Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

PPY
Ihmisten hoiva on uuden hyvinvointialueen tärkeä ydintehtävä – ”Mutta miksi sen pitää pestä itse pyykitkin?”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ih­mis­ten hoiva on uuden hy­vin­voin­ti­alueen tärkeä ydin­teh­tä­vä – ”Mutta miksi sen pitää pestä itse pyy­kit­kin?”

16.12.2022 06:00
Maalausyritys sai alkunsa lukiolaispoikien vitsistä – nyt Laatutrion toimitusjohtaja sai Vuoden nuoren yrittäjän palkinnon
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Maa­laus­yri­tys sai alkunsa lu­kio­lais­poi­kien vit­sis­tä – nyt Laa­tu­trion toi­mi­tus­joh­ta­ja sai Vuoden nuoren yrit­tä­jän pal­kin­non

12.12.2022 06:00
Yrittäjä Katja Koskimies on Kärpät Tyttöjen vastuuvalmentaja – treenejä hän vetää kolmena iltana viikossa: ”Koska se on niin kivaa”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jä Katja Kos­ki­mies on Kärpät Tyt­tö­jen vas­tuu­val­men­ta­ja – tree­ne­jä hän vetää kolmena iltana vii­kos­sa: ”Koska se on niin kivaa”

01.12.2022 06:00
Sotealan yrittäjä on historiallisen muutoksen edessä: Pekka Poukkulassa se herättää pelkoja, mutta myös toiveita
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

So­tea­lan yrit­tä­jä on his­to­rial­li­sen muu­tok­sen edessä: Pekka Pouk­ku­las­sa se he­rät­tää pel­ko­ja, mutta myös toi­vei­ta

30.11.2022 09:00
Joulupukki, tonttuja ja suomalaisia elämyksiä – matkailuyrittäjä tekee turistille joulun, mutta ei ehdi juuri itse rauhoittumaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Jou­lu­puk­ki, tont­tu­ja ja suo­ma­lai­sia elä­myk­siä – mat­kai­lu­yrit­tä­jä tekee tu­ris­til­le joulun, mutta ei ehdi juuri itse rau­hoit­tu­maan

30.11.2022 06:00
PPY laatii vastuullisuusohjelman: Vastuullisuus vaikuttaa tulevaisuudessa rahoituksen ja yritystukien saantiin – myös kumppanit voivat vaatia vastuullisuutta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

PPY laatii vas­tuul­li­suu­soh­jel­man: Vas­tuul­li­suus vai­kut­taa tu­le­vai­suu­des­sa ra­hoi­tuk­sen ja yri­tys­tu­kien saan­tiin – myös kump­pa­nit voivat vaatia vas­tuul­li­suut­ta

29.11.2022 09:00
Muhoksen elinkeinoelämälle kuuluu hyvää: Tahtia lyö Mika Mattila, joka palkittiin PPY:n vuoden puheenjohtajana
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mu­hok­sen elin­kei­no­elä­mäl­le kuuluu hyvää: Tahtia lyö Mika Mat­ti­la, joka pal­kit­tiin PPY:n vuoden pu­heen­joh­ta­ja­na

29.11.2022 06:00
Vuoden yksinyrittäjä Jarna Julkunen ottaa asiakkaita vastaan Oulussa, Kemissä ja Helsingissä: ”Olen omalla työllä raivannut tien ja saanut asiakkaita”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vuoden yk­sin­yrit­tä­jä Jarna Jul­ku­nen ottaa asiak­kai­ta vastaan Ou­lus­sa, Kemissä ja Hel­sin­gis­sä: ”Olen omalla työllä rai­van­nut tien ja saanut asiak­kai­ta”

28.11.2022 12:00
Tulevaisuus on sumussa ja lama lähes varma – oululainen Hätälä hakee kasvua viennistä ja uusista kalalajeista: ”Ei auta kuin selviytyä”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tu­le­vai­suus on sumussa ja lama lähes varma – ou­lu­lai­nen Hätälä hakee kasvua vien­nis­tä ja uusista ka­la­la­jeis­ta: ”Ei auta kuin sel­viy­tyä”

28.11.2022 06:00
Oululaisten mopopoikien innostuksesta alkanut Euro Motor Center palkittiin vuosikymmenten työstä – toimitusjohtaja antoi haastatteluun Kööpenhaminan lentokentältä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ou­lu­lais­ten mo­po­poi­kien in­nos­tuk­ses­ta alkanut Euro Motor Center pal­kit­tiin vuo­si­kym­men­ten työstä – toi­mi­tus­joh­ta­ja antoi haas­tat­te­luun Köö­pen­ha­mi­nan len­to­ken­täl­tä

28.11.2022 06:00
Tästä säännöstä kahta yritystä luotsaavat Eija ja Janne Honkonen eivät tingi: työasioita ei mietitä vapaa-ajalla eikä niitä tuoda sunnuntain lounaspöytään
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tästä sään­nös­tä kahta yri­tys­tä luot­saa­vat Eija ja Janne Hon­ko­nen eivät tingi: työ­asioi­ta ei mietitä va­paa-ajal­la eikä niitä tuoda sun­nun­tain lou­nas­pöy­tään

07.10.2022 06:00
Soololaulajaksi edennyt Liisi Pettersson opiskeli laulunopettajaksi, kun refluksitauti vei hänen äänensä – nyt hän opettaa laulua ja äänenkäyttöä omassa yrityksessään
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Soo­lo­lau­la­jak­si edennyt Liisi Pet­ters­son opis­ke­li lau­lu­no­pet­ta­jak­si, kun ref­luk­si­tau­ti vei hänen äänensä – nyt hän opettaa laulua ja ää­nen­käyt­töä omassa yri­tyk­ses­sään

21.09.2022 18:00
Tästä säännöstä kahta yritystä luotsaavat Eija ja Janne Honkonen eivät tingi: työasioita ei mietitä vapaa-ajalla eikä niitä tuoda sunnuntain lounaspöytään
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tästä sään­nös­tä kahta yri­tys­tä luot­saa­vat Eija ja Janne Hon­ko­nen eivät tingi: työ­asioi­ta ei mietitä va­paa-ajal­la eikä niitä tuoda sun­nun­tain lou­nas­pöy­tään

21.09.2022 15:00
Puhdaskauraa Utajärveltä maailmalle vievän Kinnusen Myllyssä kolmas sukupolvi astui remmiin, kun Annu Kuure aloitti toimitusjohtajana
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Puh­das­kau­raa Uta­jär­vel­tä maail­mal­le vievän Kin­nu­sen Myl­lys­sä kolmas su­ku­pol­vi astui rem­miin, kun Annu Kuure aloitti toi­mi­tus­joh­ta­ja­na

21.09.2022 12:00
Hautaustoimisto Arvo Kova Oy:ssä omistajan vaihdos vei kolme vuotta – paperilla helpolta näyttävä prosessi voi tuntua raskaalta ja nostaa tunteita laidasta laitaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hau­taus­toi­mis­to Arvo Kova Oy:ssä omis­ta­jan vaihdos vei kolme vuotta – pa­pe­ril­la hel­pol­ta näyt­tä­vä pro­ses­si voi tuntua ras­kaal­ta ja nostaa tun­tei­ta lai­das­ta laitaan

21.09.2022 06:00
Kun perhe Tšekistä muutti Muhokselle, Jana Kocisova alkoi fysioterapia-alan yrittäjäksi ja hänen miehensä sai töitä lihanleikkaajana
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kun perhe Tše­kis­tä muutti Mu­hok­sel­le, Jana Ko­ci­so­va alkoi fy­sio­te­ra­pia-alan yrit­tä­jäk­si ja hänen mie­hen­sä sai töitä li­han­leik­kaa­ja­na

20.09.2022 15:00
Yrityskulttuuri ei ole sitä, mitä juhlapuheissa sanotaan – se on sitä, miten arkisessa aherruksessa toimitaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yri­tys­kult­tuu­ri ei ole sitä, mitä juh­la­pu­heis­sa sa­no­taan – se on sitä, miten ar­ki­ses­sa aher­ruk­ses­sa toi­mi­taan

20.09.2022 12:00
Äidiltä tyttärelle: Marja Pehkosen yrittäjyys ja aktiivinen toiminta yrittäjäjärjestössä periytyivät lapsesta asti äidin toimintaa seuranneelle Heidi Joensuulle
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Äidiltä tyt­tä­rel­le: Marja Peh­ko­sen yrit­tä­jyys ja ak­tii­vi­nen toi­min­ta yrit­tä­jä­jär­jes­tös­sä pe­riy­tyi­vät lap­ses­ta asti äidin toi­min­taa seu­ran­neel­le Heidi Joen­suul­le

20.09.2022 06:00
Yrittäjät arvioivat kuntansa yrittäjämyönteisyyttä – yrittäjäyhdistys jalkauttaa kuntabarometrin tulokset kuntapäättäjille toimenpiteitä varten
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jät ar­vioi­vat kun­tan­sa yrit­tä­jä­myön­tei­syyt­tä – yrit­tä­jä­yh­dis­tys jal­kaut­taa kun­ta­ba­ro­met­rin tu­lok­set kun­ta­päät­tä­jil­le toi­men­pi­tei­tä varten

19.09.2022 15:00
”Yrittäjillä on taito nähdä toivonpilkahduksia kriisien keskellä” – yrittäjäjärjestö on nyt jäsenistölleen tärkeämpi kuin koskaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

”Y­rit­tä­jil­lä on taito nähdä toi­von­pil­kah­duk­sia krii­sien kes­kel­lä” – yrit­tä­jä­jär­jes­tö on nyt jä­se­nis­töl­leen tär­keäm­pi kuin koskaan

19.09.2022 12:00