­keus piti kuskin saaman tuomion voi­mas­sa

09.09.2020 20:11 2
Tilaajille
Oululainen Eija Pietilä on kulkenut monen tehtävän kautta nuorisotyökentän vaikuttajaksi – "Nuoret elävät taatusti eri tavalla kuin edelliset sukupolvet, mutta eivät väärällä tavalla"

Ou­lu­lai­nen Eija Pietilä on kul­ke­nut monen teh­tä­vän kautta nuo­ri­so­työ­ken­tän vai­kut­ta­jak­si – "Nuoret elävät taa­tus­ti eri tavalla kuin edel­li­set su­ku­pol­vet, mutta eivät vää­räl­lä ta­val­la"

07.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Yksi henkilö loukkaantui kerrostalossa syttyneessä tulipalossa Raahessa

Yksi henkilö louk­kaan­tui ker­ros­ta­los­sa syt­ty­nees­sä tu­li­pa­los­sa Raa­hes­sa

05.09.2020 22:30 0
Kun raahelaisopettaja sairastui koronaan, sosiaalinen media alkoi täyttyä ikävistä kommenteista: "Haluan, että syyttely loppuu tähän"

Kun raa­he­lais­opet­ta­ja sai­ras­tui ko­ro­naan, so­siaa­li­nen media alkoi täyttyä ikä­vis­tä kom­men­teis­ta: "Ha­luan, että syyt­te­ly loppuu tähän"

31.08.2020 12:12 6
Tilaajille
Kaivoskylä, joka selvisi – Vihannin Lampinsaari eli kaivoksestaan ja elää nyt kyläläisistään

Kai­vos­ky­lä, joka selvisi – Vi­han­nin Lam­pin­saa­ri eli kai­vok­ses­taan ja elää nyt ky­lä­läi­sis­tään

30.08.2020 06:00 4
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 17 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla kaksi uutta tapausta

THL: Suo­mes­sa todettu 17 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaksi uutta ta­paus­ta

27.08.2020 12:12 3

Lii­ken­ne tiellä 8 py­säy­te­tään ajoit­tain eri­kois­kul­je­tuk­sen takia

26.08.2020 21:23 1
Kolumni: Kävin Oulussa ulkomailla
Kolumni

Ko­lum­ni: Kävin Oulussa ul­ko­mail­la

26.08.2020 20:00 2
Tilaajille
Näyttelijä Hannu Pelkonen kolkuttelee jo eläkeikää, mutta lavoilta pois ei tunnu olevan kiirettä – Mielensäpahoittajan parta on säilynyt ja roolisuoritukset elävät

Näyt­te­li­jä Hannu Pel­ko­nen kol­kut­te­lee jo elä­kei­kää, mutta la­voil­ta pois ei tunnu olevan kii­ret­tä – Mie­len­sä­pa­hoit­ta­jan parta on säi­ly­nyt ja roo­li­suo­ri­tuk­set elävät

26.08.2020 06:35 1
Tilaajille
Vanhemmat
Raahe peruu kaikki kaupungin järjestämät tilaisuudet viikoilta 35 ja 36 – tarkoitus estää koronaviruksen leviämistä kaupungissa

Raahe peruu kaikki kau­pun­gin jär­jes­tä­mät ti­lai­suu­det vii­koil­ta 35 ja 36 – tar­koi­tus estää ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä kau­pun­gis­sa

24.08.2020 23:00 1
Raahessa varmistui jo seitsemäs koronatapaus ja altistuneita on jopa satoja – "Täällä on nyt poikkeustilanne"

Raa­hes­sa var­mis­tui jo seit­se­mäs ko­ro­na­ta­paus ja al­tis­tu­nei­ta on jopa satoja – "Täällä on nyt poik­keus­ti­lan­ne"

23.08.2020 20:53 21
Lukuisat altistuneet koronavirukselle Raahen Oluthuoneella, osan jäätävä karanteeniin – Hyvinvointikuntayhtymä: Kaupungissa ilmaantuneet tartunnat voisivat johtaa paikalliseen epidemiaan

Lu­kui­sat al­tis­tu­neet ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Raahen Olut­huo­neel­la, osan jäätävä ka­ran­tee­niin – Hy­vin­voin­ti­kun­tayh­ty­mä: Kau­pun­gis­sa il­maan­tu­neet tar­tun­nat voi­si­vat johtaa pai­kal­li­seen epi­de­miaan

23.08.2020 18:26 2
Raahen Oluthuoneen yrittäjällä koronatartunta, oli töissä oireettomana – altistuneita voi olla satoja

Raahen Olut­huo­neen yrit­tä­jäl­lä ko­ro­na­tar­tun­ta, oli töissä oi­reet­to­ma­na – al­tis­tu­nei­ta voi olla satoja

22.08.2020 21:09 23
THL: Suomessa 35 uutta varmistettua koronatartuntaa – Raahessa uusi tartunta, Pohjois-Pohjanmaan tilanne muuten ennallaan

THL: Suo­mes­sa 35 uutta var­mis­tet­tua ko­ro­na­tar­tun­taa – Raa­hes­sa uusi tar­tun­ta, Poh­jois-Poh­jan­maan tilanne muuten en­nal­laan

22.08.2020 14:14 9
Erikoiskuljetus haittaa liikennettä Raahessa ja Limingassa keskiviikkoiltana

Eri­kois­kul­je­tus haittaa lii­ken­net­tä Raa­hes­sa ja Li­min­gas­sa kes­ki­viik­ko­il­ta­na

12.08.2020 21:08 0
Otso Gold päivitti tavoitettaan: Raahen kultakaivoksella tähtäin nyt ensi keväässä – "Yrityksen tervehdyttäminen on vienyt aikaa"

Otso Gold päi­vit­ti ta­voi­tet­taan: Raahen kul­ta­kai­vok­sel­la tähtäin nyt ensi ke­vääs­sä – "Y­ri­tyk­sen ter­veh­dyt­tä­mi­nen on vienyt aikaa"

12.08.2020 15:46 0
Tilaajille