Mainos

PPY:n kak­si­vuo­ti­nen hanke auttaa yrit­tä­jiä löy­tä­mään itselle par­hai­ten sopivia tapoja edistää omaa hy­vin­voin­tia

Kaksivuotinen hanke auttaa yrittäjiä löytämään tapoja, jotka edistävät omaa hyvinvointia

Katri Virtanen luotsaa uutta hyvinvointihanketta luottavaisin mielin. Hänestä on hienoa, että Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on kiinnostunut alueensa yrittäjien hyvinvoinnista.
Katri Virtanen luotsaa uutta hyvinvointihanketta luottavaisin mielin. Hänestä on hienoa, että Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on kiinnostunut alueensa yrittäjien hyvinvoinnista.
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät (PPY) aloitti lokakuun 2023 alussa kaksivuotisen hyvinvointihankkeen Onnistuja - minä hyvinvoiva yrittäjä! Tarkoituksena on tehdä kokonaisuudesta ihmisläheinen ja sellainen, että jokainen yrittäjä löytäisi itselleen sopivia tapoja edistää hyvinvointia.

Hyvinvointihankkeen idea sai alkunsa, kun eri alojen yrittäjät kokoontuivat miettimään keinoja yrittäjien hyvinvoinnin lisäämiseksi. PPY:n ja Suomen Yrittäjien laatimissa työtyytyväisyyskyselyissä jaksaminen oli mainittu ongelmana.

”Jaksaminen on ongelma erityisesti yksinyrittäjillä ja pienyrittäjillä, jotka tekevät pitkää päivää. Heidän osuutensa yrittäjistä on hyvin suuri noin 75 prosenttia”, PPY:n projektipäällikkö Katri Virtanen sanoo.

Hyvinvointihanke on käynnistynyt nimenomaan yrittäjien toiveesta. Hankkeen toteuttavat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialan yrittäjät. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa OSAO, alustavasti ODL:n liikuntaklinikka, hyvinvointivalmentajat, fysioterapeutit ja liikunnanohjaajat. Hankkeeseen voivat osallistua kaikki alueen yrittäjät, myös ne jotka eivät ole yrittäjäyhdistyksen jäseniä.

Hyvinvointihanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston rakennerahaston varoilla ja se on Ely-keskuksen rahoittama hanke. Rahoituksessa on PPY:llä ja yrittäjillä omavastuuosuus.

Pilotti Oulussa ja Pudasjärvellä

Ensimmäisen vuoden aikana tehdään pilottikokeilu Oulussa ja Pudasjärvellä. Nämä kunnat valikoituivat siksi, että ne ovat erilaisia keskenään. Hyvinvoinnin kasvun vaikutusta mitataan pilotissa erilaisilla mittareilla.

”Vaikuttavuutta mitataan erilaisilla fyysisen ja henkisen työkyvyn mittareilla, omalla kokemuksella, kirjaamisella ja osallisuudella. Vertaistuen avulla pyritään selvittämään työkyvyn lähtötilanne ja pilotin vaikuttavuus”, Virtanen luettelee.

Kyseessä on kehittämishanke, jossa ostopalveluna hankitut palveluntuottajat järjestävät koulutuksia ja valmennuksia. Hyvinvointi koostuu muuan muassa fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista sekä työnohjauksista ja luontosuhteen kehittämisestä.

Hankkeen tavoitteena on luoda palvelutarjotin, joka tarjoaa työkaluja eri yrittäjäyhdistyksille. Samaa palvelua tarjotaan jokaisena vuodenaikana ja eri vuorokauden aikoina, jotta kaikki yrittäjät pääsevät mukaan.

Hankkeen pilottivaiheessa saadaan ensikäden tietoa siitä, millaisiin palveluihin yrittäjät lähtevät mukaan ja mihin sitoutuvat. Työnohjauksellista palvelua tullaan tarjoamaan muutaman ohjaajan yhteistyönä mahdollisesti erilaisissa toimintaympäristöissä.


Ideaalinen tilanne olisi se, että jokainen yrittäjä saisi tämän kautta oivalluksia omasta jaksamisestaan ja löytäisi niitä keinoja, jotka tukevat omaa hyvinvointia.
Katri Virtanen


Luontoliikuntaa kaupunkilaisille

Liikuntapalveluista kootaan kokonaisuuksia, jossa luontoliikunta ja luonnon kokeminen esimerkiksi kaupungissa huomioidaan. Palveluissa otetaan huomioon ryhmätoiminnan lisäksi yksilölliset tuen tarpeet.

”Tarkoitus on, että jokainen paikallisyhdistys saa muokata omanlaisensa hyvinvoinnin vuosikellon. Ideaalinen tilanne olisi se, että jokainen yrittäjä saisi tämän kautta oivalluksia omasta jaksamisestaan ja löytäisi keinoja, jotka tukevat omaa hyvinvointia. Yrittäjän oma jaksaminen puolestaan heijastuu yritykseen, läheisiin ja parhaassa tapauksessa koko paikkakuntaan”, Virtanen korostaa.

Isona haasteena on Virtasen mukaan se, miten saada yrittäjät sitoutumaan toimintaan pitkäkestoisesti. Monesti yrittäjät, erityisesti yksin- ja pienyrittäjät sanovat, ettei heillä ole aikaa.

Hankkeen aikana tullaan myös järjestämään erilaisia puolen tunnin mittaisia webinaareja, joissa yrittäjät saavat jutustella toisten yrittäjien kanssa. Verkostoituminen onkin yksi hankkeen avainsana.

Muita keskeisiä teemoja ovat osaaminen ja vaikuttavuus. Tavoitteena on tietysti se, että toimintatavat jäävät elämään ja ulottuvat tulevaisuuteen saakka.