Raahe
Viimeisin tunti

THL: Suo­mes­sa tänään 114 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa 6 uutta tar­tun­taa

15:19 7
Viikko

Osuus­kaup­pa Ari­nal­ta 50 000 euroa lasten ja nuorten toi­min­taan Poh­jois-Suo­mes­sa – katso tästä kaikki tuen­saa­jat

11.06.2021 13:09 4

Po­lii­sil­le van­keus­tuo­mio tör­keäs­tä lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä Raa­hes­sa - Po­lii­si­pääl­lik­kö: Hyvin poik­keuk­sel­li­nen tapaus

10.06.2021 15:18
Tilaajille

Joutsen sot­keu­tui ka­la­verk­koi­hin Raa­hes­sa – pe­las­tus­lai­tos va­paut­ti pit­kä­kau­lan pin­tees­tä

10.06.2021 07:32

Oma­ko­ti­ta­lo roi­hah­ti liek­kei­hin Raa­hes­sa – asuk­kaat he­rä­si­vät pa­lo­hä­lyt­ti­meen

10.06.2021 11:22 2

Raahen seu­tu­kun­nas­sa ro­ko­tet­tu yli puolet 16 vuotta täyt­tä­neis­tä - ro­kot­tei­den saa­ta­vuus ollut hyvällä tasolla

09.06.2021 13:09 2
Kuukausi

Rottia liik­keel­lä Raa­hes­sa – ei kui­ten­kaan iso in­vaa­sio

04.06.2021 23:04 2
Tilaajille

Raa­hes­sa työs­ken­nel­lyt ri­kos­po­lii­si syyt­tees­sä tör­keäs­tä lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä – Oulun po­lii­si­lai­tos pi­dät­tä­nyt miehen virasta

01.06.2021 16:04

Poh­jo­lan ren­gas­tie kulkee mereltä tun­tu­riin – Oulun seu­dul­le avat­ta­va uusi reitti kattaa 850 ki­lo­met­riä: "Jos haluaa yöpyä, tulee koko rei­tis­tä hyvä viikon reissu"

01.06.2021 14:40 4
Tilaajille

Lii­ken­tees­sä louk­kaan­tuu tu­han­sia vuo­sit­tain – Poh­jois-Poh­jan­maal­la eniten hen­ki­lö­va­hin­ko­ja Ou­lus­sa, suurin vam­mau­tu­mis­ris­ki Pu­das­jär­vel­lä

01.06.2021 12:00 2
Tilaajille

Se­nio­ri­neu­vo­la on par­haim­mil­laan 65-vuo­tiail­le – Ka­la­joen ja Raahen ko­ke­muk­set roh­kai­se­vat elä­män­ta­pa­re­mont­tiin

30.05.2021 10:28 1
Tilaajille

100–200 litraa öljyä lorahti lai­tu­ril­le ja veteen La­pa­luo­don sa­ta­mas­sa Raa­hes­sa

28.05.2021 12:43

Tans­si­opis­to Uu­si­kuun Ah, ihana kevät! pal­kit­tiin Raahen TU­LI-tans­seis­sa

25.05.2021 09:17

Raahen Ran­ta­jat­sit tulevat vuoden tauon jälkeen – ul­ko­mai­set vieraat Mario Rom’s In­ter­zo­ne Itä­val­las­ta ja Otis Sands­jön johtama Y-Otis

20.05.2021 11:25 2

Raa­he­lai­nen Ville Mar­tin­mä­ki: "Ikähän on tuonut kai­ken­lais­ta köm­pe­lyyt­tä mat­kas­saan, mutta muuten olen kyllä hyvin tyy­ty­väi­nen"

15.05.2021 08:00 1
Tilaajille
Vanhemmat

Oma­ko­ti­ta­lo vau­rioi­tui pur­ku­kun­toon tu­li­pa­los­sa Raa­hes­sa

13.05.2021 11:55 1

Va­paa-ajan asunto tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Raa­hes­sa

13.05.2021 08:28

IS: Raa­he­lai­sel­le Teemu Ni­va­lal­le ku­nin­kaal­li­nen pal­kin­to Bri­tan­nias­ta – "Hy­väl­tä­hän se tuntuu"

10.05.2021 20:41 2
Tilaajille
Kolumni

Ko­lum­ni: Raa­he­lai­set­kin kai­paa­vat sir­kus­hu­ve­ja ja pop­cor­nin kut­su­vaa tuoksua

07.05.2021 10:06 4
Tilaajille

Ul­ko­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Raa­hes­sa, tuli poltti myös puoli heh­taa­ria peltoa ja muu­ta­man aarin metsää

04.05.2021 16:57